Príručka začiatočníka pre program Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Visio existuje množstvo typov diagramov vrátane organizačných schém, sieťových diagramov, pracovných postupov a plánov bytu či kancelárie. Na vytvorenie takmer každého z nich však stačí vykonať tieto tri základné kroky:

 1. Vyberte a otvorte šablónu.

 2. Presuňte a pripojte tvary.

 3. Pridajte k tvarom text.

Ako príklad použijeme vytvorenie vývojového diagramu.

Krok 1: Vybratie a otvorenie šablóny

 1. Spustite program Visio.

 2. Kliknite na kategóriu Vývojové diagramy.

 3. Kliknite na položku Základný vývojový diagram a potom kliknite na príkaz Vytvoriť.

Vyberte základný vývojový diagram a diagramu, ktorý chcete začať.

Každá šablóna obsahuje tvary súvisiace s príslušným typom kresby, ktoré sa nachádzajú v kolekciách zvaných vzorkovnice. Vzorkovnice sa nachádzajú v okne Tvary vedľa stránky kresby. Jednou zo vzorkovníc, ktorá sa otvorí so šablónou Základný vývojový diagram, je napríklad vzorkovnica Tvary základného vývojového diagramu.

Krok 3: Presunutie a pripojenie tvarov

Ak chcete vytvoriť diagram, presuňte tvary zo vzorkovnice na prázdnu stranu a pospájajte ich. Na pripojenie tvarov existuje viacero spôsobov, ale teraz použite funkciu automatického pripojenia. Vo vývojovom diagrame spojíte napríklad tvar Začiatok alebo koniec s tvarom Spracovanie pomocou niekoľkých kliknutí.

 1. Presuňte tvar Začiatok alebo koniec zo vzorkovnice Tvary základného vývojového diagramu na stranu kreslenia a pustite tlačidlo myši.

 2. Podržte ukazovateľ nad tvarom, kým sa nezobrazí modrá šípka automatického spojenia.

  Šípky automatického pripojenia

 3. Posuňte ukazovateľ na vrchnú časť modrej šípky, ktorá naznačuje, kde sa umiestni druhý tvar.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje tvary z vrchnej časti vzorkovnice.

  Miniatúrny panel s nástrojmi automatického pripojenia

 4. Kliknite na štvorcový tvar Spracovanie.

  Tvar Spracovanie sa pridá do diagramu, pričom sa automaticky pripojí k tvaru Začiatok alebo koniec.

Ak sa požadovaný tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi nenachádza, požadovaný tvar môžete pretiahnuť z okna Tvary na modrú šípku. Nový tvar sa pripojí k prvému tvaru, akoby ste naň klikli na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Pomocou šípok automatického spojenia môžete tiež spojiť dva tvary, ktoré sa už v kresbe nachádzajú. Presuňte šípku automatického spojenia z jedného tvaru do druhého. Šípka z prvého tvaru sa presunie do druhého.

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

 1. Kliknite na tvar a začnite zadávať text. Pre pridanie textu do tvaru nemusíte kliknúť dvakrát – text sa počas písania pridáva do toho tvaru, ktorý je práve vybratý.

  Výber tvaru a zadanie textu

 2. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany nákresu alebo stlačte kláves ESC.

Text môžete pridať takmer do všetkých objektov, dokonca aj do spojníc, a to tak, že objekt vyberiete a začnete písať.

Čo sú tvary, vzorkovnice a šablóny programu Visio?

Tvary

Tvary vo Visiu sú už hotové objekty, ktoré môžete myšou presunúť na stránku kresby. Predstavujú teda stavebné prvky diagramov.

Keď presuniete tvar z okna Tvary na stránku kresby, pôvodný tvar zostane vo vzorkovnici. Tento originál sa nazýva nadradený tvar. Tvar, ktorý umiestnite na kresbu, je jeho kópiou a nazýva sa aj inštancia. Do kresby môžete presunúť ľubovoľný počet inštancií rovnakého tvaru.

