Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Posledná aktualizácia: január 2018

Tento článok je určený pre správcov služieb Office 365, ktorých používatelia používajú predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (Groove.exe) v počítačoch s Windowsom a ktorí plánujú inováciu na nového synchronizačného klienta pre OneDrive (OneDrive.exe) na účely synchronizácie súborov v službách OneDrive for Business a SharePoint Online.

Ak nie ste správcom IT, pozrite si tému Začíname s novým synchronizačným klientom pre OneDrive for Business vo Windowse, kde sa naučíte, ako začať synchronizovať súbory pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Dôležité : 

 • Nový synchronizačný klient pre OneDrive pre Windows teraz podporuje synchronizáciu knižníc dokumentov SharePointu chránených službou IRM a umiestnení vo OneDrive (pokiaľ nastavenie služby IRM knižnice nie je nastavené tak, aby práva na prístup k dokumentu vypršali). Ak chcete pre koncových používateľov vytvoriť bezproblémové možnosti synchronizácie služby IRM, nasaďte do zariadení používateľov najnovšieho klienta správy prístupových práv (RMS).

 • Ak vaša organizácia nikdy nepoužívala predchádzajúceho klienta synchronizácie pre OneDrive for Business alebo mala k júnu 2016 menej ako 250 licencovaných používateľov služieb Office 365, vaši používatelia musia na synchronizáciu súborov v službách OneDrive for Business a SharePoint Online použiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

 • Nový synchronizačný klient pre OneDrive podporuje systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 a Windows 7. Zatiaľ nepodporuje synchronizáciu lokálnych inštancií služby OneDrive for Business alebo servera SharePoint Server (ak vaša organizácia nemá predplatné na služieb Office 365 pre podniky).

Ak ste pripravení, stiahnite si najnovšiu verziu nového synchronizačného klienta pre OneDrive, ktorý je plne pripravený na prevádzku. Ďalšie informácie o iných verziách, ktoré zavádzame pre jednotlivé okruhy, nájdete v téme Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu.

Pre používateľov sú k dispozícii pokyny na inštaláciu a nastavenie týkajúce sa synchronizácie OneDrivu vo Windowse, OneDrivu v systéme Mac OS X a súborov SharePointu vo Windowse a Macu.

Prehľad

Po prihlásení používateľov, ktorí na synchronizáciu súborov používajú predchádzajúceho klienta synchronizácie pre OneDrive for Business (Groove.exe), do nového synchronizačného klienta pre OneDrive (OneDrive.exe):

 • Ak nový synchronizačný klient pre OneDrive dokáže prevziať synchronizáciu knižnice, predchádzajúci synchronizačný klient prestane vykonávať jej synchronizáciu a synchronizáciu prevezme nový synchronizačný klient pre OneDrive (bez opätovného sťahovania obsahu). Ak nový synchronizačný klient pre OneDrive nedokáže synchronizovať knižnicu, aj naďalej ju bude synchronizovať predchádzajúci klient synchronizácie. Ak knižnica vyžaduje vzatie z projektu alebo vyžadovala určité stĺpce či metaúdaje, bude sa synchronizovať iba na čítanie.

 • Predchádzajúci synchronizačný klient prestane fungovať a sám sa odstráni z automatického spúšťania s výnimkou prípadov, kedy naďalej synchronizuje knižnice, ktoré nový synchronizačný klient pre OneDrive synchronizovať nedokáže.

Keď sa knižnice SharePoint Online začnú synchronizovať pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive, hierarchia priečinkov, ktorá sa zobrazuje v Prieskumníkovi, môže byť zjednodušená.

Nasledujúce typy knižníc zatiaľ nový synchronizačný klient pre OneDrive nepodporuje a nezahrnú sa do prechodu z predchádzajúceho synchronizačného klienta:

 • Lokálne inštancie služby OneDrive for Business a servera SharePoint Server (ak vaša organizácia nemá predplatné na plán služieb Office 365 pre podniky).

 • Knižnice SharePoint Online, ktoré s vami zdieľali ľudia z iných organizácií a ktoré vaši používatelia synchronizujú pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta.

