Predvolené šablóny lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytvoriť novú lokalitu Office SharePoint Server 2007, môžete začať výberom niektorej z niekoľkých rôznych typov šablón lokalít. Šablóny lokality, ktoré sú súčasťou Office SharePoint Server 2007 obsahujú stránky, zoznamy, knižnice a ďalšie prvky alebo funkcie, že podpora publikovania obsahu, správy obsahu, správy záznamov alebo analytické nástroje potrebné vaša organizácia môže mať.

Šablóny lokality dostupné v Office SharePoint Server 2007 sú zoskupené do nasledujúcich kategórií: spolupráca, schôdze, podnik a publikovať. Ďalšie informácie o funkciách šablóny v každej z týchto kategórií poskytujú nájdete v nasledujúcich častiach.

Obsah tohto článku

Spolupráca

Schôdze

Podnik

Publikovanie

Spolupráca

Šablóny lokality v skupine Spolupráca sú navrhnuté tak, aby pomáhali tímom v rámci organizácie pracovať na projektoch, spolupracovať na dokumentoch a zdieľať informácie.

Tímová lokalita

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorú budú môcť používať tímy na vytváranie, organizovanie a zdieľanie informácií. Šablóna obsahuje knižnicu dokumentov, zoznam oznamov, kalendár, zoznam kontaktov a zoznam prepojení.

Príklad použitia     V tomto univerzálny šablóna spĺňa rôzne typy požiadaviek. Je možné uložiť dlhodobé bežné informácie pre jedno oddelenie alebo krátkodobé informácie zo špeciálneho projektu, ktoré spolupracujú viaceré oddelenia. Napríklad marketingové oddelenie môžete ukladanie a spravovanie jeho plánovania a rozpočtové dokumenty, sledovať problémy a úlohy a zdieľať svoje prepojenia a kontakty.

Prázdna lokalita

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu s prázdnou domovskou stránkou, ktorú plánujete prispôsobiť. Môžete použiť Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Pridať zoznamy alebo iné funkcie. Táto šablóna obsahuje webovú časť obrázok lokality a nástroje na vloženie ďalších webových častí.

Príklad použitia     Prázdna lokalita vám môže pomôcť, keď chcete vytvoriť vlastnú lokalitu a nechcete použiť niektorý z existujúcich šablón, webových častí, zoznamov alebo knižníc ako východiskový bod.

Pracovný priestor dokumentov

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorá pomôže koordinovať vývoj jedného alebo viacerých súvisiacich dokumentov s inými používateľmi. Šablóna lokality poskytuje nástroje na zdieľanie a aktualizáciu súborov a na sústavné informovanie používateľov o stave týchto súborov. Obsahuje knižnicu dokumentov, zoznam oznamov, zoznam úloh, zoznam členov a zoznam prepojení.

Príklad použitia    Lokalita pracovného priestoru dokumentov uľahčuje spoluprácu s ďalšími používateľmi na dokumente alebo na množine dokumentov. Lokalitu pracovného priestoru dokumentov môžete používať aj na publikovanie oznamov, priradenie úloh, zdieľanie dôležitých prepojení a prijímanie upozornení na zmeny obsahu lokality.

Lokalita wiki

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, na ktorej môžu používatelia rýchlo a ľahko pridávať, upravovať a prepájať webové stránky. Šablóna poskytuje stránky, ktoré môžu používatelia rýchlo upraviť, aby zaznamenali informácie, a potom prepojiť kľúčovými slovami. Pri úpravách stránok sa zaznamenáva história, takže obsah môžete v prípade potreby obnoviť. Lokalita wiki obsahuje stránky wiki, zoznam prepojení a knižnicu stránok wiki.

Príklad použitia    Lokalita wiki môže slúžiť ako stránka komunity, ktorú môže organizácia použiť na diskusie a zdieľanie nápadov pre nový projekt. Na lokalite wiki sa stránky dajú jednoducho vytvoriť a formátovať, takže používatelia môžu bez problémov spolupracovať pri zaznamenávaní informácií.

