Prehľadávanie denníkov auditu v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365

Tu je celý proces na prehľadávanie denníka auditu v službách Office 365.

Krok 1: Spustenie prehľadávania denníka auditu

Krok 2: Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Krok 3: Filtrovanie výsledkov vyhľadávania

Krok 4: Exportovanie výsledkov vyhľadávania do súboru

Pozrite si časť Skôr než začnete, kde nájdete informácie o  predpokladoch vyžadovaných na prehľadávanie denníka auditu v službách Office 365.

Krok 1: Spustenie prehľadávania denníka auditu

 1. Prejdite na stránku https://protection.office.com.

  Tip: Na prístup k lokalite Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365 použite reláciu súkromného prehľadávania (nie reláciu bežného prehľadávania), pretože takto sa nepoužijú poverenia, ktoré aktuálne používate. Ak chcete otvoriť reláciu prehľadávania v režime InPrivate v Internet Exploreri alebo Microsoft Edgei, stačí stlačiť kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + P. Ak chcete otvoriť súkromnú reláciu prehľadávania v prehliadači Google Chrome (nazývanú aj okno inkognito), stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + N.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 3. Na ľavej table centra Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu kliknite na položku Vyhľadávanie a skúmanie a potom kliknite na položku Prehľadávanie denníka auditu.

  Zobrazí sa stránka Prehľadávanie denníka auditu.

  Konfigurujte kritériá a potom kliknutím na položku Hľadať spustite zostavu

  Poznámka: Prehľadávanie denníka auditu môžete spustiť až potom, ako zapnete zapisovanie do denníka auditu. Ak sa zobrazí prepojenie Spustiť nahrávanie aktivít používateľov a správcov, kliknutím naň zapnete auditovanie. Ak sa toto prepojenie nezobrazuje, auditovanie už je vo vašej organizácii zapnuté.

 4. Nakonfigurujte tieto kritériá vyhľadávania:

  1. Aktivity   Kliknite na rozbaľovací zoznam a zobrazte aktivity, ktoré môžete vyhľadať. Aktivity používateľov a správcov sú usporiadané do skupín súvisiacich aktivít. Môžete vybrať konkrétne aktivity alebo kliknúť na názov skupiny aktivít a vybrať všetky aktivity v skupine. Kliknutím na vybratú aktivitu môžete zrušiť výber. Po spustení vyhľadávania sa zobrazia len položky denníka auditu pre vybraté aktivity. Keď vyberiete možnosť Zobraziť výsledky pre všetky aktivity, zobrazia sa výsledky pre všetky aktivity vykonané vybratým používateľom alebo skupinou používateľov.

   V denníku auditu služieb Office 365 je viac ako 100 aktivít používateľov a správcu. Kliknutím na kartu Auditované aktivity v tomto článku zobrazíte popisy jednotlivých aktivít pre rôzne služby Office 365.

  2. Počiatočný dátum a Dátum ukončenia    Predvolene je vybratých posledných sedem dní. Vyberte rozsah dátumov a časov na zobrazenie udalostí, ktoré sa vyskytli počas toho obdobia. Dátum a čas sú usporiadané vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Maximálny rozsah dátumov, ktorý môžete určiť, je 90 dní. Ak je vybratý rozsah dátumov väčší než 90 dní, zobrazí sa chyba.

   Tip: Ak používate maximálny rozsah dátumov 90 dní, vyberte aktuálny čas pre položku Počiatočný dátum. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie, že počiatočný dátum je skorší ako dátum ukončenia. Ak ste zapli auditovanie v priebehu posledných 90 dní, maximálny rozsah dátumov nemôže začínať pred dátumom zapnutia auditovania.

  3. Používatelia  Kliknite do tohto poľa a potom vyberte používateľov, pre ktorých chcete zobraziť výsledky vyhľadávania. Položky denníka auditu pre vybraté aktivity vykonávané používateľmi, ktorých vyberiete v tomto poli, sa zobrazia v zozname výsledkov. Nechajte toto pole prázdne, ak chcete vrátiť položky pre všetkých používateľov (a kontá služieb) v organizácii.

  4. Súbor alebo priečinok   Zadajte časť alebo celý názov súboru alebo priečinka, čím sa vyhľadajú aktivity súvisiace so súborom alebo priečinkom, ktorý obsahuje zadané kľúčové slovo. Môžete tiež určiť URL adresu súboru alebo priečinka. Ak chcete použiť URL adresu, zadajte celú cestu URL adresy alebo zadajte len časť z nej, ale bez špeciálnych znakov a medzier.

   Nechajte toto pole prázdne, ak chcete vrátiť položky pre všetky súbory a priečinky v organizácii.

 5. Kliknutím na položku Vyhľadávanie spustite vyhľadávanie s použitím vašich kritérií vyhľadávania.

  Výsledky hľadania sa načítajú a po chvíli sa zobrazia v časti Výsledky. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí počet nájdených výsledkov. Upozorňujeme, že na table Výsledky sa zobrazí maximálne 5 000 udalostí v prírastkoch po 150 udalostí. Ak kritériám vyhľadávania zodpovedá viac než 5 000 udalostí, zobrazí sa 5 000 najnovších udalostí.

  Počet výsledkov sa zobrazí po dokončení hľadania

Na začiatok stránky

Tipy na prehľadávanie denníka auditu

 • Kliknutím na názov aktivity môžete vybrať konkrétne aktivity, ktoré chcete vyhľadať. Prípadne kliknutím na názov skupiny môžete vyhľadať všetky aktivity v skupine (ako je napríklad skupina Aktivity týkajúce sa súborov a priečinkov). Ak je vybratá aktivita, kliknutím na ňu môžete zrušiť jej výber. Na zobrazenie aktivít, ktoré obsahujú zadané kľúčové slovo, môžete použiť aj vyhľadávacie pole.

  Výber všetkých aktivít kliknutím na skupinový názov aktivity
 • Ak chcete zobraziť udalosti z denníka auditu správcu služieb Exchange, je potrebné vybrať možnosť Zobraziť výsledky pre všetky aktivity v zozname Aktivity. Udalosti z tohto denníka auditu zobrazia vo výsledkoch v stĺpci Aktivita názov rutiny typu cmdlet (napríklad Set-Mailbox). Ďalšie informácie získate kliknutím na kartu Auditované aktivity v tejto téme a potom kliknutím na položku Aktivity správcu servera Exchange.

  Podobne existujú niektoré aktivity auditovania, ktoré nemajú zodpovedajúcu položku v zozname Aktivity. Ak poznáte názov operácie pre tieto aktivity, môžete vyhľadať všetky aktivity a potom výsledky filtrovať zadaním názvu operácie do poľa stĺpca Aktivity. Ďalšie informácie o filtrovaní výsledkov nájdete v časti Krok 3.

 • Kliknutím na položku Vymazať zrušíte aktuálne kritériá vyhľadávania. Rozsah dátumov sa vráti na predvolenú hodnotu posledných sedem dní. Môžete tiež kliknúť na možnosť Vymazať všetky na zobrazenie výsledkov pre všetky aktivity, čím zrušíte všetky vybraté aktivity.

 • Ak sa nájde 5 000 výsledkov, môžete predpokladať, že je pravdepodobne viac než 5 000 udalostí, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania. Môžete buď spresniť kritériá vyhľadávania a znova spustiť vyhľadávanie, aby sa vrátilo menej výsledkov, alebo môžete exportovať všetky výsledky vyhľadávania výberom položiek Exportovať výsledky > Stiahnuť všetky výsledky.

Na začiatok stránky

Krok 2: Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Výsledky prehľadávania denníka auditu sú zobrazené v časti Výsledky na stránke Prehľadávanie denníka auditu. Ako už bolo uvedené, zobrazí sa maximálne 5 000 (najnovších) udalostí v prírastkoch po 150 udalostí. Ak chcete zobraziť viac udalostí, môžete na table Výsledky použiť posúvač alebo stlačiť kombináciu klávesov Shift + End a zobraziť ďalších 150 udalostí.

Výsledky obsahujú nasledujúce informácie o každej udalosti, ktorú vyhľadávanie vráti.

 • Dátum    Dátum a čas (vo formáte UTC) výskytu udalosti.

 • IP adresa    IP adresa zariadenia, ktoré sa použilo, keď sa aktivita zapísala do denníka. IP adresa sa zobrazí vo formáte adresy IPv4 alebo IPv6.

 • Používateľ    Používateľ (alebo konto služby), ktorý vykonal akciu, ktorá spustila udalosť.

 • Aktivita   Aktivita vykonaná používateľom. Táto hodnota zodpovedá aktivitám, ktoré ste vybrali v rozbaľovacom zozname Aktivity. Pri udalosti z denníka auditu správcu služby Exchange je hodnota v tomto stĺpci rutina typu cmdlet služby Exchange.

 • Položka    Objekt vytvorený alebo upravený ako výsledok príslušnej aktivity. Môže to byť napríklad zobrazený alebo upravený súbor, prípadne aktualizované používateľské konto. Nie všetky aktivity majú hodnotu v tomto stĺpci.

 • Podrobnosti   Ďalšie podrobnosti o aktivite. Ani tu nebudú mať hodnotu všetky aktivity.

Tip: Kliknutím na hlavičku stĺpca v časti Výsledky zoradíte výsledky. Môžete zoradiť výsledky od A po Z alebo od Z po A. Kliknutím na hlavičku Dátum zoradíte výsledky od najstarších po najnovšie alebo od najnovších po najstaršie.

Zobrazenie podrobnosti o konkrétnej udalosti

Kliknutím na záznam udalosti v zozname výsledkov vyhľadávania môžete zobraziť viac podrobností o udalosti. Zobrazí sa stránka Podrobnosti, ktorá obsahuje podrobné vlastnosti zo záznamu udalosti. Vlastnosti, ktoré sa zobrazia, závisia od služby Office 365, v ktorej sa udalosť vyskytla. Ak chcete zobraziť tieto podrobnosti, kliknite na položku Ďalšie informácie. Popisy nájdete v téme Podrobné vlastnosti v denníku auditu služieb Office 365.

Kliknutie na položku Ďalšie informácie na zobrazenie podrobných vlastností záznamu udalosti denníka auditu

Na začiatok stránky

Krok 3: Filtrovanie výsledkov vyhľadávania

Okrem zoradenia môžete tiež filtrovať výsledky prehľadávania denníka auditu. Táto skvelá funkcia vám pomôže rýchlo filtrovať výsledky pre konkrétneho používateľa alebo aktivitu. Môžete najskôr vytvoriť širšie vyhľadávanie a potom výsledky rýchlo filtrovať a zobraziť určité udalosti. Potom môžete zúžiť kritériá vyhľadávania a znova spustiť vyhľadávanie, ktoré vráti menšiu a presnejšiu množinu výsledkov.

Ak chcete filtrovať výsledky:

 1. Spustite prehľadávanie denníka auditu.

 2. Po zobrazení výsledkov kliknite na položku Filtrovať výsledky.

  Pod každou hlavičku stĺpca sa zobrazia polia s kľúčovými slovami.

