Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zabezpečiť, že balíka Office súbory sú prístupné, pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania, bezplatný nástroj, ktorý je k dispozícii v Word, Excel, Outlook, OneNote a PowerPoint v systéme Windows, Office Online, alebo Macu a Visio vo Windowse. Zistí, že väčšina zjednodušenie ovládania problémy a vysvetľuje, prečo každý môže byť potenciálny problém pre osoby so zdravotným postihnutím. Nástroj ponúka aj návrhy na vyriešenie každého problému.

Hoci funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania zachytí väčšinu typov problémov so zjednodušením ovládania, existuje niekoľko problémov, ktoré nie je možné zistiť. Je dôvod, prečo je dôležité, aby sa vždy skontrolovať vašu prácu vizuálne zistiť problémy skrytia z zjednodušenia ovládania. Ďalšie informácie nájdete v téme obmedzenia zjednodušenia ovládania.

Obsah tohto článku

Pravidlá kontroly zjednodušenia ovládania

Kontrola zjednodušenia ovládania porovná váš súbor s množinou pravidiel, ktoré identifikujú možné problémy pre ľudí s postihnutím. V závislosti od závažnosti problému klasifikuje Kontrola zjednodušenia ovládania jednotlivé problémy ako chybu, upozornenie alebo tip.

  • Vyskytla sa chyba. Obsah, ktorý spôsobuje, že dokument je pre postihnuté osoby len veľmi ťažko čitateľný alebo zrozumiteľný alebo úplne nečitateľný či nezrozumiteľný.

  • Upozornenie. Obsah, ktorý vo väčšine prípadov (no nie vo všetkých prípadoch) sťažuje postihnutým osobám zrozumiteľnosť.

  • Tip. Obsah, ktorý je pre postihnuté osoby zrozumiteľný, ale sa dá prezentovať tak, aby si z neho títo používatelia odniesli viac.

  • Inteligentné služby. Obsah, ktorý sa automaticky prístup k AI a ku ktorým preštudovať pre presnosť a kontext

Chyby, upozornenia a tipy kontroly zjednodušenia ovládania

V nasledujúcich tabuľkách sú jednotlivo rozpísané pravidlá kontroly zjednodušenia ovládania, čo je predmetom kontroly, kde nájdete informácie na vyriešenie jednotlivých problémov a prečo je potrebné každý problém vyriešiť.

Chyby

Ak je obsah v súbore pre postihnuté osoby ťažko použiteľný alebo úplne nepoužiteľný, kontrola zjednodušenia ovládania ho klasifikuje ako chybu.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Prečo tento problém riešiť?

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Všetky netextové prvky obsahujú alternatívny text (alternatívny text).

Všetky objekty majú alternatívny text a alternatívny text neobsahuje obrázok názvy alebo prípony súborov.

Čítačky obrazovky vyslovia alternatívny text, čím poskytnú popis obrázka a iného netextového obsahu, ktorý používatelia nevidia. Na základe alternatívny text, používatelia pochopiť význam popísané obsahu a účel.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

V tabuľkách sú zadané informácie hlavičiek stĺpcov.

Tabuľky a/alebo bloky buniek majú začiarknuté políčko hlavičky alebo označený riadok hlavičky.

Používatelia sa spoliehajú na záhlavia tabuliek, pomocou ktorých môžu porozumieť obsahu, ktorý je následne prečítaný čítačkou obrazovky. Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím tiež často používajú riadok hlavičky tabuľky, aby používateľovi sprostredkovali informácie o aktuálnej polohe kurzora a informácie, pomocou ktorých sa používateľ môže v tabuľke pohybovať.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Všetky snímky majú názvy.

Snímky majú názvy.

Nadpisy snímok umožňujú používateľom pohyb v prezentácii vrátane vyhľadania a výberu jednej snímky, na ktorú je možné okamžite prejsť.

PowerPoint

Bunky v hárku programu Excel Nepoužívajte červené iba formátovanie pre záporné čísla.

Bunky, ktoré sú nastavené na číslo formátovanie a použiť iba červenú farbu pre záporné čísla (napríklad zobraziť 1000 v červená namiesto -1000).

