Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre pedagógov

Príručka Začíname s aplikáciou Microsoft Teams určená pre pedagógov

Začnite s digitálnym centrom pre výučbu a učenie v službách Office 365 for Education

Jednoducho spravujte svoj pracovný postup v triede a zapojte doň hlas každého študenta

„Aplikácia Microsoft Teams umožnila každému žiakovi v mojej triede, dokonca aj tým najtichším, naplno sa prejaviť.“ – učiteľ na základnej škole

Aplikácia Microsoft Teams je digitálnym centrom, ktoré poskytuje konverzácie, schôdze, súbory a aplikácie na jednom mieste v službách Office 365 for Education. Pomocou aplikácie Teams môžu učitelia rýchlo a ľahko prejsť z konverzácií k tvorbe obsahu s kontextom, kontinuitou a transparentnosťou. Aplikácia Teams reaguje na jedinečné potreby rôznych skupín a umožňuje im ľahko spolupracovať a dokončovať zadané úlohy:

 • Spravujte projekty, úlohy a obsah pomocou aplikácií, ktoré používate každý deň – všetky sú dostupné v jednom pracovnom priestore

 • Udržiavajte si prehľad s informáciami a aktualizáciami poskytovanými v reálnom čase a zdieľanými v nepretržitých tímových konverzáciách, súkromných rozhovoroch (v prípade potreby môžu byť moderované), tímových schôdzach a ďalších kanáloch

 • Podporujte bohatú spoluprácu a bezproblémové skúsenosti s integrovanými aplikáciami zo služieb Office 365, ako sú Word, Excel, PowerPoint a Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety a od vzdelávacích partnerov, ako sú busuu, Canvas, Flipgrid a Kahoot!

Poznámka: Služby Office 365 for Education teraz zahŕňajú aplikáciu Teams. To znamená, že aplikáciu Teams majú prostredníctvom služieb Office 365 for Education zadarmo k dispozícii všetci členovia pedagogického zboru, zamestnanci aj študenti.

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko príkladov, ako môžu učitelia spolupracovať v aplikácii Teams a podporiť inovatívne vyučovacie metódy a osvedčené postupy v spoločných učebniach a školách.

Prečítajte si viac o novinkách v aplikácii Teams určených pre učiteľov, študentov a zamestnancov škôl.

Úloha

Popis

Pútavý priebeh vyučovania

Ušetrite čas a jednoducho organizujte diskusie v triede, spravujte úlohy a spolupracujte so študentmi na vytváraní prispôsobených vzdelávacích prostredí a reagujte na jedinečné potreby študentov v oblasti vzdelávania a ich osobného rozvoja.

Zostavenie rozvrhu hodín

Zostavenie rozvrhov hodín pre rôzne predmety a triedy vyžaduje efektívnu komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi v celej škole alebo obvode.

Profesionálne vzdelávacie komunity

Spolupracujte s profesionálnymi vzdelávacími komunitami a zdieľajte osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu formovať príležitosti na profesionálny rozvoj a poskytnú podporu vašim kolegom.

Programy mimoškolských aktivít

Nedávna štúdia zistila, že programy mimoškolských aktivít u študentov výrazne zlepšujú kariérne znalosti konceptu STEM (80 %), podporujú pozitívnejší postoj ku konceptu STEM (78 %) a zvyšujú vytrvalosť a schopnosť kritického myslenia (72 %). 1. Učitelia môžu spolupracovať na neustálom vytváraní vzrušujúcich a stimulujúcich aktivít, ktoré povzbudia študentov k účasti v týchto dôležitých dobrovoľných programoch.

¹Hinton, M. (marec 2017). Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge. Education Week. Zdroj: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Informácie o aplikácii Teams

Môžete vytvoriť tímy pre rôzne triedy, projekty, aktivity (podľa potreby) a pozvať ostatných zo školy alebo okresu, aby sa pripojili ako členovia tímu. Tímy je možné vytvoriť tiež na základe existujúcich skupín v Office 365 a akékoľvek zmeny vykonané v skupinách v Office 365 sa budú automaticky synchronizovať s aplikáciou Teams. Zjednodušuje sa tak proces pozývania a spravovania členov tímu a súbory skupín sa tak ukladajú do aplikácie Teams.

Napríklad jednotlivé triedy môžu byť ďalej usporiadané do kanálov, ktoré obsahujú karty pre konverzácie, súbory, poznámky atď. Kanály sa dajú vytvoriť na základe rôznych potrieb triedy, napríklad podľa predmetu alebo skupiny založenej na projekte. Záložky umožňujú triede nahrávať, kontrolovať a upravovať súbory, poznámky a prispôsobený obsah (napríklad dokumenty, tabuľky, prezentácie, videá, externé prepojenia, iné aplikácie atď.). Tento obsah je potom ľahko prístupný pre všetkých v triede.