Otočenie a zmena veľkosti tvarov

Najbežnejšie úkony, ktoré používatelia s tvarmi robia, zahŕňajú funkcie, ktoré sú zabudované priamo do tvarov. Vizuálne indície pomáhajú tieto funkcie rýchlo nájsť a použiť:

 • Otáčacie rukoväti

  Okrúhla rukoväť Rukoväť otáčania , ktorá sa nachádza nad vybratým tvarom, sa nazýva rukoväť otáčania. Posunutím rukoväti otáčania doprava alebo doľava sa tvar otočí.

 • Spojovacie šípky na automatické spojenie

  Spojovacie šípky Vzhľad tlačidla pomáhajú jednoducho poprepájať tvary, ako je to uvedené v predchádzajúcej časti.

 • Rukoväti výberu na zmenu veľkostí tvarov

  Štvorcové rukoväti výberu môžete použiť na zmenu výšky a šírky tvaru. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím do rohu tvaru sa výber zväčší, pričom sa nezmenia jeho proporcie. Kliknutím na rukoväť výberu a jej presunutím na bočnú stranu tvaru sa zväčší veľkosť alebo výška tvaru.

Špeciálne funkcie tvarov programu Visio

Tvary programu Visio sú oveľa viac ako len jednoduché obrázky alebo symboly.

Tvary môžu obsahovať údaje

Do každého tvaru môžete pridať údaje ich zadaním do okna Vlastnosti tvaru. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na položku Vlastnosti tvaru. V programe Visio Professional Edition je tiež možné importovať údaje z externých zdrojov údajov.

Údaje sa v kresbe podľa predvoleného nastavenia nezobrazujú. Ak chcete zobraziť údaje konkrétneho tvaru, otvorte okno Údaje tvaru kliknutím na položky Údaje > Zobraziť alebo skryť > Okno Údaje tvaru a následne vyberte tvar.

Ak chcete zobraziť údaje pre viacero tvarov súčasne, môžete použiť funkciu, ktorá sa nazýva údajová grafika, a tiež sa nachádza na karte Údaje. Na nasledujúcej ilustrácii sú zobrazené údaje pre dva stromy súčasne.

Údajová grafika zobrazuje údaje pre dva tvary súčasne.

Tvary so špeciálnym správaním

Veľa tvarov programu Visio má špeciálne správanie, ktoré môžete nájsť, ak žltý ovládač na tvare natiahnete, kliknite naň pravým tlačidlom alebo ho posuniete.

Ak napríklad chcete zobraziť viac osôb, natiahnite tvar Ľudia, alebo ak chcete zobraziť rast, natiahnite tvar Rastúci kvet.

Tvar Ľudia zobrazuje pri vodorovnom natiahnutí až štyri osoby.   Zvýšenie tvaru Rastúci kvet zvislým natiahnutím

Tip: Ak chcete zistiť, čo všetko sa dá s tvarom robiť, kliknite naň pravým tlačidlom a v kontextovej ponuke nájdete všetky špeciálne príkazy.

Pri vytváraní organizačnej schémy môžu tvary automaticky vytvoriť štruktúru hlásenia. Presuňte tvary jednotlivých osôb do grafu do hornej časti tvaru ich manažéra. Tvary sa automaticky spoja a vytvoria hierarchiu.

Vzorkovnice

Vzorkovnice Visia obsahujú kolekcie tvarov. Tvary každej vzorkovnice majú niečo spoločné. Tvary môžu byť kolekciou tvarov, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu diagramu alebo viacerých rôznych verzií rovnakého tvaru.

Vzorkovnica Tvary základného vývojového diagramu napríklad obsahuje len bežné tvary vývojového diagramu. Špecializovanejšie tvary vývojového diagramu sa nachádzajú v iných vzorkovniciach, ako sú napríklad Objekty pracovných postupov alebo Tvary diagramu riadenia kvality (TQM).

Vzorkovnice sa zobrazujú v okne Tvary so záhlaviami zoskupenými v hornej časti okna. Ak chcete zobraziť tvary určitej vzorkovnice, kliknite na záhlavie jej okna. Ak šablóna obsahuje veľa vzorkovníc, v oblasti záhlaví sa objaví posúvač a niektoré záhlavia budú skryté. Posuňte posúvač a zobrazia sa všetky záhlavia. Oblasť záhlaví môžete rozbaliť aj presunutím dolného oddeľovača smerom nadol.

