Office
Prihlásenie
Príznak e-mailové správy na spracovanie nahor

Príznak e-mailové správy na spracovanie nahor

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlásenie e-mailových správ, môžete sledovať odpovede na správy, ktoré odosielate. Môžete sa uistiť, či postupujete podľa správy, ktoré sa zobrazí. V každom prípade môžete zahrnúť pripomenutie upozornenia.

Keď je včasné odpoveď na správu, použite príznak pre príjemcov.

Tip: Pomocou tejto funkcie s uváženia. Niektorí príjemcovia môžu ocenia so pripomenutia pridané do ich programu Outlook.

 1. Pred kliknutím na odoslanie, na karte Správa v skupine značky na položku Spracovať a potom kliknite na položku vlastné.

 2. Kliknite na položku príznak pre príjemcov.

 3. V časti príznak pre príjemcov, kliknite na položku príznak v zozname príznak.

 4. Na základe predvoleného nastavenia sprevádza pripomenutie úlohy. Ak chcete odoslať príznak bez upozornenia na pripomenutia, zrušte začiarknutie políčka pripomenutie.

  Príznak text, ktorý príjemca dostane sa zobrazí v informačný panel.

  Na informačnom paneli správ sa zobrazujú príznaky a pripomenutia pre príjemcov.

Ak musíte nadviazať na správy, ktoré chcete odoslať, nastaviť pripomenutie pre seba.

 1. Skôr než kliknete na položku Odoslať, na karte Správa v skupine značky kliknite na položku Spracovať.

 2. Ak chcete nastaviť upozornenie na túto správu, kliknite na položku príznak pre.

  V predvolenom nastavení, spustite nasledujúci príznak dátumy, termíny splnenia a pripomenutie sú k dispozícii:

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Prípadne kliknite na položku Vlastná vytvoriť Dátum začatia a termín splnenia, ktorý sa nezobrazuje v zozname. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

Príznak text, ktorý príjemca dostane sa zobrazí na informačnom paneli.

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť príznak zadaním Spustiť a termín dátumy alebo zmeniť, keď sa zobrazí upozornenie na pripomenutie, postupujte podľa krokov v časti príznak pripomínať vám a príjemcov na spracovanie . Ste môžete zrušte začiarknutie políčka príznak pre príjemcov na prispôsobenie príznaky, zobrazené iba.

A nastavte príznak pre príjemcov aj novú správu, postupujte takto:

 1. Na karte Správa v skupine značky na položku Spracovať a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie.

 2. Kliknite na položku príznak pre príjemcov.

  Ak chcete odoslať príznak bez upozornenia na pripomenutia, zrušte začiarknutie políčka pripomenutie.

 3. Začiarknite políčko príznak pre mňa, a ak chcete, začiarknutie políčka Pripomenutie.

 4. Môžete zadať Dátum začatia a termín splnenia pre príznak pre mňa.

 5. V zozname príznak kliknite na príznak text, ktorý sa má zobrazovať. Môžete tiež zadať vlastný text do poľa a potom stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Nemôžete zmeniť pre courier IMAP alebo nastavenie Dátum začatia a termín splnenia, ak používate e-mailového konta IMAP.

 6. Ak je vybratá Označenie príznakom pre mňa začiarknutie políčka pripomenutie alebo príznak pre príjemcov, zadajte čas pripomenutia.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na informačnom paneli zobrazí sa text príznaku na spracovanie.

  Informačný panel pre správu o pripomenutí spracovania

Po odoslaní správy, ktoré používajú príznak, môžete hľadať odpovede.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslaná pošta. Ak používate konto Microsoft Exchange a premiestnite odoslané položky do údajového súboru programu Outlook (.pst), manuálne alebo pomocou funkcie automatickej archivácie, táto funkcia nie je k dispozícii.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte pôvodnú správu do priečinka Odoslaná pošta.

  • Otvorte príznakom odoslané správy na Panel úloh.

  • Otvorte správu, ktorá je odpoveď na pôvodnú správu, kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na položku otvoriť pôvodnú správu s príznakom.

