Predaj produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Marketingový pracovný priestor v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook umožňuje vytvoriť a spustiť rôzne marketingové aktivity a sledovať úspešnosť v rámci viackanálovej marketingovej kampane každej z nich buď jednotlivo, alebo v kombinácii.

Môžete vytvoriť zoznam hovorov pre konkrétne akcie, odoslať prispôsobenú e-mailovú správu vybratým zákazníkom, vytvoriť brožúry a letáky pre adresované reklamné zásielky alebo vyvinúť vlastnú marketingovú aktivitu pomocou nástrojov, ktoré Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook poskytuje.

Tento článok popisuje postup vytvorenia a použitia marketingových aktivít hromadného e-mailu a tlače adresovaných reklamných zásielok. Nájdete tu aj podrobnosti o tom, ako analyzovať úspešnosť marketingového úsilia a ako použiť zostavy a marketingový miniaplikácia v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Informácie o spôsobe vytvorenia marketingovej aktivity zoznamu hovorov nájdete v téme Vytvorenie a používanie zoznamov hovorov v doplnku Business Contact Manager.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity hromadného e-mailu alebo tlače reklamných materiálov

Plánovanie aktivity

Vytvorenie marketingového obsahu v Outlooku, Worde alebo Publisheri

Spustenie marketingovej aktivity

Sledovanie alebo analýza marketingových aktivít

Na začiatok stránky

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity hromadného e-mailu alebo tlače reklamných materiálov

Rast podniku si vyžaduje, aby ste prerazili na trhu. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zjednodušuje vytváranie e-mailových správ na hromadné odosielanie, propagáciu prostredníctvom adresovaných reklamných zásielok a rozvíjanie ďalších marketingových aktivít.

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity sa skladá z troch krokov: plánovanie aktivity, vytvorenie obsahu aktivity a jej spustenie.

Na začiatok stránky

Plánovanie aktivity

V štádiu plánovania vytvoríte záznam marketingovej aktivity výberom názvu aktivity a určením cieľovej skupiny (zákazník, obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník), na ktorú sa bude aktivita zameriavať.

Poznámka: Zoznam príjemcov pre marketingovú aktivitu môže obsahovať iba jeden typ záznamu. Zoznam príjemcov môže napríklad obsahovať zákazníkov, ale nie zákazníkov aj obchodné kontakty. Obchodné kontakty a potenciálni zákazníci sa môžu nachádzať v rovnakom zozname, pretože záznam o potenciálnom zákazníkovi je založený na type záznamu obchodného kontaktu.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Domov a v skupine Nový kliknite na niektoré z týchto tlačidiel:

  • Hromadný e-mail Ikona pre Hromadný e-mail

   • Klávesová skratka    Novú marketingovú aktivitu hromadného e-mailu vytvoríte stlačením kombinácie klávesov ALT + NE.

  • Nové položky, ukážte na položku Marketing a potom kliknite na položku Tlač adresovaných rekl. zásielok Ikona pre Tlač cielenej pošty alebo Iná aktivita.

   • Klávesová skratka    Novú marketingovú aktivitu tlače adresovaných reklamných zásielok vytvoríte stlačením kombinácie klávesov ALT + NN.

 3. Prejdite na formulár a zadajte názov marketingovej aktivity.

 4. Ak chcete, aby táto aktivita bola súčasťou niektorej marketingovej kampane, v poli Kampaň zadajte názov kampane alebo vyberte názov kampane zo zoznamu. Ak aktivita nie je súčasťou marketingovej kampane, nemeňte predvolený text Aktuálne aktivity.

 5. Ak chcete v časti Zoznam príjemcov odoslať správu na e-mail alebo obchodnú adresu niektorého z nasledujúcich typov zákazníkov, kliknite na položku Všetci zákazníci, Všetky obchodné kontakty a potenciálni zákazníci, Všetky obchodné kontakty alebo Všetci potenciálni zákazníci.

  Môžete tiež kliknúť na jednu z nasledujúcich možností:

  • Vyhľadávací priečinok. Ak chcete vytvoriť vlastný zoznam, vyberte vyhľadávací priečinok, ktorý obsahuje vopred vyfiltrovaný zoznam príjemcov. Po výbere priečinka sa pole premenuje na Vlastný zoznam.