Otvorenie ľubovoľnej vzorkovnice programu Visio

Každá šablóna sa otvorí so vzorkovnicami, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu kresby. Kedykoľvek však môžete otvoriť iné vzorkovnice.

 • V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na požadovanú kategóriu a potom kliknite na názov vzorkovnice, ktorú chcete použiť.

Šablóny

Ak chcete vytvoriť diagram, začnite so šablónou pre príslušný typ diagramu (alebo ak presne požadovaný typ nie je k dispozícii, tak s najpodobnejšou – nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť podľa potreby). Vďaka šablónam Visia začnete so správnymi nastaveniami:

 • Vzorkovnice s množstvom tvarov potrebných na vytvorenie určitého typu kresby

  Napríklad šablóna Plán bytu sa otvorí so vzorkovnicami obsahujúcimi množstvo tvarov, ako napríklad steny, nábytok, zariadenia, skrine ap.

  Šablóna Organizačná schéma obsahuje odlišné tvary pre vedúcich, manažérov, asistentov, pozície, konzultantov, voľné pracovné miesta atď.

 • Vhodná veľkosť mriežky a mierkové jednotky pravítka

  Niektoré kresby vyžadujú osobitnú mierku. Šablóna Plán miesta sa napríklad otvorí s technickou mierkou, kde sa 1 palec rovná 10 stopám. Súčasťou šablón sú príslušné nastavenia pre typ kresby.

 • Špeciálne karty

  Niektoré šablóny majú jedinečné funkcie, ktoré nájdete na špeciálnych kartách na páse s nástrojmi. Ak napríklad otvoríte šablónu Rozloženie kancelárie, zobrazí sa karta Plán. Kartu Plán možno použiť na konfigurovanie možností zobrazenia, ktoré sú špecifické pre diagramy rozloženia kancelárie.

 • Sprievodcovia, ktorí pomáhajú pri špeciálnych typoch kresieb

  V niektorých prípadoch sa po otvorení šablóny programu Visio spustí sprievodca, ktorý pomáha začať. Šablóna Plán priestoru sa napríklad otvorí so sprievodcom, ktorý pomôže pri nastavení informácií o priestore a miestnostiach.

Zobrazenie príkladov šablón

Ak chcete zistiť, ktoré šablóny sú k dispozícii:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Kliknite na rôzne kategórie šablón a potom kliknutím na miniatúry šablón zobrazte stručné popisy šablón.

Na začiatok stránky

Krok 1: Vybratie a otvorenie šablóny

 1. Spustite Visio 2007.

 2. V zozname Kategórie šablóny kliknite na položku Vývojový diagram.

 3. V okne Vývojový diagram v časti Ukážkové šablóny dvakrát kliknite na položku Základný vývojový diagram.

Štandardné farby

Keď otvoríte šablónu, všetky potrebné tvary sa otvoria spolu s ňou v kolekciách zvaných vzorkovnice. Vzorkovnice, ktoré sa otvoria so šablónou Základný vývojový diagram, sa nazývajú Tvary šípok, Pozadia a Tvary základného vývojového diagramu.

Vzorkovnice, ktoré sa otvoria so šablónou základného vývojového diagramu, sú tvary šípok, pozadia a tvary základného vývojového diagramu

Krok 3: Presunutie a pripojenie tvarov

Ak chcete vytvoriť kresbu, stačí tvary z vzorkovníc presunúť na prázdnu stránku kresby a pospájať ich. Existuje viacero spôsobov, ako tvary pripojiť, ale teraz použite ten najrýchlejší – presuňte ich na seba a pripoja sa automaticky pomocou funkcie Automatické pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie spojníc medzi tvarmi vo Visiu.

 1. Presuňte prvý tvar zo vzorkovnice Tvary základného vývojového diagramu na stránku kresby a uvoľnite tlačidlo myši.

  Power Map

 2. Presuňte druhý tvar na prvý, aby sa zobrazili modré šípky, no ešte neuvoľňujte tlačidlo myši.

  Presuňte tvar údajov zo vzorkovnice základných tvarov vývojového diagramu na tvar rozhodnutia.

 3. Podržte tlačidlo myši stlačené a posuňte ukazovateľ na modrú šípku, ktorá naznačuje smer, kam chcete umiestniť druhý tvar.