 3. Kliknite na jedno z polí pod hlavičkou stĺpca a zadajte slovo alebo slovné spojenie v závislosti od stĺpca, v ktorom chcete filtrovať. Výsledky sa dynamicky prispôsobia tak, aby sa zobrazili udalosti, ktoré zodpovedajú filtru.

  Zadajte slovo do filtra a zobrazia sa udalosti, ktoré zodpovedajú danému filtru
 4. Ak chcete vymazať filter, kliknite na znak X v poli filtra alebo jednoducho kliknite na položku Skryť filtrovanie.

Tip: Ak chcete zobraziť udalosti z denníka auditu správcu služby Exchange, zadajte znak (pomlčka) do poľa filtra Aktivity. Týmto sa zobrazia názvy rutín typu cmdlet, ktoré sa zobrazujú v  tĺpci Aktivity pre udalosti správcu služby Exchange. Názvy rutín typu cmdlet potom môžete zoradiť v abecednom poradí.

Na začiatok stránky

Krok 4: Exportovanie výsledkov vyhľadávania do súboru

Výsledky prehľadávania denníka auditu môžete exportovať do súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) v lokálnom počítači. Tento súbor môžete otvoriť v Microsoft Exceli a používať funkcie, ako sú napríklad vyhľadávanie, zoradenie, filtrovanie a rozdelenie jedného stĺpca (ktorý obsahuje bunky s viacerými hodnotami) do viacerých stĺpcov.

 1. Spustite prehľadávanie denníka auditu a potom meňte kritériá vyhľadávania, kým nedostanete želané výsledky.

 2. Kliknite na položku Exportovať výsledky a vyberte jednu z týchto možností:

  • Uložiť načítané výsledky    Vyberte túto možnosť, ak chcete exportovať iba položky, ktoré sa zobrazujú v časti Výsledky na stránke Prehľadávanie denníka auditu. CSV súbor, ktorý sa stiahne, obsahuje rovnaké stĺpce (a údaje) zobrazené na stránke (Dátum, Používateľ, Aktivita, Položka a Podrobnosti). V CSV súbore sa nachádza ďalší stĺpec (s názvom Ďalšie), ktorý obsahuje ďalšie informácie z položky denníka auditu. Keďže exportujete rovnaké výsledky, ktoré sa načítajú (a dajú zobraziť) na stránke Prehľadávanie denníka auditu, exportuje sa maximálne 5 000 položiek.

  • Stiahnuť všetky výsledky    Vyberte túto možnosť, ak chcete exportovať všetky položky z denníka auditu služieb Office 365, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania. Pri veľkom množstve výsledkov hľadania vyberte túto možnosť, ak chcete stiahnuť všetky položky z denníka auditu a nie iba 5 000 výsledkov zobrazených na stránke Prehľadávanie denníka auditu. Pri použití tejto možnosti sa stiahnu nespracované údaje z denníka auditu do CSV súboru a stĺpec s názvom ÚdajeAuditu bude obsahovať ďalšie informácie z položky denníka auditu. Ak vyberiete túto možnosť exportu, stiahnutie súboru môže trvať dlhšie, pretože súbor môže byť oveľa väčší než ten, ktorý sa stiahne, keď vyberiete druhú možnosť.

   Dôležité: Z jedného prehľadávania denníka auditu môžete do CSV súboru stiahnuť maximálne 50 000 položiek. Ak sa do CSV súboru stiahne 50 000 položiek, môžete predpokladať, že existuje pravdepodobne viac než 50 000 udalostí, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania. Ak chcete exportovať viac než tento limit, skúste použiť rozsah dátumov na zníženie počtu položiek denníka auditu. Na exportovanie viac než 50 000 položiek možno budete musieť spustiť viac vyhľadávaní s menšími rozsahmi dátumov.

 3. Po výbere možnosti exportovania sa v dolnej časti okna zobrazí hlásenie s výzvou, aby ste otvorili CSV súbor a uložili ho do priečinka Stiahnuté súbory alebo iného konkrétneho priečinka.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o exportovaní výsledkov prehľadávania denníka auditu

 • Pri použití možnosti Stiahnuť všetky výsledky sa stiahnu nespracované údaje z denníka auditu služieb Office 365 do CSV súboru. Tento súbor obsahuje iné názvy stĺpcov (DátumVytvorenia, IdentifikáciePoužívateľov, Operácia, ÚdajeAuditu) ako súbor, ktorý sa stiahne, keď vyberiete možnosť Uložiť načítané výsledky. Hodnoty v týchto dvoch rôznych CSV súboroch pre rovnakú aktivitu sa tiež môžu líšiť. Aktivita v stĺpci Akcia v CSV súbore môže mať napríklad inú hodnotu než zrozumiteľnejšia verzia, ktorá sa zobrazuje v stĺpci Aktivita na stránke Prehľadávanie denníka auditu, napríklad PrihlásenieDoPoštovejSchránkyPoužívateľ prihlásený do poštovej schránky.

 • Ak stiahnete všetky výsledky, CSV súbor obsahuje stĺpec s názvom ÚdajeAuditu, ktorý obsahuje ďalšie informácie o každej udalosti. Ako už bolo uvedené, tento stĺpec obsahuje vlastnosť s viacerými hodnotami pre viac vlastností zo záznamu denníka auditu. Každá z dvojíc property:value v tejto vlastnosti s viacerými hodnotami je oddelená čiarkou. Pomocou doplnku Power Query v Exceli môžete tento stĺpec rozdeliť do viacerých stĺpcov, aby každá vlastnosť mala svoj vlastný stĺpec. Takto budete môcť zoradiť a filtrovať jednu alebo viac týchto vlastností. Informácie o postupe nájdete v časti Rozdelenie stĺpca podľa oddeľovača v téme Rozdelenie stĺpca textu (Power Query).

  Po rozdelení stĺpca ÚdajeAuditu môžete filtrovaním stĺpca Operácie zobraziť podrobné vlastnosti pre konkrétny typ aktivity.

 • Na údaje o zázname auditu zobrazené v poli ÚdajeAuditu sa vzťahuje limit 3 060 znakov. Pri prekročení limitu 3 060 znakov sa údaje v tomto poli skrátia.

 • Pri stiahnutí všetkých výsledkov z vyhľadávacieho dotazu obsahujúceho udalosti z rôznych služieb Office 365 stĺpec ÚdajeAuditu v CSV súbore obsahuje rôzne vlastnosti v závislosti od toho, v akej službe sa akcia vykonala. Napríklad položky z denníkov auditu služieb Exchange a Azure AD obsahujú vlastnosť s názvom ResultStatus, ktorá označuje, či akcia bola úspešná alebo nie. Udalosti v službe SharePoint neobsahujú túto vlastnosť. Podobne udalosti v službe SharePoint obsahujú vlastnosť, ktorá identifikuje URL adresu lokality pre aktivity súvisiace so súbormi a priečinkami. Ak chcete obmedziť toto správanie, môžete zvážiť použitie rôznych vyhľadávaní na exportovanie výsledkov aktivít z jednej služby.

  Popis vlastností, ktoré sú uvedené v stĺpci ÚdajeAuditu v CSV súbore, keď stiahnete všetky výsledky, a služby, ktorej sa každá týka, nájdete v téme Podrobné vlastnosti v denníku auditu služieb Office 365.

Na začiatok stránky

Predtým, ako začnete prehľadávať denník auditu služieb Office 365, prečítajte si nasledujúce položky.

 • Aby bolo možné prehľadávať denník auditu služieb Office 365, niekto (vy alebo iný správca) musí najskôr zapnúť zapisovanie do denníka auditu. Ak ho chcete zapnúť, stačí kliknúť na položku Spustiť nahrávanie používateľských a správcovských činností na stránke Vyhľadávanie denníka auditu v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu. (Ak sa toto prepojenie nezobrazuje, auditovanie už je vo vašej organizácii zapnuté.) Po zapnutí sa zobrazí hlásenie, že sa pripravuje denník auditu a vyhľadávanie môžete spustiť niekoľko hodín po dokončení prípravy. Stačí to urobiť len raz.

  Poznámka: Práve prebieha proces, aby sa auditovanie zaplo predvolene. Dovtedy ho môžete zapnúť tak, ako je to popísané vyššie.

 • Musíte mať priradenú rolu Denníky auditu iba na zobrazenie alebo Denníky auditu pre Exchange Online, aby ste mohli vyhľadávať v denníku auditu služieb Office 365. Predvolene sú tieto roly priradené do skupín rolí Manažment zhody a Správa organizácie na stránke Povolenia v Centre spravovania pre Exchange. Ak chcete používateľovi udeliť možnosť prehľadávať denník auditu v službách Office 365 s minimálnou úrovňou oprávnení, môžete vytvoriť vlastnú skupinu rolí pre Exchange Online, pridať rolu Denníky auditu iba na zobrazenie alebo Denníky auditu a potom pridať používateľa ako člena novej skupiny rolí. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie skupín rolí v službe Exchange Online.

  Dôležité: Ak používateľovi priradíte rolu Denníky auditu iba na zobrazenie alebo Denníky auditu na stránke Povolenia v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu, daný používateľ nebude môcť prehľadávať denník auditu služieb Office 365. Je potrebné priradiť povolenia v službe Exchange Online. Je to spôsobené tým, že základná rutina typu cmdlet použitá na prehľadávanie denníka auditu je rutina typu cmdlet služby Exchange Online.

 • Ak chcete vo svojej organizácii vypnúť prehľadávanie denníka auditu v Office 365, v prostredí Remote PowerShell pripojenom k službe Exchange Online vo vašej organizácii môžete spustiť nasledujúci príkaz:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $false

  Ak chcete znova zapnúť prehľadávanie denníka auditu, v prostredí PowerShell služby Exchange Online môžete spustiť nasledujúci príkaz:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie prehľadávania denníka auditu v Office 365.

 • Ako už bolo uvedené, základná rutina typu cmdlet použitá na prehľadávanie denníka auditu je rutina typu cmdlet služby Exchange Online, čo je Search-UnifiedAuditLog. To znamená, že túto rutinu typu cmdlet môžete použiť na prehľadávanie denníka auditu služieb Office 365 namiesto stránky Prehľadávanie denníka auditu, ktorú obsahuje Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu. Túto rutinu typu cmdlet musíte spustiť v prostredí Remote PowerShell pripojenom k službe Exchange Online vo vašej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v téme Search-UnifiedAuditLog.

 • Ak chcete stiahnuť údaje z denníka auditu služieb Office 365 pomocou programovania, odporúčame vám namiesto skriptu PowerShell použiť rozhranie Office 365 Management Activity API. Rozhranie Office 365 Management Activity API je webová služba REST, ktorú môžete použiť na vývoj operácií, zabezpečenia a riešení monitorovania súladu v organizácii. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o rozhraní Office 365 Management Activity API.

 • V denníku auditu v službách Office 365 môžete vyhľadávať aktivity, ktoré boli vykonané počas posledných 90 dní.