Blog

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, na ktorej môžu používatelia rýchlo publikovať informácie a ďalší tieto informácie komentovať. Blogy (niekedy známe aj pod názvom webové blogy) sú online denníky, kde môžete rýchlo zdieľať svoje myšlienky v neformálnom chronologickom formáte. Lokalita blogu obsahuje zoznam príspevkov na ukladanie príspevkov blogu, zoznam blogov na prepojenia na iné blogy, zoznam kategórií, zoznam komentárov, zoznam prepojení na súvisiace zdroje, knižnicu fotografií a nástroje na správu vlastných príspevkov a ďalších zdrojov.

Príklad použitia    Lokalitu blogu môžu používať vedúci pracovníci na zdieľanie svojich cieľov a predstáv v atraktívnej forme denníka, kde môžu zamestnanci klásť otázky alebo pridávať komentáre.

Na začiatok stránky

Schôdze

Šablóny lokality v skupine Schôdze sú navrhnuté tak, aby umožňovali tímom v organizácii spravovať rôzne typy schôdzí. Šablóny tejto skupiny podporujú všetko od bežných schôdzí po rozhodovacie schôdze alebo spoločenské udalosti.

Základné centrum schôdzí

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorá vám pomôže plánovať, organizovať a sledovať schôdze s ostatnými členmi tímu. Šablóna obsahuje zoznam cieľov, zoznam účastníkov, program schôdze a knižnicu dokumentov.

Príklad použitia    Lokalita základného centra schôdzí je dobrým výberom pre väčšinu všeobecných typov schôdzí, ako sú napr. týždenné porady.

Prázdne centrum schôdzí

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť prázdnu lokalitu centra schôdzí, ktorú môžete upraviť podľa vlastných požiadaviek. Šablóna obsahuje stránku, na ktorú môžete pridávať obsah a ktorú môžete prispôsobovať.

Príklad použitia    Prázdnu lokalitu centra schôdzí použite, ak pri vytváraní vlastnej lokality centra schôdzí nechcete ako východiskový bod použiť žiadne z existujúcich šablón, webových častí, zoznamov ani knižníc.

Rozhodovacie centrum schôdzí

Vyberte túto šablónu na vytvorenie lokality, ktorá je ideálna na revízie dokumentov a zaznamenávanie rozhodnutí, ku ktorým sa dospeje na schôdzi. Šablóna obsahuje zoznam cieľov, zoznam účastníkov, program, knižnicu dokumentov, zoznam úloh a zoznam rozhodnutí.

Príklad použitia    Lokalita Rozhodovacie centrum schôdzí poskytuje nástroje, ktoré pomáhajú tímom dospieť k rozhodnutiu zaznamenať rozhodnutia a úlohy. Túto šablónu je vhodné použiť vtedy, ak chcete udržiavať pozornosť tímu na výsledky schôdze.

Spoločenské centrum schôdzí

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorá vám pomôže plánovať a koordinovať spoločenské udalosti. Šablóna obsahuje zoznam účastníkov, pokyny, obrázok alebo logo, zoznam vecí na prinesenie so sebou a knižnicu obrázkov pre fotografie.

Príklad použitia    Lokalita Spoločenské centrum schôdzí uľahčuje spravovanie spoločenských udalostí, ako je napr. charitatívna akcia alebo tímová oslava.

Viacstránkové centrum schôdzí

Vyberte túto šablónu na vytvorenie lokality, ktorá vám pomôže plánovať, organizovať a zachytiť výsledky komplexnej schôdze alebo série schôdzí. Šablóna obsahuje zoznam cieľov, zoznam účastníkov, program schôdze a dve stránky, ktoré môžete prispôsobiť (je možné pridať až 10 stránok na schôdzu).

Príklad použitia    Viacstránkové centrum schôdzí môže uľahčovať spravovanie schôdzí vyžadujúcich detailné podporné materiály, ktoré chcete uložiť na samostatných stránkach, napríklad na stránkach na správu projektov alebo sledovanie problémov.

Na začiatok stránky

Podnik

Šablóny lokality v skupine Podnik sú navrhnuté tak, aby podporovali požiadavky na správu dokumentov, záznamov a informácií na podnikovej úrovni.

