Prechod zo služieb Office 365 pre domácnosti na podnikové predplatné

Možno ste začínali používať Office 365 ako plán na domáce použitie, napríklad ste využívali Office 365 Home alebo Personal, a teraz začínate z domu podnikať. Alebo ste možno domácim používateľom, ale vaše potreby sa zmenili. Nech je to akokoľvek, tento článok vás prevedie prechodom z predplatného služieb Office 365 pre domácnosti na predplatné služieb Office 365 pre podniky.

Plány služieb Office 365 pre domácnosti zahŕňajú:

 • Office 365 Home

 • Office 365 Personal

 • Office 365 University

Skôr než sa pustíte do práce, je užitočné porozumieť niektorým kľúčovým rozdielom medzi predplatným služieb Office 365 pre domácnosti a služieb Office 365 pre podniky.

Plány Home

Plány Business

Licencie pre domáce použitie

Licencie pre podniky

Balíky Office 365 Personal a Office 365 University môže používať jedna osoba

Služby Office 365 Home môže používať až šesť ľudí.

Zakúpiť môžete používateľské licencie pre 1 až 300 používateľov a môžete pridávať alebo odstraňovať používateľov podľa svojich potrieb.

Používatelia sa prihlasujú pomocou konta Microsoft, napríklad zuzana@live.com alebo david@outlook.com.

Používatelia pri prihlásení použijú identifikáciu používateľa, známu aj ako pracovné alebo školské konto.

K e-mailu sa pristupuje pomocou konta Microsoft.

E-mail je uložený v Office 365 a je prístupný pomocou pracovného alebo školského konta Office 365.

Súbory sú uložené vo OneDrive, ktorý je priradený k používateľovmu kontu Microsoft.

Súbory sú uložené vo OneDrive for business, ktorý je priradený k pracovnému alebo školskému kontu používateľa používanému na prihlásenie do služieb Office 365 pre podniky.

Keďže sú súbory a e-maily OneDrivu v rámci predplatných na Office 365 pre domácnosti a Office 365 pre podniky uložené na rôznych miestach, pravdepodobne budete chcieť migrovať niektoré z e-mailov a súborov uložených vo OneDrive do vami vybratého predplatného na Office 365 pre podniky.

Refundáciu môžete získať, ak:

 • ste si kúpili ročné predplatné v priebehu posledných 30 dní

– alebo –

 • ste si kúpili mesačné predplatné a zrušíte ho do 30 dní od dátumu posledného obnovenia.

Poznámka: Ak ste si kúpili predplatné na Office 365 prostredníctvom predajcu tretej strany, ako je napríklad Apple alebo Best Buy, s otázkou týkajúcou sa spravovania predplatného a fakturácie kontaktujte priamo tohto predajcu.

Prvým krokom je kúpiť si taký plán služieb Office 365 pre podniky, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie. Tu je niekoľko rozhodnutí, ktoré treba pri výbere obchodného plánu urobiť.

Chcete mať úplnú verziu aplikácií balíka Office na stiahnutie?    Ak chcete, aby používatelia mali počítačovú verziu balíka Office, ktorú môžu použiť aj v prípade, keď nie sú pripojení na internet, uistite sa, že ste si vybrali plán, ktorý zahŕňa počítačovú verziu balíka Office.

Tipy: 

 • Ktoré plány obsahujú úplnú verziu aplikácií balíka Office na stiahnutie? Plány služieb Office 365 ProPlus, Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise E1, E3 a E5.

 • Ktoré plány neobsahujú úplnú verziu aplikácií balíka Office na stiahnutie? Plány služieb Office 365 Business Essentials a Office 365 Enterprise E1. Obsahujú iba aplikácie služby Office Online.

Chcete podnikový e-mail pre všetkých používateľov v organizácii?    Ak chcete, aby používatelia mali podnikový e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou 50 GB na doručenú poštu na jedného používateľa, vyberte podnikový plán, ktorý zahŕňa e-mail.

Tipy: 

 • Ktoré plány zahŕňajú podnikový e-mail? Plány služieb Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise E1, E3 a E5.

 • Ktoré plány nezahŕňajú podnikový e-mail? Office 365 Business a Office 365 ProPlus.

Ste pripravení na nákup?    Prejdite na stránku products.office.com a vyberte predplatné pre podniky. Pri kúpe predplatného sa zobrazí výzva na zadanie počtu požadovaných používateľských licencií. Budete to mať oveľa jednoduchšie v budúcnosti pri procese migrácie, ak si teraz pri kúpe nového predplatného zakúpite používateľskú licenciu pre seba a pre každého zo svojich používateľov.

