Prehľad: Nastavenie a odoslanie projektových návrhov

Prehľad: Nastavenie a odoslanie projektových návrhov

Program Microsoft Project Server 2010 obsahuje nové funkcie, prostredníctvom ktorých vás bude sprevádzať procesom vytvárania návrhov nových projektov a ich odosielaním prostredníctvom toku činností. Skôr než budete môcť navrhnúť nové projekty, správca portfólia a správca lokality musia spoločne vytvoriť tok činností, stránky s podrobnosťami o projekte a šablóny používané v priebehu procesu. Vaše prvé stretnutie s celým procesom môže byť na prvý pohľad hrozivé, celý proces je však v porovnaní s tým, ako vyzerá, veľmi priamy.

Obsah tohto článku

Nastavenie procesu návrhu

Toky činností

Stgránky s podrobnosťami o projekte

Typy podnikových projektov

Schválenia

Návrh nového projektu

Nastavenie procesu návrhu

Skôr než budú používatelia môcť navrhovať projekty, správca portfólia a správca lokality musia spoločne nastaviť proces návrhu. Tento proces sa skladá z niekoľkých častí: toky činností, stránky s podrobnosťami o projekte, typy podnikových projektov a schválenia.

Toky činností

Poďme si to trocha zhrnúť. Keď vo webovej aplikácii Project Web App navrhnete projekt, tento projekt prechádza pracovným postupom s cieľom určiť, či spĺňa strategické a finančné ciele spoločnosti, a súčasne určiť, či ho možno považovať za životaschopný projekt. Pred návrhom projektov musí správca portfólia spolu so správcom lokality nastaviť vo webovej aplikácii Project Web App infraštruktúru, ktorá zodpovedá spôsobu, akým organizácia funguje. Zdá sa to byť komplikované? Všetko, čo urobíte, je použitie spôsobu, akým teraz hodnotíte projekty, a prevod tohto spôsobu na formálnejšie fázy a štádiá, ktoré podporuje webová aplikácia Project Web App. Výsledkom je bezproblémový proces, ktorý vás odpúta od jednoduchého návrhu a privedie vás k fungujúcemu projektu, v rámci ktorého môžete zaznamenávať časové hodnoty a vytvárať zostavy.

Chcem…

Popis

Definovanie fáz a štádií životného cyklu projektu

Správca portfólia spolupracuje so správcom lokality na nastavení toku činností pre návrhy vo vašej organizácii.

Strany s podrobnosťami o projekte

Správca portfólia potom vytvorí stránky s podrobnosťami o projekte. Ide o efektný spôsob odkazovania na formuláre, ktoré používatelia vypĺňajú vtedy, keď navrhujú projekt. Správca portfólia rozhodne, ktoré polia sa zahrnú a kam sa zahrnú a môže vytvoriť viac než jednu stránku v rámci rôznych častí toku činností. Môžete napríklad disponovať jednou veľmi jednoduchou stránkou, ktorú môžu používatelia vyplniť, keď odosielajú návrh alebo môžete mať inú, komplikovanejšiu stránku, ktorá je určená pre schvaľovateľov a do ktorej sa zadávajú informácie k návrhu v priebehu procesu revízie. ide iba o spôsob určenia, kedy a kde sa informácie pridajú a kto bude pridávať informácie v priebehu toku činností.

Chcem...

Popis

Vytvorenie webovej stránky na odosielanie návrhov

Správca portfólia vytvorí formuláre, ktoré sa budú používať na zhromažďovanie informácií o návrhu v priebehu toku činností.

Typy podnikových projektov

Správcovia portfólia musia potom vytvoriť typy podnikových projektov. Ide o šablóny, spomedzi ktorých si používatelia vyberajú počas vytvárania nového projektu alebo návrhu. Typy podnikových projektov predstavujú spôsob, akým webová aplikácia Project Web App spája pracovné postupy so stránkami s podrobnosťami o projekte. V organizácii môžete mať niekoľko typov podnikových projektov. Napríklad oddelenie ľudských zdrojov môže mať jeden typ podnikového projektu, ktorý obsahuje vlastnú množinu stránok s podrobnosťami o projekte a vlastný pracovný postup, zatiaľ čo oddelenie predaja môže mať iný typ podnikového projektu s osobitným pracovným postupom a množinou stránok s podrobnosťami o projekte. Takto sa zabezpečí orientácia návrhu presne na to, čo sa používateľ snaží dosiahnuť a splniť.

Chcem...

Popis

Vytvorenie vlastného typu podnikového projektu

Správca portfólia nastaví typ podnikového projektu, t. j. šablónu, ktorú budú používatelia používať na vytváranie návrhov projektu.

Schválenia

Správca portfólia nakoniec nastaví proces schvaľovania. Po navrhnutí projektu budú musieť niektorí jednotlivci preskúmať návrh a prijať ho, alebo ho odmietnuť. Správca portfólia musí určiť týchto recenzentov a poradia, v akom budú revíziu vykonávať. Po vytvorení reťazca schvaľovania môžu používatelia začať s odosielaním návrhov.

Chcem...

Popis

Vytvorenie procesu schválenia návrhu

Správca portfólia nastaví proces schvaľovania s určením používateľov, ktorí musia vykonať revíziu odoslaných návrhov spolu s uvedením poradia.

Na začiatok stránky

Návrh nového projektu

Po tom, ako správca portfólia a správca lokality nastavia proces návrhu, je odoslanie návrhu nového projektu celkom jednoduché. Po navrhnutí projektu sa spustí pracovný postup a schvaľovatelia dostanú informáciu o tom, že je návrh pripravený na revíziu. Proces revízie môže zahŕňať niekoľko krokov vrátane komplexnejších krokov obsiahnutých v analýze portfólia. Ďalšie informácie o tomto procese obsahuje téma Prehľad: Analýza a schválenie projektových návrhov.

Chcem...

Popis

Vytvorenie alebo úprava projektu alebo návrhu

Stránky s podrobnosťami o projekte, nastavené správcom portfólia, môžete použiť na vytvorenie nového projektu alebo návrhu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×