 • Môže to trvať asi 30 minút alebo až 24 hodín, kým sa po výskyte udalosti zobrazí príslušná položka denníka auditu vo výsledkoch vyhľadávania. V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje čas potrebný pri jednotlivých službách v Office 365.

  Služba Office 365

  30 minút

  24 hodín

  Azure Active Directory (udalosti správcu)

  Znak začiarknutia

  Azure Active Directory (udalosti prihlásenia používateľov)

  Znak začiarknutia

  Exchange Online

  Znak začiarknutia

  Microsoft Teams

  Znak začiarknutia

  Power BI

  Znak začiarknutia

  Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu

  Znak začiarknutia

  SharePoint Online a OneDrive for Business

  Znak začiarknutia

  Sway

  Znak začiarknutia

  Yammer

  Znak začiarknutia

 • Azure Active Directory (Azure AD) je adresárová služba pre Office 365. Zjednotený denník auditu obsahuje aktivity používateľov, skupín, aplikácií, domén a adresárov vykonané v službe Centrum spravovania služieb Office 365 alebo na portáli na správu služby Azure. Úplný zoznam udalostí v službe Azure AD nájdete v téme Udalosti zostavy auditu služby Azure Active Directory.

 • Denníky auditu služby Exchange Online pozostávajú z dvoch typov udalostí: udalosti správcu Exchangeu (akcie vykonané správcami) a udalosti poštovej schránky (akcie vykonané používateľmi v poštových schránkach). Radi by sme vás upozornili, že auditovanie poštovej schránky nie je predvolene zapnuté. Skôr ako bude možné vyhľadávať udalosti poštovej schránky v denníku auditu služieb Office 365, musíte auditovanie povoliť pre poštové schránky všetkých používateľov. Ďalšie informácie o auditovaní poštovej schránky a akciách auditovania poštovej schránky, ktoré sa zaznamenávajú do denníka, nájdete v téme Zapnutie auditovania poštovej schránky v Office 365.

 • Auditovanie zapisovania do denníka v Power BI nie je predvolene povolené. Ak chcete v denníku auditu služieb Office 365 vyhľadávať aktivity služby Power BI, musíte povoliť auditovanie na portáli pre správcov služby Power BI. Pokyny nájdete v téme Auditovanie v službe Power BI.

Na začiatok stránky

Tabuľky v tejto časti popisujú aktivity, ktoré sa auditujú v Office 365. Tieto udalosti môžete vyhľadať prehľadávaním denníka auditu pre Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu. Podrobné pokyny nájdete po kliknutí na kartu Prehľadávanie denníka auditu.

Tieto tabuľky zoskupujú súvisiace aktivity alebo aktivity z konkrétnej služby Office 365. Tabuľky obsahujú popisný názov, ktorý sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Aktivity, a názov zodpovedajúcej operácie, ktorá sa zobrazí medzi podrobnými informáciami záznamu auditu a v CSV súbore pri exportovaní výsledkov vyhľadávania. Popisy podrobných informácií nájdete v téme Podrobné vlastnosti v denníku auditu služieb Office 365.

Kliknutím na jedno z nasledujúcich prepojení prejdete na konkrétnu tabuľku.

Aktivity týkajúce sa súborov a stránok

Aktivity týkajúce sa priečinkov

Aktivity týkajúce sa zdieľania a žiadosti o prístup

Aktivity týkajúce sa synchronizácie

Aktivity týkajúce sa správy lokality

Aktivity týkajúce sa poštovej schránky servera Exchange

Aktivity týkajúce sa Swayu

Aktivity týkajúce správy používateľov

Aktivity týkajúce sa správy skupín v službe Azure AD

Aktivity týkajúce sa správy aplikácií

Aktivity týkajúce sa správy rolí

Aktivity týkajúce sa správy adresárov

Aktivity týkajúce sa vyhľadávania eDiscovery

Aktivity týkajúce sa Power BI

Aktivity týkajúce sa služby Microsoft Teams

Aktivity týkajúce Yammera

Microsoft Stream

Aktivity správcu servera Exchange

Aktivity týkajúce sa súborov a stránok

Nasledujúca tabuľka popisuje aktivity týkajúce sa súborov a stránok v službách SharePoint Online a OneDrive for Business.

Popisný názov

Operácia

Popis

Použitý súbor

SúborPoužitý

Používateľ alebo systémové konto sa pokúša o prístup k súboru.

(žiadny)

SúborPoužitýRozšírené

Týka sa to aktivity Použitý súbor (SúborPoužitý). Udalosť SúborPoužitýRozšírené sa zaznamená, keď tá istá osoba nepretržite a dlhší čas (do 3 hodín) otvára nejaký súbor. Dôvodom zaznamenávania udalostí SúborPoužitýRozšírené je zníženie počtu udalostí SúborPoužitý, ktoré sa zaznamenajú, keď sa nepretržite otvára nejaký súbor. Pomáha to redukovať zbytočné viacnásobné záznamy o udalosti SúborPoužitý, keďže ide v podstate o aktivitu toho istého používateľa, a umožňuje vám to sústrediť sa na pôvodnú (a dôležitejšiu) udalosť SúborPoužitý.

Súbor vrátený do projektu

SúborVrátenýDoProjektu

Používateľ vráti do projektu dokument, ktorý vzal z projektu z knižnice dokumentov.

Súbor vzatý z projektu

SúborVzatýZProjektu

Používateľ vezme z projektu dokument umiestnený v knižnici dokumentov. Používatelia môžu vziať z projektu dokumenty, ktoré s nimi niekto zdieľa, a vykonať v nich zmeny.

Skopírovaný súbor

SúborSkopírovaný

Používateľ skopíruje dokument z lokality. Skopírovaný súbor sa môže uložiť do iného priečinka na lokalite.

Odstránený súbor

SúborOdstránený

Používateľ odstráni dokument z lokality.

Odstránený súbor z koša

SúborOdstránenýZKošaPrvejFázyVymazania

Používateľ odstráni súbor z koša na lokalite.

Odstránený súbor z koša druhej fázy vymazania

SúborOdstránenýZKošaDruhejFázyVymazania

Používateľ odstráni súbor z koša druhej fázy vymazania na lokalite.

Zistený malvér v súbore

ZistenýMalvérVSúbore

Antivírusový nástroj služby SharePoint zistí prítomnosť malvéru v súbore.

Zahodené vzatie súboru z projektu

VzatieSúboruZProjektuZahodené

Používateľ zahodí (alebo zruší) súbor vzatý z projektu. To znamená, že všetky zmeny, ktoré používateľ vykonal v súbore, keď ho vzal z projektu, sa zahodia a nebudú uložené vo verzii dokumentu v knižnici dokumentov.

Stiahnutý súbor

SúborStiahnutý

Používateľ stiahne dokument z lokality.

Upravený súbor

SúborUpravený

Používateľ alebo systémové konto upraví obsah alebo vlastnosti dokumentu umiestneného na lokalite.

(žiadny)

SúborUpravenýRozšírené

Týka sa to aktivity Upravený súbor (SúborUpravený). Udalosť SúborUpravenýRozšírené sa zaznamená, keď tá istá osoba nepretržite a dlhší čas (do 3 hodín) upravuje nejaký súbor. Cieľom zaznamenávania udalostí SúborUpravenýRozšírené je zníženie počtu udalostí SúborUpravený, ktoré sa zaznamenajú, keď sa nepretržite upravuje nejaký súbor. Pomáha to redukovať zbytočné viacnásobné záznamy o udalosti SúborUpravený, keďže ide v podstate o aktivitu toho istého používateľa, a umožňuje vám to sústrediť sa na pôvodnú (a dôležitejšiu) udalosť SúborUpravený.

Premiestnený súbor

SúborPremiestnený

Používateľ premiestni dokument z aktuálneho umiestnenia na lokalite do nového umiestnenia.

Recyklácia všetkých vedľajších verzií súboru

VšetkyVedľajšieVerzieSúboruRecyklované

Používateľ odstráni všetky vedľajšie verzie z histórie verzií súboru. Odstránené verzie sa premiestnia do koša na lokalite.

Recyklácia všetkých verzií súboru

VšetkyVerzieSúboruRecyklované

Používateľ odstráni všetky verzie z histórie verzií súboru. Odstránené verzie sa premiestnia do koša na lokalite.

Recyklácia verzie súboru

VerziaSúboruRecyklovaná

Používateľ odstráni verziu z histórie verzií súboru. Odstránená verzia sa premiestni do koša na lokalite.

Premenovaný súbor

SúborPremenovaný

Používateľ premenuje dokument na lokalite.

Obnovený súbor

SúborObnovený

Používateľ obnoví dokument z Koša lokality.

Nahratý súbor

SúborNahratý

Používateľ nahrá dokument do priečinka na lokalite.

Zobrazená stránka

StránkaZobrazená

Používateľ si prezerá stránku na lokalite. Toto nezahŕňa používanie webového prehliadača na zobrazenie súborov umiestnených v knižnici dokumentov.

(žiadny)

StránkaZobrazenáRozšírené

Týka sa to aktivity Zobrazená stránka (StránkaZobrazená). Udalosť StránkaZobrazenáRozšírené sa zaznamená, keď si tá istá osoba nepretržite a dlhší čas (do 3 hodín) zobrazuje nejakú webovú stránku. Cieľom zaznamenávania udalostí StránkaZobrazenáRozšírené je zníženie počtu udalostí StránkaZobrazená, ktoré sa zaznamenajú, keď sa nepretržite zobrazuje nejaká stránka. Pomáha to redukovať zbytočné viacnásobné záznamy o udalosti StránkaZobrazená, keďže ide v podstate o aktivitu toho istého používateľa, a umožňuje vám to sústrediť sa na pôvodnú (a dôležitejšiu) udalosť StránkaZobrazená.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa priečinkov

Nasledujúca tabuľka popisuje aktivity týkajúce sa priečinkov v službách SharePoint Online a OneDrive for Business.

Popisný názov

Operácia

Popis

Skopírovaný priečinok

PriečinokSkopírovaný

Používateľ skopíruje priečinok z lokality do iného umiestnenia v službe SharePoint alebo OneDrive for Business.

Vytvorený priečinok

PriečinokVytvorený

Používateľ vytvorí priečinok na lokalite.

Odstránený priečinok

PriečinokOdstránený

Používateľ odstráni priečinok z lokality.

Odstránený priečinok z koša

PriečinokOdstránenýZKošaPrvejFázyVymazania

Používateľ odstráni priečinok z koša na lokalite.

Odstránený priečinok z koša druhej fázy vymazania

PriečinokOdstránenýZKošaDruhejFázyVymazania

Používateľ odstráni priečinok z koša druhej fázy vymazania na lokalite.

Upravený priečinok

PriečinokUpravený

Používateľ upraví priečinok na lokalite. Toto zahŕňa zmenu metaúdajov priečinka, napríklad zmenu značiek a vlastností.

Premiestnený priečinok

PriečinokPremiestnený

Používateľ premiestni priečinok do iného umiestnenia na lokalite.

Premenovaný priečinok

PriečinokPremenovaný

Používateľ premenuje priečinok na lokalite.

