Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Prechod z predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business

Tento článok je určený pre správcov služieb Office 365, ktorých používatelia používajú predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (Groove.exe) v počítačoch s Windowsom a ktorí plánujú inováciu na nového synchronizačného klienta pre OneDrive (OneDrive.exe) na účely synchronizácie súborov v službách OneDrive for Business a SharePoint Online.

Ak nie ste správcom IT, pozrite si tému Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive for Business vo Windowse, kde sa naučíte, ako začať synchronizovať súbory pomocou nového synchronizačného klienta pre nový synchronizačný klient pre OneDrive.

Dôležité: 

 • Nový synchronizačný klient pre OneDrive pre Windows teraz podporuje synchronizáciu knižníc dokumentov SharePointu a umiestnení vo OneDrive chránených prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám. Ak chcete pre koncových používateľov vytvoriť bezproblémové možnosti synchronizácie správy prístupových práv k informáciám, nasaďte do počítačov používateľov najnovšieho klienta správy prístupových práv (RMS).

 • Ak vaša organizácia nikdy nepoužívala predchádzajúceho klienta synchronizácie pre OneDrive for Business alebo mala k júnu 2016 menej ako 250 licencovaných používateľov služieb Office 365, vaši používatelia musia na synchronizáciu súborov v službách OneDrive for Business a SharePoint Online použiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

 • Nový synchronizačný klient pre OneDrive podporuje systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 a Windows 7. Zatiaľ nepodporuje synchronizáciu lokálnych inštancií služby OneDrive for Business alebo servera SharePoint Server (ak vaša organizácia nemá predplatné na služieb Office 365 pre podniky).

Ak ste pripravení, stiahnite si najnovšiu verziu nového synchronizačného klienta pre OneDrive, ktorý je plne pripravený na prevádzku. Ďalšie informácie o iných verziách, ktoré zavádzame pre jednotlivé okruhy, nájdete v téme Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu.

Pre používateľov sú k dispozícii pokyny na inštaláciu a nastavenie týkajúce sa synchronizácie OneDrivu vo Windowse, OneDrivu v systéme Mac OS X a súborov SharePointu vo Windowse a Macu.

Prehľad

Po prihlásení používateľov, ktorí na synchronizáciu súborov používajú predchádzajúceho klienta synchronizácie pre OneDrive for Business (Groove.exe), do nového synchronizačného klienta pre OneDrive (OneDrive.exe):

 • Ak nový synchronizačný klient pre OneDrive dokáže prevziať synchronizáciu knižnice, predchádzajúci synchronizačný klient prestane vykonávať jej synchronizáciu a synchronizáciu prevezme nový synchronizačný klient pre OneDrive (bez opätovného sťahovania obsahu). Ak nový synchronizačný klient pre OneDrive nedokáže synchronizovať knižnicu, aj naďalej ju bude synchronizovať predchádzajúci klient synchronizácie. Ak knižnica vyžaduje vzatie z projektu alebo vyžadovala určité stĺpce či metaúdaje, bude sa synchronizovať iba na čítanie.

 • Predchádzajúci synchronizačný klient prestane fungovať a sám sa odstráni z automatického spúšťania s výnimkou prípadov, kedy naďalej synchronizuje knižnice, ktoré nový synchronizačný klient pre OneDrive synchronizovať nedokáže.

Keď sa knižnice SharePoint Online začnú synchronizovať pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive, hierarchia priečinkov, ktorá sa zobrazuje v Prieskumníkovi, môže byť zjednodušená.

Nasledujúce typy knižníc zatiaľ nový synchronizačný klient pre OneDrive nepodporuje a nezahrnú sa do prechodu z predchádzajúceho synchronizačného klienta:

 • Lokálne inštancie služby OneDrive for Business a servera SharePoint Server (ak vaša organizácia nemá predplatné na plán služieb Office 365 pre podniky).

 • Knižnice SharePoint Online, ktoré s vami zdieľali ľudia z iných organizácií a ktoré vaši používatelia synchronizujú pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta.

Požiadavky

 1. Používatelia musia mať nainštalované nasledujúce verzie balíka Office alebo vyššie. Informácie o nasadení balíka Office nájdete v téme Výber spôsobu nasadenia služieb Office 365 ProPlus. Neinštalujte predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business. Informácie nájdete v téme Zmeny predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive (Groove.exe) v balíku Office 2016 s technológiou Klikni a spusti.

  Verzia balíka Office

  Minimálna verzia

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

 2. Skontrolujte, či majú používatelia nainštalovaného nového synchronizačného klienta pre nový synchronizačný klient pre OneDrive vo verzii 17.3.6743.1212 alebo novšej. Informácie o nasadení nový synchronizačný klient pre OneDrive nájdete v téme Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí.

Poznámky: 

 • Ak niektorí používatelia majú nainštalovaný balík Office 2010, odporúčame vám odstrániť súčasť SharePoint Workspace. Ak používatelia predtým používali súčasť SharePoint (aj v prípade, že ju už nepoužívajú), spôsobí problémy so synchronizáciou tímových lokalít. Pred spustením inštalácie služby OneDrive buď odinštalujte balík Office 2010 alebo upravte inštaláciu. Ak to chcete urobiť spustením inštalácie, najprv vytvorte nasledujúci súbor XML.

 • <Configuration Product="ProPlus"> <Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" NoCancel="yes" AcceptEula="yes" /> <Logging Type="standard" Path="C:\Windows\temp\" Template="MicrosoftSharePointWorkspaceSetup(*).txt" /> <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" /> <OptionState Id="GrooveFiles" State="absent" Children="force" /> </Configuration>

 • Potom spustite inštaláciu:

 • Setup.exe /modify ProPlus /config RemoveSharepointDesigner.xml

 • Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti nastavenia príkazového riadka balíka Office 2010Súbor Config.xml balíka Office 2010.

Konfigurácia prevzatia

 1. V Centre spravovania služby SharePoint nastavte SharePoint na synchronizáciu pomocou nového klienta synchronizácie. Ak príslušné možnosti nie sú k dispozícii, súbory v službách OneDrive for Business a SharePoint Online sa už synchronizujú pomocou nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

 2. Ak používate Windows 10, môžete pre prihlásených používateľov vykonať tichú konfiguráciu konta. Informácie nájdete v téme (Ukážka) Tichá konfigurácia OneDrivu pomocou poverení pre Windows 10 alebo doménu.

Spustenie príkazu na prevzatie

Ak nespustíte príkaz na prevzatie, prechod používateľov na nového synchronizačného klienta sa uskutoční:

 • spustením nastavenia služby OneDrive (noví používatelia nového synchronizačného klienta pre OneDrive),

 • nastavením ďalších knižníc (existujúci používatelia nového synchronizačného klienta pre OneDrive).

Ak chcete pri synchronizácii súborov uskutočniť automatický prechod bez zásahu používateľov, môžete spustiť príkaz na prevzatie. Pomocou nástroja, akým je napríklad System Center Configuration Manager (SCCM), spustite pre každého používateľa v počítači nasledujúci príkaz:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Tipy: 

 • Príkaz spustite v používateľskom kontexte, nie správcovskom, inak sa používateľovi zobrazí chyba oznamujúca, že súbor OneDrive.exe sa nedá spustiť s oprávneniami správcu.

 • Ak chcete ovplyvniť všetkých používateľov počítača,nastavte spustenie príkazu pre všetky kontá používateľov. Tým sa zabezpečí, že sa spustí každému používateľovi, ktorý sa prihlási.

Blokovanie synchronizácie pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta

Ak chcete používateľom zabrániť synchronizovať súbory v službách OneDrive for Business a SharePoint Online pomocou predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, v prostredí Microsoft PowerShell spustite nasledujúci príkaz:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Ďalšie informácie nájdete v téme Get-SPOTenantSyncClientRestriction. Informácie o používaní prostredia PowerShell nájdete v téme Úvodné informácie o prostredí SharePoint Online Management Shell.

Pozrite tiež

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Začíname s novým synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse

Synchronizácia súborov pomocou synchronizačného klienta pre OneDrive v systéme Mac OS X

Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení synchronizačného klienta OneDrivu

Obmedzenia a limity pri používaní nového synchronizačného klienta pre OneDrive na synchronizáciu knižníc OneDrivu for Business

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×