  Ukazovateľ sa presunie nad tvar rozhodnutia a zvýrazní modrú šípku v smere, kadiaľ ide údajový tvar.

 4. Uvoľnite tlačidlo myši. Tvary sa spoja, pričom prvý tvar ukazuje na druhý tvar.

  Tvar rozhodnutia je pripojený k tvaru údajov pomocou šípky smerujúcej k tvaru údajov.

 5. Pokračujte v zostavovaní kresby opakovaním krokov 2 až 4.

Krok 3: Pridanie textu k tvarom

Napriek tomu, že niektoré kresby bodu všetko podľa seba, je často užitočné a niekedy potrebné na Pridanie textu do tvarov. Pridanie textu do tvarov, ale teraz použijeme najjednoduchšie mnohými spôsobmi.

Pridanie textu priamo do tvaru

 1. Dvakrát kliknite na tvar.

  Po dvojitom kliknutí na tvar rozhodnutia sa textové pole aktivuje

 2. Začnite zadávať text.

  100-percentné skladané čiarové grafy so značkami a bez nich

 3. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť na stránke kresby.

  Keď už tvar nie je vybratý, zobrazuje sa na ňom text.

Čo sú tvary, vzorkovnice a šablóny programu Visio?

V krátkosti sme sa im už venovali, no ak o tvaroch, vzorkovniciach a šablónach programu Visio zistíte viac, môže vám to uľahčiť jeho používanie.

Tvary

Tvary programu Visio sú už hotové obrázky, ktoré môžete myšou presunúť na stránku kresby. Predstavujú teda stavebné prvky kresieb.

Keď presuniete tvar zo vzorkovnice na stránku kresby, pôvodný tvar zostane vo vzorkovnici. Tento originál sa nazýva nadradený tvar. Tvar, ktorý umiestnite na kresbu, je jeho kópiou a nazýva sa aj inštancia. Z väčšiny vzorkovníc programu Visio môžete do kresby presunúť ľubovoľný počet inštancií rovnakého tvaru.

Začíname

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete tvary programu Visio používať a prispôsobiť, ale veľa dosiahnete aj použitím najobľúbenejších metód a niekoľkých špeciálnych funkcií.

Prispôsobenie tvarov na mieste

Existujú tisícky tvarov programu Visio a nesmierne množstvo spôsobov, ako ich používať a prispôsobovať. Najbežnejšie úkony, ktoré používatelia s tvarmi robia, zahŕňajú funkcie, ktoré sú zabudované priamo do tvarov. Vizuálne indície pomáhajú tieto funkcie rýchlo nájsť a použiť.

Vlastnosti priečinka pre synchronizovaný priečinok knižnice OneDrive for Business

1. Rukoväti na otáčanie

Svetlozelené bodky umiestnené nad tvarmi sa nazývajú rukoväti na otáčanie. Ak chcete tvar otočiť, presuňte rukoväť na otáčanie doprava alebo doľava.

2. Modré spojovacie šípky funkcie Automatické pripojenie

Bledomodré spojovacie šípky pomáhajú jednoducho spojiť tvary, ako je to uvedené v predchádzajúcej časti. Existuje však viac spôsobov, ako používať funkciu Automatické pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie spojníc medzi tvarmi vo Visiu.

3. Rukoväti na výber na zmenu veľkostí tvarov

Štvorcové svetlozelené rukoväti na výber môžete použiť na zmenu výšky a šírky tvaru. Kliknutím na rukoväť na výber na rohu tvaru a jej presunutím sa tvar zväčší, pričom sa nezmenia jeho proporcie, a kliknutím na rukoväť na výber na bočnej strane tvaru a jej presunutím sa zväčší výška alebo šírka tvaru.

Špeciálne funkcie tvarov programu Visio

Tvary programu Visio sú oveľa viac ako len jednoduché obrázky alebo symboly.

Tvary môžu obsahovať údaje

Každý tvar môže byť priradená k údajom. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať údaje k tvarom. Teraz len pozrime, ako na zobrazenie alebo zobrazenie údajov po pridaní.

Po pridaní údajov do tvaru sa údaje v kresbe podľa predvoleného nastavenia nezobrazujú. Najjednoduchším spôsobom, ako údaje zobraziť, je vybratie tvaru a následné otvorenie okna Údaje tvaru, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Okno Údaje tvaru zobrazuje údaje pre vybratý tvar.