Obnovený priečinok

PriečinokObnovený

Používateľ obnoví odstránený priečinok z koša na lokalite.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa zdieľania a žiadosti o prístup

Nasledujúca tabuľka popisuje aktivity týkajúce sa zdieľania a žiadosti o prístup používateľa v službách SharePoint Online a OneDrive for Business. Pri zdieľaní udalostí stĺpec Podrobností v časti Výsledky označuje meno používateľa alebo skupiny, s ktorými bola položka zdieľaná, a či je používateľ alebo skupina členom alebo hosťom v organizácii. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie auditovania zdieľania v denníku auditu služieb Office 365.

Poznámka: Používatelia môžu byť členmi alebo hosťami na základe vlastnosti TypPoužívateľa objektu používateľa. Členom je zvyčajne zamestnanec a hosťom je zvyčajne externý spolupracovník mimo organizácie. Keď používateľ prijme pozvánku na zdieľanie (a ešte nepatrí do organizácie), vytvorí sa mu hosťovské konto v adresári organizácie. Keď má hosťovský používateľ konto vo vašom adresári, zdroje sa s ním môžu zdieľať priamo (bez nutnosti pozvánky).

Popisný názov

Operácia

Popis

Prijatá žiadosť o prístup

ŽiadosťOPrístupPrijatá

Žiadosť o prístup na lokalitu, do priečinka alebo k dokumentu bola prijatá a používateľovi bol udelený prístup.

Prijatá pozvánka na zdieľanie

PozvánkaNaZdieľaniePrijatá

Používateľ (člen alebo hosť) prijal pozvánku na zdieľanie a bol mu udelený prístup k zdroju. Táto udalosť obsahuje informácie o pozvanom používateľovi a e-mailovej adrese, ktorá sa použila na prijatie pozvánky (môžu sa líšiť). Túto aktivitu často sprevádza druhá udalosť, ktorá popisuje, ako bol používateľovi udelený prístup k zdroju, napríklad pridaním používateľa do skupiny s prístupom k zdroju.

Pridaná úroveň povolení na kolekciu lokalít

ÚroveňPovoleníPridaná

Na kolekciu lokalít bola pridaná úroveň povolení.

Používateľ pridaný medzi bezpečné prepojenia

PridanýMedziBezpečenéPrepojenia

Používateľ bol pridaný do zoznamu entít, ktoré môžu použiť toto bezpečné prepojenie na zdieľanie.

Blokovaná pozvánka na zdieľanie

PozvanieNaZdieľanieBlokované

Pozvanie na zdieľanie odoslané používateľom vo vašej organizácii sa zablokuje na základe politiky externého zdieľania, podľa ktorej sa externé zdieľanie povoľuje alebo zakazuje, a to na základe domény cieľového používateľa. V tomto prípade bolo pozvanie na zdieľanie zablokované z nasledujúceho dôvodu:

 • Doména cieľového používateľa sa nenachádza v zozname povolených domén.

  alebo

 • Doména cieľového používateľa sa nachádza v zozname nepovolených domén.

Ďalšie informácie o povolení alebo zablokovaní externého zdieľania na základe domény nájdete v téme Zdieľanie obmedzených domén v SharePointe Online a OneDrive for Business.

Prerušené dedenie úrovne povolení

DedenieÚrovnePovoleníPrerušené

Položka bola zmenená, takže už naďalej nededí úrovne povolení od nadradeného objektu.

Prerušené dedenie zdieľania

DedenieZdieľaniaPrerušené

Položka bola zmenená, takže už naďalej nededí povolenie zdieľania od nadradeného objektu.

Vytvorené podnikové prepojenie na zdieľanie

PodnikovéPrepojenieVytvorené

Používateľ vytvoril celopodnikové prepojenie na zdroj. Celopodnikové prepojenia môžu použiť iba členovia vašej organizácie. Hostia ich nemôžu použiť.

Vytvorená žiadosť o prístup

ŽiadosťOPrístupVytvorená

Používateľ žiada o prístup na lokalitu, do priečinka alebo k dokumentu, pre ktoré nemá povolenie na prístup.

Vytvorené anonymné prepojenie

AnonymnéPrepojenieVytvorené

Používateľ vytvoril anonymné prepojenie na zdroj. Každý, kto má prepojenie, môže získať prístup k zdroju bez potreby overenia.

Bezpečné prepojenie vytvorené

BezpečnéPrepojenieVytvorené

Bezpečné prepojenie na zdieľanie tejto položky bolo vytvorené.

Vytvorená pozvánka na zdieľanie

PozvánkaNaZdieľanieVytvorená

Používateľ zdieľal zdroj v službe SharePoint Online alebo OneDrive for Business s používateľom, ktorý nie je v adresári vašej organizácie.

Bezpečné prepojenie odstránené

BezpečnéPrepojenieOdstránené

Bezpečné prepojenie na zdieľanie tejto položky bolo odstránené.

Zamietnutá žiadosť o prístup

ŽiadosťOPrístupZamietnutá

Žiadosť o prístup na lokalitu, do priečinka alebo k dokumentu bola zamietnutá.

Upravená úroveň povolení na kolekcii lokalít

ÚroveňPovoleníUpravená

Úroveň povolení bola zmenená na kolekcii lokalít.

Odstránené podnikové prepojenie na zdieľanie

PodnikovéPrepojenieOdstránené

Používateľ odstránil celopodnikové prepojenie na zdroj. Prepojenie už nemožno použiť na prístup k zdroju.

Odstránené anonymné prepojenie

AnonymnéPrepojenieOdstránené

Používateľ odstránil anonymné prepojenie na zdroj. Prepojenie už nemožno použiť na prístup k zdroju.

Odstránená úroveň povolení z kolekcie lokalít

ÚroveňPovoleníOdstránená

Úroveň povolení bola odstránená z kolekcie lokalít.

Obnovené dedenie zdieľania

DedenieZdieľaniaObnovené

Zmena bola vykonaná preto, aby položka zdedila povolenia zdieľania od nadradeného objektu.

Zdieľaný súbor, priečinok alebo lokalita

ZdieľanieNastavené

Používateľ (člen alebo hosť) zdieľal súbor, priečinok alebo lokalitu v službe SharePoint alebo OneDrive for Business s používateľom, ktorý je v adresári vašej organizácie. Hodnota v stĺpci Podrobností pre túto aktivitu označuje meno používateľa, s ktorým bol zdroj zdieľaný, a či je používateľ člen alebo hosť. Túto aktivitu často sprevádza druhá udalosť, ktorá popisuje, ako bol používateľovi udelený prístup k zdroju, napríklad pridaním používateľa do skupiny s prístupom k zdroju.

Aktualizovaná žiadosť o prístup

AktualizovanáŽiadosťOPrístup

Aktualizovala sa žiadosť o prístup k položke.

Aktualizované anonymné prepojenie

AnonymnéPrepojenieAktualizované

Používateľ aktualizoval anonymné prepojenie na zdroj. Aktualizované pole je súčasťou vlastnosti ÚdajeUdalosti, keď exportujete výsledky vyhľadávania.

Vytvorená pozvánka na zdieľanie

VytvorenáPozvánkaNaZdieľanie

Aktualizovala sa pozvánka na externé zdieľanie.

Použité anonymné prepojenie

AnonymnéPrepojeniePoužité

Anonymný používateľ získal prístup k zdroju pomocou anonymného prepojenia. Identita používateľa môže byť neznáma, ale môžete získať ďalšie podrobnosti, ako je napríklad IP adresa používateľa.

Ukončenie zdieľania súboru, priečinka alebo lokality

ZdieľanieZrušené

Používateľ (člen alebo hosť) ukončil zdieľanie súboru, priečinka alebo lokality, ktoré predtým zdieľal s iným používateľom.

Použité podnikové prepojenie na zdieľanie

PodnikovéPrepojeniePoužité

Používateľ použil zdroj pomocou celopodnikového prepojenia.

Bezpečné prepojenie použité

BezpečnéPrepojeniePoužité

Používateľ použil bezpečné prepojenie.

Používateľ pridaný medzi bezpečné prepojenia

PridanýMedziBezpečenéPrepojenia

Používateľ bol pridaný do zoznamu entít, ktoré môžu použiť bezpečné prepojenie na zdieľanie.

Používateľ odstránený spomedzi bezpečných prepojení

OdstránenýZBezpečnýchPrepojení

Používateľ bol odstránený zo zoznamu entít, ktoré môžu použiť bezpečné prepojenie na zdieľanie.

Odstránená pozvánka na zdieľanie

PozvánkaNaUZdieľanieZrušená

Používateľ odstránil pozvánku na zdieľanie zdroja.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa synchronizácie

Nasledujúca tabuľka obsahuje aktivity týkajúce sa synchronizácie súborov v službe SharePoint Online a OneDrive for Business.

Popisný názov

Operácia

Popis

Povolená synchronizácia súborov v počítači

SpravovanýKlientSynchronizáciePovolený

Používateľ úspešne vytvorí synchronizačný vzťah s lokalitou. Synchronizačný vzťah je úspešný, lebo počítač používateľa je členom domény, ktorá bola pridaná do zoznamu domén (s názvom Zoznam dôveryhodných príjemcov), ktoré môžu získať prístup do knižnice dokumentov v organizácii.

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Použitie rutín typu cmdlet prostredia Windows PowerShell na povolenie synchronizácie OneDrivu pre domény, ktoré sú v zozname dôveryhodných príjemcov.

Blokovaná synchronizácia súborov v počítači

NespravovanýKlientSynchronizácieBlokovaný

Používateľ sa pokúša vytvoriť vzťah synchronizácie s lokalitou z počítača, ktorý nie je členom domény vašej organizácie alebo je členom domény, ktorá ešte nebola pridaná do zoznamu domén (s názvom Zoznam dôveryhodných príjemcov), ktoré môžu získať prístup do knižnice dokumentov v organizácii. Synchronizačný vzťah nie je povolený a v počítači používateľa je blokovaná synchronizácia, sťahovanie alebo nahrávanie súborov v knižnici dokumentov.

Informácie o tejto funkcii nájdete v téme Použitie rutín typu cmdlet prostredia Windows PowerShell na povolenie synchronizácie OneDrivu pre domény, ktoré sú v zozname dôveryhodných príjemcov.

Stiahnuté súbory do počítača

SynchronizáciaSúborovStiahnutáCelá

Používateľ vytvorí synchronizačný vzťah a úspešne stiahne súbory prvýkrát do svojho počítača z knižnice dokumentov.

Stiahnuté zmeny súborov do počítača

SynchronizáciaSúborovStiahnutáČiastočná

Používateľ úspešne stiahne všetky zmeny súborov z knižnice dokumentov. Táto aktivita označuje, že všetky zmeny vykonané v súboroch v knižnici dokumentov boli stiahnuté do počítača používateľa. Stiahli sa iba zmeny, pretože knižnicu dokumentov používateľ stiahol už predtým (ako označuje aktivita Stiahnuté súbory do počítača).