Poznámka: Nastavenie tímov na mobilnom zariadení je jednoduché a umožňuje pohodlne zostať v kontakte s vašou triedou odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Aplikáciu Teams si môžete stiahnuť z obchodu Microsoft Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) alebo Google Play (Android).

Predstavte aplikáciu Teams svojej triede

Začnite úvodným stretnutím, na ktorom stanovíte očakávania, poskytnete potrebné rady a predvediete základy používania aplikácie Teams. Požiadajte svoju triedu, aby používala aplikáciu Teams ako hlavný nástroj na komunikáciu a spoluprácu pri tímových aktivitách.

Prispôsobte aplikáciu Teams svojmu jedinečnému scenáru

Úspešné tímy potrebujú jednoduché a intuitívne nástroje na rýchlu a efektívnu komunikáciu a spoluprácu. Či už pripravujete rozvrhy hodín, vytvárate prispôsobené vzdelávacie prostredie alebo program pre mimoškolské aktivity, riadite akúkoľvek inú tímovú činnosť alebo projekt, aplikácia Teams vám pomôže všetko úspešne organizovať. V nasledujúcich krokoch vám ukážeme, ako začať a prispôsobiť aplikáciu Teams potrebám vašej triedy.

Vytvorte tím a pozvite členov tímu

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Teams, prejdite do spúšťača aplikácií v ľavom hornom rohu služieb Office 365 for Education a kliknutím na dlaždicu Teams otvorte online aplikáciu (alebo ju stiahnite do počítača).

  Poznámka: Ak máte problémy s prístupom k aplikácii Teams, kontaktujte správcu IT a uistite sa, že máte správnu licenciu.

 2. Kliknite na tlačidlo Add team (Pridať tím) v spodnej časti zoznamu kanálov v aplikácii Teams.

 3. Kliknite na tlačidlo Create team (Vytvoriť tím) a potom vyberte položku Classes (Triedy).

  Poznámka: Ak vaša škola používa službu School Data Sync, vaše triedy sa automaticky vytvoria so zoznamami študentov pripojenými k informačnému systému vašej školy, takže sa týmto krokom nemusíte zaoberať.

 4. V okne Create your team (Vytvoriť tím) zadajte názov triedy a napíšte stručný popis jej účelu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Poznámka: Ponechajte nastavenie Privacy (Ochrana osobných údajov) nastavené na možnosť Private—Only team owners can add members (Súkromné – členov tímu môžu pridávať iba vlastníci tímu) (toto nastavenie môžete neskôr zmeniť).

  Poznámka: Pred školením triedy prispôsobte nastavenie aplikácie Teams. Začnite vytvorením triedy, nastavením niekoľkých kanálov a pridaním niekoľkých kariet. Potom vytvorte niekoľko kariet s relevantným, zaujímavým a užitočným obsahom.

 5. Ľudí, skupiny a distribučné zoznamy z vašej školy alebo okresu pridáte úplne jednoducho. Keď začnete písať mená, zobrazí sa rozbaľovací zoznam zodpovedajúcich kontaktov z vášho e-mailového adresára. Ak chcete pridať členov tímu, kliknite na tlačidlo Add (Pridať), alebo kliknite na tlačidlo Skip (Preskočiť), ak chcete pridať členov tímu neskôr a najprv nastaviť obsah (odporúča sa).

Vytvorte niekoľko hlavných kanálov a kariet so skvelým obsahom

Pri vytváraní novej triedy sa do triedy automaticky pridá kanál General (Všeobecné). Na lepšiu organizáciu triedy môžete vytvoriť ďalšie kanály. Predvolene má k týmto kanálom prístup každý člen tímu.

Poznámka: Uverejňujte školiace tipy a oznámenia v kanáli General (Všeobecné), kde ich členovia tímu ľahko nájdu. Celá trieda na tomto mieste pohodlne získa pomoc a poradenstvo a tento kanál ocenia najmä noví členovia pripájajúci sa k aplikácii Teams.

 1. Ak chcete vytvoriť ďalšie kanály, vyberte v zozname kanálov trojbodku (...) vedľa názvu vášho tímu.

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Add channel (Pridať kanál).

 3. V dialógovom okne zadajte názov kanála a napíšte stručný popis jeho účelu a potom vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  Poznámka: Po vytvorení niekoľkých kanálov v nich môžete uverejniť skutočný obsah, aby vaša trieda pri prvom prihlásení nevidela prázdnu stránku. Môžete napríklad začať novú konverzáciu tak, že v každom kanáli položíte niekoľko otázok, aby ste začali niekoľko diskusií, a @zmienite konkrétnych žiakov triedy, aby ste ich vytiahli do diskusie.