Centrum dokumentov

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť jednu lokalitu na centrálnu správu všetkých dokumentov v rámci podniku. Lokalita centra dokumentov je optimalizovaná na vytváranie a používanie veľkého počtu dokumentov. Medzi funkcie tejto šablóny patria:

  • Knižnica dokumentov.

  • Webová časť Relevantné dokumenty. Generuje prispôsobené zobrazenie dokumentov, ktoré si vzal k sebe, vytvoril alebo naposledy upravil aktuálny používateľ. Webová časť sa dá nakonfigurovať tak, aby používala viacero kritérií.

  • Webová časť Blízke úlohy. Generuje prispôsobené zobrazenie úloh súvisiacich s dokumentmi, ktoré sú priradené aktuálnemu používateľovi.

  • Navigácia vo forme stromového zobrazenia na uľahčenie vyhľadávania a navigácie v obsahu.

  • Odporúčané funkcie správy dokumentov sú predvolene povolené (napríklad hlavné a vedľajšie verzie, povinné vzatie súboru k sebe, podpora viacerých typov obsahu).

Príklad použitia    Centrum dokumentov umožňuje vytvárať robustné prostredie na vytváranie obsahu, v ktorom používatelia aktívne upravujú vyše 50 000 dokumentov vo vyše 500 priečinkoch. Je povolené sledovanie verzií a spravidla existuje aspoň 10 predchádzajúcich verzií každého dokumentu. Dokumenty sa často berú k sebe a vracajú do projektov a na riadenie životných cyklov dokumentov sa používajú toky činností. Na lokalite sa môže používať minimálne 20 typov obsahu.

Centrum záznamov

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu na implementáciu správy záznamov v organizácii. Centrum záznamov má slúžiť ako centrálna databáza, v ktorej môže organizácia ukladať a spravovať všetky svoje záznamy. Podporuje celý proces spravovania záznamov, od zhromažďovania záznamov, cez spravovanie až po ich vyradenie. Lokalitu centra záznamov spravidla navrhujú a konfigurujú odborníci na spravovanie záznamov v organizácii a pracovníci oddelenia informačných technológií (IT) tak, aby podporovala plán archivovania v organizácii. Táto šablóna obsahuje:

  • Možnosti bezpečného skladovania, ktoré pomáhajú zabezpečiť integritu uložených záznamov.

  • Presadzovanie politiky správy informácií.

  • Zoznam zadržaní, ktorý umožňuje pozastaviť ukončenie platnosti alebo zničenie dokumentov, ktoré sú predmetom súdneho sporu alebo vyšetrovania.

  • Zoznam smerovaní záznamov na automatické smerovanie záznamov, ktoré sú odoslané do centra záznamov, do správneho umiestnenia.

  • Knižnica nezaradených záznamov na ukladanie záznamov, ktoré sú odoslané do centra záznamov a nezhodujú sa so žiadnym kritériom smerovania záznamov.

Príklad použitia    Lokalita centra záznamov pomáha pri implementácii stratégie správy záznamov a plánu archivovania v organizácii. Táto lokalita môže v organizácii podporiť dodržiavanie súladu s vládnymi alebo právnymi nariadeniami, ktoré sa týkajú zachovávania a spracovania špecifických typov dokumentov. Obsah je možné odoslať do Centra záznamov prostredníctvom webovej služby, ktorá používa protokol SOAP, alebo pomocou e-mailovej správy, ktorá využíva protokol SMTP.

Prispôsobená lokalita

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu na poskytovanie prispôsobených zobrazení, údajov a na navigáciu z tejto kolekcie lokality na osobnú lokalitu. Obsahuje webové časti pre prispôsobenie a navigáciu, ktorá je optimalizovaná pre osobné lokality.

Príklad použitia    Prispôsobenú lokalitu využijete, ak chcete zobraziť obsah prispôsobený alebo zameraný na jednotlivých používateľov na ich osobných lokalitách.

Adresár lokalít

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorá obsahuje a kategorizuje dôležité lokality v organizácii. Táto šablóna obsahuje rozličné zobrazenia pre kategorizované lokality, najdôležitejšie lokality a mapu lokality.

