Prehľad o rolách a vyhľadávanie úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje vyhľadávaním úlohy, ktoré vykonávajú správcom, vlastníci lokalít a vyhľadávanie používateľov v Microsoft Search Server 2008. Prepojenia na témy Pomocníka o vyhľadávaní a konfigurácii vyhľadávania sa zobrazia v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Fungovanie vyhľadávania v Search Server 2008

Vyhľadávanie a správcu služby vyhľadávania

Vyhľadávanie a správca kolekcie lokalít

Vlastníci vyhľadávania a lokalít

Vyhľadávanie a vyhľadávanie používateľov

Fungovanie vyhľadávania v Search Server 2008

Vyhľadávanie prostredníctvom obrovské množstvo informácií je náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje výkonné a presné vyhľadávacie nástroje. Po výbere rozsahu vyhľadávania a spustenie dotazu, vyhľadávač poradí index z dostupných umiestnení a vráti výsledky v mnohých rôznych formátov.

Stránky s výsledkami hľadania organizuje výsledky, ktoré vrátia dotazu, umiestnenie Odporúčané výsledky a najlepšie tipy pre lokality v hornej, základné výsledky zoradené pod nimi a externé výsledky z externých umiestnení na jednu stranu.

Spolupráce medzi stranami vo vašej organizácii, ktorí sa podieľajú na vyhľadávanie môže výrazne zlepšiť výsledky vyhľadávania. Kroky, aby vyhľadávanie viac produktívni môžu vykonávať ľudia v jednotlivých úlohách. Nižšie sa uvádzajú kľúčové správcovské roly pre Search Server 2008:

 • Správcovia služieb vyhľadávania vytvoriť index hľadania a konfigurácia spravovaných vlastností.

 • Správcovia kolekcie lokalít definovať rozsahy hľadania, kľúčové slová a najlepšie tipy na použitie na lokalitách.

 • Vlastníci webových lokalít konfigurácie inštancie do vyhľadávacieho poľa a lokality centrum vyhľadávania a spravovať zdieľané knižnice a zoznamy.

 • Autori obsahu priradiť názvy, názvy súborov a cien nehnuteľností k ich obsahu.

 • Vyhľadávanie používateľov spustenie dotazov vyhľadávania informácií.

Tento článok popisuje vyhľadávaním úlohy, ktoré sa uskutočňovali každý z týchto úloh môžete spresniť a zlepšiť výsledky vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie a správcu služby vyhľadávania

Správca služby vyhľadávania obsahuje širokú mocniny môžete definovať a nakonfigurovať funkcie vyhľadávania, ktoré ovplyvnia všetky kolekcie lokalít. Nižšie sú dôležité prvky vyhľadávania služby správcovské úlohy:

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia je správca služby vyhľadávania má tiež aké povolenia sú potrebné na spravovanie predvolenú kolekciu lokalít, ktorá zahŕňa centra vyhľadávania a ako jej vlastníka lokality.

 • Zdrojov obsahu    Správca služby vyhľadávania definuje miesta, ktoré a aké typy obsahu budú indexované a k dispozícii na vyhľadávanie.

 • Indexovanie    Keď používateľ spustí dotaz, vyhľadávač poradí index dostupného obsahu a zobrazia sa výsledky hľadania. Tento index sa aktualizuje pravidelne automatizovaného agentom s názvom modulu na prehľadávanie obsahu. Správca služby vyhľadávania plánuje, ako často modulu na prehľadávanie obsahu vytvorí index a definuje, ktoré lokality a ukladá sken modulu na prehľadávanie obsahu.

 • Spravované vlastnosti    Vlastnosti, ktoré sú priradené k obsahu v rámci lokality kolekcie alebo údajov z ukladacieho priestoru sú uložené počas indexovania. Správca služby vyhľadávania môžete priradiť niektoré vlastnosti obsahového k spravovaným vlastnostiam. Toto sú vlastnosti, ktoré používatelia vyberte v zoznamoch vlastnosť Rozšíreného vyhľadávania alebo manuálne zadajte do vyhľadávacieho poľa.

 • Smerodajných stránok    Správca služby vyhľadávania môžete označiť určité kritické webových stránok, ako je napríklad Tímová portáloch, ako smerodajné stránky. Po strany je označený ako smerodajné, je lepšie poradie obsahu z tejto strany a jej obsah zobrazuje skôr vo výsledkoch vyhľadávania, než by sa v opačnom prípade.