Nahraté súbory do knižnice dokumentov

SynchronizáciaSúborovNahratáCelá

Používateľ vytvorí synchronizačný vzťah a úspešne nahrá súbory prvýkrát zo svojho počítača do knižnice dokumentov.

Nahraté zmeny súborov do knižnice dokumentov

SynchronizáciaSúborovNahratáČiastočná

Používateľ úspešne nahrá všetky zmeny súborov do knižnice dokumentov. Táto udalosť označuje, že všetky zmeny vykonané v lokálnej verzii súboru z knižnice dokumentov sa úspešne nahrali do knižnice dokumentov. Nahrajú sa iba zmeny, pretože súbory používateľ nahral už predtým (ako označuje aktivita Nahraté súbory do knižnice dokumentov).

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa správy lokality

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené udalosti, ktoré vyplývajú z úloh správy lokality v službe SharePoint Online.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaný vylúčený agent používateľa

VylúčenýAgentPoužívateľaNastavený

Správca služby SharePoint alebo globálny správca pridá agenta používateľa do zoznamu vylúčených agentov používateľa v Centre spravovania služby SharePoint.

Pridaný správca kolekcie lokalít

SprávcaKolekcieLokalítPridaný

Správca kolekcie lokalít alebo vlastník pridá osobu ako správcu kolekcie lokalít pre lokalitu. Správcovia kolekcie lokalít majú plné povolenia pre kolekciu lokalít a všetky podlokality.

Pridaný používateľ alebo skupina do skupiny v službe SharePoint

PridanýDoSkupiny

Používateľ pridal člena alebo hosťa do skupiny v službe SharePoint. Môže to byť zámerná akcia alebo výsledok inej aktivity, ako je napríklad zdieľanie udalosti.

Povolený používateľ na vytvorenie skupín

PovolenieVytvoriťSkupinyNastavené

Správca alebo vlastník lokality pridá úroveň povolenia na lokalitu, ktorá umožňuje používateľovi, ktorému je priradené toto povolenie, vytvoriť skupinu pre danú lokalitu.

Zrušené premiestnenie geografického umiestnenia lokality

PremiestnenieGeografickéhoUmiestneniaLokalityZrušené

Správca služby SharePoint alebo globálny správca úspešne zruší geografické umiestnenie lokality služby SharePoint alebo OneDrive. Funkcia Multi-Geo Capabilities umožňuje organizácii využívať pre služby Office 365 viacero geografických polôh údajových centier služieb Office 365, ktoré sa nazývajú geografické polohy. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia Multi-Geo Capabilities vo OneDrive a SharePointe Online v službách Office 365.

Zmenená politika zdieľania

PolitikaZdieľaniaZmenená

Správca služby SharePoint alebo globálny správca zmenil politiku zdieľania v službe SharePoint pomocou portálu na správu služieb Office 365, služby SharePoint alebo prostredia SharePoint Online Management Shell. Každá zmena v nastavení politiky zdieľania v organizácii sa zapíše do denníka. Zmenená politika sa označí v poli ZmenenéVlastnosti v rámci podrobných vlastností záznamu udalosti.

Zmenená politika prístupu zariadenia

PolitikaPrístupuZariadeniaZmenená

Správca služby SharePoint alebo globálny správca zmenil vo vašej organizácii politiku nespravovaných zariadení. Táto politika kontroluje prístup k službe SharePoint, OneDrive a službám Office 365 zo zariadení, ktoré nie sú pripojené k vašej organizácii. Konfigurácia tejto politiky vyžaduje predplatné na Enterprise Mobility + Security. Ďalšie informácie nájdete v téme Riadenie prístupu z nespravovaných zariadení.

Zmenení vylúčení agenti používateľa

PrispôsobenieVylúčenýchPoužívateľov

Správca služby SharePoint alebo globálny správca prispôsobil zoznam vylúčených agentov používateľa v Centre spravovania služby SharePoint. Môžete určiť, ktorí agenti používateľa sa majú vylúčiť z prijímania celej webovej stránky na indexovanie. To znamená, že keď agent používateľa, ktorého ste zadali ako vylúčeného, príde do kontaktu s formulárom programu InfoPath, formulár sa vráti ako XML súbor namiesto celej webovej stránky. Vďaka tomu je indexovanie formulárov programu InfoPath rýchlejšie.

Zmenená politika prístupu do siete

PolitikaPrístupuDoSieteZmenená

Správca služby SharePoint alebo globálny správca zmenil politiku prístupu na základe umiestnenia (tzv. hranice dôveryhodnej siete) v Centre spravovania služby SharePoint alebo pomocou prostredia PowerShell služby SharePoint Online. Tento typ politiky kontroluje, kto má na základe vami určených autorizovaných rozsahov IP adries prístup k zdrojom služby SharePoint a OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v téme Riadenie prístupu k údajom SharePointu Online a OneDrivu na základe definovaných sieťových umiestnení.

Dokončené premiestnenie geografického umiestnenia lokality

PremiestnenieGeografickéhoUmiestneniaLokalityDokončené

Premiestnenie geografického umiestnenia, ktoré bolo naplánované globálnym správcom vo vašej organizácii, bolo úspešne dokončené. Funkcia Multi-Geo Capabilities umožňuje organizácii využívať pre služby Office 365 viacero geografických polôh údajových centier služieb Office 365, ktoré sa nazývajú geografické polohy. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia Multi-Geo Capabilities vo OneDrive a SharePointe Online v službách Office 365.

Vytvorená skupina

SkupinaPridaná

Správca alebo vlastník lokality vytvorí skupinu pre lokalitu alebo vykoná úlohu, ktorá má za následok vytvorenie skupiny. Keď používateľ napríklad prvýkrát vytvorí prepojenie na zdieľanie súboru, k lokalite služby OneDrive for Business používateľa sa pridá systémová skupina. Táto udalosť môže byť aj výsledkom toho, že používateľ vytvorí prepojenie na zdieľaný súbor s povoleniami na úpravy.

Vytvorené pripojenie Komu

PripojenieKomuVytvorené

Správca služby SharePoint alebo globálny správca vytvorí nové pripojenie Komu na stránke správy záznamov v Centre spravovania služby SharePoint. Pripojenie Komu určuje nastavenia odkladacieho priestoru dokumentov alebo centra záznamov. Keď vytvoríte pripojenie Komu, organizátor obsahu môže odoslať dokumenty na zadané umiestnenie.

Vytvorená kolekcia lokalít

KolekciaLokalítVytvorená

Správca služby SharePoint alebo globálny správca vytvorí vo vašej organizácii používajúcej službu SharePoint Online novú kolekciu lokalít alebo si používateľ zriadi svoju lokalitu služby OneDrive for Business.

Odstránená skupina

SkupinaOdstránená

Používateľ odstráni skupinu z lokality.

Odstránené pripojenie Komu

PripojenieKomuOdstránené

Správca služby SharePoint alebo globálny správca odstráni pripojenie Komu na stránke správy záznamov v Centre spravovania služby SharePoint.

Odstránená lokalita

LokalitaOdstránená

Správca lokality odstráni lokalitu.

Povolená ukážka dokumentu

PovolenýRežimUkážkyNastavený

Správca lokality povolí ukážku dokumentu na lokalite.

Povolený starší pracovný postup

PovolenýStaršíPracovnýPostupNastavený

Správca alebo vlastník lokality pridá typ obsahu úlohy pracovného postupu služby SharePoint 2013 na lokalite. Globálni správcovia môžu tiež povoliť pracovné postupy pre celú organizáciu v Centre spravovania služby SharePoint.

Povolená funkcia Office na požiadanie

OfficeNaPožiadanieNastavené

Správca lokality povolí Office na požiadanie, čo umožní používateľom prístup k OfficeOnDemandSet najnovšej verzii počítačových aplikácií balíka Office. Office na požiadanie sa povolí v Centre spravovania služby SharePoint a vyžaduje predplatné na Office 365, ktoré obsahuje inštaláciu úplných verzií aplikácií balíka Office.

Povolené informačné kanály RSS

PovolenéInformačnéKanályNastavené

Správca alebo vlastník lokality povolí informačné kanály RSS pre lokalitu. Globálni správcovia môžu povoliť informačné kanály RSS pre celú organizáciu v Centre spravovania služby SharePoint.

Upravené nastavenia žiadosti o prístup

ŽiadosťOPrístupNaWebUpravená

Na lokalite sa zmenili nastavenia žiadosti o prístup.

Upravené nastavenie Členovia môžu zdieľať

ČlenoviaWebuMôžuZdieľaťUpravené

Nastavenie Členovia môžu zdieľať bolo na lokalite upravené.

Upravené povolenia lokality

PovoleniaLokalityUpravené

Správca alebo vlastník lokality (alebo systémové konto) zmení úroveň povolenia priradenú skupine na lokalite. Táto aktivita sa tiež zapíše do denníka, ak sa zo skupiny odstránia všetky povolenia.

Poznámka: Táto operácia už v službe SharePoint Online nefunguje. Ak chcete vyhľadať súvisiace udalosti, môžete prehľadať podobné aktivity súvisiace s povoleniami, ako sú napríklad Pridaný správca kolekcie lokalít, Pridaný používateľ alebo skupina do skupiny v SharePointe, Povolený používateľ na vytvorenie skupín, Vytvorená skupina a Odstránená skupina.

Odstránený používateľ alebo skupina zo skupiny v službe SharePoint

OdstránenýZoSkupiny

Používateľ odstránil člena alebo hosťa zo skupiny v službe SharePoint. Môže to byť zámerná akcia alebo výsledok inej aktivity, ako je napríklad zrušenie zdieľania udalosti.

Premenovaná lokalita

LokalitaPremenovaná

Správca alebo vlastník lokality premenuje lokalitu

Vyžiadané povolenia správcu lokality

ŽiadosťOZmenuSprávcuLokality

Používateľ požiada, aby bol pridaný ako správca kolekcie lokalít pre kolekciu lokalít. Správcovia kolekcie lokalít majú plné povolenia pre kolekciu lokalít a všetky podlokality.

Naplánované premiestnenie geografického umiestnenia lokality

PremiestnenieGeografickéhoUmiestneniaLokalityNaplánované

Správca služby SharePoint alebo globálny správca úspešne naplánuje geografické umiestnenie lokality služby SharePoint alebo OneDrive. Funkcia Multi-Geo Capabilities umožňuje organizácii využívať pre služby Office 365 viacero geografických polôh údajových centier služieb Office 365, ktoré sa nazývajú geografické polohy. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia Multi-Geo Capabilities vo OneDrive a SharePointe Online v službách Office 365.

Nastavená hostiteľská lokalita

HostiteľskáLokalitaNastavená

Správca služby SharePoint alebo globálny správca zmení určenú lokalitu na hostiteľskú osobnú lokalitu alebo lokalitu v službe OneDrive for Business.