Používatelia, ktorí majú problémy s rozlíšením farby nebudete môcť povedať, že rozdiel so zápornými hodnotami.

Excel

Obrázok alebo objekt je zarovno s textom.

Obrázky alebo objekty sú umiestnené zarovno s okolitého textu.

Ak obrázok alebo objekt nie je v texte, je ťažké pre používatelia čítačiek obrazovky môžete pracovať s objektom. Tiež je ťažké zistiť, kde sa nachádza objekt vzhľadom na text.

Word

Nie je obmedzený prístup k dokumentom.

Každý dokument, ktorý má prístup k obsahu programovo možnosť nastavenia povolení dokumentu zakázané: Revízia > Obmedziť úpravy > obmedziť povolenie …. Vyberte položku obmedziť povolenie pre tento dokument > Ďalšie možnosti.

Ochrana prístupových práv k informáciám (IRM) môže zabrániť zariadeniach, ako napríklad čítače obrazovky zablokujete prístup k tomuto dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v téme povolenie zmien častí zabezpečeného dokumentu.

Excel, PowerPointa Word

Upozornenia

Ak obsah vo väčšine prípadov (no nie vo všetkých prípadoch) sťažuje postihnutým osobám zrozumiteľnosť, kontrola zjednodušenia ovládania zobrazí upozornenie.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Prečo tento problém riešiť?

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Štruktúra tabuľky je jednoduchá.

Tabuľky sú jednoduché obdĺžniky bez rozdelených, zlúčených alebo vnorených buniek.

Používatelia používajú na pohyb v tabuľkách klávesové skratky a pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, ktoré sú založené na tabuľkách s jednoduchou štruktúrou.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Ušká hárkov majú výstižné názvy.

Hárky v zošite obsahujú popisné informácie a nie sú v ňom prítomné žiadne prázdne hárky.

Na rozdiel od predvolených názvov hárkov (napríklad Hárok1) uľahčujú popisné názvy hárkov (napríklad Celkový predaj za október) navigáciu v rámci zošita.

Excel

Dostatočný kontrast textu a pozadia.

Farby textu a pozadia sú dostatočne odlišné, aby bol text dobre viditeľný.

Slabozrakí používatelia majú často problémy s čítaním textu, ktorý má podobné farby ako pozadie. Ak sa dokument skladá vysokej úrovne kontrast textu a pozadia, viac ľudí môžete zobraziť a používať obsah.

Excel, PowerPointa Wordprogramu Outlook

Vložené zvuky a videá obsahujú skryté titulky.

Všetky zvukové objekty a objekty videa majú skryté titulky.

Bez titulkovania informácií uvedených v časti videa alebo zvuku môžu byť tieto informácie pre ľudí s postihnutím úplne neprístupné.

PowerPointa OneNote

Názvy snímok v balíku sú jedinečné.

Snímky, ktoré nie sú prázdne, majú jedinečné názvy.

Pomocou nadpisov získavajú používatelia informácie o svojej polohe v rámci balíka a umožňujú im pohybovať sa v ňom.

PowerPoint

Tipy

Ak je prítomný obsah, ktorý je pre postihnuté osoby zrozumiteľný, ale môže byť usporiadaný lepšie alebo sa dá prezentovať tak, aby si z neho títo používatelia odniesli viac, zobrazí sa tip.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Prečo tento problém riešiť?

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Poradie čítania objekty na snímke prezentácie je logické.

Objekty na snímke sú v logickom poradí.

Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím čítajú snímky a ich prvky v zadanom poradí. Ak poradie čítania logické nie je, obsah nemá zmysel.

PowerPoint

Rozloženie tabuliek je štruktúrované, čo umožňuje jednoduchú navigáciu.

Poradie rozloženia je logické pre daný jazyk a poradie prvkov nie je cyklické.

Používatelia sa pomocou rozloženia tabuľky môžu pohybovať v rámci obsahu. Musí byť usporiadaný logicky, aby používatelia porozumeli obsahu a vedeli sa v ňom pohybovať.

Word

Dokumenty pomocou štýlov nadpisov.

Obsah je usporiadaný pomocou nadpisov a obsahu.

Nadpisy a obsahy poskytujú používateľom štrukturovaný kontext a umožňujú im pohyb a jednoduchšie vyhľadávanie v dokumente.

