Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre vedúcich pracovníkov škôl

Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre vedúcich pracovníkov škôl

Začnite s centrom tímovej spolupráce v službách Office 365 for Education

Zjednodušte školskú komunikáciu a pohodlne spolupracujte

„Aplikácia Microsoft Teams nám ako zamestnancom školy umožnila komunikovať na vyššej úrovni. Umožnila nám znížiť počet odosielaných e-mailov tým, že máme jedno centrálne miesto na konverzácie a ukladanie súborov.“ – zástupca riaditeľa základnej školy

Aplikácia Microsoft Teams je digitálnym centrom, ktoré poskytuje konverzácie, schôdze, súbory a aplikácie na jednom mieste v službách Office 365 for Education. Pomocou aplikácie Teams môžu zamestnanci školy rýchlo a ľahko prejsť z konverzácií k tvorbe obsahu s kontextom, kontinuitou a transparentnosťou. Aplikácia Teams reaguje na jedinečné potreby rôznych skupín a umožňuje im ľahko spolupracovať a dokončovať zadané úlohy:

 • Spravujte projekty, úlohy a obsah pomocou aplikácií, ktoré používate každý deň – všetky sú dostupné v jednom pracovnom priestore

 • Udržiavajte si prehľad s informáciami a aktualizáciami poskytovanými v reálnom čase a zdieľanými v nepretržitých tímových konverzáciách, súkromných rozhovoroch (v prípade potreby môžu byť moderované), tímových schôdzach a ďalších kanáloch

 • Podporte aktívnu a bezproblémovú spoluprácu s integrovanými aplikáciami zo služieb Office 365, ako sú Word, Excel, PowerPoint a Onenote, a aplikáciami od vzdelávacích partnerov, ako sú busuu, Canvas, Flipgrid a Kahoot!

Poznámka: Služby Office 365 for Education teraz zahŕňajú aplikáciu Teams. To znamená, že aplikáciu Teams majú prostredníctvom služieb Office 365 for Education zadarmo k dispozícii všetci členovia pedagogického zboru, zamestnanci aj študenti.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza niekoľko príkladov, ako môžu učitelia spolupracovať v aplikácii Teams a podporiť inovatívne vyučovacie metódy a osvedčené postupy v školách kladúcich dôraz na spoluprácu.

Prečítajte si viac o novinkách v aplikácii Teams určených pre učiteľov, študentov a zamestnancov škôl.

Úloha

Popis

Poradné výbory pre zlepšovanie škôl

Efektívne programy a iniciatívy na zlepšenie škôl vyžadujú prístup zamestnancov k plnohodnotnej analýze údajov (napríklad percentilovým hodnoteniam) a jednoduchú spoluprácu medzi rôznymi tímami, ktoré zahŕňajú správcov, pedagógov a ďalších pracovníkov v celom okrese.

Plány reakcie na incidenty

Ak nastane udalosť (napríklad zdravotné riziko), rýchla a presná komunikácia pomáha zabezpečiť efektívnu reakciu. Pomocou aplikácie Teams môžu tímy reakcie na incidenty ľahko navrhovať a zdieľať včasné a vhodné informácie so študentmi, rodičmi, komunitou a koordinovať ďalšie zdroje (napríklad školské sestry).

Programy sociálneho a emocionálneho vzdelávania

Programy sociálneho a emocionálneho vzdelávania (SEL) môžu podporiť akademický úspech a pozitívne správanie, pričom znižujú emocionálne utrpenie a všeobecné nesprávne konanie¹. Kanály v tímoch môžu byť organizované napríklad pre päť kľúčových kompetencií programov sociálneho a emocionálneho vzdelávania: sebavedomie, sebestačnosť, spoločenské vedomie, vzťahové zručnosti a zodpovedné rozhodovanie.

Hodnotenie učiteľov

Hodnotenie výkonu učiteľov je časovo náročná, ale dôležitá pravidelná aktivita. Pomocou aplikácie Teams môžu správcovia zdieľať zdroje profesionálneho rozvoja so všetkými učiteľmi vo všeobecnom kanáli a spravovať súkromné komunikácie (v konverzáciách) a obsah (napríklad pomocou onenotových poznámkových blokov pre zamestnancov) s jednotlivými učiteľmi v samostatných kanáloch.