Aktualizovaná skupina

SkupinaAktualizovaná

Správca alebo vlastník lokality zmení nastavenia skupiny na lokalite. Môže ísť o zmenu názvu skupiny, zmenu používateľov, ktorí môžu zobraziť alebo upraviť členstvo v skupine, a zmenu spôsobu spracovania žiadostí o členstvo.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa poštovej schránky servera Exchange

Nasledujúca tabuľka obsahuje aktivity, ktoré sa môžu zapísať do denníka auditu poštovej schránky. Do denníka sa zapíšu aktivity týkajúce sa poštovej schránky vykonané vlastníkom poštovej schránky, delegovaným používateľom alebo správcom. Predvolene nie je auditovanie poštovej schránky v Office 365 zapnuté. Aby sa aktivita týkajúca sa poštovej schránky zapísala do denníka, je nutné zapnúť zapisovanie do denníka auditu poštovej schránky pre každú poštovú schránku. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie auditovania poštovej schránky v Office 365.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridanie povolení poštových schránok pre delegáta

Rutina Add-MailboxPermission

Správca udelil používateľovi (známemu ako delegát) povolenie typu FullAccess na úplný prístup k poštovej schránke inej osoby. Povolenie typu FullAccess umožňuje delegátovi otvoriť poštovú schránku inej osoby, čítať jej obsah a spravovať ho.

Skopírované správy do iného priečinka

Kopírovanie

Správa sa skopírovala do iného priečinka.

Vytvorená položka poštovej schránky

Vytvorenie

Vytvorí sa položka v priečinku Kalendár, Kontakty, Poznámky alebo Úlohy v poštovej schránke, napríklad sa vytvorí nová žiadosť o schôdzu. Všimnite si, že vytváranie, odosielanie alebo prijímanie správy nie je auditované. Vytvorenie priečinka poštovej schránky tiež nie je auditované.

Odstránené správy z priečinka Odstránené položky

ObnoviteľnéOdstránenie

Správa bola natrvalo odstránená alebo odstránená z priečinka Odstránené položky. Tieto položky sa premiestnia do priečinka Obnoviteľné položky. Správy sa tiež premiestnia do priečinka Obnoviteľné položky, keď ich používateľ vyberie a stlačí kombináciou klávesov Shift + Delete.

Premiestnené správy do iného priečinka

Premiestnenie

Správa sa premiestnila do iného priečinka.

Premiestnené správy do priečinka Odstránené položky

PremiestnenieDoOdstránenýchPoložiek

Správa bola odstránená a premiestnená do priečinka Odstránené položky.

Úprava povolenia pre priečinok

AktualizáciaPovoleniaPrePriečinok

Povolenie pre priečinok bolo zmenené. Pomocou povolení pre priečinky môžete rozhodovať o tom, ktorí používatelia vo vašej organizácii majú prístup k priečinkom poštovej schránky a k správam v priečinkoch.

Vymazané správy z poštovej schránky

TrvaléOdstránenie

Správa sa vymazala z priečinka Obnoviteľné položky (natrvalo odstránila z poštovej schránky).

Odstránenie povolení poštových schránok pre delegáta

Rutina Remove-MailboxPermission

Správca odstránil povolenie typu FullAccess (ktoré bolo priradené delegátovi) na prístup k poštovej schránke inej osoby. Po odstránení povolenia typu FullAccess delegát nemôže otvoriť poštovú schránku inej osoby, čím stráca prístup k jej obsahu.

Odoslaná správa pomocou povolení Odoslať ako

OdoslanieAko

Odoslala sa správa s použitím povolenia Odoslať ako. To znamená, že iný používateľ odoslal správu tak, ako keby bola doručená od vlastníka poštovej schránky.

Odoslaná správa pomocou povolení Odoslať v mene

OdoslanieVMene

Odoslala sa správa s použitím povolenia Odoslať v mene. To znamená, že iný používateľ odoslal správu v mene vlastníka poštovej schránky. Správa príjemcovi hovorí, v koho mene bola správa odoslaná a kto ju v skutočnosti odoslal.

Aktualizovaná správa

Aktualizácia

Správa alebo jej vlastnosti boli zmenené.

Používateľ prihlásený do poštovej schránky

PrihlásenieDoPoštovejSchránky

Používateľ sa prihlásil do svojej poštovej schránky.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa Swayu

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít používateľa a správcu v aplikácii Sway. Sway je aplikácia služieb Office 365, ktorá pomáha používateľom zhromažďovať, formátovať a zdieľať nápady, príbehy a prezentácie na interaktívnom webovom plátne. Viac informácií pre správcov nájdete v téme Najčastejšie otázky o Swayi – Pomocník pre správcov.

Popisný názov

Operácia

Popis

Zmenená úroveň zdieľania swayu

ZmenaÚrovneZdieľaniaSwayu

Používateľ zmení úroveň zdieľania swayu. Táto udalosť zaznamená používateľom zmenený rozsah zdieľania priradený swayu. Môže ísť napríklad o zmenu z verejného zdieľania na zdieľanie v rámci organizácie.

Vytvorený sway

SwayVytvorenie

Používateľ vytvorí sway.

Odstránený sway

SwayOdstránenie

Používateľ odstráni sway.

Zakázaná duplikácia swayu

SwayZakázanáDuplikácia

Používateľ zakáže duplikáciu swayu.

Duplikovaný sway

SwayDuplikát

Používateľ duplikuje sway.

Upravený sway

SwayÚpravy

Používateľ upraví sway.

Povolená duplikácia swayu

PovolenieDuplikácie

Používateľ povolí duplikáciu swayu. Možnosť používateľa povoliť duplikáciu swayu je predvolene zapnutá.

Zrušené zdieľanie swayu

SwayZrušenéZdieľanie

Používateľ zastaví zdieľanie swayu zrušením prístupu k nemu. Zrušenie prístupu zmení prepojenia priradené k swayu.

Zdieľaný sway

SwayZdieľanie

Používateľ chce zdieľať sway. Táto udalosť zaznamená akciu kliknutia používateľom na konkrétne cieľové umiestnenie zdieľania v rámci ponuky zdieľania Swayu. Udalosť neuvádza, či používateľ dokončil akciu zdieľania.

Vypnuté externé zdieľanie swayu

SwayVypnutieExternéhoZdieľania

Správca zakáže externé zdieľanie swayu v rámci celej organizácie pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

Zapnuté externé zdieľanie swayu

SwayZapnutieExternéhoZdieľania

Správca povolí externé zdieľanie swayu v rámci celej organizácie pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

Vypnutá služba Sway

SlužbaSwayVypnutá

Správca zakáže Sway v rámci celej organizácie pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

Zapnutá služba Sway

SlužbaSwayZapnutá

Správca povolí Sway v rámci celej organizácie pomocou Centra spravovania služieb Office 365 (služba Sway je predvolene povolená).

Zobrazený sway

SwayZobrazený

Používateľ zobrazí sway.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce správy používateľov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít týkajúcich sa správy používateľov, ktoré sa zapíšu do denníka, keď správca pridá alebo zmení používateľské konto v Centre spravovania služieb Centrum spravovania služieb Office 365 alebo na portáli na správu služby Azure.

Aktivita

Operácia

Popis

Pridaný používateľ

Pridanie používateľa

Vytvorilo sa používateľské konto služieb Office 365.

Zmenená používateľská licencia

Zmena používateľskej licencie

Zmenila sa licencia priradená používateľovi. Zmenené licencie zobrazíte v príslušnej aktivite Aktualizovaný používateľ.

Zmenené heslo používateľa

Zmena hesla používateľa

Správca zmenil heslo pre používateľa.

Odstránený používateľ

Odstránenie používateľa

Odstránilo sa používateľské konto služieb Office 365.

Vytvorenie nového hesla používateľa

Vytvorenie nového hesla používateľa

Správca vytvoril nové heslo pre používateľa.

Nastavenie vlastnosti, ktorá vyžaduje od používateľa zmenu hesla

Nastavenie vynútenia zmeny heslo používateľa

Správca nastavil vlastnosť, ktorá vyžaduje od používateľa zmenu hesla pri ďalšom prihlásení do služieb Office 365.

Nastavené vlastnosti licencií

Nastavenie vlastností licencií

Správca upraví vlastnosti licencie priradenej používateľovi.

Aktualizovaný používateľ

Aktualizácia používateľa

Správca zmení vlastnosti používateľského konta. Zoznam používateľských vlastností, ktoré možno aktualizovať, nájdete v časti Aktualizácia používateľských atribútov v téme Udalosti zostavy auditu služby Azure Active Directory.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa správy skupín v službe Azure AD

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít týkajúcich sa správy skupín, ktoré sa zapíšu do denníka, keď správca alebo používateľ vytvorí alebo zmení skupinu v Office 365 alebo keď správca vytvorí skupinu zabezpečenia v Centre spravovania služieb Office 365 alebo na portáli na správu služby Azure. Ďalšie informácie o skupinách v Office 365 nájdete v téme Zobrazenie, vytvorenie a odstránenie skupín v Centre spravovania služieb Office 365.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaná skupina

Pridanie skupiny

Vytvorila sa skupina.

Pridaný člen do skupiny

Pridanie člena do skupiny

Člen bol pridaný do skupiny.

Odstránená skupina

Odstránenie skupiny

Odstránila sa skupina.

Odstránený člen zo skupiny

Odstránenie člena zo skupiny

Odstránil sa člen zo skupiny.

Aktualizovaná skupina

Aktualizácia skupiny

Zmenila sa vlastnosť skupiny.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa správy aplikácií

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít týkajúcich sa správy aplikácií, ktoré sa zapíšu do denníka, keď správca pridá alebo zmení aplikáciu registrovanú v službe Azure AD. Každá aplikácia, ktorá závisí od overovania v službe Azure AD, musí byť zaregistrovaná v adresári.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaná položka delegovania

Pridanie položky delegovania

Vytvorilo alebo udelilo sa povolenie overovania pre aplikáciu v službe Azure AD.

Pridaný hlavný názov služby

Pridanie hlavného názvu služby

V službe Azure AD sa zaregistrovala aplikácia. Aplikáciu predstavuje hlavný názov služby v adresári.

Pridané poverenia hlavného názvu služby

Pridanie poverení hlavného názvu služby

Pridali sa poverenia pre hlavný názov služby v službe Azure AD. Hlavný názov služby predstavuje aplikáciu v adresári.

Odstránená položka delegovania

Odstránenie položky delegovania

Odstránilo sa povolenie overovania z aplikácie v službe Azure AD.

Odstránený hlavný názov služby z adresára

Odstránenie hlavného názvu služby

Aplikácia sa odstránila zo služby Azure AD alebo sa v nej zrušila jej registrácia. Aplikáciu predstavuje hlavný názov služby v adresári.

Odstránené poverenia hlavného názvu služby

Odstránenie poverení hlavného názvu služby

Odstránili sa poverenia pre hlavný názov služby v službe Azure AD. Hlavný názov služby predstavuje aplikáciu v adresári.

Nastavená položka delegovania

Nastavenie položky delegovania

Aktualizovalo sa povolenie overovania pre aplikáciu v službe Azure AD.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa správy rolí

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít týkajúcich sa správy rolí v službe Azure AD, ktoré sa zapíšu do denníka, keď správca spravuje roly správcu v Centre spravovania služieb Office 365 alebo na portáli na správu služby Azure.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridanie člena do roly

Pridanie člena roly do roly

Do roly správcu v Office 365 sa pridal používateľ.

