Prehľad excelových tabuliek

Prehľad excelových tabuliek

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zjednodušte si spravovanie a analyzovanie skupiny súvisiacich údajov tým, že rozsah buniek zmeníte na tabuľku Microsoft Office Excelu{b> <b}(predtým označovanú ako zoznam Excelu). Tabuľka zvyčajne obsahuje súvisiace údaje radu riadkov a stĺpcov, ktoré hárok zahŕňa a ktoré boli naformátované ako tabuľka. Pomocou funkcií tabuľky tak môžete údaje v riadkoch a stĺpcoch tabuľky spravovať nezávisle od údajov v ostatných riadkoch a stĺpcoch hárka.

Údaje v excelovej tabuľke

Poznámka: Excelové tabuľky by ste si nemali mýliť s tabuľkami údajov, ktoré sú súčasťou príkazov analýzy hypotéz. Ďalšie informácie o tabuľkách údajov nájdete v téme Výpočet viacerých výsledkov pomocou tabuľky údajov.

Informácie o prvkoch excelovej tabuľky

Tabuľka môže zahŕňať nasledovné prvky:

 • Riadok hlavičky    Riadok hlavičky sa v tabuľke nachádza predvolene. Každý stĺpec tabuľky umožňuje filtrovanie prostredníctvom riadka hlavičky, takže údaje v tabuľke môžete rýchlo filtrovať alebo zoradiť.

  Riadok hlavičky v excelovej tabuľke

 • Pruhované riadky    Predvolene sú riadky tabuľky striedavo tieňované a pruhované, aby bolo možné jednoduchšie rozlíšiť údaje.

  Pruhované riadky v excelovej tabuľke

 • Vypočítané stĺpce    Zadaním vzorca do jednej bunky stĺpca v tabuľke možno vytvoriť vypočítaný stĺpec, v ktorom sa príslušný vzorec okamžite použije na ostatné bunky v stĺpci tabuľky.

  Vypočítavaný stĺpec v excelovej tabuľke

 • Riadok súčtu    Do tabuľky možno pridať riadok súčtu, ktorý poskytne prístup k súhrnným funkciám, akými sú funkcie AVERAGE, COUNT a SUM. V každej bunke riadka súčtu sa zobrazí rozbaľovací zoznam, pomocou ktorého možno rýchlo vypočítať požadovaný súhrn.

  Riadok súčtu v excelovej tabuľke

 • Rukoväť na zmenu veľkosti    Pomocou rukoväte na zmenu veľkosti, ktorá sa nachádza v pravom dolnom rohu tabuľky, možno tabuľku potiahnuť na požadovanú veľkosť.

  Rukoväť na zmenu veľkosti v pravom dolnom rohu poslednej bunky v excelovej tabuľke

Správa údajov v excelovej tabuľke

Na správu svojich údajov môžete použiť jednu tabuľku. Ak však potrebujete spravovať viacero skupín údajov, môžete do jedného hárka vložiť viacero tabuliek.

Ak máte prístup a povolenia na vytváranie obsahu na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services, môžete pomocou nej zdieľať tabuľky s inými používateľmi. Exportovaním údajov tabuľky do zoznamu SharePoint umožníte ostatným zobraziť, upraviť a aktualizovať údaje tabuľky v zozname SharePoint. Môžete tiež vytvoriť jednosmerné pripojenie na zoznam SharePoint, ktoré vám umožní obnovovať údaje tabuľky v hárku, aby zahŕňali zmeny údajov vykonané v zozname SharePoint. Zoznam SharePoint však už nemožno aktualizovať zmenami vykonanými v údajoch tabuľky v Exceli. Po exporte údajov tabuľky do zoznamu SharePoint môžete zoznam SharePoint otvoriť v Exceli iba na čítanie. Akékoľvek zmeny, ktoré chcete vykonať, je možné vykonať len v rámci údajov na lokalite SharePoint.

Poznámka: Ak ide o zdieľaný zošit, tabuľky nemožno vytvoriť.

Funkcie tabuľky, pomocou ktorých možno spravovať údaje tabuľky

 • Zoraďovanie a filtrovanie    Rozbaľovacie zoznamy filtrov sú automaticky pridané do riadka hlavičky v tabuľke. Tabuľky máte možnosť zoradiť vzostupne, zostupne, podľa farby, prípadne môžete vytvoriť vlastné poradia zoradenia. Filtrovať ich možno tak, aby zobrazovali len údaje spĺňajúce zadané kritériá, alebo podľa farby. Ďalšie informácie o filtrovaní a zoraďovaní údajov nájdete v témach Filtrovanie údajov a Zoraďovanie údajov.

 • Formátovanie údajov tabuľky    Údaje tabuľky možno rýchlo formátovať použitím preddefinovaných alebo vlastných štýlov tabuľky. Pomocou možností v skupine Štýly tabuliek tiež možno tabuľku zobraziť s alebo bez hlavičky či riadka súčtov, použiť pruhované riadky alebo stĺpce na zjednodušenie čitateľnosti tabuľky alebo odlíšenie prvého či posledného stĺpca od ostatných. Ďalšie informácie o formátovaní údajov tabuľky nájdete v téme Formátovanie tabuľky programu Excel.

 • Vloženie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky    Riadky a stĺpce možno do tabuľky pridať viacerými spôsobmi. Môžete rýchlo pridať prázdny riadok na koniec tabuľky, zahrnúť do tabuľky susediace riadky alebo stĺpce hárka alebo riadky a stĺpce tabuľky vložiť kamkoľvek chcete. Riadky a stĺpce možno podľa potreby odstrániť. Takisto je z tabuľky možné rýchlo odstrániť riadky obsahujúce duplicitné údaje. Ďalšie informácie o pridávaní a odstraňovaní riadkov a stĺpcov nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie riadkov alebo stĺpcov v tabuľke programu Excel.

 • Použitie vypočítaného stĺpca    Ak chcete použiť jeden vzorec, ktorý sa upraví pre jednotlivé riadky tabuľky, môžete vytvoriť vypočítaný stĺpec. Vypočítaný stĺpec sa automaticky rozšíri a zahrnie ostatné riadky, takže vzorec sa okamžite prenesie aj do týchto riadkov. Ďalšie informácie o vytvorení vypočítaného stĺpca nájdete v téme Použitie vypočítaných stĺpcov v tabuľke programu Excel.

 • Zobrazenie a vypočítanie súčtov údajov v tabuľke    Ak chcete rýchlo sčítať údaje v tabuľke, môžete na jej konci zobraziť riadok súčtov a následne použiť funkcie uvedené v rozbaľovacích zoznamoch pre jednotlivé bunky riadka súčtov. Ďalšie informácie o zobrazovaní a sčítavaní údajov tabuľky nájdete v téme Súčet údajov v tabuľke programu Excel.

 • Používanie štruktúrovaných odkazov    Namiesto používania odkazov na bunky, napríklad A1 a R1C1, môžete použiť štruktúrované odkazy, ktoré odkazujú na názvy tabuliek vo vzorci.

 • Zabezpečenie integrity údajov     V prípade tabuliek, ktoré nie sú prepojené na zoznamy lokality SharePoint, môžete použiť funkcie overovania vstavané údajov v programe Excel. Môžete napríklad povoliť len čísla alebo dátumy v stĺpci tabuľky. Ďalšie informácie o tom, ako nazbieraných údajov nájdete v téme použiť overovanie údajov do buniek.

 • Exportovanie do zoznamu služby SharePoint    Tabuľku možno exportovať do zoznamu služby SharePoint, aby mali ostatní možnosť zobraziť, upraviť a aktualizovať údaje tabuľky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×