Prehľad formulárov, ovládacích prvkov formulárov a ovládacích prvkov ActiveX v hárku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Táto funkcia nie je dostupná v balíku Office v počítači s Windowsom RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Príklady formulárov hárka Pomocou formulárov množstvo ovládacích prvkov a objektov, ktoré môžete pridať k nim môžete zjednodušenie zadávania údajov na vašich hárkoch a vylepšenie vzhľadu do hárkov. Môžete vykonať aj sami s malú alebo žiadnu potrebné pre program Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Formulár pracovného hárka nie je to isté ako šablóny programu Excel. Šablóna je vopred naformátované súboru, ktorý môže vám vytvoriť zošit, ktorý vyzerá podľa vašich predstáv. Formulár obsahuje ovládacie prvky, napríklad polia alebo rozbaľovacieho zoznamu, ktoré umožňujú jednoduchšie pre ľudí, ktorí používajú hárka môžete zadávať alebo upravovať údaje. Ďalšie informácie o šablónach si môžete stiahnuť nájdete šablóny programu Excel.

Čo je to formulár?

Formulár, či tlačenej alebo online, je dokument navrhnutý s štandardné štruktúry a formát, ktorý uľahčuje zaznamenávanie, organizovanie a upravte informácie.

 • Podľa desatinnej obsahovať pokyny, formátovanie, označenia a medzier v písaní, alebo zadaním údajov. Môžete použiť program Excel a Excel šablóny na vytvorenie desatinnej.

 • Online formuláre obsahujú tie isté funkcie ako tlačené formuláre. Okrem toho, elektronické formuláre obsahujú ovládacie prvky. Ovládacie prvky sú objekty, ktoré zobrazuje údaje alebo jednoduchšie používatelia zadávať alebo upravovať údaje, vykonal akciu alebo uskutočnenie výberu. Ovládacie prvky vo všeobecnosti to formulár zjednodušiť použitie. Bežné ovládacie prvky príklady zoznamu polí, tlačidiel možností a príkazové tlačidlá. Ovládacie prvky môžete tiež spustiť priradené makro a reakcia na udalosti, napríklad kliknutia myšou či spustením programu Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Program Excel môžete použiť viacerými spôsobmi na vytvorenie tlačené a elektronické formuláre.

Typy formulárov programu Excel

Slúži na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov do jednej vizuálnej jednotky v obdĺžniku s voliteľnou menovkou. Zoskupujú sa spravidla prepínače, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah.

Údajový formulár

údajový formulár poskytuje pohodlný spôsob zadávania alebo zobrazenia jedného úplného riadka informácií v rozsahu alebo tabuľke bez nutnosti vodorovného posúvania. Určite zistíte, že používanie údajového formulára môže zjednodušiť zadávanie údajov v porovnaní s presúvaním sa do jednotlivých stĺpcov v prípade, ak máte viacero stĺpcov údajov a nie je ich možné zobraziť na jednej obrazovke. Použite údajový formulár vtedy, keď jednoduchý formulár textových polí, ktoré obsahujú nadpisy stĺpcov ako menovky je postačujúcim formulárom a nepotrebujete dômyselné ani vlastné funkcie formulára (napríklad zoznam alebo číselník).

Príklad typického údajového formulára Program Excel môže automaticky vytvoriť vstavaný údajový formulár pre rozsah alebo tabuľka. Údajový formulár zobrazí všetky hlavičky stĺpcov ako menovky jedného dialógového okna. Každý štítok má susediacich prázdne textové pole, do ktorého môžete zadať údaje pre každý stĺpec s maximálnou veľkosťou 32 stĺpce. V údajovom formulári, môžete zadať nové riadky, vyhľadanie riadkov pomocou navigácie alebo (na základe obsahu buniek) aktualizujte riadky a odstrániť riadky. Ak bunka obsahuje vzorec, výsledok vzorca sa zobrazí v údajovom formulári, ale nie je možné zmeniť vzorec s použitím údajového formulára.