Ak chcete naraz zobraziť údaje pre množstvo tvarov, môžete použiť funkciu údajovú grafiku. Nasledujúci príklad zobrazuje údaje pre dva stromy naraz.

Údajová grafika zobrazuje údaje pre dva tvary súčasne.

Poznámka: Údajová grafika je k dispozícii len v programe Microsoft Office Visio Professional 2007.

Tvary so špeciálnym správaním

Tvarov so špeciálnym správaním je vo Visiu príliš mnoho, neuvádzame ich preto všetky, ale iba niekoľko príkladov.

Ak napríklad chcete zobraziť viac osôb, natiahnite tvar Ľudia, alebo ak chcete zobraziť rast, natiahnite tvar Rastúci kvet.

Tvar Ľudia zobrazuje pri vodorovnom natiahnutí až štyri osoby.   Zvýšenie tvaru Rastúci kvet zvislým natiahnutím

Nasledujúci obrázok zobrazuje, ako je možné zmerať veľkosť tvaru na stránke pomocou špeciálneho tvaru rozmeru, ktorý je navrhnutý na meranie iných tvarov. (Tvary rozmerov sú k dispozícii len v programe Office Visio Professional 2007.)

Vodorovný tvar zo vzorkovnice Úprava rozmerov zobrazuje veľkosť tvaru na stránke kresby.

Nižšie je zobrazený tvar Koláčový graf zo vzorkovnice Grafické tvary. Pravým tlačidlom myši môžete kliknúť na tvar a nastaviť počet výsekov a ich percentuálne podiely.

Koláčový graf

Tip: Ak chcete zistiť, čo všetko sa dá s tvarom robiť, kliknite naň pravým tlačidlom a v kontextovej ponuke nájdete všetky špeciálne príkazy.

Vzorkovnice

Vzorkovnice programu Visio obsahujú kolekcie tvarov. Tvary každej vzorkovnice majú niečo spoločné. Tvary môžu byť kolekciou tvarov, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu diagramu alebo viacerých rôznych verzií rovnakého tvaru.

Na nasledujúcom obrázku Vzorkovnica Tvary základného vývojového diagramu obsahuje bežné tvary vývojového diagramu a pozadia Vzorkovnica obsahuje širokú škálu pozadia. Môžete dokonca vytvoriť vlastné vzorkovnice obľúbené tvary.

Vzorkovnice ukladané v okne Tvary sa môžu znova usporiadať tak, aby sa zobrazili všetky vzorkovnice po sebe

1. Vzorkovnice sa zobrazujú v okne Tvary.

2. Vzorkovnice sa po otvorení ukotvia v okne Tvary jedna na druhú.

3. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice a presuňte ju do hornej časti zásobníka.

4. Vzorkovnica, ktorá bola predtým na vrchu zásobníka, sa presunie do dolnej časti okna Tvary.

Otvorenie ľubovoľnej vzorkovnice programu Visio

Každá šablóna sa otvorí so vzorkovnicami, ktoré sú potrebné na vytvorenie určitého typu kresby, je však dobré vedieť, že môžete kedykoľvek otvoriť iné vzorkovnice.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Tvary, ukážte na požadovanú kategóriu a potom kliknite na názov vzorkovnice, ktorú chcete použiť.

 2. Opakujte krok č. 1 pre všetky ostatné vzorkovnice, ktoré chcete otvoriť.

  vzorkovnice otvorené z ponuky súboru.

Šablóny

Nie je ľahké opísať šablóny programu Visio, pretože nie sú iba jednou vecou, ale skôr súborom nastavení. Šablóna programu Visio je kombináciou prázdnej stránky kresby a ľubovoľnej kombinácie nasledujúcich možností:

Vzorkovnice s množstvom tvarov potrebných na vytvorenie určitého typu kresby      Šablóna Schémy a grafy sa napríklad otvorí so vzorkovnicou, ktorá obsahuje tvary na rýchle a jednoduché vytváranie schém a grafov.