 2. Kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na položku nájsť súvisiace správy.

  Zobrazí sa dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie a spustí sa vyhľadávanie pre správy, ktoré sú odpoveď na správu s príznakom.

Keď je už chceli sledovania správy, môžete odstrániť príznak správy.

Postupujte takto:

 • Ste pridali príznak správy, aby ste neodoslali, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  1. Koncept správy, na karte Správa v skupine značky kliknite na položku Spracovať.

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

 • Odoslané správy, ktoré používajú príznak sebe alebo ostatným, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Odstránenie označenej správy na paneli s úlohami.

   Takto odstránite aj správy vo vašich poštových priečinkoch.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na správu, kdekoľvek v programe Outlook, a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Poznámka: Príjemcom správy zachovane príznak. Keď odstránite príznak, má vplyv len to, čo vidíte.

 • Príznak pripomenutia a chcete odstrániť príznak   

  1. Keď sa zobrazí upozornenie na pripomenutia, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Chcem zistiť, ako Označiť ako dokončené a Odstrániť príznak líšiť

   Označiť ako dokončené     Položka zostane označené príznak na spracovanie, ale zdá sa, ako preškrtnuté. Ak sa panel úloh alebo úloh je nakonfigurovaný na zobrazenie všetkých úloh a položiek zoznamu úloh bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú dokončené, hlásenie sa zobrazí až po odstránení z priečinkov pošty.

   Odstrániť príznak     Príznak sa odstráni zo správy a nie je žiadny záznam správy niekedy nachádzajúce sa v zobrazení, ako je napríklad panel s úlohami a úloh.

   Ak si chcete ponechať záznam dokončené úlohy, použite Príznak dokončenia. Však hneď po odstránení správy položky úplne zmizne zo všetkých zobrazeniach programu Outlook.

 • Príde odpoveď na správu s príznakom a odstránenie príznaku   

  1. Na table na čítanie alebo v otvorenej správe kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na tlačidlo Otvorte pôvodnú správu s príznakom.

  2. Na karte Správa v skupine značky kliknite na položku Spracovať.

  3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

Môžete označiť príznakom správu, ktorá sa zobrazí na pripomenutie nadviazať alebo vykonať akciu neskôr. Označoval prijatú správu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • V zozname správ kliknite na stĺpec príznak vedľa správy.

  Ak ste zmenili predvolený príznak, príznak pre Dátum začatia a termín splnenia používa dnešný dátum.

 • V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca príznak vedľa správy. Vyberte dátum dokončenia úlohy.

  Napríklad, ak kliknete na Budúci týždeň, Počiatočný dátum budúci pondelok a termín splnenia takto piatok je nastavená. Kliknite na položku Vlastná použiť Dátum začatia a termín splnenia, ktoré nie sú uvedené v zozname.

Po kliknutí na tlačidlo OK, na informačnom paneli sa zobrazí text príznaku na spracovanie.

Správy označené príznakom sa zobrazia na paneli s úlohami, úlohy a kalendár zoznam denných úloh.

Na základe predvoleného nastavenia sú k dispozícii nasledujúce možnosti príznak.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Príznakom e-mailových správ pomocou lepšie spravovať vašu poštu. Správy označené príznakom vytvárajú položky s úlohami buď automaticky samostatne alebo pre vás a príjemcov e-mailovú správu. Napríklad, môžete označiť príznakom e-mailovej správy, ktorý požaduje informácie, ktoré budete potrebovať k určitému dátumu. Ak príjemca dostane správu, sa zobrazí príznak s ním a špeciálne správy sa zobrazí na informačnom paneli v table na čítanie a v hornej časti správy, keď sa otvorí v programe Outlook.

Správy označené príznakom pre seba vám umožňujú sledovať, kto odpovedal na správu. V predchádzajúcom scenári ste odoslali príznakom e-mailovú správu so žiadosťou informácie k určitému dátumu. Podľa príznaku správy aj pre seba, budete upozornení na skontrolovanie odpovedí. Outlook aj vám môže pomôcť automaticky hľadať odpovede na pôvodnú správu s príznakom.