¹Hinton, M. (2017, March). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. (Hinton, M. (marec 2017). Štúdia poukazuje na to, že postgraduálne programy prispievajú ku kvalitnejšej vedomostnej úrovni v technických odboroch. Education Week.) Zdroj: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Informácie o aplikácii Teams

Podľa potreby môžete vytvoriť personálne tímy pre rôzne projekty, aktivity, výbory a procesy. Môžete tiež pozvať ostatných v škole alebo okrese, aby sa pripojili ako členovia tímu. Tímy je možné vytvoriť tiež na základe existujúcich skupín v Office 365 a akékoľvek zmeny vykonané v skupinách v Office 365 sa budú automaticky synchronizovať s aplikáciou Teams. Zjednodušuje sa tak proces pozývania a spravovania členov tímu a súbory skupín sa tak ukladajú do aplikácie Teams.

Poznámka: Môže byť lákavé iba priradiť skupinu vašich e-mailových distribučných zoznamov jednotlivým tímom zamestnancov, ale aplikácia Teams je o spolupráci v efektívnom prostredí, ktorá umožňuje dosiahnuť stanovený spoločný cieľ. Obmedzenia výhradnosti a „potrebu vedieť“ distribučných zoznamov môžete prekonať tým, že vytvoríte personálne tímy na správnych úrovniach pre pracovné skupiny vo vašej škole alebo okrese.

Jednotlivé personálne tímy môžu byť ďalej usporiadané do kanálov, ktoré obsahujú karty pre konverzácie, súbory, poznámky atď. Kanály sa dajú vytvoriť na základe rôznych potrieb tímu, napríklad podľa témy, disciplíny alebo predmetu. Záložky umožňujú zamestnancom nahrávať, kontrolovať a upravovať súbory, poznámky a prispôsobený obsah (napríklad dokumenty, tabuľky, prezentácie, videá, externé prepojenia, iné aplikácie atď.). Tento obsah je potom ľahko prístupný pre všetkých členov tímu.

Príklad

Poznámka: Nastavenie tímov na mobilnom zariadení je jednoduché a zabezpečíte, aby ste mohli pohodlne zostať v kontakte s vaším tímom odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Aplikáciu Teams si môžete stiahnuť z obchodu Microsoft Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) alebo Google Play (Android).

Predstavte aplikáciu Teams svojim kolegom

Začnite úvodným stretnutím, na ktorom stanovíte očakávania, poskytnete potrebné rady a predvediete základy používania aplikácie Teams. Požiadajte kolegov, aby používali aplikáciu Teams ako hlavný nástroj na komunikáciu a spoluprácu pri tímových aktivitách. Skúste použiť chat v aplikácii Teams namiesto krátkych e-mailov a SMS správ, aby ste všetkým predstavili pohodlie a funkčnosť, ktorú aplikácia Teams poskytuje.

Prispôsobte aplikáciu Teams svojmu jedinečnému scenáru

Úspešné personálne tímy potrebujú jednoduché a intuitívne nástroje na rýchlu a efektívnu komunikáciu a spoluprácu. Či už budete predsedať výboru, pripravovať plány reakcie na incidenty, vytvárať personalizované študentské programy, hodnotiť učiteľov alebo riadiť akúkoľvek inú spoluprácu, s aplikáciou Teams všetko úspešne zorganizujete. Pusťme sa do toho a prispôsobme aplikáciu Teams pre váš scenár vykonaním nasledujúcich krokov:

Vytvorte tím a pozvite členov tímu

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Teams, prejdite do spúšťača aplikácií Dlaždicová ponuka v ľavom hornom rohu služieb Office 365 for Education a výberom dlaždice Teams otvorte online aplikáciu (alebo ju stiahnite do počítača).

  Teams

  Poznámka: Ak máte problémy s prístupom k aplikácii Teams, kontaktujte správcu IT a uistite sa, že máte správnu licenciu.

 2. Vyberte tlačidlo Add team (Pridať tím) v spodnej časti zoznamu kanálov v aplikácii Teams.

 3. Vyberte tlačidlo Create team (Vytvoriť tím) a potom položku Staff Members (Zamestnanci).

  Výber tímu

  Poznámka: Ak vaša škola používa službu School Data Sync, vaše triedy sa automaticky vytvoria so zoznamami študentov pripojenými k informačnému systému vašej školy, takže sa nemusíte obávať tohto kroku.

 4. V okne Create your team (Vytvoriť tím) zadajte názov triedy a napíšte stručný popis jej účelu a potom vyberte tlačidlo Next (Ďalej).

  Vytvorenie tímu

  Poznámka: Ponechajte nastavenie Privacy (Ochrana osobných údajov) nastavené na možnosť Private—Only team owners can add members (Súkromné – členov tímu môžu pridávať iba vlastníci tímu) (toto nastavenie môžete neskôr zmeniť).