 • Vložiť znak pred reťazcov pre externých umiestnení     Správca môže smerovať dotazy, ktoré začínajú predponou špeciálne výraz alebo slovné spojenie do externého umiestnenia a vopred nakonfigurovať ich vrátiť určité typy obsahu. Napríklad dotazu na výrazov počasia pre určité poštové smerovacie číslo môže smerované do počasie služby, ako požiadavka na vrátenie lokálna predpoveď pre poštové smerovacie číslo uvedené.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie a správca kolekcie lokalít

Správca kolekcie lokalít môžete vytvárať nové webové lokality, k nim priraďte vlastníci lokalít, pridajte rozsahy hľadania, usporiadanie rozsahy v zobrazovaných skupín, definovať kľúčové slová, určiť najlepšie tipy pre lokality a prispôsobenie lokality Centrum vyhľadávania. Nižšie uvádzame kľúčových prvkov prácu správcom kolekcie lokalít:

Poznámka: V Search Server 2008 správcu služby vyhľadávania môžete tiež slúžiť ako správca kolekcie lokalít.

 • Vytvorenie lokality     Správca kolekcie lokalít sa vytvorí nové lokality, povoľuje vlastníci lokalít na ich úpravu a poskytuje štandardné šablóny na vytváranie webových stránok, galérie webových častí a predvolené webové šablóny so štýlmi.

 • Rozsah zobrazíte skupiny     Rozsahy priame vyhľadávanie širší alebo užší rozsah umiestnení alebo obsahu označené určitých cien nehnuteľností. Správca kolekcie lokalít môže vytvorenie nových zobrazovaných skupín a usporiadajte rozsahy v rámci nich. Táto funkcia umožňuje vlastníci lokalít, ktorí upravovať inštancie vyhľadávania políčko webovej časti na svoje stránky na vyplnenie ich rozsah zoznamy s možnosťami alternatívnej.

 • Vlastné rozsahy     Správca kolekcie lokalít môžete upraviť kópie rozsahov predvolené alebo pridať nové rozsahov pre použitie v rámci kolekcie lokalít. Ak vlastníci lokalít zobrazíte nové rozsahy na svojich webových stránkach, požiadajú, pridať vlastné rozsahy, a potom použite zobrazenie skupiny, ktorá obsahuje vlastné rozsah na vyplnenie zoznamu rozsahov na stránke.

 • Kľúčových slov s najlepšími tipmi     Jednotlivé kľúčové slová, ktoré sú definované v rámci kolekcie lokalít môžu obsahovať definíciu, zoznam synoným a prepojenia na lokality, najlepšou voľbou s súvisiaci obsah. Keď vyhľadávate kľúčové slovo alebo jedno z jeho synoným, dané kľúčové slovo definície a jeho najlepšou voľbou prepojenia sú najlepšie v hornej časti výsledkov hľadania.

  Výrazy, ktoré často zobrazí pri hľadaní skontrolujte užitočných kľúčových slov. Správca môžu byť užitočné odkazovať na zoznam obľúbených lokalít, procesy a nástroje v rámci vašej organizácie, pri definovaní kľúčových slov.

Na začiatok stránky

Vlastníci vyhľadávania a lokalít

Vlastníci lokalít spravovať lokálne lokality a k ich obsahu. Môžete nakonfigurovať inštancie do vyhľadávacieho poľa a jeho zoznam rozsahov a spravovať zdieľané knižnice a zoznamy, ktoré priradenie objektov k obsahu. Nižšie uvádzame kľúčových prvkov vlastníkom lokality úlohy:

Poznámka: Správca služby vyhľadávania môžete tiež slúžiť ako vlastník lokality predvolenej lokality centrum vyhľadávania.

 • Vývoj obsahu     Vlastníci lokalít požiadať, organizáciu a spravovanie obsahu na svojich lokalitách. Budú vytvárať webové stránky zo štandardného šablóny a webové časti, môžete pridať obsahu knižnice a zoznamy a požiadať o obsahu pre ne.

 • Pomenovanie obsahu     Webová lokalita a vlastníkov obsahu by mali spolupracovať dať dokument názvy, názvy súborov a priečinkov štruktúry vymazať a konzistentnosť názvy. Názvy a vlastnosti, ktoré sú priradené k obsahu sú základné uľahčí hľadanie informácií.