Správy označené príznakom sa zobrazujú na paneli s úlohami, úlohy a zoznam denných úloh v kalendári.

Potrebujete odpovedí na e-mailovej správy, ktoré chcete odoslať. Pripomínať príjemcovia reagovať, môžete použiť príznak na odoslanie pripomenutia so správou.

Tip: Pomocou tejto funkcie s uváženia. Niektorí príjemcovia môžu ocenia so pripomenutia pridá do ich Microsoft Outlook.

 1. V novej e-mailovú správu, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku príznak pre príjemcov.

 3. V časti príznak pre príjemcov, kliknite na typ príznaku v zozname príznak.

 4. Na základe predvoleného nastavenia sa bude zobrazovať pripomenutia úlohy. Ak chcete iba príznak bez upozornenia na pripomenutia, zrušte začiarknutie políčka pripomenutie.

  Po kliknutí na tlačidlo OK, informačný panel zobrazí možnosti, ktoré si vyberiete.

  Informačný panel programu Outlook

Poznámka: Received príznakom e-mailové správy nie sú automaticky pridané k úlohám, na paneli úloh alebo zoznam denných úloh. Pripomenutie sa pripomenutie upozornenie sa aktivuje v zadanom čase pokiaľ položka sa po otvorení a pripomenutie je vypnutá.

Niekedy viete, že potrebujete odpoveď na e-mailovej správy, ktoré chcete odoslať. Uistite sa, že si zapamätať kontrolovať príjemcu odpoveď, postupujte takto:

 1. V novej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Označenie, ak chcete nastaviť upozornenie na túto správu.

  Na základe predvoleného nastavenia tieto príznakom začiatku dátumov, termín dátumy a pripomenutia sú k dispozícii.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Prípadne kliknite na položku Vlastná vytvoriť Dátum začatia a termín splnenia, ktoré nie sú uvedené v zozname. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

Informačný panel zobrazí možnosti, ktoré si vyberiete.

Poznámka: Ak chcete ďalej prispôsobovať svoju vlajku zadaním Štart a termíny splnenia ani meniť pri pripomenutie upozornenie sa zobrazí, postupujte podľa krokov v časti príznak odoslanej pripomínať príjemcov na spracovanie a môžete neskôr kontrolovať odpovede . Môžete vždy Zrušte začiarknutia políčka príznak pre príjemcov a prispôsobenie príznaky len pre seba.

Súčasné príznaku správy aj pre seba a príjemcov, postupujte takto:

 1. V novej e-mailovú správu, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku príznak pre príjemcov.

  Príznak pre príjemcov a Pripomenutie pre príjemcov začiarkavacie políčka sú začiarknuté. Ak chcete príjemcu, aby dostávať príznak, ale bez upozornenia pripomenutie, zrušte začiarknutie políčka pripomenutie.

 3. Začiarknite políčko príznak pre mňa, a ak chcete, začiarknutie políčka Pripomenutie.

 4. Môžete zadať Dátum začatia a termín splnenia pre príznak pre mňa.

 5. Pre seba či pre príjemcov môžete zadať text príznaku, ktorý sa má zobraziť. Ak v zozname príznak neobsahuje text, ktorý sa má, do textového poľa zadajte novú položku a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Ak je vybratá Označenie príznakom pre mňa začiarknutie políčka pripomenutie alebo príznak pre príjemcov, môžete určiť čas pripomenutia na aktiváciu.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Informačný panel zobrazí možnosti, ktoré si vyberiete.

  Informačný panel programu Outlook

Poznámka: Nie je možné zmeniť príznak text alebo nastavte počiatočné dátumy a termíny splnenia, ak používate e-mailového konta IMAP.

Táto funkcia vyžaduje, že môžete ukladať svoje odoslané e-mailové správy. Na základe predvoleného nastavenia odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslaná pošta. Ak predvolené umiestnenie pre doručovanie – miesto, kde je uložený prichádzajúcej pošty – je na serveri Microsoft Exchange, uistite sa, že nechcete pohybovať, manuálne alebo pomocou automatického Archív, odoslané položky do súboru súbor osobných priečinkov (.pst) vo vašom počítači. V opačnom prípade funkcie nefungujú.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte pôvodnú správu do priečinka Odoslaná pošta.

  • Otvorte príznakom odoslané správy na Panel úloh.

  • Otvorte ľubovoľnú e-mailovú správu, ktorá je odpoveď na pôvodnú správu, kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na položku otvoriť pôvodnú správu s príznakom.

 2. Kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na položku nájsť súvisiace správy.

  Otvorí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie a začať vyhľadávať súvisiace e-mailové správy.

Môžete vypnúť sledovanie príznaku v správe kedykoľvek.

Postupujte takto:

 • Máte zložené e-mailovej správy a vybrali príznak, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  1. Koncept správy, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať. Obrázok tlačidla .

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

 • Ste odoslali e-mailovej správy, ktoré ste označili príznakom sebe alebo ostatným, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Odstráňte pôvodnú správu s príznakom e-mailov z panela s úlohami.

   E-mailové správy sa odstránia z priečinkov pošty.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na správu, kdekoľvek sa zobrazuje, a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Poznámka: E-mailovú správu príjemcom sa stále zobrazuje príznak. Odstránenie príznaku ovplyvňuje len to, čo vidíte.

 • Príznak pripomenutia a chcete odstrániť príznak   

  1. Keď sa zobrazí upozornenie na pripomenutia, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Tu sa dozviete, ako Označiť ako dokončené a Odstrániť príznak líšiť

   Označiť ako dokončené     Položka zostane označené príznak na spracovanie, však sa teraz zobrazí ako preškrtnuté. Ak sa panel úloh alebo úloh je nakonfigurovaný na zobrazenie všetkých úloh a položiek zoznamu úloh bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú dokončené, uvidíte správu až po odstránení z priečinkov pošty.

   Odstrániť príznak     Príznak sa odstráni z e-mailovú správu, a nie je žiadny záznam správy niekedy nachádzajúce sa v zobrazení, ako je napríklad panel s úlohami a úloh.

   Ak si chcete ponechať záznam dokončené úlohy, použite Príznak dokončenia. Však po odstránení e-mailovú správu položky úplne odstránená zo všetkých zobrazeniach programu Outlook.

 • Príde odpoveď e-mailovú správu s príznakom a odstránenie príznaku   

  1. Na table na čítanie alebo v otvorenej správe kliknite na položku Informačný panel a potom kliknite na tlačidlo Otvorte pôvodnú správu s príznakom.

  2. Na karte Správa v skupine sledovanie kliknite na položku Spracovať. Obrázok tlačidla .

  3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

Môžete označiť príznakom e-mailovej správy sa zobrazí na pripomenutie spracovania alebo vykonať akciu neskôr. Označoval prijatú správu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 1. V zozname správ kliknite v stĺpci príznak vedľa správy a nastavte príznak správy s predvolený príznak.

  Ak ste zmenili predvolený príznak, má dátum začiatku a termínom splnenia dnes.

 2. V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca príznak vedľa správy.

 3. Vyberte dátum dokončenia úlohy. Napríklad výberom Budúci týždeň určuje počiatočný dátum budúci pondelok a dátum splatnosti z týchto piatok. Kliknite na položku vlastné na vytvorenie počiatočný dátum a dátum splatnosti, ktoré nie sú uvedené v zozname.

  Po kliknutí na tlačidlo OK, informačný panel zobrazí možnosti, ktoré si vyberiete.

  Správy označené príznakom sa zobrazia na paneli s úlohami, úlohy a zoznam denných úloh v kalendári.

  V predvolenom nastavení, spustite nasledujúci príznak dátumy, termíny splnenia a pripomenutie sú k dispozícii.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×