  • Existujúca marketingová aktivita. Vyberte zoznam príjemcov, ktorý sa použil v predchádzajúcej aktivite.

  • Nový zoznam. Otvorte dialógové okno Filtrovanie obchodných kontaktov a vyberte kritériá na filtrovanie zoznamu.

   Marketingovú aktivitu môžete vytvoriť aj z mien v zostave. Informácie o tejto možnosti nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

 6. Ak chcete upraviť vybratý zoznam pomocou filtra, kliknite na položku Skontrolovať a filtrovať.

  Ďalšie informácie o filtrovaní zoznamu nájdete v téme Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

 7. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Zobraziť na položku Podrobnosti, čím otvoríte stránku Podrobnosti o aktivite.

 8. Ak chcete, zadajte informácie do polí Kód kampane, Rozpočtové náklady, Dátum začatia, Dátum skončenia a Poznámky.

 9. Uložte záznam kliknutím na položku Uložiť a zavrieť alebo môžete pokračovať ďalej v tomto článku časťou Vytvorenie marketingového obsahu.

  Keď ste pripravení na spustenie aktivity, kliknite na položku Spustiť, alebo si prečítajte časť Spustenie marketingovej aktivity ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie marketingového obsahu v Outlooku, Worde alebo Publisheri

Ak chcete vytvoriť obsah na distribúciu, môžete použiť Outlook, Word alebo Publisher na vytvorenie konceptu e-mailových správ, tlač listov, letákov, brožúr a iných marketingových materiálov, ako aj ďalších typov dokumentov, a potom ich prepojiť s aktivitou v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Po vytvorení záznamu marketingovej aktivity a výbere príjemcov podľa popisu v časti Plánovanie aktivity môžete prepojiť obsah s aktivitou.

Môžete sa rozhodnúť vytvoriť obsah počas plánovania marketingovej aktivity a vytvoriť záznam aktivity, alebo môžete najskôr vytvoriť obsah v Outlooku, Publisheri alebo Worde a potom vytvoriť záznam pre marketingovú aktivitu. Ak najskôr vytvoríte obsah, iba vyberiete súbor v zázname marketingovej aktivity.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vytvorte nový záznam marketingovej aktivity.

  • V pracovnom priestore kliknite na kartu Hromadný e-mail, Tlač adresovaných rekl. zásielok, alebo Iné marketingové aktivity a potom dvojitým kliknutím otvorte záznam.

 3. Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť nový marketingový obsah pre aktivitu, alebo použiť už vytvorený.

  Vytvorenie nového súboru

  1. V okne marketingovej aktivity kliknite na niektorý z nasledujúcich zdrojov obsahu:

   • Editor (Outlook).

   • Hromadná korešpondencia (Publisher).

   • Hromadná korešpondencia (Word).

  2. Vybratý program sa otvorí. Použite tento program na vytvorenie správy, ktorú môžete prispôsobiť pomocou funkcie Hromadná korešpondencia.

  3. Ak ste vybrali možnosť Editor (Outlook), kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Ak ste vybrali možnosť Hromadná korešpondencia (Publisher) alebo Hromadná korešpondencia (Word), kliknite na položku Vytvoriť alebo prehľadávať a potom na položku Vytvoriť.

  1. Vytvorte správu, leták alebo brožúru na distribúciu.

  Ak chcete prispôsobiť marketingovú správu pre každého príjemcu, postupujte podľa pokynov na table Hromadná korešpondencia v Publisheri alebo Worde. Informácie o spôsobe používania hromadnej korešpondencie nájdete v Pomocníkovi pre Publisher alebo Word.

  1. Uložte súbor a vráťte sa do okna marketingovej aktivity.

   Predvolený názov súboru bude rovnaký ako názov aktivity, pokiaľ súbor neuložíte pod iným názvom.

  Výber existujúceho súboru

  1. V okne marketingovej aktivity v časti zdroja obsahu kliknite na položku Vytvoriť alebo prehľadávať a potom kliknite na položku Prehľadávať.

  Po vytvorení alebo výbere súboru sa do tlačidla pridá príkaz Upraviť. Ak aktivitu uložíte a znova otvoríte, názov tlačidla sa zmení na Upraviť alebo prehľadávať. Kliknutím na položku Upraviť môžete vybratý súbor revidovať.