Keď už ste si zakúpili nové predplatné služieb Office 365 pre podniky, ďalším krokom je vytvorenie používateľského konta pre každého používateľa, napríklad david@contoso.onmicrosoft.com alebo david@contoso.com. Ak ste si pri kúpe predplatného zakúpili používateľskú licenciu pre seba a pre každého svojho používateľa, používateľská licencia sa automaticky priradí používateľom pri vytváraní používateľského konta.

Postup na vytvorenie používateľských kont v Office 365 pre podniky nájdete v téme Individuálne pridanie používateľov do služieb Office 365 – Pomocník pre správcov. Ďalšie informácie o používateľských licenciách nájdete v téme Správa licencií.

Vaši používatelia môžu použiť aplikáciu Microsoft Outlook, ktorá je súčasťou služieb Office 365 pre domácnosti, na uloženie e-mailu, kalendára, úloh a kontaktov do údajového súboru programu Outlook (PST).

Tip: Na kroky uvedené v tejto časti nie je možné použiť Outlook Web App. Každý používateľ, ktorý chce migrovať svoje informácie z Outlooku, potrebuje použiť úplnú verziu aplikácie Microsoft Outlook na stiahnutie, ktorú si môže nainštalovať zo svojho predplatného služieb Office 365 pre domácnosti.

Používatelia budú mať úplný prístup k úplnej verzii aplikácie Outlook na stiahnutie až dovtedy, kým sa nezruší predplatné služieb Office 365 pre domácnosti. Po zrušení predplatného služieb Office 365 pre domácnosti môžu úplné aplikácie spoločnosti Microsoft, ktoré sa predtým stiahli, prejsť do režimu s obmedzenou funkčnosťou, až kým predplatné služieb Office 365 pre podniky, ktoré ste si vybrali, nebude mať tiež úplné aplikácie Microsoft.

Požiadajte jednotlivých používateľov, aby vykonali nasledovné kroky v uvedenom poradí.

Export informácií z Outlooku do údajového súboru programu Outlook

Pred vytvorením údajového súboru programu Outlook (.pst) musí už byť konto, z ktorého chcete exportovať outlookové informácie, pridané do počítačovej verzie Outlooku. Informácie o tom, ako pridať konto do Outlooku 2013 alebo novšej verzie, nájdete v téme Nastavenie e-mailu v Outlooku (pre Windows) alebo Nastavenie e-mailu v programe Outlook for Mac 2011.

Požiadajte jednotlivých používateľov postupovali podľa témy Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do outlookového súboru .pst..

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku

Každý používateľ si potrebuje nastaviť svoje nové e-mailového konto, ktoré je súčasťou predplatného Office 365 pre podniky. Bude na to potrebovať adresu svojho nového e-mailového konta. E-mailové konto každého používateľa je rovnaké ako meno používateľa, ktoré používa na prihlásenie do služieb Office 365 pre podniky. Bude vyzerať podobne ako zuzana@contoso.onmicrosoft.com alebo david@contoso.com.

Požiadajte jednotlivých používateľov, aby pridali svoje e-mailové kontá do Outlooku. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v téme Nastavenie e-mailu v Outlooku (pre Windows) alebo Nastavenie e-mailu v programe Outlook for Mac 2011.

Prístup k informáciám v Outlooku

Po vytvorení súboru PST môžete použiť Outlook na uskutočnenie jedného alebo oboch nasledovných postupov:

 • Import informácií zo súboru PST do iného e-mailového konta. Tým sa zlúčia e-maily, kalendár, úlohy a kontakty, ktoré sú uložené v súbore PST, do e-mailového konta služieb Office 365 pre podniky.

  Ak chcete importovať informácie uložené v súbore PST do e-mailového konta služieb Office 365 pre podniky, požiadajte každého používateľa, aby vykonal kroky uvedené v téme Import e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

  a/alebo

 • Otvorenie súboru PST na prístup k e-mailu. Táto možnosť poskytuje prístup k e-mailu v súbore PST bez toho, aby sa zlučovala pošta do e-mailového konta služieb Office 365 pre podniky. Túto možnosť môžete použiť, ak chcete zo súboru PST kopírovať iba e-maily.