  Poznámka: Pred školením triedy prispôsobte nastavenie aplikácie Teams. Začnite vytvorením triedy, nastavením niekoľkých kanálov a pridaním niekoľkých kariet. Potom vytvorte niekoľko kariet s relevantným, zaujímavým a užitočným obsahom.

 5. Ľudí, skupiny a distribučné zoznamy z vašej školy alebo okresu pridáte úplne jednoducho. Keď začnete písať mená, zobrazí sa rozbaľovací zoznam ľudí vo vašom e-mailovom adresári zodpovedajúci tomu, čo píšete.

 6. Ak chcete pridať členov tímu, vyberte tlačidlo Add (Pridať), alebo vyberte neskôr tlačidlo Skip (Preskočiť), ak chcete najskôr nastaviť svoj obsah (odporúča sa).

  Pridanie členov

Vytvorte niekoľko hlavných kanálov a kariet so skvelým obsahom

Pri vytváraní nového personálneho tímu sa do tímu automaticky pridá kanál General (Všeobecné).

 1. Na lepšiu organizáciu tímu môžete vytvoriť ďalšie kanály. Predvolene má k týmto kanálom prístup každý člen tímu.

  Kanál

  Poznámka: Uverejňujte školiace tipy a oznámenia v kanáli General (Všeobecné), kde ich členovia tímu ľahko nájdu. Celá trieda na tomto mieste pohodlne získa pomoc a poradenstvo a tento kanál ocenia najmä noví členovia pripájajúci sa k aplikácii Teams.

 2. Ak chcete vytvoriť ďalšie kanály, vyberte v zozname kanálov trojbodku (...) vedľa názvu vášho tímu a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Add channel (Pridať kanál).

  Pridanie kanála

  Poznámka: Vytvorte niekoľko kanálov, aby ste mohli začať, a potom vyzvite členov tímu, aby vytvorili ďalšie kanály na základe tém, iniciatív alebo iných potrieb.

 3. V dialógovom okne zadajte názov kanála a napíšte stručný popis jeho účelu a potom vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  Vytvorenie kanála

  Poznámka: Po vytvorení niekoľkých kanálov v nich môžete uverejniť skutočný obsah, aby vaša trieda pri prvom prihlásení nevidela prázdnu stránku. Môžete napríklad začať novú konverzáciu tak, že v každom kanáli položíte niekoľko otázok, aby ste začali niekoľko diskusií, a @zmienite konkrétnych žiakov triedy, aby ste ich vytiahli do diskusie.

 4. V rámci jednotlivých kanálov môžete vytvárať karty pre rôzny obsah a aplikácie. V každom kanáli sa vytvorí niekoľko predvolených kariet vrátane kariet pre konverzácie, súbory, poznámkové bloky pre učebné predmety a priradené úlohy. Ak chcete vytvoriť novú kartu, vyberte + vpravo od predvolených kariet, potom pre kartu vyberte aplikáciu alebo súbor (napríklad PowerBI), pomenujte ju a vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  Karty Pridanie kariet

  Poznámka: Postup nastavenia sa v prípade niektorých aplikácií a služieb môže mierne líšiť od tu uvedených pokynov.

 5. Ak chcete vytvoriť novú kartu, ktorá odkazuje priamo na konkrétny súbor (napríklad národné štandardy, hodnotenia štátu a okresov alebo hodnotenia percentuálnych výsledkov testov), vyberte ikonu + napravo od predvolených kariet.

 6. Potom vyberte aplikáciu pre typ súboru (napríklad wordový dokument, excelovú tabuľku alebo powerpointovú prezentáciu), prejdite na názov súboru v časti Files (Súbory), zadajte názov karty a vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  Pridanie aplikácií

  Poznámka: Existujúci onenotový poznámkový blok pre učebné predmety na lokalite SharePoint alebo inej webovej stránke (ikona glóbusu) môžete pripnúť priamo do kanála ako kartu, aby mal k nemu celý tím pohodlný prístup.

Premiestnite e-mailové konverzácie do aplikácie Teams

Kanálom v aplikácii Teams môžete posielať e-maily, aby bola všetka komunikácia v tíme organizovaná a prístupná na jednom mieste.

 1. Ak chcete vytvoriť e-mailovú adresu pre kanál, vyberte trojbodku (...) napravo od kanála a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Get email address (Získať e-mailovú adresu).

 2. Vyberte tlačidlo Copy (Kopírovať) a uložte e-mailovú adresu do svojho zoznamu kontaktov alebo adresára.

  E-mail

  Poznámka: Posielajte e-maily do kanála a pokračujte v diskusii v aplikácii Teams.