  1. Po dokončení zmien uložte súbor a vráťte sa do okna marketingovej aktivity.

   Môžete kliknúť na položku Upraviť zoznam príjemcov na table Hromadná korešpondencia v Publisheri alebo Worde a upraviť príjemcov aktivity, ako aj v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ak sa aktivita ešte nespustila.

 4. Vybratý súbor sa zobrazí v poli Použiť súbor.

 5. Ak chcete spustiť aktivitu neskôr, kliknite na položku Uložiť a zavrieť. V opačnom prípade kliknite na položku Spustiť a ďalej v tomto článku si prečítajte časť Spustenie marketingovej aktivity.

  Ak chcete sledovať výsledky tejto marketingovej aktivity, musíte tiež zaznamenať názov aktivity do poľa Inicioval každého záznamu o zákazníkovi, obchodnom kontakte, potenciálnom zákazníkovi alebo príležitosti, ktorý aktivita vygenerovala. Ak potom chcete zobraziť výsledky aktivity, pozrite si stránku Sledovanie záznamu marketingovej aktivity.

Na začiatok stránky

Spustenie marketingovej aktivity

Keď budete pripravení na spustenie niektorej z marketingových aktivít, ktoré ste vytvorili, kliknite na položku Spustiť.

 1. Otvorte záznam aktivity.

  Ako?

  1. V pracovnom priestore Marketing kliknite na kartu Hromadný e-mail, Tlač adresovaných rekl. zásielok alebo Iné marketingové aktivity podľa typu aktivity, ktorý chcete spustiť.

  2. Na table Zoznam dvojitým kliknutím otvorte aktivitu.

   Ak máte dlhý zoznam aktivít, vyhľadajte aktivitu pod názvom kampane. Ak ste ju nepriradili ku kampani, aktivita bude uvedená v časti Aktuálne aktivity. Ak chcete aktivitu rýchlo vyhľadať, môžete zadať jej názov do vyhľadávacieho poľa.

 2. Skontrolujte mená v časti Zoznam príjemcov a uistite sa, že ste vybrali všetkých zákazníkov, obchodné kontakty a potenciálnych zákazníkov, ktorým chcete posielať poštu.

  Zoznam príjemcov môžete skontrolovať a aktualizovať aj na table Hromadná korešpondencia v Publisheri alebo Worde.

 3. Kliknite na položku Spustiť.

  Dokument sa otvorí v programe, v ktorom ste ho vytvorili.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Ak odosielate hromadnú e-mailovú správu:

  Vykonajte všetky potrebné zmeny v dokumente (môžete ho napríklad prispôsobiť pomocou funkcie Hromadná korešpondencia). Ak chcete správu odoslať, na páse s nástrojmi v skupine Dokončiť kliknite na položku Dokončiť a zlúčiť a potom kliknite na položku Odoslať e-mailové správy.

  Ak vytvárate reklamnú cielenú publikáciu:

  Vykonajte všetky potrebné zmeny v dokumente, potom podľa krokov uvedených v okne dokument vytlačte, zlúčte ho do novej publikácie alebo ho pridajte do existujúcej publikácie.

Na začiatok stránky

Sledovanie alebo analýza marketingových aktivít

Vždy, keď spustíte s marketingovou aktivitou, je dôležité sledovať výsledky. Aspoň, musíte pochopiť, či aktivitu stálo čas alebo peniaze.

Ak chcete zobraziť výsledky marketingovej aktivity, zaznamenajte, ktorí zákazníci, obchodné kontakty, potenciálni zákazníci alebo príležitosti vyplynuli z každej marketingovej aktivity. Pri vytváraní nových záznamov zaznamenajte názov marketingovej aktivity do poľa Inicioval v každom zázname.

Obsah tejto časti

Pridanie názvu marketingovej aktivity do záznamu zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti

Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity

Odkiaľ pochádzajú kontrolné čísla?

Analýza marketingovej aktivity alebo kampane

Zobrazenie marketingovej miniaplikácie

Použitie miniaplikácií na analýzu výsledkov marketingovej aktivity

Používanie marketingových zostáv

Na začiatok stránky

Pridanie názvu marketingovej aktivity do záznamu zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti

Ak chcete efektívne sledovať návratnosť investícií do marketingovej aktivity, zaznamenajte si rozpočtové a skutočné náklady na aktivitu.