Zlom sekcie Nasledujúca strana

Vhodná veľkosť mriežky a mierkové jednotky pravítka    Niektoré kresby vyžadujú osobitnú mierku. Šablóna Plán miesta sa napríklad otvorí s technickou mierkou, kde sa 1 palec rovná 1 stope.

Šablóna Plán miesta sa otvorí so špeciálnou technickou mierkou.

Špeciálne ponuky    Niektoré šablóny obsahujú jedinečné funkcie, ktoré môžete nájsť v špeciálnych ponukách. Napríklad, keď otvoríte šablónu Kalendár, na paneli s hlavnými ponukami sa zobrazí ponuka Kalendár. Ponuku Kalendár môžete použiť na konfiguráciu svojho kalendára alebo na importovanie údajov z programu Microsoft Office Outlook do kalendára.

Ikona návrhára relačných dotazov

Sprievodca na pomoc pri špeciálnych typoch kresieb    V niektorých prípadoch sa po otvorení šablóny programu Visio spustí sprievodca, ktorý vám pomôže začať. Šablóna Plán priestoru sa napríklad otvorí so sprievodcom, ktorý vám pomôže nastaviť informácie o priestore a miestnostiach.

Spúšťač dialógového okna Odsek

Čo ďalej?

Tu je niekoľko návrhov, ako sa oboznámiť s Visiom.

Získajte pomoc pri vytváraní zložitých kresieb

Pre mnoho šablón Visia môžete použiť základné kroky uvedené vyššie. Pre zložitejšie šablóny je užitočné prečítať si článok o konkrétnej šablóne.

 1. V ponuke Pomocník vo Visiu kliknite na položku Pomocník pre Microsoft Office Visio.

  Ponuka Pomocníka pre Visio

 2. V okne Pomocník kliknite na tlačidlo Zobraziť obsah.

  Kliknutím na ikonu zošita v okne Pomocníka pre Visio otvoríte tabuľku obsahu pre Visio.

 3. V okne Obsah kliknite na kategóriu kresby, ktorú chcete vytvoriť.

  posúvanie v Exceli pre Android

  Tip: Rozličné informácie môžete nájsť v priebehu niekoľkých minút prehľadávaním Pomocníka pre Visio.

Objavte množstvo šablón Visia

V závislosti od vydania Visia, ktoré používate, môžete použiť 25 (pre Microsoft Office Visio Standard 2007) alebo 64 (pre Office Visio Professional 2007) rôznych šablón. Ďalšie informácie o týchto šablónach nájdete prehľadávaním obrazovky Začíname, ktorá sa automaticky otvorí pri spustení Visia. Kliknite na rôzne kategórie a potom kliknutím na miniatúry šablón zobrazte väčšie verzie miniatúr a stručné popisy šablón.

Otvorené Okno Začíname pracovať na zobrazenie šablón sietí.

Prehľadávajte vzorkovnice

Otvorenie zoznamu vzorkovníc je výborným spôsobom, ako lepšie spoznať rôzne dostupné tvary, no ešte lepšie je niekoľko vzorkovníc priamo preskúmať.

Nemusíte ani otvárať diagram – jednoducho kliknite na položku Tvary v ponuke Súbor a potom prejdite nadol na vzorkovnicu, ktorú chcete otvoriť.

vzorkovnice otvorené z ponuky súboru.

Prehľadávajte ponuky

Otváranie ponúk je ďalším rýchlym spôsobom, ako získať prehľad o možnostiach práce v programe Visio. Medzi najobľúbenejšie ponuky patria ponuky Zobrazenie, Údaje a Tvar.

Ponuka Zobrazenie, ponuka Údaje a ponuka Tvar zobrazujú všetky svoje príkazy.

1. Ponuka Zobrazenie obsahuje zoznam všetkých špeciálnych okien kresieb programu Visio, ako aj príkazy na zapnutie alebo vypnutie vizuálnych pomôcok, ako napríklad kresliacej mriežky.

2. Ponuka Údaje obsahuje zoznam príkazov pre rozšírené funkcie, ako napríklad importovanie a zobrazovanie údajov. Tieto funkcie patria k najvýkonnejším funkciám, ktoré sú vo Visiu k dispozícii.

3. Ponuka Tvar obsahuje zoznam príkazov, ktoré otáčajú tvary a konektory v kresbe podľa vašich predstáv.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×