Pravidlá pre doručenú poštu v aplikácii Outlook Web App

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pravidlo je akcia, že Outlook Web App automaticky spúšťa pre prichádzajúce a odchádzajúce správy. Napríklad, môžete vytvoriť pravidlo na automatické Presunutie všetkých e-mailov odoslaných do skupiny, ktorých ste členom, do konkrétneho priečinka alebo ak chcete odstrániť všetky správy s "Kúpiť teraz" v predmete.

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Office 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

Ak chcete vytvoriť a spravovať pravidlá pre doručenú poštu v počítačovom programe Outlook, prečítajte si tému Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel.

Ako sa dostať na pravidlá pre doručenú poštu?

 • Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App pomocou URL adresy získanej od osoby, ktorá spravuje e-maily vo vašej organizácii. Zadajte meno používateľa a heslo a potom kliknite na položku Prihlásiť sa.

 • V hornej časti stránky vyberte položky nastavenia > Možnosti.

 • V časti Možnosti vyberte usporiadanie e-mailov > pravidlá pre doručenú poštu.

Stránka Pravidlá pre doručenú poštu zobrazuje prehľad všetkých pravidiel pre doručenú poštu. Tu si môžete pozrieť, aká je funkcia daného pravidla, vypnúť alebo zapnúť pravidlá, vytvoriť nové pravidlá, upravovať existujúce pravidlá alebo odstrániť pravidlá, ktoré už nepotrebujete.

Položka

Popis

nové nové

Túto položku použite na vytvorenie nového pravidla.

upraviť upraviť

Zvýraznite pravidlo a po kliknutí sem môžete pravidlo zobraziť alebo upraviť.

zahodiť odstrániť

Zvýraznite pravidlo a po kliknutí na tlačidlo Odstrániť ho odstráňte.

posunúť nahor posunúť nahor

Pomocou tejto položky posuňte vybraté pravidlo v zozname smerom nahor. Pravidlá sa spracúvajú zhora nadol.

Príkaz Pridať pripomenutie v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na príznak v časti Úlohy posunúť nadol

Pomocou tejto položky posuňte vybraté pravidlo v zozname smerom nadol.

obnoviť obnoviť

Pomocou tejto položky obnovte zoznam pravidiel.

Zapnúť

Začiarkavacie políčko vedľa pravidla použite na zapnutie pravidla (políčko je začiarknuté) alebo na jeho vypnutie (políčko nie je začiarknuté).

Pravidlo

Názov pravidla

Na začiatok stránky

Ak chcete vytvoriť nové prázdne pravidlo pomocou stránky pravidlá pre doručenú poštu, vyberte položku Zobrazuje sa znamienko plus na pridanie nového pravidla .

Okno s novým pravidlom obsahuje tri časti:

Sekcia

Popis

Názov

Po prijatí správy a:

Give the rule a name

Toto pole použite na výber kritéria pre pravidlo. Pomocou šípky nadol môžete zobraziť a vybrať kritérium, ktoré chcete použiť.

Ak majú kritériá ďalšie možnosti, zadajte ich do zobrazeného okna.

Postupujte takto:

Pomocou tohto poľa vyberte akciu, ktorá sa má vykonať po prijatí správy, ktorá spĺňa vybraté kritériá.

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti použite na:

 • Pridanie ďalších podmienok alebo akcií do pravidla.

 • Pridanie výnimiek do pravidla pomocou možnosti Pridať výnimku.

 • Zapnutím alebo vypnutím možnosti môžete zastaviť spracovanie viacerých pravidiel. Predvolene je možnosť zastavenia spracovania viacerých pravidiel zapnutá. Ak je táto možnosť zapnutá, po prijatí správy, ktorá spĺňa kritériá pre viac ako jedno pravidlo, sa použije iba prvé pravidlo. Bez tohto nastavenia sa použijú všetky pravidlá, ktorých kritériá správa spĺňa.