Požiadavky

 1. Používatelia musia mať nainštalované nasledujúce verzie balíka Office alebo vyššie. Informácie o nasadení balíka Office nájdete v téme Výber spôsobu nasadenia služieb Office 365 ProPlus. Neinštalujte predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business. Informácie nájdete v téme Zmeny predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive (Groove.exe) v balíku Office 2016 s technológiou Klikni a spusti.

  Verzia balíka Office

  Minimálna verzia

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

  Poznámka : Ak máte v počítači nainštalovaný Office 2010, je potrebné odstrániť súčasť SharePoint Workspace. Pred spustením inštalácie služby OneDrive buď odinštalujte Office 2010, alebo odstráňte súčasť SharePoint Workspace balíka Office 2010.

 2. Skontrolujte, či majú používatelia nainštalovaného nového synchronizačného klienta pre OneDrive vo verzii 17.3.6743.1212 alebo novšej. Informácie o nasadení synchronizačného klienta pre OneDrive nájdete v téme Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí.

Konfigurácia prevzatia

 1. V Centre spravovania služby SharePoint nastavte SharePoint na synchronizáciu pomocou nového klienta synchronizácie. Ak príslušné možnosti nie sú k dispozícii, súbory v službách OneDrive for Business a SharePoint Online sa už synchronizujú pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

 2. Ak používate Windows 10, môžete pre prihlásených používateľov vykonať tichú konfiguráciu konta. Informácie nájdete v téme (Ukážka) Tichá konfigurácia OneDrivu pomocou poverení pre Windows 10 alebo doménu.

Spustenie príkazu na prevzatie

Ak nespustíte príkaz na prevzatie, prechod používateľov na nového synchronizačného klienta sa uskutoční:

 • spustením nastavenia služby OneDrive (noví používatelia nového synchronizačného klienta pre OneDrive),

 • nastavením ďalších knižníc (existujúci používatelia nového synchronizačného klienta pre OneDrive).

Ak chcete pri synchronizácii súborov uskutočniť automatický prechod bez zásahu používateľov, môžete spustiť príkaz na prevzatie. Pomocou nástroja, akým je napríklad System Center Configuration Manager (SCCM), spustite pre každého používateľa v počítači nasledujúci príkaz:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Tipy : 

 • Príkaz spustite v používateľskom kontexte, nie správcovskom, inak sa používateľovi zobrazí chyba oznamujúca, že súbor OneDrive.exe sa nedá spustiť s oprávneniami správcu.

 • Ak chcete, aby sa tento krok uplatnil pre všetkých používateľov počítača, nakonfigurujte príkaz tak, aby sa spustil pre všetky používateľské kontá. Týmto sa zaistí, že sa vykoná pre všetkých používateľov, keď sa prihlásia. Príklad nasadenia súboru .exe pre všetky používateľské kontá nájdete na blogu Nasadenie synchronizačného klienta pre OneDrive pomocou nástroja SCCM.

Blokovanie synchronizácie pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta

Ak chcete používateľom zabrániť synchronizovať súbory v službách OneDrive for Business a SharePoint Online pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, v prostredí Microsoft PowerShell spustite nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Ďalšie informácie nájdete v téme Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Informácie o používaní prostredia PowerShell nájdete v téme .

Ďalšie zdroje informácií

Ďalšie informácie o novom synchronizačnom klientovi pre OneDrive nájdete v nasledujúcich článkoch:

Nadpis

Popis

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive pre používateľov Windowsu v organizácii.

Začíname s novým synchronizačným klientom pre OneDrive for Business vo Windowse

Informácie o tom, ako môžu používatelia Windowsu nastaviť nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Začíname synchronizovať lokality SharePoint pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive

Použitie nového synchronizačného klienta pre OneDrive na synchronizáciu súborov v službe SharePoint Online.

Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení synchronizačného klienta pre OneDrive

Konfigurácia nového synchronizačného klienta pre OneDrive prostredníctvom skupinovej politiky.

Obmedzenia týkajúce sa používania nového synchronizačného klienta pre OneDrive na synchronizáciu knižníc OneDrivu for Business

Článok vedomostnej databázy Knowledge Base s informáciami o obmedzeniach veľkosti súborov a obmedzeniach názvov súborov.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×