Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbory balíka Office jednoducho ovládali, použite Kontrolu zjednodušenia ovládania, bezplatný nástroj dostupný v programoch Word, Excel, Outlook, OneNote a PowerPoint vo Windowse alebo Macu a v programe Visio vo Windowse. Umožňuje vyhľadať problémy so zjednodušením ovládania a poskytuje vysvetlenie, ako sa môže daný problém osoby s postihnutím dotýkať. Nástroj ponúka aj návrhy na vyriešenie každého problému.

Obsah tejto témy:

Pravidlá kontroly zjednodušenia ovládania

Kontrola zjednodušenia ovládania porovná váš súbor s množinou pravidiel, ktoré identifikujú možné problémy pre ľudí s postihnutím. V závislosti od závažnosti problému klasifikuje Kontrola zjednodušenia ovládania jednotlivé problémy ako chybu, upozornenie alebo tip.

  • Chyba. Obsah, ktorý spôsobuje, že dokument je pre postihnuté osoby len veľmi ťažko čitateľný alebo zrozumiteľný alebo úplne nečitateľný či nezrozumiteľný.

  • Upozornenie. Obsah, ktorý vo väčšine prípadov (no nie vo všetkých prípadoch) sťažuje postihnutým osobám zrozumiteľnosť.

  • Tip. Obsah, ktorý je pre postihnuté osoby zrozumiteľný, ale sa dá prezentovať tak, aby si z neho títo používatelia odniesli viac.

Chyby, upozornenia a tipy kontroly zjednodušenia ovládania

V nasledujúcich tabuľkách sú jednotlivo rozpísané pravidlá kontroly zjednodušenia ovládania, čo je predmetom kontroly, kde nájdete informácie na vyriešenie jednotlivých problémov a prečo je potrebné každý problém vyriešiť.

Chyby

Ak je obsah v súbore pre postihnuté osoby ťažko použiteľný alebo úplne nepoužiteľný, kontrola zjednodušenia ovládania ho klasifikuje ako chybu.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Prečo tento problém riešiť?

Všetky netextové prvky obsahujú alternatívny text (alternatívny text).

Všetky objekty používajú alternatívny text a alternatívny text neobsahuje obrázky ani prípony súborov.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Čítačky obrazovky vyslovia alternatívny text, čím poskytnú popis obrázka a iného netextového obsahu, ktorý používatelia nevidia. Na základe alternatívneho textu a netextového obsahu by mali používatelia porozumieť účelu a významu.

V tabuľkách sú zadané informácie hlavičiek stĺpcov.

Tabuľky a/alebo bloky buniek majú začiarknuté políčko hlavičky alebo označený riadok hlavičky.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Používatelia sa spoliehajú na záhlavia tabuliek, pomocou ktorých môžu porozumieť obsahu, ktorý je následne prečítaný čítačkou obrazovky. Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím tiež často používajú riadok hlavičky tabuľky, aby používateľovi sprostredkovali informácie o aktuálnej polohe kurzora a informácie, pomocou ktorých sa používateľ môže v tabuľke pohybovať.

Všetky snímky majú názvy.

Snímky majú názvy.

PowerPoint

Nadpisy snímok umožňujú používateľom pohyb v prezentácii vrátane vyhľadania a výberu jednej snímky, na ktorú je možné okamžite prejsť.

Dokumenty používajú štýly nadpisov.

Obsah je usporiadaný pomocou nadpisov a obsahu.

Word, Outlook, OneNote

Nadpisy a obsahy poskytujú používateľom štrukturovaný kontext a umožňujú im pohyb a jednoduchšie vyhľadávanie v dokumente.

Upozornenia

Ak obsah vo väčšine prípadov (no nie vo všetkých prípadoch) sťažuje postihnutým osobám zrozumiteľnosť, kontrola zjednodušenia ovládania zobrazí upozornenie.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Prečo tento problém riešiť?

Text hypertextového prepojenia má zmysel.