Zapína alebo vypína hodnotu, ktorá označuje opačnú a jednoznačnú možnosť. Môžete začiarknuť viac než jedno začiarkavacie políčko na hárku alebo v skupine ovládacích prvkov. Začiarkavacie políčko môže mať jeden z troch stavov: začiarknuté, nezačiarknuté a vzájomná kombinácia (v prípade viacnásobného výberu).

Pracovný hárok je typ formulára, ktorá umožňuje zadávanie a zobrazenie údajov v mriežke a existuje niekoľko ovládací prvok podobných funkcií už vstavané do hárkov programu Excel, ako sú napríklad komentáre a platnosť údajov. Bunky sa podobajú textových polí v, môžete zadať a formátovať ich rôznymi spôsobmi. Bunky sú často používané ako menovky a úpravou výška a Šírka bunky a Zlúčenie buniek, môžete sa správajú podobne ako jednoduché údajového formulára hárka. Ďalšie funkcie ako ovládacieho prvku, napríklad komentáre k bunkám, hypertextové prepojenia, obrázky pozadia, overovanie údajov, podmienené formátovanie, vložené grafy, a automatický filter môže správať ako rozšírené formulára hárka.

Pretože ovládacími prvkami a objektmi sú uložené na kresliace plátno, môžete zobraziť alebo Zobraziť ovládacími prvkami a objektmi vedľa priradený text, ktorý je prepojený s riadkami a stĺpcami bez zmeny rozloženia mriežky alebo tabuľku údajov v hárku. Väčšinu času, mnohé z týchto ovládacích prvkov môžu byť prepojené na bunky v hárku a vyžadovať kód VBA, aby mohli pracovať. Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré určujú, či ovládací prvok voľne plávajúci alebo premiestni a zmení veľkosť spolu s bunkou. Napríklad máte začiarkavacie políčko, ktoré chcete premiestniť spolu s jeho súvisiacou bunkou pri zoraďovaní rozsahu. Však, ak máte zoznam, ktorý si chcete ponechať na určitom mieste vôbec viackrát, pravdepodobne nebudete chcieť presunúť spolu s jeho súvisiacou bunkou.

Program Excel má dva typy ovládacích prvkov: ovládacie prvky a ovládacie prvky ActiveX. Okrem týchto množín ovládacích prvkov, môžete pridať aj objekty z nástroje na kreslenie, napríklad automatické tvary, Word Art, grafický prvok SmartArt alebo textové polia.

Nasledujúca časť obsahuje popis týchto ovládacích prvkov a objektov kreslenia a súčasne obsahuje informácie o spôsobe práce s týmito ovládacími prvkami a objektmi podrobnejšie.

Zobrazuje zoznam jednej alebo viacerých textových položiek, z ktorých môže používateľ vyberať. Pole so zoznamom sa používa na zobrazenie veľkého počtu možností, ktoré sa odlišujú z hľadiska počtu alebo obsahu. K dispozícii sú tri typy polí so zoznamom:

Pole so zoznamom s jedným výberom umožňuje vykonať iba jeden výber. V takomto prípade pole so zoznamom pripomína skupinu prepínačov, ale pole so zoznamom dokáže zobrazovať veľký počet položiek na menšom priestore.

Používate ovládacích prvkov formulára, ak chcete jednoducho odkaz a pracovať s údajmi bunky bez použitia kódu VBA, a ak chcete pridať ovládacie prvky na hárky s grafom. Napríklad po pridaní ovládací prvok zoznamu do hárka a prepojenie s bunkou, môžete vrátiť číselnú hodnotu aktuálnej pozície vybratej položky v ovládacom prvku. Potom môžete použiť tento číselnú hodnotu v spojení s funkciou register vybrať rôzne položky zo zoznamu.

Pole so zoznamom s rozšíreným výberom umožňuje vykonávať jeden výber, súvislé výbery alebo nesúvislé výbery.

Však tieto ovládacie prvky nedajú pridať do používateľských formulárov, použiť na riadenie udalostí alebo upraviť tak, aby spúšťali skripty webových stránok.

Súhrn ovládacích prvkov formulára

Slúži na zobrazenie zoznamu ďalších ovládacích prvkov dostupných v počítači, ktoré môžete pridať do vlastného formulára, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialógovom okne môžete aj zaregistrovať vlastný ovládací prvok.