  Tip: Ak používate Mac, namiesto nasledujúceho postupu vykonajte kroky z témy Export položiek do archívneho súboru v Outlooku pre Mac.

  Ak chcete iba mať prístup k e-mailu, ktorý sa nachádza v súbore PST, použite nasledujúci postup. Po otvorení súboru PST sa e-maily, ktoré sú uložené do súboru PST, zobrazia v Outlooku na ľavom navigačnom paneli. Odtiaľ môžete e-mail otvoriť alebo ho myšou presunúť do existujúcich priečinkov Outlooku.

  Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá, že máte Outlook 2013 alebo novšiu verziu. Ak máte staršiu verziu Outlooku, namiesto neho použite kroky v téme Otvorenie, zmena a zatvorenie údajových súborov programu Outlook.

 1. V Outlooku 2013 alebo v novšej verzii vyberte položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

  Ako otvárať súbor PST a zobrazovať e-maily vo formáte PST.
 2. Prejdite do súboru PST, ktorý ste predtým vytvorili a potom vyberte položku OK.

  Tip: Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte heslo, ktoré ste priradili k súboru PST.

  Súbor PST sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli Outlooku.

Všetky plány služieb Office 365 for business zahŕňajú program OneDrive for Business, ktorý každému používateľovi poskytuje 1 terabajt online ukladacieho priestoru. Zobrazí sa podrobný postup migrácie súborov v ukladacom priestore OneDrivu, ktorý je priradený k používateľskému kontu Microsoft, do OneDrivu for Business, ktorý je súčasťou predplatného na Office 365 for business.

Požiadajte jednotlivých používateľov, aby vykonali nasledovné kroky v uvedenom poradí.

Poznámka: Používatelia budú musieť mať dostatok ukladacieho priestoru na pevných diskoch svojich počítačov, aby dokázali dočasne uložiť kópie online súborov, ktoré chcú migrovať.

Kopírovanie údajov vo OneDrive

 1. Vytvorte dočasný priečinok na pevnom disku na dočasné uloženie súborov, ktoré chcete migrovať do služieb Office 365 pre podniky.

 2. Prejdite na stránku https://onedrive.live.com/ a prihláste sa pomocou konta Microsoft, ktoré používate na prístup k predplatnému na Office 365 pre domácnosti.

 3. Skopírujte súbory, ktoré chcete používať so službami Office 365 pre podniky do lokálneho priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 1.

  Tip: Ak si stiahnete priečinok, OneDrive uloží obsah priečinka do súboru *.zip. Ak ste stiahli priečinky do súboru *.zip, pamätajte, že súbory pred ich nahratím do služieb Office 365 pre podniky treba dekomprimovať.

Importovanie súborov OneDrivu do služieb Office 365 for business

 1. Prejdite na stránku admin.microsoft.com a prihláste sa pomocou mena používateľa a hesla (napríklad zuzana@contoso.onmicrosoft.com).

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií a potom vyberte položku OneDrive.

  Tip: Po prvom otvorení OneDrivu for Business budete musieť nastaviť svoj OneDrive. Na stránke Víta vás OneDrive for Business vyberte položku Ďalej. Po nastavení OneDrivu vyberte položku OneDrive máte pripravený.

 3. Budete presmerovaní do prázdneho priečinka OneDrivu. Ak chcete vytvoriť podpriečinky, vyberte položky Nové > Priečinok.

  Vytvorenie nového priečinka dokumentov vo OneDrive for business.
 4. Vyberte položku Nahrať a skopírujte súbory z pevného disku, kde ste predtým skopírovali súbory OneDrivu.

  Nahratie súborov do služby OneDrive for business.

  Poznámky: 

  • Jednotlivé súbory a skupiny súborov (napríklad všetky súbory v konkrétnom priečinku) môžete nahrať naraz, ale nie je možné kopírovať priečinok do OneDrivu for Business. Namiesto toho musíte vytvoriť štruktúru priečinkov, ktoré chcete mať vo OneDrive for Business.

  • Ak chcete skopírovať súbory do priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 4, pred nahratím súborov tento priečinok otvorte. V opačnom prípade sa súbory nahrajú do koreňového priečinka. Po nahratí súborov ich vo OneDrive for Business môžete aj premiestňovať medzi priečinkami.

Keď už sú vaši používatelia na novom predplatnom na Office 365 for business, môžete zrušiť alebo vypnúť opakovanú fakturáciu obnovovania predplatného od spoločnosti Microsoft.

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office