  Ak napríklad nie je vybratá možnosť Zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel a máte pravidlo na presunutie všetkých správ odoslaných verejnej skupine do určitého priečinka a ďalšie pravidlo na presunutie všetkých správ od manažéra do iného priečinka a potom manažér odošle správu tejto skupine, kópiu správy nájdete v obidvoch priečinkoch. Ak chcete použiť iba pravidlo, ktoré presunie správy od manažéra, posuňte toto pravidlo v zozname na vyššie miesto, ako je pravidlo, ktoré presúva správy do odoslané skupiny, a potom prvé pravidlo upravte pridaním možnosti na zastavenie spracúvania všetkých ďalších pravidiel.

 • Vytvorenie vlastného názvu pravidla.

Ľubovoľné pravidlo môžete upraviť tak, že ho vyberiete a zvolíte možnosť upraviť úpravy. Pravidlo sa otvorí a môžete v ňom zmeniť podmienky alebo akcie.

Ak už niektoré pravidlo nepotrebujete, môžete ho vybrať a kliknutím na zahodiť ho odstrániť. Ak chcete pravidlo iba na nejaký čas vypnúť, odstráňte znak začiarknutia vedľa pravidla.

 • Keď vytvoríte nové pravidlo v Outlook Web App, dostanete upozornenie odstránia niektoré pravidlá, ktoré boli vytvorené v Outlook a nie je momentálne povolené. Pred odstránením týchto pravidiel, chcete prihlásiť do svojho konta pomocou Outlook a skontrolujte pravidlá zobrazíte, ak chcete, aby sa im. Zapnite všetky pravidlá, ktoré chcete zachovať.

 • Pravidlá sa spracúvajú zhora nadol v poradí, v akom sú zobrazené v okne Pravidlá. Ak chcete zmeniť poradie pravidiel, kliknite na pravidlo, ktoré chcete posunúť, a potom kliknite na šípku posunúť nahor posunúť nahor alebo Príkaz Pridať pripomenutie v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na príznak v časti Úlohy posunúť nadol a posuňte pravidlo na požadované miesto v zozname.

 • Niektoré typy správ nespustia pravidlá pre doručenú poštu, ako napríklad:

  • Oznámenia o stave doručenia, ktoré obsahujú správy o nedoručení a systémové správy.

  • Potvrdenia o prečítaní a doručení vygenerované e-mailovým klientom.

  • Niektoré automatické odpovede (Mimo pracoviska).

 • Na vytvorenie pravidla nemusíte použiť kartu Pravidlá pre doručenú poštu. Môžete ich vytvoriť aj priamo zo správ. Postup vytvorenia pravidla priamo zo správy:

  • Na table zoznamu správ kliknite pravým tlačidlom myši na správu a potom vyberte položku Vytvoriť pravidlo.

  • Keď je správa zobrazená na table na čítanie, môžete vybrať rozšírenú ponuku rozšírená ponuka a potom v ponuke vybrať položku Vytvoriť pravidlo.

 • Každé vytvorené pravidlo zaberie priestor v skrytej oblasti poštovej schránky. Táto oblasť má obmedzenie 64 kB. Skutočná veľkosť priestoru, ktorý pravidlo zaberá, závisí od niekoľkých faktorov, ako napríklad dĺžka názvu a počet použitých podmienok. Po dosiahnutí limitu 64 kB sa zobrazí upozornenie, že nie je možné vytvoriť žiadne nové pravidlá. Ak táto situácia nastane, bude treba pred vytvorením ďalších pravidiel vymazať alebo zjednodušiť niektoré existujúce pravidlá. Tu je niekoľko spôsobov na zmenšenie priestoru, ktorý pravidlá zaberajú:

  • Odstráňte nepotrebné pravidlá.

  • Skráťte názvy pravidiel.

  • Skombinujte jedno alebo viac pravidiel, ktoré robia tú istú činnosť.

  • Odstráňte z pravidiel kritériá.

 • Keď vytvoríte pravidlo na preposielanie, môžete zadať viac ako jednu adresu. Počet adries, na ktoré sa správa preposiela, môže byť obmedzený v závislosti od nastavení vášho konta. Ak pridáte viac adries ako je povolené, pravidlo na preposielanie nebude fungovať. Ak vytvoríte pravidlo na preposielanie s viac ako jednou adresou, otestujte ho a uistite sa, že funguje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×