Príklad

Popis

Vzhľad tlačidla

Označenie

Ukážka označenia ako ovládacieho prvku formulára

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hodnoty (napríklad číselný prírastok, čas alebo dátum). Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu priamo do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Počítač obsahuje mnohé ovládacie prvky ActiveX, ktoré nainštaloval program Excel alebo iné programy, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player.

Príklad ovládacieho prvku Skupina ovládacích prvkov na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov do jednej vizuálnej jednotky v obdĺžniku s voliteľným označením. Zoskupujú sa spravidla prepínače, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah.

Vzhľad tlačidla

Ukážka tlačidla ako ovládacieho prvku na paneli s nástrojmi Formuláre

Zapína alebo vypína hodnotu, ktorá označuje opačnú a jednoznačnú možnosť. Naraz môžete začiarknuť viac než jedno začiarkavacie políčko na hárku alebo v skupine ovládacích prvkov. Začiarkavacie políčko môže mať jeden z troch stavov: začiarknuté, nezačiarknuté a vzájomná kombinácia (v prípade viacnásobného výberu).

Vzhľad tlačidla

Výber a rušenie výberu ovládacích prvkov tak, aby bolo možné určovať vlastnosti alebo vykonávať ďalšie úpravy.

Príklad ovládacieho prvku Začiarkavacie políčko na paneli s nástrojmi Formuláre

Zapína alebo vypína hodnotu, ktorá označuje opačnú a jednoznačnú možnosť. Môžete vybrať viac ako jednu začiarknite políčko v hárku alebo v skupinovom rámčeku. Začiarknite políčko môže mať niektorý z troch štátov: vybratého (zapnuté), zrušené (vypnutý) a zmiešané, čo znamená kombináciu on a vypnutie štátov (napríklad viacnásobný výber).

Vzhľad tlačidla

Ak chcete zobraziť správnu kontextovú ponuku pre skupinu ovládacích prvkov formulára, dbajte na to, aby ste vybrali obvod skupiny ovládacích prvkov, nie jej vnútro.

Príklad ovládacieho prvku Prepínač na paneli s nástrojmi Formuláre

Umožňuje vykonať jeden výber v rámci obmedzenej množiny vzájomne sa vylučujúcich možností spravidla obsiahnutých v skupine ovládacích prvkov alebo v rámci. Prepínač môže mať niektorý z nasledujúcich troch stavov: označený, neoznačený a zmiešaný, t. j. kombinácia označenia a neoznačenia (v prípade viacnásobného výberu).

Vzhľad tlačidla

Zoznam

Ukážka poľa so zoznamom ako ovládacieho prvku formulára

Napíšte postupy popisovača udalostí pre ovládacie prvky ActiveX.

 • Ak používate používateľské formuláre, môžete tiež použiť pokročilé funkcie formulára. Môžete napríklad programovo pridať osobitný prepínač pre každé písmeno abecedy alebo môžete pridať začiarkavacie políčko pre každú položku vo veľkom zozname dátumov a čísel.

 • Zoznam s viacerými výbermi umožňuje vykonávať jeden výber alebo súvislé výbery.

 • Zoznam s rozšíreným výberom umožňuje vykonávať jeden výber, súvislé výbery alebo nesúvislé výbery.

Vzhľad tlačidla

Kombináciou textového poľa so zoznamom vzniká rozbaľovací zoznam. Rozbaľovacie pole je kompaktnejšie než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ zobrazil zoznam položiek kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol. Tento ovládací prvok použite vtedy, ak chcete používateľovi umožniť zadať položku alebo vybrať iba jednu položku v zozname. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu v textovom poli, a to bez ohľadu na to, ako bola táto hodnota zadaná.

Ukážka rozbaľovacieho poľa ako ovládacieho prvku formulára

Kombináciou textového poľa so zoznamom na vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu. Rozbaľovacie pole je získať kompaktnejšiu než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ kliknite na šípku nadol zobrazíte zoznam položiek. Pomocou rozbaľovacieho poľa povolenie používateľa zadať položku alebo vybrať len jednu položku zo zoznamu. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu do textového poľa, bez ohľadu na to, ako sa zadáva danej hodnoty.

