Prehľad: Analýza a schválenie projektových návrhov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Project Server 2010 obsahuje nové funkcie na pomoc pri vyhodnocovaní či projektových návrhov prispôsobiť pomocou podnikovej stratégie vašej organizácie, ako aj s jeho finančné a na obmedzení zdrojov. Po správni ľudia zistili, ktoré návrhy najväčší zmysel na implementáciu, návrhy môže schváliť ako projekty.

Čo vás zaujíma?

Analýza návrhov

Schválenie návrhov

Analýza návrhov

Keď používatelia odošlú projektové návrhy na revíziu, správca portfólia bude zodpovedný za ich „vloženie“ do procesu analýzy. Recenzenti analyzujú návrhy s cieľom zistiť, či ide o vhodné projekty pre danú organizáciu. Ak sa projekt považuje za životaschopný, schváli sa a stane sa časťou projektového portfólia organizácie. Tento proces sa niekedy nazýva analýzou portfólia.

Aké položky teda recenzenti analyzujú počas revízie projektových návrhov?

  1. Recenzenti sa najskôr zamerajú na relatívnu prioritu každého návrhu. Ako sa tento návrh hodí z hľadiska cieľov podniku? Správca portfólia pomáha recenzentom hodnotiť vplyv návrhov na obchodné stimuly organizácie, čo vedie k vytvoreniu hodnoteného zoznamu všetkých návrhov obsiahnutých v analýze.

  2. Potom sa recenzenti zameriavajú na hodnotu každého návrhu vzhľadom na nákladové obmedzenia vysokej úrovne, ktoré sú platné v rámci organizácie. Ak sú náklady na návrh vyššie ako povolený rozpočet, je možné, že návrh nebude predstavovať životaschopný projekt pre organizáciu.

  3. Nakoniec sa recenzenti zameriavajú na požiadavky na prostriedky v rámci každého návrhu. Nevyžaduje návrh vzhľadom na potreby plánovania neprimeraný objem prostriedkov? Recenzenti sa zameriavajú na to, ako úprava objemu prostriedkov alebo plánu bude vplývať na to, či je návrh životaschopným projektom.

Po zhodnotení uvedených faktorov sa vytvorí množina vybratých návrhov s najvyššou strategickou hodnotou a s najprijateľnejšími požiadavkami v oblasti nákladov a prostriedkov. Tieto návrhy sa potom vyberú na schválenie ako projekty.

Požadovaná operácia…

Popis

Vytváranie analýz a stanovenie priority projektov

Vytvorte analýzu, v rámci ktorej vyskúšate rôzne spôsoby zaradenia návrhov do portfólia a stanovte prioritu návrhov, ktoré analyzujete.

Analýza portfólia na základe nákladových obmedzení vysokej úrovne

Recenzenti hodnotia všetky vplyvy návrhu na rozpočet organizácie.

Analýza portfólia na základe požiadaviek prostriedkov s časovým usporiadaním

Recenzenti hodnotia všetky potreby návrhu týkajúce sa prostriedkov a plánov a snažia sa nájsť rovnováhu z hľadiska celkového portfólia.

Potvrdenie rozhodnutí o výbere a ich oznámenie členom portfólia

Prijmú sa rozhodnutia o výbere a jednotlivým členom sa odošlú príslušné informácie.

Na začiatok stránky

Schválenie návrhov

Po prijatí rozhodnutí o výbere je ďalším krokom schválenie návrhov ako projektov.

Požadovaná operácia…

Popis

Schválenie alebo odmietnutie návrhu

Pomocou stránky Úlohy pracovného postupu v Project Web App skontrolovať a schváliť alebo odmietnuť návrh projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×