Prehľad šablón a režimov formulárov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Microsoft InfoPath 2010 Designer umožňuje navrhnúť rôzne formuláre, ktoré je možné vyplniť vo webovom prehliadači a v programe InfoPath Filler. Ak chcete začať s návrhom formulára programu InfoPath, spustite program InfoPath 2010 Designer a vyberte formulár z galérie šablón na karte Súbor v časti Nový. Šablóny sú rozdelené do kategórií Obľúbené šablóny formulárov, Rozšírené šablóny formulárov, Šablóny formulárov programu InfoPath 2007 a Časti šablóny. V každej z týchto kategórií je k dispozícii na výber určitý počet šablón formulárov.

Obsah článku

Prehľad šablón formulárov programu InfoPath

Obľúbené šablóny formulárov

Zoznam lokality SharePoint

Knižnica formulárov lokality SharePoint

E-mailu

Prázdny formulár

Prázdny formulár (InfoPath Filler)

Rozšírené šablóny formulárov

Databáza

Webovej služby

XML alebo schéma

Súbor pripojenia údajov

Konvertovať existujúci formulár

Informačný panel dokumentu

Šablóny formulárov programu InfoPath 2007

Časti šablóny

Zmena typu alebo kompatibility šablóny formulára

Prehľad šablón formulárov programu InfoPath

Formuláre v kategórii Obľúbené šablóny formulárov umožňujú úspešne nasadiť formuláre, ktoré ako hlavný zdroj údajov používajú zoznamy, majú vzhľad a štýl e-mailových formulárov alebo formulárov lokality SharePoint a poskytujú flexibilitu potrebnú na navrhnutie formulára úplne od začiatku. Ak chcete navrhnúť formulár s rozšírenými údajovými pripojeniami, ako je napríklad databáza alebo pripojenie webovej služby, mali by ste vybrať správnu šablónu z kategórie Rozšírené šablóny formulárov. Ak väčšina používateľov používa server SharePoint 2007 alebo program InfoPath 2007, mali by ste vybrať šablónu z kategórie Šablóny formulárov programu InfoPath 2007, prípadne počítať s tým, že neskôr bude potrebné zmeniť kompatibilitu formulára. Kategória Časti šablóny je k dispozícii pre tých návrhárov, ktorí chcú vytvoriť opakovane použiteľné časti formulára, ktoré je možné vložiť do iných formulárov.

Na začiatok stránky

Obľúbené šablóny formulárov

Kategória Obľúbené šablóny formulárov ponúka výber najbežnejšie navrhovaných formulárov programu InfoPath.

Typ šablóny

Prostredie vypĺňania formulára

Zoznam lokality SharePoint

Webový prehliadač a program Microsoft SharePoint Workspace

Knižnica formulárov lokality SharePoint

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

E-mail

Microsoft Outlook

Prázdny formulár

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

Prázdny formulár (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

Zoznam lokality SharePoint

Šablóna formulára Zoznam lokality SharePoint sa používa na prispôsobenie formulára používaného na vytvorenie, zobrazenie a úpravu položiek v zozname lokality SharePoint. Začnite zadaním nového alebo existujúceho zoznamu lokality SharePoint a program InfoPath automaticky vygeneruje formulár so zoznamom. Po prispôsobení formulár opäť zverejnite na lokalite SharePoint. Vďaka funkcii Rýchle publikovanie na to v programe InfoPath 2010 Designer stačí jediné kliknutie.

Knižnica formulárov lokality SharePoint

Šablóna Knižnica formulárov lokality SharePoint sa používa na navrhnutie formulára určeného na zber údajov v knižnici formulárov lokality SharePoint. Program InfoPath na začiatok ponúkne základné rozloženie, ktoré je možné rýchlo prispôsobiť pridaním ovládacích prvkov, výberom niektorého z motívov lokality SharePoint, ktoré sú k dispozícii na karte Návrh strany na páse s nástrojmi, a prispôsobením možností odoslania.

E-mail

E-mailový formulár sa distribuuje, vypĺňa a odosiela prostredníctvom e-mailu. Môžete použiť rozloženie vygenerované automaticky alebo ho opätovne naformátovať pomocou položiek Šablóny rozloženia strany a Motívy, ako aj tabuliek, ktoré sa nachádzajú na páse s nástrojmi. Po prispôsobení rozloženia a pridaní ovládacích prvkov zadajte príjemcov e-mailu. Ak to chcete urobiť, kliknite na kartu Údaje a potom kliknite v skupine Odoslať formulár na položku Do e-mailu. Potom kliknite na kartu Súbor, na časť Publikovanie a po kliknutí na položku E-mail vyberte požadovaných príjemcov.

Formuláre programu InfoPath je možné odosielať e-mailom iba v programoch Microsoft Outlook 2007 a 2010. Predvolene je táto funkcia kompatibilná s programom Outlook 2010. Ak potrebujete odoslať formulár do programu Outlook 2007, môžete zmeniť typ šablóny formulára na E-mail (InfoPath 2007). Ak chcú používatelia vypĺňať e-mailové formuláre, musia mať nainštalovanú rovnakú verziu programov Outlook a InfoPath.

Prázdny formulár

Šablóna Prázdny formulár ponúka na začiatku rozloženie prázdnej strany. Návrhár potom pridá ovládacie prvky, údajové pripojenia a určí rozloženie a časti, ktoré najlepšie vyhovujú jeho potrebám.

V predvolenom nastavení je možné Prázdny formulár vyplniť vo webovom prehliadači a v programe InfoPath Filler.

Prázdny formulár (InfoPath Filler)

Pri vytváraní formulára, ktorý sa vypĺňa v programe InfoPath Filler, použite možnosť Prázdny formulár (InfoPath Filler). Podobne ako v prípade šablóny Prázdny formulár návrhár pridá rozloženie, ovládacie prvky a údajové pripojenia, ktoré najlepšie vyhovujú jeho potrebám.

Prázdny formulár (InfoPath Filler) je možné vyplniť iba v programe InfoPath Filler.

Na začiatok stránky

Rozšírené šablóny formulárov

Typ šablóny

Prostredie vypĺňania formulára

Databáza

  • Microsoft SQL Server: webový prehliadač alebo program InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Webová služba

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

XML alebo schéma

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

Súbor pripojenia údajov

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

Konvertovať existujúci formulár

Webový prehliadač a program InfoPath Filler

Informačný panel dokumentu

Microsoft Word, PowerPoint a Excel

Databáza

Formulár Databáza sa pripája k databáze Microsoft SQL Server alebo Access ako k hlavnému zdroju údajov a tabuľky v databáze používa na definovanie polí vo formulári. Táto šablóna určuje, či je možné formulár dynamicky vyplniť vo webovom prehliadači alebo v programe InfoPath Filler. To znamená, že ak vyberiete databázu Microsoft SQL, formulár sa predvolene nastaví pre webový prehliadač a v prípade databázy Access sa nastaví na vypĺňanie v programe InfoPath Filler.

Poznámka: Iba formuláre programu InfoPath Filler podporujú pripojenia údajov s odosielaním do databázy Microsoft SQL Server. Ak potrebujete pripojenie údajov s odosielaním do databázy Microsoft SQL Server, po zadaní databázy zmeňte kompatibilitu formulára na program InfoPath Filler. Potom na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Pripojenia údajov. Upravte existujúce pripojenie údajov databázy Microsoft SQL Server tak, aby podporovalo funkciu odosielania vybratím pripojenia údajov a kliknutím v dialógovom okne Pripojenia údajov na položku Upraviť.

Webová služba

Formulár Webová služba sa pripája k webovej službe SOAP, ktorú zadáte na importovanie ako zdroj údajov. Hoci ako hlavný zdroj údajov je možné použiť iba webové služby SOAP, program InfoPath podporuje webové služby SOAP aj REST. Po výbere webovej služby a určení, či budete službu používať na získavanie alebo odosielanie údajov, program InfoPath Designer vyplní schému formulára príslušnými poľami pre dotazy a údaje.

XML alebo schéma

Šablóna XML alebo schéma používa existujúci dokument XML na vytvorenie zdroja údajov formulára. Po vybratí tejto šablóny program InfoPath zobrazí výzvu na výber existujúceho dokumentu XML. Pri navrhovaní formulára je potrebné jednoducho naviazať ovládacie prvky na prvky v strome, ktoré boli naimportované z dokumentu XML, na ktorom je formulár založený. Táto šablóna formulára v predvolenom nastavení vytvára formuláre programu InfoPath Filler s cieľom naďalej poskytovať podporu opakujúcim sa postupnostiam a ďalším zložitým schémam.

Súbor pripojenia údajov

Šablóna Súbor pripojenia údajov sa najprv pripojí k existujúcej knižnici pripojenia údajov na zadanom serveri SharePoint. Potom vyberiete súbor pripojenia údajov a program InfoPath použije parametre pripojenia v súbore na nakonfigurovanie hlavného zdroja údajov formulára. Po výbere súboru pripojenia údajov môžete dokončiť návrh pridaním ovládacích prvkov, vytvorením pravidiel a použitím formátovania.

Konvertovať existujúci formulár

Pomocou tejto šablóny formulára môžete skonvertovať existujúce dokumenty programov Excel a Word na formuláre programu InfoPath. Predvolene sa program InfoPath dodáva s dvoma knižnicami konvertora, jednou pre program Word a druhou pre Excel. Pokročilí používatelia môžu na použitie s touto možnosťou návrhu zostaviť a naimportovať aj ďalšie knižnice konvertora.

Informačný panel dokumentu

Pomocou tejto šablóny môžete prispôsobiť formulár používaný na úpravu vlastností dokumentov balíka Microsoft Office uložených v knižnici dokumentov lokality SharePoint. Program InfoPath automaticky vytvorí formulár na základe stĺpcov knižnice dokumentov lokality SharePoint a potom môžete pridať ovládacie prvky, vytvoriť pravidlá a použiť formátovanie. Aj keď je informačný panel dokumentu formulárom programu InfoPath, používatelia nemusia mať program InfoPath nainštalovaný, ak ho chcú vyplniť.

Na začiatok stránky

Šablóny formulárov programu InfoPath 2007

V tejto kategórii sa nachádzajú rovnaké formuláre ako prázdne šablóny v kategórii Obľúbené šablóny formulárov s výnimkou toho, že sú kompatibilné s programom InfoPath 2007 a neobsahujú niektoré rozšírené funkcie programu InfoPath 2010. Je pravdepodobné, že veľa používateľov ešte neinovovalo server SharePoint alebo klienta programu InfoPath na vydanie 2010. Ak chcete začínať prázdnou šablónou formulára a viete, že je potrebné zamerať sa na predchádzajúce vydania balíka Office, šablóny formulárov programu InfoPath 2007 predstavujú pohodlie a istotu, že ste v správnom režime.

Poznámka: Program InfoPath 2010 umožňuje navrhovať aj formuláre kompatibilné s programom InfoPath 2003.

Na začiatok stránky

Časti šablóny

Časti šablóny sú v podstate agregáciou ďalších ovládacích prvkov a funkcií programu InfoPath. Podporujú väčšinu funkcií, ktoré sú k dispozícii pri navrhovaní šablóny formulára, okrem kódu formulára. Časť šablóny formulára sa navrhuje rovnako ako štandardná šablóna formulára. Po dokončení návrhu sa časť šablóny formulára zobrazí v galérii ovládacích prvkov a môžete ju pridávať do šablón formulárov rovnako ľahko ako ktorýkoľvek iný ovládací prvok programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Zmena typu alebo kompatibility šablóny formulára

Po výbere šablóny formulára na karte Nový program InfoPath predvolene nastaví prostredie vypĺňania formulára (režim) na webový prehliadač alebo program InfoPath Filler. Vo väčšine prípadov môžete medzi režimami jednoducho prepínať pomocou položky Uložiť ako alebo kliknutím na kartu Súbor a potom na položku Možnosti formulára. Potom kliknite na položku Kompatibilita a v poli Typ formulára vyberte požadovaný typ formulára. Existuje však niekoľko šablón formulára, ktorých režim nie je možné meniť, napríklad Zoznam lokality SharePoint a E-mail. Určité ovládacie prvky, zdroje údajov a šablóny sú tiež k dispozícii iba v jednom prostredí. Napríklad databázové pripojenia s odosielaním a schémy XML so zložitými opakujúcimi sa postupnosťami podporuje iba program InfoPath Filler. Nakoniec, formuláre programu InfoPath Filler obsahujú nadmnožinu ovládacích prvkov a funkcií, ktoré sú k dispozícii vo formulároch pre webový prehliadač. Do formulára programu Filler môžete pridať funkcie, ktoré vo formulári pre webový prehliadač nebudú fungovať. Ak predpokladáte, že formulár sa bude vypĺňať na lokalite SharePoint a v programe InfoPath Filler, mali by ste navrhnúť formulár pre webový prehliadač.

Ďalšie informácie o ovládacích prvkov a ich kompatibilitu v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×