Príklad použitia    Adresár lokalít vám môže pomôcť, ak chcete návštevníkom lokality poskytnúť centrálne miesto na zobrazenie alebo vyhľadanie všetkých lokalít v kolekcii lokality.

Centrum zostáv

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu na vytváranie, správu a poskytovanie webových stránok, tabúľ a kľúčových indikátorov výkonu (KPI), ktoré prinášajú informácie o metrike, cieľoch a biznisovej inteligencii. Lokalita Centrum zostáv poskytuje centrálne miesto pre informácie súvisiace s biznisovou inteligenciou. Táto lokalita obsahuje špeciálne knižnice dokumentov na ukladanie zostáv, zoznamov a pripojení na externé zdroje údajov. Poskytuje tiež prístup na šablóny stránok a webové časti, ktoré vám pomôžu pri vytváraní stránok a zoznamov obsahujúcich pracovné informácie. V Centre zostáv je možné vyhľadávať položky pomocou kategórií, zobrazovať kalendár pripravovaných zostáv a prihlásiť sa na odber relevantných zostáv.

Príklad použitia    Centrum zostáv môžete použiť na vytvorenie živého interaktívneho portálu biznisovej inteligencie, ktorý zhromažďuje a zobrazuje podnikové informácie z rôznych zdrojov prostredníctvom integrovaných funkcií biznisovej inteligencie, ako sú tabule, webové časti, indikátory KPI a technológie na spájanie pracovných údajov. Táto lokalita poskytuje používateľom jedno miesto na vyhľadanie najnovších zostáv, pracovných hárkov alebo indikátorov KPI.

Centrum vyhľadávania s kartami

Použite túto šablónu v prípade, ak chcete vytvoriť vyhľadávaciu lokalitu. Hlavná uvítacia stránka obsahuje jednoduché vyhľadávacie pole umiestnené v jej strede. Lokalita obsahuje dve karty: jednu pre všeobecné vyhľadávanie a druhú pre vyhľadávanie informácií o osobách. Ak sa chcete zamerať na iný rozsah vyhľadávania alebo typ výsledkov, môžete pridať a prispôsobiť ďalšie karty.

Príklad použitia    Centrum vyhľadávania umožňuje vyhľadávať položky len na vašej lokalite a eliminovať výsledky, na ktoré sa vyhľadávanie nevzťahuje. Môžete tiež oddelene vyhľadávať rôzne skupiny informácií pomocou kariet.

Centrum vyhľadávania

Použite túto šablónu, ak chcete vytvoriť vyhľadávaciu lokalitu. Hlavná uvítacia stránka obsahuje jednoduché vyhľadávacie pole umiestnené v jej strede. Lokalita obsahuje stránky pre výsledky vyhľadávania a rozšírené vyhľadávanie.

Príklad použitia    Centrum vyhľadávania umožňuje vyhľadávať položky len na vašej lokalite a eliminovať výsledky, na ktoré sa vyhľadávanie nevzťahuje.

Hostiteľ osobnej lokality

Vyberte túto šablónu lokality, ak chcete vytvoriť lokalitu, ktorá sa použije na hosťovanie osobných lokalít.

Poznámka: Táto šablóna lokalít je k dispozícii len pri vytváraní kolekcie lokalít v rámci centrálnej správy.

Na začiatok stránky

publikovanie.

Šablóny lokality v skupine Publikovanie umožňujú organizáciám navrhovať, nasadzovať a spravovať podnikové intranetové portály, podnikové lokality prezentácie na Internete a portálové lokality oddelení. Súčasti portálu ďalej uľahčujú spojenie s osobami v rámci organizácie, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, vedomosti a skúsenosti s projektmi. Všetky šablóny lokality v skupine Publikovanie majú povolené funkcie na publikovanie, vrátane panela s nástrojmi na úpravy stránky, editora obsahu a vzatia súborov k sebe.

Publikačná lokalita

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť prázdnu webovú lokalitu a rýchlo publikovať webové stránky. Táto šablóna obsahuje knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálu na publikovanie na web. Prispievatelia môžu pracovať na pracovných verziách stránok a publikovaním ich sprístupniť čitateľom. Táto lokalita obsahuje knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálu na publikovanie na web.

Poznámka: Túto šablónu lokality je dostupná len ak sú povolené funkcie publikovania na túto lokalitu (a nadradená lokalita).

Príklad použitia    Vytvorte publikačnú lokalitu, ak chcete na webovú lokalitu pridať sekciu správ pre tlač a chcete, aby sa 5 najnovších správ automaticky zobrazovalo na úvodnej stránke. Webové stránky so správami pre tlač môžete vytvárať a upravovať pomocou prehľadávača. Obsah naformátujte pomocou editora stránok HTML a z príslušných knižníc vyberte prepojenia a obrázky pre stránky. Na zobrazenie konkrétnych webových stránok so správami pre tlač na úvodnej stránke použite webovú časť Dotaz na obsah.

Publikačná lokalita s tokom činností

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť lokalitu na publikovanie webových stránok podľa plánu pomocou tokov činností schvaľovania. Obsahuje knižnicu dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálu na publikovanie na web. V predvolenom nastavení sa v rámci tejto lokality môžu vytvárať len publikačné podlokality.

Poznámka: Túto šablónu lokality je dostupná len ak sú povolené funkcie publikovania na túto lokalitu (a nadradená lokalita).

Príklad použitia    Publikačná lokalita môže uľahčiť tok činností v prípade, že chcete vytvoriť lokalitu na zobrazenie technických článkov, ktoré musí pred publikovaním zrevidovať príslušný odborník.

Lokalita správ

Vyberte túto šablónu, ak chcete rýchlo a efektívne vytvoriť lokalitu na doručovanie článkov so správami a prepojení na články so správami. Obsahuje vzorové rozloženia stránok so správami a archív na ukladanie starších správ. Obsahuje tiež jednoducho použiteľné rozloženie pre čitateľov a poskytovateľov správ. Okrem toho sú tu k dispozícii dve webové časti, ktoré umožňujú efektívne doručovanie správ: Zobrazovač RSS a Tento týždeň v obrázkoch.

Príklad použitia    Lokalita správ môže pomôcť pri vytvorení jedného miesta na publikovanie najnovších správ alebo informácií. Táto lokalita zobrazuje aktuálne informácie pre celú organizáciu.

Portál pre spoluprácu

Vyberte túto lokalitu, ak chcete vytvoriť úvodnú hierarchiu lokalít pre intranetový portál oddelenia. Obsahuje domovskú stránku, lokalitu správ, adresár lokality a centrum vyhľadávania s kartami. Táto lokalita má približne rovnaký počet prispievateľov ako čitateľov a používa sa na hosťovanie tímových lokalít.

Poznámka: Táto šablóna lokalít je k dispozícii len pri vytváraní kolekcie lokalít v rámci centrálnej správy.

Príklad použitia    Portál pre spoluprácu môžete použiť na vytvorenie portálu oddelenia, na ktorom môžu zamestnanci spolupracovať a publikovať dokumenty a webové stránky.

Portál publikovania

Vyberte túto šablónu, ak chcete vytvoriť úvodnú hierarchiu lokality pre lokalitu na Internete alebo pre rozsiahly intranetový portál. Túto lokalitu je možné jednoducho prispôsobiť pomocou zreteľného značenia. Obsahuje domovskú stránku, ukážky podlokality tlačových správ, centrum vyhľadávania a prihlasovaciu stránku. Táto lokalita má zvyčajne oveľa viac čitateľov ako prispievateľov a používa sa na publikovanie webových stránok s tokom činností schvaľovania. V predvolenom nastavení je možné vytvoriť podlokality na publikovanie s tokom činností len na lokalitách vytvorených pomocou tejto šablóny .

Poznámka: Táto šablóna lokalít je k dispozícii len pri vytváraní kolekcie lokalít v rámci centrálnej správy.

Príklad použitia    Portál publikovania môžete použiť na vytvorenie úvodnej lokality na prezentáciu organizácie na Internete. Prípadne môžete vytvoriť podnikový intranetový portál, na ktorom môžu zamestnanci čítať a vyhľadávať informácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×