Okrem toho je potrebné zadať názov aktivity do poľa Inicioval každého záznamu zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti, ktorý daná aktivita vytvorila. Celkový počet jednotlivých typov záznamov je uvedený v poli Výsledky aktivity na strane Sledovanie záznamu marketingovej aktivity.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V prípade zákazníkov alebo obchodných kontaktov kliknite na navigačnej table v časti Business Contact Manager na položku Spravovanie kontaktov.

  • V prípade potenciálnych zákazníkov alebo príležitostí kliknite na navigačnej table v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Kliknite na kartu obsahujúcu požadovaný záznam.

 3. Na table Zoznam otvorte dvojitým kliknutím záznam zákazníka, obchodného kontaktu, príležitosti alebo potenciálneho zákazníka.

 4. V časti záznamu Zdrojové informácie kliknite na položku Inicioval.

  Snímka obrazovky zobrazujúca sekcia zdrojové informácie záznamu

 5. V dialógovom okne Výber zákazníka, obchodného kontaktu alebo marketingovej aktivity v časti Typ položky kliknite na položku Všetky marketingové aktivity alebo kliknite na typ marketingovej aktivity, ktorá vygenerovala daný záznam.

  Prepojenie na marketingovú aktivitu

 6. V časti Názov aktivity kliknite na názov marketingovej aktivity.

 7. V časti Prepojené záznamy kliknite na položku Prepojiť s.

  Záznam sa prepojí s marketingovou aktivitou a stane sa súčasťou súčtov zobrazených na stránke Sledovanie záznamu aktivity.

 8. Kliknutím na položku OK zavrite okno.

 9. Tento postup opakujte pre každého zákazníka, obchodný kontakt, potenciálneho zákazníka alebo príležitosť, ktoré sú výsledkom marketingovej aktivity.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity

Existuje niekoľko spôsobov monitorovania marketingových aktivít, ako napríklad použitie stránky aktivity Sledovanie, zobrazenie analytických nástrojov a miniaplikácie v pracovnom priestore Marketing a zobrazenie údajov v zostavách. Najviac podrobností o aktivitách poskytuje stránka Sledovanie. Na tejto stránke tiež môžete označiť aktivity za zatvorené a uložiť informácie o skutočných nákladoch.

 1. Otvorte stránku Sledovanie – najskôr však otvorte marketingovú aktivitu.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku Sledovať.

  Klávesová skratka    Stránku Sledovanie otvoríte stlačením kombinácie klávesov ALT + H a potom 03.

 3. V časti Informácie o aktivite môžete zadať skutočné náklady aktivity a začiarknuť políčko na označenie uzavretej aktivity.

 4. V časti Výsledky aktivity môžete zobraziť počet nových príležitostí a kontaktov vyplývajúcich z aktivity a kliknutím na položku Zobraziť zostavu vytvoriť podrobnú obchodnú zostavu s informáciami vo vybratom poli.

Na začiatok stránky

Odkiaľ pochádzajú kontrolné čísla?

Údaje zobrazené na stránke Sledovanie sa počítajú automaticky na základe informácií, ktoré zadáte o každej aktivite:

 • Každý zákazník, obchodný kontakt, potenciálny zákazník a príležitosť s vybratým názvom aktivity v poli Inicioval sa zahrnie do príslušného počtu pre polia Iniciované príležitosti, Iniciovaní zákazníci a Iniciované kontakty.

 • Ak je aktivita zoznamom hovorov, pole Iniciované denníky telefonátov sa aktualizuje vtedy, keď uložíte zmeny záznamu zoznamu hovorov.

 • Informácie o očakávanom výnose sa počítajú z percenta pravdepodobnosti predaja a hodnoty produktov a služieb každého záznamu príležitosti, ktorý je prepojený s aktivitou.

Na začiatok stránky

Analýza marketingovej aktivity alebo kampane

Karta Analýza v pracovnom priestore Marketing zoskupuje zoznam všetkých marketingových aktivít zoradených podľa kampane.