 4. V rámci jednotlivých kanálov môžete vytvárať karty pre rôzny obsah a aplikácie. V každom kanáli sa vytvorí niekoľko predvolených kariet vrátane kariet pre konverzácie, súbory, poznámkové bloky pre učebné predmety a priradené úlohy. Ak chcete vytvoriť novú kartu, vyberte + vpravo od predvolených kariet, potom pre kartu vyberte aplikáciu alebo súbor (napríklad Word alebo Planner), pomenujte ju a vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  Poznámka: Postup nastavenia sa v prípade niektorých aplikácií a služieb môže mierne líšiť od tu uvedených pokynov.

 5. Ak chcete vytvoriť novú kartu, ktorá odkazuje priamo na konkrétny súbor (napríklad rozvrh hodín alebo podklady alebo interaktívnu prezentáciu pre triedu), kliknite na + vpravo od predvolených kariet a potom vyberte aplikáciu pre daný typ súboru (napríklad wordový dokument, excelovú tabuľku alebo powerpointovú prezentáciu), prejdite na názov súboru v časti Files (Súbory), zadajte názov karty a vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  Poznámka: Existujúci onenotový poznámkový blok pre učebné predmety na lokalite SharePoint alebo inej webovej stránke (ikona glóbusu) môžete pripnúť priamo do kanála ako kartu, aby mal k nemu celý tím pohodlný prístup.

Premiestnite e-mailové konverzácie do aplikácie Teams

Kanálom v aplikácii Teams môžete posielať e-maily, aby bola všetka komunikácia v triede organizovaná a prístupná na jednom mieste.

 1. Ak chcete vytvoriť e-mailovú adresu pre kanál, vyberte trojbodku (...) napravo od kanála.

 2. Potom v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Get email address (Získať e-mailovú adresu).

 3. Nakoniec vyberte tlačidlo Copy (Kopírovať) a uložte e-mailovú adresu do svojho zoznamu kontaktov alebo adresára.

  Poznámka: Posielajte e-maily do kanála a pokračujte v diskusii v aplikácii Teams.

 4. Kliknutím na prepojenie advanced settings (Rozšírené nastavenia) v okne Get email address (Získať e-mailovú adresu) môžete obmedziť, kto môže odosielať e-maily tímu (napríklad ktokoľvek, iba členovia tímu alebo len odosielatelia z určených domén).

  Poznámka: Obmedzenie toho, kto môže posielať e-maily do kanálu, zníži v aplikácii Teams pravdepodobnosť prijatia nevyžiadanej pošty alebo e-mailov pokúšajúcich sa o neoprávnené získavanie údajov.

 5. Nastavenia e-mailových oznámení môžete prispôsobiť pre rôzne udalosti (napríklad pre @zmienky o vašej osobe alebo odpovede na vami začaté konverzácie) kliknutím na profilový obrázok v ľavom dolnom rohu aplikácie Teams a výberom položky Notifications (Oznámenia) v rozbaľovacej ponuke.

Vytvorenie priradenie úlohy

 1. Ak chcete v aplikácii Teams vytvoriť úlohy, vyberte na karte triedy kartu Assignments (Priradené úlohy).

 2. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo New Assignment (Nová úloha).

 3. V okne New assign (Nová úloha) pridajte údaje o úlohe a pripojte referenčné materiály pre študentov. Môžete naplánovať dátum a čas jej splnenia, a dokonca rozhodnúť, či povolíte jej dokončenie po termíne.

 4. Keď skončíte, vyberte tlačidlo Assign (Priradiť).

  Poznámka: Úlohu môžete uložiť ako koncept, ak ešte nie ste pripravení na jej distribúciu. Na kartu Assignments (Úlohy) sa môžete kedykoľvek vrátiť a úlohu priradiť neskôr.

 5. Ak chcete skontrolovať a klasifikovať prácu študentov, vráťte sa na kartu Assignments (Úlohy) vo svojej triede.

 6. Ak chcete zobraziť všetky úlohy, ktoré študenti odovzdali, vyberte položku Review (Kontrola).

  Môžete zadať pripomienky a poznámky do zoznamu alebo vybrať príspevok jednotlivého študenta a pozrieť si jeho zadanú úlohu. V tomto zobrazení môžete tiež rýchlo a ľahko prejsť priamo na ostatných študentov.

Pridávanie komentárov pre študentov

Môže sa stať, že potrebujete odpovedať priamo študentovi alebo študent vám, ale funkcia chatu je zakázaná. Žiadne obavy, v aplikácii Teams môžete vždy použiť funkciu @zmienka. Jednoducho použite znak „@“ a zadajte meno študenta a potom zadajte svoj komentár. Daný študent dostane oznámenie, že ste reagovali. Pamätajte, že toto nie je súkromná správa a bude viditeľná pre všetkých študentov a pedagógov. 

Obnovenie odstránených tímov a kanálov

Odstránené tímy a kanály je možné obnoviť. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Files (Súbory) v ľavej časti obrazovky, potom v časti Cloud Storage (Cloudové úložisko) vyberte položku OneDrive.

 2. