Prehľadávanie záznamov v doplnku Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vyhľadávanie obchodných záznamov je rýchly spôsob, ako nájsť jedného alebo viacerých záznamov s informáciami, ktoré chcete zobraziť. Použitie vyhľadávania identifikovať hodnotné alebo s vysokou dôležitosťou projektov, napríklad, alebo ak chcete vyhľadať všetky kontá, obchodných kontaktov, obchodných projektov a možností, ktoré vám boli priradené spravovať.

Tento článok popisuje, ako pomocou funkcie vyhľadávania na vyhľadanie záznamov Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Čo vás zaujíma?

Vyhľadávanie obchodných záznamov

Zopakovať Posledné vyhľadávanie

Návrhy na vyhľadávanie

Rozšírené možnosti hľadania

Rozšíriť rozsah vyhľadávania

Zobrazené výsledky vyhľadávania

Použitie vyhľadávacích priečinkov

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Vyhľadávanie obchodných záznamov

Každý typ záznamu môžete vyhľadávať v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako aj ďalšie informácie, napríklad výsledky marketingové aktivity.

Po spustení vyhľadávania sa všetok text v kľúčových polí v vybratý typ záznamu overujú informácie, ktoré chcete vyhľadať, vrátane všetkých polí definované používateľom alebo vlastné. Ak chcete, môžete vyhľadávať takmer každého poľa typu záznamu.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na jeden z nasledovných priečinkov, čím sa zobrazí príslušný pracovný priestor:

  Spravovanie kontaktov.

  Predaj.

  Marketingová.

  Riadenie projektov.

 2. Kliknite v pracovnom priestore na kartu s typom záznamov, v ktorých chcete vyhľadávať.

 3. Na karte zadajte do poľa Hľadať v (názov zoznamu) pojem, ktorý by sa mohol v záznamoch nachádzať, ako napríklad mesto, PSČ alebo meno. Ak zadáte viacero pojmov na vyhľadávanie, ako napríklad Jesper 555, vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia záznamy, ktoré obsahujú oba pojmy.

Vyhľadávanie položiek histórie komunikácie

Môžete vyhľadávať položky histórie komunikácie jednotlivých záznamov, alebo môžete vyhľadať celý priečinok História komunikácie.

Vyhľadávanie položiek histórie pre záznam    Dvojitým kliknutím otvorte záznam a potom na páse s nástrojmi, kliknite na tlačidlo História.

Ak chcete vyhľadať priečinok História komunikácie    Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku História komunikácie.

Tip: Logickými operátormi, akými sú napríklad operátory AND alebo OR, sa označuje vzťah medzi hľadanými pojmami. Predvoleným operátorom je operátor AND. Ak sa do vyhľadávania viacerých termínov nepridá operátor, ako napríklad Jesper OR 555, vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia tie záznamy, ktoré obsahujú všetky pojmy.

 1. Kliknite na tlačidlo Hľadať tlačidlo Hľadať . Výsledky hľadania sa zobrazia na karte. Názov karty sa mení tak, aby zahŕňalo slová (Výsledky vyhľadávania).

Poznámka: Funkciu vyhľadávania v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nie je vyhľadávanie v rámci výsledkov vyhľadávania.

 1. Keď ste hotoví, kliknite na tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie Zatvorte tlačidlo na miniaplikácie .

  Tip: Môžete tiež filter zoznam záznamov na kreslenie kliknite pravým tlačidlom myši kartu a potom kliknite na položku Upraviť. Kliknite na tlačidlo Filter a potom zadajte požadované kritériá. Ďalšie informácie o filtroch nájdete v téme Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Opakovanie najnovšieho vyhľadávania

Ak chcete zobraziť výsledky vyhľadávania aj potom, ako ste ich zatvorili, môžete rýchlo zopakovať vyhľadávanie bez nutnosti zadávania kritérií vyhľadávania. 10 najnovších vyhľadávaní každej karty sa automaticky ukladá.

Poznámka: Nedávne hľadania sa nemôže vzťahovať na ďalších kariet.

 1. Kliknite na pole Hľadať, ktoré sa nachádza na každej karte v pracovnom priestore.

 2. Na páse s nástrojmi, v prípade potreby kliknite na kartu Hľadať.

 3. V skupine Možnosti kliknite na položku Nedávne hľadania Naposledy použité tlačidlo Hľadať . Vyhľadávanie sú označené ich kritérií, pričom Najnovšia Hľadať v hornej časti zoznamu.

 4. Kliknite na vyhľadávanie, ktoré chcete opakovať. Záznamy, ktoré sa zhodujú s kritériami vyhľadávania, sa zobrazia na table s výsledkami vyhľadávania.

Ak chcete vytvoriť zoznam opätovne použiteľný, odporúčame vytvorenie novej karty v pracovný priestor a použiť filter. V pracovnom priestore, kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú kartu a potom zadajte požadované informácie. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť novú kartu, nájdete v časti informácie na kartách v téme ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager .

Tip: Výber všetkých záznamov vo výsledkoch, pravým tlačidlom myši a potom na položku vytvoriť a typ marketingovej aktivity, ktoré chcete spustiť môžete spustiť marketingová aktivita z množinu výsledkov hľadania. Ďalšie informácie o spustenie marketingových aktivít nájdete v téme predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Návrhy vyhľadávania

 • Ak si nie ste istí správnym spôsobom písania vyhľadávaného pojmu, ako napríklad mena, stačí napísať niekoľko písmen.

 • Prostredníctvom funkcie vyhľadávania sa prehľadá text v hlavných poliach každého prehľadávaného záznamu. Tento postup spôsobí, že výsledky vyhľadávania budú všeobecnejšie. Ak ste napríklad zadali pojem Chicago, vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia kontakty s chicagskými adresami, ako aj kontakty s pojmom Chicago v názvoch spoločností.

 • Do poľa Hľadať je možné zadať aj viac ako jeden pojem na vyhľadávanie, ako napríklad meno alebo mesto.

 • Predvoleným logickým operátorom je operátor AND. Ak nepoužijete iné operátory, zobrazia sa iba záznamy, ktoré zodpovedajú všetkým vyhľadávacím kritériám.

 • Ak chcete spresniť výsledky vyhľadávania, použite medzi pojmami vyhľadávania jeden operátor (= < > OR) alebo ich kombináciu.

Operátory AND alebo OR píšte veľkými písmenami.

Na začiatok stránky

Rozšírené možnosti vyhľadávania

Využite možnosť rozšírenia alebo zúženia rozsahu vyhľadávania v obchodných záznamoch.

Pomocou možností rozsah rozšíriť vaše vyhľadávacieho poľa. Ak hľadáte obchodnom kontakte, ale chcete zahrnúť potenciálnych zákazníkov vo výsledkoch, napríklad iné záznamy rovnakého typu môžete zahrnúť do vyhľadávania.

Ak chcete zúžiť vyhľadávanie na určité polia vrátane polí definovaných používateľom, použite možnosti Upraviť. Kliknutím na pole zo skupiny pridáte daný typ informácií ku kritériám vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Rozšírenie rozsahu vyhľadávania

Po spustení vyhľadávania, môžete zmeniť jeho rozsah tak, aby zahŕňalo ďalšie záznamy rovnakého typu, alebo všetkých Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook záznamy a položky. Ak nenájdete záznamu podľa vašich požiadaviek ju ukázať, vyskúšajte tento postup.

Napríklad, ak hľadáte všetky záznamy – položky histórie komunikácie, príležitosti, prepojené kontá atď – ktoré sú priradené špecifické obchodný kontakt, možné rozšíriť vyhľadávanie automaticky zahrnúť všetky záznamy Vyhľadávanie vrátane akékoľvek vlastné typy záznamov.

Po spustení vyhľadávania použite nasledujúci postup na rozšírenie rozsahu vyhľadávania.

 1. Kliknite na páse s nástrojmi na kartu Hľadať, potom na skupinu Rozsah a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Všetky typy (názov záznamu) Túto možnosť, ak sa rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo všetky typy záznamov, ktoré sú založené na vybratý typ záznamu.

  • Všetky položky v doplnku Business Contact Manager Túto možnosť ( Hľadať všetky položky tlačidlo bcm ) sa rozšíria na vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo všetky doplnku Business Contact Manager for Outlook záznamy a položky vrátane položiek histórie komunikácie.

   Poznámka: Položky programu Outlook, ako sú napríklad plánované činnosti a e-mailové správy, nie sú zahrnuté vo výsledkoch hľadania.

 2. K pôvodným výsledkom sa vrátite kliknutím na položku Aktuálna karta na paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Úprava výsledkov vyhľadávania

Počas vyhľadávania je možné neustále pridávať vyhľadávacie kritériá na zúženie rozsahu zobrazených výsledkov vyhľadávania. Hodnoty vyhľadávania je možné pridať skoro ku všetkým poliam vo vybratom type záznamov.

Po spustení vyhľadávania môžete rozsah zužovať nasledujúcim postupom.

 1. Kliknutím na paneli s nástrojmi na karte Hľadať na ktorúkoľvek možnosť zo skupiny Upraviť sa daná možnosť pridá ako vyhľadávacie kritérium:

Kliknutie na položku...

Výsledky vyhľadávania budú obsahovať...

Možnosť názov (označenie sa líšia so záznamami o vyhľadávaní)

Všetky záznamy s názvom alebo obsahujúce názov, ktorý ste zadali do poľa Hľadať.

Priradené a následné kliknutie na názov zo zoznamu

Všetky záznamy priradené k vybratému menu používateľa.

Kampane  (iba pre marketingovú aktivitu záznamov)

Záznamy marketingovej aktivity patriacej kampani alebo kampaniam, ktorých názov ste zadali do poľa Kampaň.

označené

Záznamy s označením.

Štádiách predaja  (pre záznamy príležitostí)

Záznamy príležitosti nachádzajúce sa v štádiu predaja (napríklad v štádiu obchodných vyhliadok alebo v štádiu kvalifikácie), ktoré ste vybrali zo zoznamu.

Stav  (pre marketingovú aktivitu, obchodného projektu a projektovej úlohe iba)

Záznamy označené stavom, ktorý ste vybrali zo zoznamu Stav aktivity.

Kategórie

Záznamy priradené ku kategórii vybratej zo zoznamu Kategórie.

Možnosť nadradenej (označenie sa líšia so záznamami o vyhľadávaní)

Záznamy prepojené s názvom zákazníka alebo projektu zadaného do Hľadať.

Polia formulára tlačidlo polia formulára

Všetky záznamy obsahujúce v poliach hodnotu zhodnú s hodnotou v poli Hľadať, ktoré sa vzťahujú na polia vybraté v zozname Polia formulára.

 1. Kliknutím na tlačidlo Hľadať sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Tip: Každý výber urobíte zo skupiny Spresniť sa pridá ako pole pod vyhľadávacím poľom. Môžete skontrolovať a zmeniť tieto kritériá a spustiť ďalšie vyhľadávanie, ako je zvýraznená do vyhľadávacieho poľa.

Na začiatok stránky

Použitie vyhľadávacích priečinkov

Vyhľadávacie priečinky slúžia, podobne ako karty na pracovnom priestore, na jednoduché zobrazovanie špecifických informácií.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vyhľadávacie priečinky sa zobrazujú na navigačnej table, po kliknutí na položku Pošta. Kliknite na priečinok, ak chcete zobraziť záznamy, ktoré obsahuje.

Vyhľadávacie priečinky je možné vytvárať a používať podľa potreby. Fungujú podobne ako filtrovaný zoznam na karte. Na aktualizáciu údajov vo vyhľadávacích priečinkoch sa vyžaduje výrazne viac výkonu počítača, ako v prípade kariet. Karty sa aktualizujú vždy, keď sú viditeľné, avšak Vyhľadávacie priečinky sa aktualizujú neustále a bez ohľadu na to, či sa zobrazujú.

Odporúčame obmedziť počet Vyhľadávacie priečinky, ktoré vytvoríte a namiesto toho použiť karty, keď potrebujete na vytvorenie opätovne použiteľného zoznamu. Môžete vytvoriť až 20 kariet v jednotlivých pracovných priestoroch. Informácie o vytváraní karty z filtrované zoznamy, nájdete v časti na kartách v téme ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager .

Vytváranie vyhľadávacieho priečinka

 1. Na navigačnej table kliknite na položku Pošta.

 2. Kliknite v časti Business Contact Manager pravým tlačidlom myši na priečinok Vyhľadávacie priečinky a potom kliknite na možnosť Nový vyhľadávací priečinok.

 3. V dialógovom okne Nový vyhľadávací priečinok zadajte názov priečinka.

 4. Kliknite na typ záznamu, ktorý má priečinok obsahovať.

Môžete vybrať typy záznamov, napríklad obchodných kontaktov, kontá, príležitosti, obchodné projekty a projektové úlohy alebo História komunikácie záznamov, ako sú napríklad Business Contact História históriu účtu možnosť História a História obchodných projektov. História priečinky budú obsahovať položky histórie komunikácie pre vybraté typy záznamov.

Tip: Ak vytvárate priečinka so záznamami konta alebo obchodného kontaktu založené, môžete použiť vyhľadávací priečinok ako zoznam príjemcov v marketingovej aktivity. Stačí si vybrať záznamy, a potom na páse s nástrojmi v skupine komunikovať kliknite na položku Marketing a kliknite na tlačidlo aktivity, ktoré chcete spustiť.

 1. Kliknite na tlačidlo Filtrovať a otvorí sa dialógové okno Filtrovanie. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Kliknite na karte Jednoduché filtrovanie na možnosti, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov filtrovania.

  • Kliknite na kartu Rozšírené filtrovanie a vytvorte dotaz, pomocou ktorého sa majú ďalej obmedziť výsledky filtrovania.

  • Kliknite na kartu Kontrola výsledkov a zobrazte zoznam záznamov. Zrušte začiarknutie v poliach záznamov, ktoré sa majú z výsledkov odstrániť.

   Ďalšie informácie o používaní filtrov nájdete v téme Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

 2. Kliknutím na tlačidlo OK sa uložia výsledky v podobe vyhľadávacieho priečinka.

  Priečinok sa zobrazí na navigačnej table v priečinku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×