Vzhľad tlačidla

Príklad ovládacieho prvku Posúvač na paneli s nástrojmi Formuláre

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hodnoty (napríklad číselný prírastok, čas alebo dátum). Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Príklad ovládacieho prvku Číselník na paneli s nástrojmi Formuláre

Zvýšenie alebo zníženie hodnoty, napríklad číslo prírastok, čas alebo dátum. Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknite na šípku nahor. Ak chcete znížiť hodnotu, kliknite na šípku nadol. Zvyčajne používateľa môžete tiež zadať textovej hodnoty priamo do priradenej bunky alebo textového poľa.

Poznámka: Tieto ovládacie prvky nie sú k dispozícii v zošitoch Office Excel 2007. Tieto ovládacie prvky možno použiť v programe Excel verzia 5.0 dialógové hárky iba.

Slúži na zobrazenie zoznamu ďalších ovládacích prvkov dostupných v počítači, ktoré môžete pridať do vlastného formulára, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialógovom okne môžete aj zaregistrovať vlastný ovládací prvok.

Stĺpec Zostávajúca práca Textové pole

Vzhľad tlačidla Rozbaľovacieho zoznamu - úprava

Vzhľad tlačidla Rozbaľovacie Drop - Down upraviť

Vzhľad tlačidla Dialógové okno spustiť

ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX možno použiť vo formulároch pracovných hárkov, alebo bez použitia kódu VBA, a o používateľské formuláre VBA. Vo všeobecnosti používať ovládacie prvky ActiveX, keď potrebujete flexibilnejšie návrh požiadavky ako tie, ktoré ovládacie prvky formulára. Ovládacie prvky ActiveX majú rozsiahle vlastnosti, ktoré môžete použiť, ak chcete prispôsobiť ich vzhľad, správanie, písma a ďalšie vlastnosti.

Môžete tiež nastaviť rôzne udalosti, ktoré sa vyskytujú pri ovládací prvok ActiveX v súlade so. Napríklad, môžete vykonať rôzne akcie, v závislosti od výberu, ktorý používateľ vyberie z ovládací prvok zoznamu alebo môžete dotaz databázy naplniť rozbaľovacie pole s položkami, keď používateľ klikne na tlačidlo. Môžete tiež písať makrá, ktoré spracujú udalosti priradené k ovládacím prvkom ActiveX. Pri interakcii používateľa formulára s ovládacím prvkom, kód VBA sa spustí na spracovanie ľubovoľných udalostí, ktoré sa vyskytujú pre tento ovládací prvok.

Váš počítač obsahuje mnohé ovládacie prvky ActiveX, ktoré boli nainštalované pomocou Excelu a ďalších programov, ako je napríklad ovládací prvok kalendár 12.0 a Windows Media Player.

Dôležité: Všetky ovládacie prvky ActiveX možno použiť priamo v hárkoch; niektoré je možné len v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) programovací. Ak sa pokúsite pridať niektorý z týchto najmä ovládacie prvky ActiveX do hárka, program Excel zobrazí správa "Nie je možné vložiť objekt".

Ovládacie prvky ActiveX však nie je možné pridať, hárky s grafom z používateľského rozhrania a hárky makier XLM. Taktiež nemožno priradiť makro spustiť priamo z ovládacieho prvku ActiveX rovnakým spôsobom, ako je to možné z ovládacieho prvku formulára.

Súhrn ovládacích prvkov ActiveX

Slúži na zobrazenie zoznamu ďalších ovládacích prvkov dostupných v počítači, ktoré môžete pridať do vlastného formulára, ako napríklad ovládací prvok Kalendár 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialógovom okne môžete aj zaregistrovať vlastný ovládací prvok.