Poznámka:  Podrobnosti sa uvádzajú iba za jednotlivé marketingové aktivity. Neexistuje žiadna funkcia analýzy celej kampane, ktorá by zahŕňala všetky aktivity.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na table Zoznam v pracovnom priestore kliknite na kartu Analýza.

  Na karte sa zobrazia všetky marketingové aktivity usporiadané podľa kampane. Aktivity, ktoré nie sú prepojené s kampaňou, sa zobrazia v časti Kampaň: Aktuálne aktivity.

 3. Ak chcete overiť podrobnosti o konkrétnej aktivite, otvorte záznam dvojitým kliknutím na názov aktivity. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity.

  Poznámka:  Po otvorení zostavy môžete použiť marketingové tlačidlá na páse s nástrojmi na iniciovanie novej marketingovej aktivity cielenej na vybraté kontakty v zostave.

Na začiatok stránky

Zobrazenie marketingovej miniaplikácie

Marketingové miniaplikácie sú užitočné na získanie rýchleho prehľadu o tom, ako sa darí konkrétnej marketingovej aktivite alebo kampani.

Ak chcete, aby vám miniaplikácia poskytla najlepšie informácie, je potrebné aktualizovať údaje marketingovej aktivity. Keď vytvoríte nové záznamy aktivity a priradíte ich ku kampaniam, údaje sa zobrazia v miniaplikáciách. Konkrétne podrobnosti, ako je napríklad počet zákazníkov, obchodných kontaktov, potenciálnych klientov alebo príležitostí, ktoré sú výsledkom konkrétnej aktivity, získate zadaním názvu aktivity do poľa Inicioval v každom novom zázname. Presné finančné údaje získate zahrnutím údajov o rozpočtových a skutočných nákladov na stránky Podrobnosti a Sledovanie pre každú aktivitu.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Miniaplikácie.

Klávesová skratka    Kartu Miniaplikácie na páse s nástrojmi zobrazíte stlačením kombinácie klávesov ALT + G.

 1. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na položku Marketing a potom kliknite na niektorú z týchto položiek:

  • Analýza typu aktivity

  • Analýza kampane

  • Porovnanie kampaní

Informácie o miniaplikácii sa budú aktualizovať pri každom uložení nových informácií do príslušného záznamu.

Na začiatok stránky

Použitie miniaplikácií na analýzu výsledkov marketingovej aktivity

Marketingové miniaplikácie dostupné v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zahŕňajú tieto možnosti:

 • Analýza typu aktivity. Zobrazuje informácie pre všetky marketingové aktivity určitého typu, napríklad Hromadný e-mail.

 • Analýza kampane. Zobrazuje informácie pre všetky marketingové aktivity v rámci jednej kampane.

 • Porovnanie kampaní. Zobrazuje informácie pre všetky marketingové kampane.

Každú marketingovú miniaplikáciu môžete nakonfigurovať na zobrazenie iba tých aktivít alebo kampaní, ktoré chcete zobraziť, a počtu príležitostí, zákazníkov, obchodných kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí boli výsledkom každej aktivity alebo kampane, prípadne ich skutočných nákladov, rozpočtov alebo očakávaného výnosu.

Poznámka:  Dbajte na to, aby všetky nové záznamy vytvorené ako výsledok marketingovej aktivity mali v poli Inicioval zadaný názov aktivity.

Ďalšie informácie o používaní miniaplikácií nájdete v časti Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Používanie marketingových zostáv

Výsledky marketingových aktivít môžete skontrolovať v rôznych zostavách doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vytlačiť ich alebo exportovať do programu Excel na ďalšiu analýzu.

Predvolene sú k dispozícii tieto zostavy:

 • Príležitosti podľa marketingovej aktivity

 • Obchodné kontakty podľa marketingovej aktivity

 • Zákazníci podľa marketingovej aktivity

 • Marketingové aktivity podľa kampane

 • Marketingové aktivity podľa typu

Poznámka:  Ak chcete zobraziť najnovšie informácie o marketingových aktivitách v zostavách, dbajte na to, aby každý záznam vytvorený ako výsledok marketingovej aktivity obsahoval názov marketingovej aktivity v poli Inicioval.

Ďalšie informácie o použití zostáv a grafov nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×