Odstránený používateľ z roly adresára

Odstránenie člena roly z roly

Z roly správcu v službe Office 365 sa odstránil používateľ.

Nastavené kontaktné informácie spoločnosti

Nastavenie kontaktných informácií spoločnosti

Aktualizovala sa podniková úroveň nastavení kontaktov pre organizáciu v Office 365. Patria sem e-mailové adresy na e-maily súvisiace s predplatným odoslané zo služieb Office 365, ako aj technické oznámenia o Office 365.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa správy adresárov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam aktivít týkajúcich sa adresárov a domén služby Azure AD, ktoré sa zapíšu do denníka, keď správca spravuje organizáciu so službami Office 365 v Centre spravovania služieb Office 365 alebo na portáli na správu služby Azure.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaná doména spoločnosti

Pridanie domény spoločnosti

Do organizácie so službami Office 365 sa pridala doména.

Pridaný partner do adresára

Pridanie partnera spoločnosti

Do organizácie so službami Office 365 sa pridal partner (delegovaný správca).

Odstránená doména zo spoločnosti

Odstránenie domény zo spoločnosti

Z organizácie so službami Office 365 sa odstránila doména.

Odstránený partner z adresára

Odstránenie partnera zo spoločnosti

Z organizácie so službami Office 365 sa odstránil partner (delegovaný správca).

Nastavené informácie o spoločnosti

Nastavenie informácií o spoločnosti

Aktualizovali sa informácie o spoločnosti pre organizáciu so službami Office 365. Patria sem e-mailové adresy na e-maily súvisiace s predplatným odoslané zo služieb Office 365, ako aj technické oznámenia o Office 365.

Nastavené overovanie domény

Nastavené overovanie domény

Zmenilo sa nastavenie overenia domény pre organizáciu so službami Office 365.

Aktualizované nastavenia federácie pre doménu

Nastavenie federácie na doméne

Zmenilo sa nastavenie federácie (externého zdieľania) pre organizáciu so službami Office 365.

Nastavená politika hesiel

Nastavenie politiky hesiel

Zmenili sa obmedzenia dĺžky a znakov pre heslá používateľov v organizácii so službami Office 365.

Zapnutá synchronizácia služby Azure AD

Nastavený príznak SynchroizáciaAdresáraPovolená pre spoločnosť

Nastavenie vlastnosti, ktorá umožňuje vytvoriť adresár pre synchronizáciu služby Azure AD.

Aktualizovaná doména

Aktualizácia domény

Aktualizovali sa nastavenia domény v organizácii so službami Office 365.

Overená doména

Overenie domény

Prebehlo overenie, či organizácia je vlastníkom domény.

E-mailom overená doména

Overenie domény e-mailom

Použilo sa overenie e-mailom, či organizácia je vlastníkom domény.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa vyhľadávania eDiscovery

Aktivity týkajúce sa vyhľadávania obsahu a vyhľadávania eDiscovery, ktoré sa vykonajú v službe Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365 alebo spustením príslušných rutín typu cmdlet prostredia Windows PowerShell, sa zapíšu do denníka auditu služieb Office 365. Patria sem tieto aktivity:

 • Vytvorenie a spravovanie prípadov vyhľadávania eDiscovery

 • Vytvorenie, spustenie a úpravy vyhľadávania obsahu

 • Vykonanie akcií vyhľadávania obsahu, ako sú napríklad zobrazenie ukážky, exportovanie a odstránenie výsledkov vyhľadávania

 • Konfigurácia filtrovania povolení pre vyhľadávanie obsahu

 • Spravovanie roly správcu vyhľadávania eDiscovery

Zoznam a podrobný popis aktivít vyhľadávania eDiscovery, ktoré sa zapisujú do denníka, nájdete v téme Vyhľadávanie aktivít týkajúcich sa vyhľadávania eDiscovery v denníku auditu služieb Office 365.

Poznámka: Udalosti vrátené z aktivít uvedených v zozname v časti Aktivity týkajúce sa vyhľadávania eDiscovery rozbaľovacieho zoznamu Aktivity sa vo výsledkoch hľadania zobrazia do 30 minút. Naopak, zodpovedajúce udalosti z aktivít rutiny typu cmdlet v rámci vyhľadávania eDiscovery sa vo výsledkoch hľadania zobrazia do 24 hodín.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa Power BI

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam aktivít používateľov a správcov v službe Power BI, ktorí sú prihlásení do denníka auditu služieb Office 365.

Dôležité:Auditovanie zapisovania do denníka v Power BI nie je predvolene povolené. Ak chcete v denníku auditu služieb Office 365 vyhľadávať aktivity služby Power BI, musíte povoliť auditovanie na portáli pre správcov služby Power BI. Pokyny nájdete v téme Auditovanie v službe Power BI.

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaní členovia skupiny Power BI

PridaťČlenovSkupiny

Člen sa pridá do pracovného priestoru skupiny Power BI.

Analyzovaná množina údajov služby Power BI

AnalyzovanéExternouAplikáciou

Množinu údajov analyzuje externá aplikácia.

Vytvorená tabuľa služby Power BI

VytvoriťTabuľu

Vytvorí sa nová tabuľa.

Vytvorená skupiny služby Power BI

VytvoriťSkupinu

Vytvorí sa skupina.

Vytvorený balík obsahu organizácie pre Power BI

VytvoriťAplikáciuOrganizácie

Vytvorí sa balík obsahu organizácie.

Odstránená tabuľa služby Power BI

OdstrániťTabuľu

Tabuľa sa odstráni.

Odstránená množina údajov Power BI

OdstrániťMnožinuÚdajov

Množina údajov sa odstráni.

Odstránená zostava Power BI

OdstrániťZostavu

Zostava sa odstráni.

Stiahnutá zostava Power BI

StiahnuťZostavu

Používateľ stiahne zostavu Power BI zo služby do svojho počítača.

Upravená tabuľa Power BI

UpraviťTabuľu

Tabuľa sa premenuje.

Exportované vizuálne údaje zostavy Power BI

ExportovaťVýkaz

Údaje sa exportujú z dlaždice zostavy.

Exportované údaje z dlaždice v Power BI

ExportovaťDlaždicu

Údaje sa exportujú z dlaždice tabule.

Vytlačená tabuľa Power BI

VytlačiťTabuľu

Tabuľa sa vytlačí.

Vytlačená strana so zostavou Power BI

VytlačiťZostavu

Zostava sa vytlačí.

Zostava Power BI publikovaná na web

PublikovaťZostavuNaWeb

Zostava sa publikuje na web.

Zdieľaná tabuľa Power BI

ZdieľaťTabuľu

Tabuľa sa zdieľa.

Spustená skúšobná verzia Power BI

SúhlasiťSoSkúšobnouVerziouPro

Používateľ spustí skúšobné predplatné Power BI Pro.

Aktualizované nastavenia Power BI organizácie

AktualizovanýPrepínačFunkcieSprávcu

Správca zmenil nastavenie organizácie na portáli pre správcov Power BI.

Zobrazená tabuľa Power BI

ZobraziťTabuľu

Tabuľa sa zobrazí.

Zobrazená zostava Power BI

ZobraziťZostavu

Zostava sa zobrazí.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa služby Microsoft Teams

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam aktivít používateľov a správcov v službe Microsoft Teams, ktoré sa zapisujú do denníka auditu služieb Office 365. Microsoft Teams je pracovný priestor v Office 365 zameraný na konverzácie. Spája tímové konverzácie, schôdze, súbory a poznámky na jednom mieste. Ďalšie informácie a prepojenia na témy Pomocníka nájdete v témach:

Popisný názov

Operácia

Popis

Pridaný robot k tímu

RobotPridanýKTímu

Používateľ pridá robota k tímu.

Pridaný kanál

KanálPridaný

Používateľ pridá kanál k tímu.

Pridaný konektor

PridanýKonektor

Používateľ pridá konektor do kanála.

Pridanie členov tímu

PridanýČlen

Vlastník tímu pridá do tímu člena (členov).

Pridaná karta

PridanáKarta

Používateľ pridá kartu do kanála.

Zmenené nastavenie kanála

NastavenieKanálaZmenené

Operácia NastavenieKanálaZmenené sa zapíše do denníka, keď člen tímu vykoná nasledujúce aktivity. Pre každú z týchto aktivít sa v stĺpci Položka vo výsledkoch prehľadávania denníka auditu zobrazí popis nastavenia, ktoré bolo zmenené (zobrazené nižšie v zátvorkách).

 • Mení názov kanála tímu (Názov kanála).

 • Mení popis kanála tímu (Popis kanála).

Zmenené nastavenie organizácie

NastavenieOrganizácieZmenené

Operácia NastavenieOrganizácieZmenené sa zapíše do denníka, keď globálny správca (prostredníctvom Centra spravovania služieb Office 365) vykoná nasledujúce aktivity. Tieto aktivity ovplyvnia nastavenia služby Microsoft Teams v rámci celej organizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Správcovské nastavenia pre Microsoft Teams.

Pre každú z týchto aktivít sa zobrazí popis nastavenia, ktoré bolo zmenené (zobrazené nižšie v zátvorkách), v stĺpci Položka vo výsledkoch prehľadávania denníka auditu.

 • Zapína alebo vypína Microsoft Teams v organizácii (Microsoft Teams).

 • Zapína alebo vypína interoperabilitu medzi službami Microsoft Teams a Skype for Business v organizácii (Skype for Business interoperabilita).

 • Zapína alebo vypína zobrazenie organizačnej schémy v klientoch služby Microsoft Teams (Zobrazenie organizačnej schémy).

 • Zapína alebo vypína možnosť plánovania súkromných schôdzí členmi tímu (Plánovanie súkromnej schôdze).

 • Zapína alebo vypína možnosť plánovania schôdzí medzi kanálmi členmi tímu (Plánovanie schôdzí medzi kanálmi).

 • Zapína alebo vypína videohovory v tímových schôdzach (Video v schôdzach cez Skype).

 • Zapína alebo vypína zdieľanie obrazovky v organizácii v rámci schôdzí v službe Microsoft Teams (Zdieľanie obrazovky počas schôdzí cez Skype).

 • Zapína alebo vypína možnosť pridávania animovaných obrázkov (Giphy) do tímových konverzácií (Animované obrázky).

 • Mení nastavenie hodnotenia obsahu v organizácii (Hodnotenie obsahu).

  Hodnotenie obsahu obmedzuje typy animovaných obrázkov, ktoré sa môžu v konverzáciách zobrazovať.

 • Zapína alebo vypína možnosť pridávania prispôsobiteľných obrázkov (nazývaných vlastné meme) z internetu do tímových konverzácií členmi tímu (Prispôsobiteľné obrázky z internetu).

 • Zapína alebo vypína možnosť pridávania upraviteľných obrázkov (tzv. nálepiek) do tímových konverzácií členmi tímu (Upraviteľné obrázky).

 • Zapína alebo vypína možnosť používania robotov v konverzáciách a kanáloch služby Microsoft Teams členmi tímu (Roboty v celej organizácii).

 • Zapína konkrétnych robotov v službe Microsoft Teams. Nie je zahrnutý T-Bot, čo je vlastne robot Pomocník v službe Teams, ktorý je k dispozícii vtedy, keď sú v organizácii zapnuté roboty (Jednotlivé roboty).

 • Zapína alebo vypína možnosť pridávania prípon alebo kariet členmi tímu (Prípony alebo karty).

 • Zapína alebo vypína vedľajšie načítanie patentovaných robotov v službe Microsoft Teams (Vedľajšie načítanie robotov).

 • Zapína alebo vypína možnosť odosielania e-emailových správ do kanála služby Microsoft Teams používateľmi (E-mail kanála).

Zmenená rola členov tímu

ZmenenáRolaČlena

Vlastník tímu zmení rolu člena (členov) tímu. Nasledujúce hodnoty označujú typ roly priradenej používateľovi.

1      Označuje rolu vlastníka.

2      Označuje rolu člena.

3      Označuje rolu hosťa.

Vlastnosť Členovia obsahuje aj názov vašej organizácie a e-mailovú adresu člena.

Zmenené nastavenie tímu

NastavenieTímuZmenené

Operácia NastavenieTímuZmenené sa zapíše do denníka, keď vlastník tímu vykoná nasledujúce aktivity. Pre každú z týchto aktivít sa zobrazí popis nastavenia, ktoré bolo zmenené (zobrazené nižšie v zátvorkách), v stĺpci Položka vo výsledkoch prehľadávania denníka auditu.

 • Mení typ prístupu pre tím. Tímy je možné nastaviť ako súkromné alebo verejné (Typ prístupu do tímu).

  Keď je tím súkromný (predvolené nastavenie), používatelia môžu získať prístup do tímu iba na pozvanie. Keď je tím verejný, môže ho objaviť každý používateľ.

 • Mení klasifikáciu informácií tímu (Klasifikácia tímu).

  Údaje tímu môžno napríklad klasifikovať ako údaje s veľkým vplyvom na podnik, stredným vplyvom na podnik alebo malým vplyvom na podnik.

 • Mení názov tímu (Názov tímu).

 • Mení popis tímu (Popis tímu).

 • Zmeny vykonané v niektorých nastaveniach tímu. Vlastník tímu môže pristupovať k týmto nastaveniam v klientovi služby Teams kliknutím pravým tlačidlom myši na tím, kliknutím na položku Spravovať tím a kliknutím na kartu Nastavenia. Pre tieto aktivity sa názov nastavenia, ktoré bolo zmenené, zobrazí v stĺpci Položka vo výsledkoch prehľadávania denníka auditu.

Vytvorený tím

TímVytvorený

Používateľ vytvorí nový tím.

Odstránený kanál

KanálOdstránený

Používateľ odstráni kanál z tímu.

Odstránený tím

TímOdstránený 

Vlastník tímu odstráni tím.

Odstránený robot z tímu

RobotOdstránenýZTímu

Používateľ odstrániť robota z tímu.

Odstránený konektor

OdstránenýKonektor

Používateľ odstráni konektor z kanála.

Odstránenie členov tímu

OdstránenýČlen

Vlastník tímu odstráni člena (členov) z tímu.

Odstránená karta

OdstránenáKarta

Používateľ odstráni kartu z kanála.

Aktualizácia konektora

AktualizovanýKonektor

Používateľ upravil konektor v kanáli.

Aktualizácia karty

AktualizovanáKarta

Používateľ upravil kartu v kanáli.

Používateľ prihlásený do služby Teams

ReláciaSlužbyTeamsZačala

Používateľ sa prihlási do klienta služby Microsoft Teams.

Na začiatok stránky

Aktivity týkajúce sa Yammera

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam aktivít používateľov a správcov v sieti Yammer, ktoré sa zapisujú do denníka auditu služieb Office 365. Na vrátenie aktivít siete Yammer z denníka auditu služieb Office 365 je potrebné v zozname Aktivity vybrať možnosť Zobraziť výsledky pre všetky aktivity. Na zúženie výsledkov hľadania použite polia s rozsahom dátumov a zoznam Používatelia.

Popisný názov

Operácia

Popis

Zmenená politika uchovávania údajov

AktualizovanéNastaveniaObnoviteľnéhoOdstránenia

Overený správca aktualizuje nastavenie politiky uchovávania údajov v sieti na možnosť Trvalé odstránenie alebo Obnoviteľné odstránenie. Túto operáciu môžu vykonať iba overení správcovia.

Zmenená konfigurácia siete

AktualizovanáKonfiguráciaSiete

Správca siete alebo overený správca zmení konfiguráciu siete služby Yammer. Toto zahŕňa nastavenie intervalu na export údajov a povolenie konverzácie.

Zmenené nastavenia profilu siete

PoliaProfiluProcesu

Správca siete alebo overený správca zmení informácie, ktoré sa zobrazujú v profiloch členov pre používateľov siete.

Zmenený režim súkromného obsahu

PrepnutýNadriadenýSprávca

Overený správca zapne alebo vypne Režim súkromného obsahu. Tento režim umožňuje správcovi zobraziť príspevky v súkromných skupinách a zobraziť súkromné správy medzi jednotlivými používateľmi (alebo skupinami používateľov). Túto operáciu môžu vykonať iba overení správcovia.

Zmenená konfigurácia zabezpečenia

AktualizovanáKonfiguráciaZabezpečeniaSiete

Overený správca aktualizuje konfiguráciu zabezpečenia siete služby Yammer. To zahŕňa nastavenie politík uplynutia platnosti hesiel a obmedzenia IP adries. Túto operáciu môžu vykonať iba overení správcovia.

Vytvorený súbor

SúborVytvorený

Používateľ nahrá súbor.

Vytvorená skupina

VytvorenieSkupiny

Používateľ vytvorí novú skupinu.

Odstránená skupina

OdstránenieSkupiny

Skupina sa odstráni z Yammera.

Odstránená správa

SprávaOdstránená

Používateľ odstráni správu.

Stiahnutý súbor

SúborStiahnutý

Používateľ stiahne súbor.

Exportované údaje

ExportÚdajov

Overený správca exportuje údaje z Yammera. Túto operáciu môžu vykonať iba overení správcovia.

Zdieľaný súbor

SúborZdieľaný

Používateľ zdieľa súbor s iným používateľom.

Pozastavený používateľ siete

PoužívateľSietePozastavený

Správca siete alebo overený správca pozastaví (deaktivuje) používateľa z Yammera.

Pozastavený používateľ

PozastaveniePoužívateľa

Používateľské konto je pozastavené (deaktivované).

Aktualizovaný popis súboru

AktualizáciaPopisSúboru

Používateľ zmení popis súboru.

Aktualizovaný názov súboru

AktualizáciaNázovSúboru

Používateľ zmení názov súboru.

Zobrazený súbor

NavštívenýSúbor

Používateľ zobrazí súbor.

Na začiatok stránky

Microsoft Stream

V denníku auditu môžete vyhľadávať aktivity v službe Microsoft Stream. Tieto aktivity zahŕňajú aktivity s videami vykonané používateľmi, aktivity kanálov skupiny a aktivity správcov, ako je napríklad spravovanie používateľov, spravovanie nastavení organizácie a export zostáv. Popis týchto aktivít nájdete v časti Aktivity v službe Microsoft Stream zapisované do denníka v téme Denníky auditu v službe Microsoft Stream.

Denník auditu správcu služby Exchange

Zapisovanie do denníka auditu správcu služby Exchange, ktoré je predvolene povolené v Office 365, zapíše udalosť do denníka auditu služieb Office 365, keď správca (alebo používateľ s priradenými povoleniami správcu) vykoná zmenu v organizácii so službami Exchange Online. Do denníka auditu správcu služby Exchange sa zapíšu zmeny vykonané pomocou Centra spravovania služby Exchange alebo spustením rutiny typu cmdlet v prostredí Windows PowerShell. Podrobné informácie o zapisovaní do denníka auditu správcu v službe Exchange nájdete v téme Zapisovanie do denníka auditu správcu.

Tu je niekoľko tipov na vyhľadávanie aktivity v denníku auditu správcu služby Exchange:

 • Na vrátenie položiek z denníka auditu správcu služby Exchange treba vybrať v zozname Aktivity možnosť Zobraziť výsledky pre všetky aktivity. Použite polia rozsahu dátumov a zoznam Používatelia na zúženie výsledkov vyhľadávania pre rutiny typu cmdlet spustené konkrétnym správcom služby Exchange v rámci konkrétneho rozsahu dátumov.

 • Na zobrazenie udalostí z denníka auditu správcu služby Exchange filtrujte výsledky vyhľadávania a zadajte do poľa filtra Aktivity znak (pomlčka). Týmto sa zobrazia názvy rutín typu cmdlet, ktoré sa zobrazujú v stĺpci Aktivity pre udalosti správcu služby Exchange. Názvy rutín typu cmdlet potom môžete zoradiť v abecednom poradí.

  Ak chcete filtrovať udalosti správcu Exchangeu, zadajte do poľa Aktivity pomlčku
 • Ak chcete získať informácie o tom, aká rutina typu cmdlet bola spustená, aké parametre a hodnoty parametrov sa použili a ktoré objekty boli ovplyvnené, treba exportovať výsledky vyhľadávania a vybrať možnosť Stiahnuť všetky výsledky.

 • Udalosti v denníku auditu správcu služby Exchange môžete zobraziť aj prostredníctvom centra spravovania pre Exchange. Pokyny nájdete v téme Zobrazenie denníka auditu správcu.

Na začiatok stránky

Potrebujete zistiť, či používateľ zobrazil konkrétny dokument alebo vymazal položku zo svojej poštovej schránky? V takom prípade môžete použiť Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Office 365 na vyhľadávanie v zjednotenom denníku auditu a zobrazenie aktivity používateľa a správcu vo svojej organizácii so službami Office 365. Prečo zjednotený denník auditu? Pretože môžete vyhľadávať nasledujúce typy aktivity používateľa a správcu v službách Office 365:

 • aktivita používateľa v službe SharePoint Online a OneDrive for Business,

 • aktivita používateľa v službe Exchange Online (zapisovanie do denníka auditu poštovej schránky Exchange),

  Dôležité: Na to, aby sa aktivita používateľa v službe Exchange Online zapísala do denníka, je nutné zapnúť zapisovanie do denníka auditu poštovej schránky pre poštovú schránku každého používateľa. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie auditovania poštovej schránky v Office 365.

 • aktivita správcu v službe SharePoint Online,

 • aktivita správcu v službe Azure Active Directory (v adresárovej službe pre Office 365),

 • aktivita používateľa v službe Exchange Online (zapisovanie do denníka auditu správcu služby Exchange),

 • aktivita používateľa a správcu v službe Sway,

 • aktivita používateľa a správcu v službe Power BI for Office 365,

 • aktivita používateľa a správcu v službe Microsoft Teams,

 • aktivita používateľa a správcu v službe Yammer.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×