Po pridaní formulárov a ovládacích prvkov ActiveX do formulára hárka sa spravidla snažíte o doladenie a zmenu usporiadania ovládacích prvkov rôznymi spôsobmi tak, aby ste vytvorili dobre navrhnutý a jednoducho použiteľný formulár. Bežné úlohy zahŕňajú nasledujúce aktivity:

Vzhľad tlačidla

Výber a rušenie výberu ovládacích prvkov tak, aby bolo možné určovať vlastnosti alebo vykonávať ďalšie úpravy.

Ukážka začiarkavacieho políčka ako ovládacieho prvku ActiveX

Zoskupenie, kopírovanie, premiestňovanie a zarovnávanie ovládacích prvkov na organizovanie rozloženia formulára hárka.

Bublina 4

Umiestnenie alebo nastavenie veľkosti ovládacieho prvku s bunkou.

Ukážka textového poľa ako ovládacieho prvku ActiveX

Umožňuje, obdĺžnik, zobrazenie, zadajte alebo upravte text alebo údaje viazané na bunku. Textové pole môže byť tiež statické textové pole, ktoré obsahuje iba na čítanie informácií.

Vzhľad tlačidla

Návrh formulára hárka môžete vytvoriť s mriežkou buniek v pozadí alebo bez nej. Môžete napríklad chcieť vypnúť mriežku buniek a potom formátovať všetky bunky pomocou rovnakej farby alebo vzorky alebo použiť obrázok ako pozadie hárka. Ak chcete skryť alebo zobraziť mriežku, na karte Zobraziť v skupine Zobraziť zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko Mriežka.

Ukážka príkazového tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

Keďže sú k dispozícii tri odlišné typy ovládacích prvkov a objektov, ktoré môžete jedinečným spôsobom upravovať, je možné, že nebudete na prvý pohľad vedieť, o aký typ ovládacieho prvku ide. Ak chcete určiť typ ovládacieho prvku (formulár alebo ActiveX), vyberte ovládací prvok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom zobrazte kontextovú ponuku:

Vzhľad tlačidla

Ak chcete zobraziť správnu kontextovú ponuku pre skupinu ovládacích prvkov formulára, dbajte na to, aby ste vybrali obvod skupiny ovládacích prvkov, nie jej vnútro.

Ukážka prepínača ako ovládacieho prvku ActiveX

Umožňuje vybrať jednu možnosť v rámci obmedzenú množinu navzájom sa vylučujúcich možností, ktoré sa zvyčajne nachádza v skupine ovládacích prvkov alebo rámu. Prepínač môže mať niektorý z troch štátov: vybratého (zapnuté), zrušené (vypnutý) a zmiešané, čo znamená kombináciu on a vypnutie štátov (napríklad viacnásobný výber). Tlačidlo možností sa nazýva aj prepínacie tlačidlo.

Vzhľad tlačidla

Zoznam

Ukážka poľa so zoznamom ako ovládacieho prvku ActiveX

Napíšte postupy popisovača udalostí pre ovládacie prvky ActiveX.

 • Zoznam s jedným výberom, ktoré umožňuje vykonať iba jeden výber. V takomto prípade zoznam pripomína skupinu prepínačov, ale zoznam dokáže efektívnejšie pracovať s veľkým počtom položiek.

 • Zoznam s viacerými výbermi umožňuje vykonávať jeden výber alebo súvislé výbery.

 • Zoznam s rozšíreným výberom umožňuje vykonávať jeden výber, súvislé výbery alebo nesúvislé výbery.

Vzhľad tlačidla

Kombináciou textového poľa so zoznamom vzniká rozbaľovací zoznam. Rozbaľovacie pole je kompaktnejšie než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ zobrazil zoznam položiek kliknutím na tlačidlo so šípkou nadol. Tento ovládací prvok použite vtedy, ak chcete používateľovi umožniť zadať položku alebo vybrať iba jednu položku v zozname. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu v textovom poli, a to bez ohľadu na to, ako bola táto hodnota zadaná.

Ukážka rozbaľovacieho poľa ako ovládacieho prvku ActiveX

Kombináciou textového poľa so zoznamom na vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu. Rozbaľovacie pole je získať kompaktnejšiu než zoznam, ale vyžaduje, aby používateľ kliknite na šípku nadol zobrazíte zoznam položiek. Použite na umožnenie buď typ položky alebo vybrať len jednu položku zo zoznamu. Ovládací prvok zobrazuje aktuálnu hodnotu do textového poľa, bez ohľadu na to, ako sa zadáva danej hodnoty.

Vzhľad tlačidla

Prepínacie tlačidlo

Ukážka prepínacieho tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

Označuje určitý stav, ako napríklad áno/nie, alebo v režime, napríklad zapnuté/vypnuté. Tlačidlo môžete prepínať medzi zapnutým a vypnutým štát po kliknutí.

Vzhľad tlačidla

Ukážka číselníka ako ovládacieho prvku ActiveX

Zvýšenie alebo zníženie hodnoty, napríklad číslo prírastok, čas alebo dátum. Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknite na šípku nahor. Ak chcete znížiť hodnotu, kliknite na šípku nadol. Zvyčajne používateľa môžete zadať aj textovú hodnotu do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Ukážka posúvača ako ovládacieho prvku ActiveX

Slúži na zvýšenie alebo zníženie hodnoty (napríklad číselný prírastok, čas alebo dátum). Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ môže spravidla zadať aj textovú hodnotu do priradenej bunky alebo textového poľa.

Vzhľad tlačidla

Označenie

Ukážka menovky ako ovládacieho prvku ActiveX

Určuje účel bunky alebo textového poľa, zobrazí opisný text (napríklad nadpisy, popisy, obrázky) alebo poskytuje stručné pokyny.

Vzhľad tlačidla

Obrázok

Ukážka obrázka ako ovládacieho prvku ActiveX

Slúži na vkladanie obrázkov, ako napríklad bitová mapa, JPEG alebo GIF.

Ovládací prvok rámu

Ukážka ovládacieho prvku skupiny ovládacích prvkov ActiveX

Obdĺžnikový objekt s voliteľným označením, ktorý slúži na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov do jednej vizuálnej jednotky. Zoskupujú sa spravidla prepínače, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah.

Poznámka: Ovládací prvok ActiveX rám nie je k dispozícii v časti Ovládacie prvky ActiveX na príkaz Vložiť. V dialógovom okne Ďalšie ovládacie prvky však môžete pridať ovládací prvok tak, že vyberiete Microsoft Forms 2.0 Frame.

Vzhľad tlačidla

Ďalšie ovládacie prvky

Zobrazí zoznam ďalších ovládacích prvkov ActiveX, ktoré sú k dispozícii vo vašom počítači, ktoré môžete pridať do vlastného formulára, ako je napríklad ovládací prvok kalendár 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialógovom môžete zaregistrovať vlastný ovládací prvok.

Objekty nástroja na kreslenie

Príklady tvarov Môžete tiež zahrnúť grafiky grafické prvky SmartArt, tvary, WordArt a textové polia vo formulári. Môžete zmeniť veľkosť, otočenie, prevrátenie, farby a kombinovanie týchto objektov vytvoriť aj zložitejšie tvary. Počas zadávania textu priamo do tvaru alebo textového poľa objekt, text sa stane súčasťou daný objekt – Ak ste otočenie alebo prevrátenie objektov, text sa otočí alebo Preklopí s ním. Na rozdiel od ovládacie prvky ActiveX môžete priradiť rôzne atribúty, ako napríklad veľkosť písma a štýlu písma jednotlivých slov a znakov v objekte. Môžete tiež priraďovať makrá a pridávať hypertextové prepojenia na tieto objekty. Môžete dokonca odkaz textu v tvare alebo textovom poli objekt s bunkou hárka a dynamicky zobraziť aktualizované hodnoty v týchto objektov.

Práca s ovládacími prvkami a objektmi vo formulári hárka

Po pridaní formulárov a ActiveX formulára pracovného hárka sa zvyčajne chcete doladiť a zmena usporiadania ovládacích prvkov v rôznych spôsobov, ako vytvoriť dobre navrhnuté, používateľ priateľské formulár. Bežné úlohy patria:

 • Ovládanie zobrazenia mriežky počas práce s ovládacími prvkami a pri rozhodovaní, či chcete Zobraziť mriežku pre používateľov v konečnom formulári hárka.