 3. Výberom prepojenia advanced settings (Rozšírené nastavenia) v okne Get email address (Získať e-mailovú adresu) môžete obmedziť, kto môže odosielať e-maily tímu (napríklad ktokoľvek, iba členovia tímu alebo len odosielatelia z určených domén).

  Prijímanie e-mailov

  Poznámka: Obmedzenie toho, kto môže posielať e-maily do kanálu, zníži v aplikácii Teams pravdepodobnosť prijatia nevyžiadanej pošty alebo e-mailov pokúšajúcich sa o neoprávnené získavanie údajov.

 4. Nastavenia e-mailových oznámení môžete prispôsobiť pre rôzne udalosti (napríklad pre @zmienky o vašej osobe alebo odpovede na vami začaté konverzácie) výberom profilového obrázka v ľavom dolnom rohu aplikácie Teams a výberom položky Notifications (Oznámenia) v rozbaľovacej ponuke.

  Oznámenia

Plánovanie schôdzí v aplikácii Teams

 1. Ak chcete naplánovať schôdzu v aplikácii Teams, vyberte možnosť Meetings (Schôdze) v ľavom navigačnom paneli a potom kliknite na tlačidlo Schedule a meeting (Naplánovať stretnutie) v spodnej časti stredného navigačného panelu.

  Časový plán

  Poznámka: Plánované schôdze sú uvedené v strednom navigačnom paneli. K schôdzi sa môžete pripojiť priamo z aplikácie Teams výberom tlačidla Join (Pripojiť) zobrazeného vedľa schôdze.

 2. V okne New meeting (Nová schôdza) pridajte informácie o schôdzi a pozvite ľudí (keď začnete písať, zobrazia sa zodpovedajúce mená z vášho e-mailového adresára) alebo voliteľne vyberte kanál, v ktorom sa schôdza uskutoční, aby sa jej mohol zúčastniť ktokoľvek v tímovom kanáli.

 3. Pomocou funkcie Scheduling assistant (Asistent plánovania) skontrolujte dostupnosť členov tímu a začiarknite políčko Repeat (Opakovať), ak chcete nastaviť opakovanú schôdzu. Keď skončíte, vyberte tlačidlo Schedule a meeting (Naplánovať stretnutie).

  Nová schôdza

  Poznámka: Funkcia Meet Now (Stretnúť sa hneď) Kamera (nachádzajúca sa v dolnej časti karty Conversations (Konverzácie)) umožňuje členom tímu stretávať sa bez toho, aby museli naplánovať schôdzu alebo si rezervovať miestnosť alebo poslucháreň.

Preskúmanie toho, čo ste sa dozvedeli o aplikácii Teams

 • Aplikácia Teams je centrom na tímovú spoluprácu, ktoré je plne integrované do služieb Office 365 for Education, aby mohli členovia tímu ľahko komunikovať a spolupracovať pomocou známych aplikácií služieb Office 365, ako sú Word, Excel, Onenote a PowerPoint. Pre predplatiteľov služieb Office 365 for Education je aplikácia Teams zadarmo, takže ju môžu začať hneď používať!

 • Svoj tím môžete organizovať pomocou vlastných kanálov a kariet, ktoré vytvoríte, aby ste splnili požiadavky na spoluprácu. Karty môžu byť priamo prepojené so súbormi alebo iným obsahom alebo s aplikáciami služieb Office 365, ako sú napríklad Planner a PowerBI, alebo s aplikáciami od vzdelávacích partnerov, ako sú busuu, Canvas, Flipgrid a Kahoot!

 • Presuňte e-mailové konverzácie do aplikácie Teams a umožnite členom svojho tímu udržiavať si aktuálny prehľad v jednom pohodlnom a ľahko použiteľnom pracovnom priestore. Používajte chat v aplikácii Teams namiesto krátkych e-mailov, aby ste sa nestrácali v doručenej pošte.

 • Naplánujte videohovory alebo hovory cez Skype v aplikácii Teams pomocou funkcie Meetings (Schôdze), alebo použite funkciu Meet Now (Stretnúť sa hneď), aby ste sa rýchlo a jednoducho stretli s členmi tímu bez plánovania schôdze a pozývania potrebných ľudí.

 • Užitočné videá, ktoré vám pomôžu začať, si môžete pozrieť tu: Rýchle spustenie aplikácie Microsoft Teams.

 • Ďalšiu podrobnú pomoc nájdete tu: Pomocník pre Microsoft Teams.

 • Viac sa o novinkách v aplikácii Teams v službách Office 365 for Education dozviete v tomto blogu Vzdelávanie

 • Preskúmajte centrum pomoci pre Microsoft Education, ak potrebujete s niečím pomôcť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×