Word, Outlook, OneNote

Inteligentné služby

Kontrola zjednodušenia ovládania obsahuje zoznam všetkých obrázkov s alternatívnym textom generované inteligentné služby.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Prečo tento problém riešiť?

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Navrhované alternatívny text.

Všetky obrázky, ktorých alternatívny text bol vytvorený službu rozpoznávania úradu obrázok.

Inteligentné služby automaticky vygeneruje alternatívny text v dokumente (keď je zapnutá funkcia). Pozrite si každý návrh pozorne, aby ste sa uistili presne opisuje svoj obrázok. Ak chcete upraviť návrh, zadajte prepísaním Navrhovaný text do poľa Popis .

Zistite, ako zapnúť túto funkciu, prejdite na Zapnutie automatického alternatívny text.

PowerPoint, Word, Outlook

Obmedzenia Kontrola zjednodušenia ovládania

Existuje niekoľko problémov so zjednodušením ovládania zjednodušenia ovládania nedokáže rozpoznať. Niektoré problémy uvedené v zisteniach Kontrola zjednodušenia ovládania tiež, nemusí byť nie problémov so zjednodušením ovládania, ktoré treba opraví.

  • Farba: Informácia je uvedená využívanie farieb sami.

  • Skryté titulky: Kontrola zjednodušenia ovládania zostavy chýba skryté titulky vo videu, ale ak sa video už pásmového zatvorený popisov, v otvorenej titulkov, alebo nemá dialógové okno, potom je možné žiadne problému zjednodušenia ovládania s videom.

Čo je nové v Kontrola zjednodušenia ovládania

Zmeniť typ

Zmeniť

Vydané

Odstrániť chyby

"Prevencia opakovaného prázdne znaky" chyba odstráni.

Prázdne znaky nie sú vo svojej podstate neprístupné, okrem prípadov, keď sa dojem rozloženia alebo štruktúry, napríklad simulant tabuľky alebo viacúrovňového zoznamu.

Október 2018

Tip: odstránené

"Všetky nadpisy sú v správnom poradí" odstráni Tip.

Pomocou položky úrovne, ktoré nie sú v poriadku, nie sú vo svojej podstate nedostupné.

Október 2018

Nové pravidlo kategórie

Inteligentné služby pravidlo kategórie pridali.

Október 2018

Nová chyba

Bunky v hárku programu Excel Nepoužívajte červené iba formátovanie pre záporné čísla Pridajú sa vyskytla chyba.

Október 2018

Inovované pravidla

Obrázok alebo objekt je zarovno s textom inovovali upozornenie na chybu.

Lete 2017

Ktorých pravidla

Dokumenty pomocou štýlov nadpisov znížiť z chyby na Tip.

Lete 2017

Odstrániť upozornenia

"Text hypertextového prepojenia má zmysel" Upozornenie odstránené.

Pomocou prepojenia URL adresy ako zobrazovaný názov hypertextového prepojenia nevyhnutne neznamená hypertextového prepojenia nie je prístupná. Napríklad http://www.microsoft.com nie je dostupnosť problém.

Lete 2017

Odstrániť upozornenia

"Tabuľky prázdnych buniek na formátovanie nepoužívajú" upozornenie, ktoré sa odstránia.

Existuje platné so zjednodušeným ovládaním tabuliek, ktoré obsahujú prázdne riadky a stĺpce a väčšina čítačiek obrazovky zistiť, ako môžete presne komunikovať tieto informácie.

Lete 2017

Inovované pravidla

Vložené zvuky a videá obsahujú skryté titulky. inovovali Tip na upozornenie.

Lete 2017

Inovované pravidla

Každá snímka v balíku sú jedinečné inovovali Tip na upozornenie.

Lete 2017

Tip: odstránené

"Žiadny obrázok vodotlače sa používajú" Tip odstránené.

Alternatívny text môžete pridať na obrázky ako vodotlač.

Lete 2017

Pozrite tiež

Používanie kontroly zjednodušenia ovládania na vyhľadanie problémov so zjednodušením ovládania

Používanie kontroly zjednodušenia ovládania v Macu na vyhľadanie a riešenie problémov so zjednodušením ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×