 • Výber a rušenie výberu ovládacích prvkov, tak, aby bolo možné určovať vlastnosti alebo vykonávať ďalšie úpravy.

 • Úprava textu v ovládacom prvku (popis alebo označenie).

 • Zoskupenie, kopírovanie, premiestnenie a zarovnávanie ovládacích prvkov na organizovanie rozloženia formulára hárka.

 • Zmena veľkosti a formátovanie ovládacích prvkov na získanie požadovaného vzhľadu, ktorý chcete.

 • Umiestnenie alebo nastavenie veľkosti ovládacieho prvku s bunkou.

 • Zabezpečenie ovládacích prvkov a prepojených buniek v závislosti od konkrétnych údajov potrebami ochrany.

 • Povolenie alebo zakázanie tlače ovládacích prvkov v prípade tlače formulára hárka.

 • Odstránenie nepoužívaných ovládacích prvkov.

Môžete vytvoriť formulár pracovného hárka s alebo bez mriežky buniek na pozadí. Napríklad, môžete vypnúť mriežka bunky a potom formátovanie všetkých buniek s rovnakým farby alebo vzorky alebo dokonca použiť obrázok ako pozadie hárka. Ak chcete skryť alebo Zobraziť mriežku, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť, zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko mriežka.

Určenie typu ovládacieho prvku v hárku

Pretože existujú tri typy ovládacích prvkov a objektov, ktoré môžete upraviť jedinečne, možno neviete určite typ ovládacieho prvku je len pri pohľade na to. Na určenie typu ovládacieho prvku (formulára alebo ActiveX), vyberte položku a kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom Zobrazenie kontextovej ponuky:

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Vlastnosti, ovládací prvok je ovládacím prvkom ActiveX a nachádzate sa v režime návrhu.

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Priradiť makro, ovládací prvok je ovládacím prvkom formulára.

  Tip: Ak chcete zobraziť správnu kontextovú ponuku pre skupiny ovládacích prvkov ovládací prvok formulára, uistite sa, aby ste vybrali obvod nie jej vnútro skupiny.

 • Ak kontextová ponuka obsahuje príkaz Upraviť Text, objekt je objektom kreslenia.

Používateľské formuláre VBA

Na dosiahnutie maximálnej flexibility, môžete vytvoriť používateľské formuláre, ktoré majú vlastné dialógové okná, ktoré zvyčajne obsahujú ovládacie prvky ActiveX. Ktoré sprístupníte používateľské formuláre z kód VBA, ktoré vytvoríte v editore jazyka Visual Basic. Na vysokej úrovni postup na vytvorenie UserForm sú nasledovné:

 1. Do svojho zošita Projekt VBAProject vložiť UserForm. Máte prístup k Projekt VBAProject zošit prvý zobrazením editore jazyka Visual Basic (stlačte kombináciu klávesov ALT + F11) a potom v ponuke Vložiť kliknite na položku UserForm.

 2. Napíšte postup zobrazenia používateľského formulára.

 3. Pridanie ovládacích prvkov ActiveX.

 4. Upravte vlastnosti ovládacích prvkov ActiveX.

 5. Napíšte postupy popisovača udalostí pre ovládacie prvky ActiveX.

Pomocou používateľské formuláre, môžete použiť aj funkciu Rozšírené formulára. Napríklad, môžete pridať pomocou programovania samostatné prepínač pre každé písmeno abecedy, alebo môžete pridať začiarkavacie políčko pre každú položku v veľkého zoznamu dátumy a čísla.

Skôr než budete vytvárať používateľský formulár, zvážte možnosť použitia vstavaných dialógových okien dostupných v programe Excel, ktoré môžu spĺňať vaše potreby. Tieto vstavané dialógové okná obsahujú funkcie jazyka VBA InputBox a MsgBox, metódu programu Excel InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename a objekt Dialógové okná objektu Aplikácia, ktorý obsahuje všetky vstavané dialógové okná programu Excel.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na lokalite Microsoft Office Excel Developer Center.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×