 • Vlastnosti obsahu    Vlastníci lokalít môžete pridať stĺpce do zoznamov a knižníc s cieľom priradiť k položkám objektov, ako sú pridané. Toto je užitočné pri vyhľadávaní položiek v zozname, pretože môžete vyhľadávať položky podľa typu zariadenia. Napríklad zoznam môže obsahovať vlastný stĺpec pre zákazníkov číslo, ktoré je potrebné počas zadávania údajov. Číslo stĺpca zákazníkov teraz zmení vlastnosti zoznamu a preto je možné použiť pri hľadaní položky v zozname. Ak zoznam obsahuje typy vlastný stĺpec, z nich stanú nové vlastnosti každej položky v zozname.

  Tip: Knižnice dokumentov môžete definovať typy dokumentu, ktoré vyžadujú vlastníkov obsahu priradiť cien nehnuteľností, ako si overiť súbory.

 • Spravované vlastnosti    Vlastnosti obsahu a ich hodnoty sa ukladajú vždy, keď je indexovaný kolekcie lokalít. Správca služby vyhľadávania mapy niektoré vlastnosti obsahového spravovaných vlastností, ktoré sú k dispozícii pre vyhľadávanie. Toto sú vlastnosti, ktoré používatelia vyberte v zoznamoch vlastností na stránke rozšíreného hľadania centra vyhľadávania alebo manuálne zadajte do vyhľadávacieho poľa.

  Vlastník lokality je dobre umiestnené, aby upozornili správcu služby vyhľadávania na obsahu vlastnosti, ktoré by mali byť priradené k spravovanej vlastnosti. Napríklad, knižnicu alebo zoznam môže identifikovať položky tvorca s vlastnosťou s názvom autorkou, zatiaľ čo ukladací priestor údajov môže používať vlastnosť s názvom používateľa. Je potrebné zabezpečiť, aby vlastnosti s názvami, ale podobné účely sú priradené k bežné spravovanej vlastnosti, tak, aby používatelia môžu vyhľadávať podľa danej vlastnosti.

 • Lokality organizácie    Vlastníci lokalít skompilovať stránky pomocou šablóny a galérie webových častí, upravte ich funkcie a usporiadajte ich na pracovné lokality SharePoint. Usporiadanie lokality môžu ovplyvniť poradie jej obsah. Niektoré dôležité stránky, napríklad organizačná portáloch môže byť označená správcu služby vyhľadávania ako smerodajné zdrojov obsahu. To spôsobí ich obsah, a to na stránkach blízko výraznejšie zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie a vyhľadávanie používateľov

Používatelia môžu využiť ako správcovia SharePointu a vlastníkov lokalít, nastavenie lokality centrum vyhľadávania pri vyhľadávaní informácie podľa týchto krokov:

 • Vyberte rozsah, ktorý vás nasmeruje vyhľadávanie tak, aby najpravdepodobnejšie zdroje pre obsah, ktorý potrebujete. Ak na vyhľadanie širokú škálu napríklad Všetky lokality vráti príliš veľa výsledkov, vyberte položku užší rozsah, ktorý sa zameriava na zdroje s vyšším sústredenie užitočný obsah.

 • Skúste alternatívne dotazy navrhol mali ste na mysli? funkcie na stránku s výsledkami vyhľadávania.

 • Pomocou vlastnosti obsahového zúžiť vyhľadávanie podľa autora alebo iné položky objekt, ktorý sa podobá na požadované výsledky. Použite vlastnosť hľadania na identifikáciu obsahu spoľahlivý autorov alebo z dôveryhodných zdrojov. Môžete porovnať cien nehnuteľností na vyhľadanie výsledky na konkrétnu tému alebo výsledky, ktoré používať technológiu, alebo jazyk.

 • Pri najlepšie tipy pre lokality sa pridajú do výsledkov vyhľadávania, ktoré môžu byť k dispozícii ďalšie prepojenia na ďalšie informácie. Napríklad dotaz, ktorý obsahuje výraz mzdy môžu zobraziť prepojenie na lokalitu mzdy vašej organizácie. Môžete kliknúť na prepojenie otvoriť mzdy webovej lokality.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×