Text prepojenia je zrozumiteľný ako samostatná informácia a poskytuje presné informácie o cieľovom umiestnení.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Na základe textu sa používatelia rozhodnú, či na hypertextové prepojenie kliknú. Text by mal poskytovať jasné informácie o cieľovom umiestnení prepojenia.

Štruktúra tabuľky je jednoduchá.

Tabuľky sú jednoduché obdĺžniky bez rozdelených, zlúčených alebo vnorených buniek.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Používatelia používajú na pohyb v tabuľkách klávesové skratky a pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, ktoré sú založené na tabuľkách s jednoduchou štruktúrou.

V tabuľkách sa na formátovanie nepoužívajú prázdne bunky.

V tabuľke sa nenachádzajú úplne prázdne riadky ani stĺpce.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Prázdne bunky tabuľky môžu pomýliť používateľa, ktorý sa potom domnieva, že v tabuľke už nie je žiadny ďalší obsah.

Ušká hárkov majú výstižné názvy.

Hárky v zošite obsahujú popisné informácie a nie sú v ňom prítomné žiadne prázdne hárky.

Excel

Na rozdiel od predvolených názvov hárkov (napríklad Hárok1) uľahčujú popisné názvy hárkov (napríklad Celkový predaj za október) navigáciu v rámci zošita.

Prevencia opakovaného použitia prázdnych znakov.

Nevyskytujú sa série prázdnych znakov, tabulátorov ani koncov riadkov.

Word

Medzery, tabulátory a prázdne odseky môžu pomocné technológie pre ľudí s postihnutím prečítať ako prázdne miesta. Po oznámení niekoľkých prázdnych miest sa ľudia môžu mylne domnievať, že sú na konci uvedených informácií.

Nepoužívajte farbu textu, ktorá je podobná farbe pozadia.

Kontrast medzi farbou textu a pozadia je dostatočný.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Slabozrakí používatelia majú často problémy s čítaním textu, ktorý má podobné farby ako pozadie.

Tipy

Ak je prítomný obsah, ktorý je pre postihnuté osoby zrozumiteľný, ale môže byť usporiadaný lepšie alebo sa dá prezentovať tak, aby si z neho títo používatelia odniesli viac, zobrazí sa tip.

Pravidlo

Kontrola zjednodušenia ovládania overuje či:

Vzťahuje sa na tieto aplikácie

Prečo tento problém riešiť?

Vložené zvuky a videá obsahujú skryté titulky.

Všetky zvukové objekty a objekty videa majú skryté titulky.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Bez titulkovania informácií uvedených v časti videa alebo zvuku môžu byť tieto informácie pre ľudí s postihnutím úplne neprístupné.

Poradie čítania prezentácie snímok má byť logické.

Snímky sú zoradené logicky.

PowerPoint

Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím čítajú snímky a ich prvky v zadanom poradí. Ak poradie čítania logické nie je, obsah nemá zmysel.

Názvy snímok v balíku sú jedinečné.

Snímky, ktoré nie sú prázdne, majú jedinečné názvy.

PowerPoint

Pomocou nadpisov získavajú používatelia informácie o svojej polohe v rámci balíka a umožňujú im pohybovať sa v ňom.

Rozloženie tabuliek je štruktúrované, čo umožňuje jednoduchú navigáciu.

Poradie rozloženia je logické pre daný jazyk a poradie prvkov nie je cyklické.

Word

Používatelia sa pomocou rozloženia tabuľky môžu pohybovať v rámci obsahu. Musí byť usporiadaný logicky, aby používatelia porozumeli obsahu a vedeli sa v ňom pohybovať.

Nepoužíva sa obrázková vodotlač.

Nie sú prítomné žiadne vodotlače.

Word

Vodotlač môže byť nesprávne interpretovaná ako súčasť hlavného obsahu na strane a môže spôsobiť zmätok.

Všetky nadpisy sú v správnom poradí.

Poradie všetkých nadpisov je logické.

Word, Outlook, OneNote

Vďaka postupnosti nadpisov s príslušnými úrovňami sa môžu používatelia v štruktúre dokumentu pohybovať, vykonávať v ňom vyhľadávanie a lepšie mu porozumieť.

Pozrite tiež

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×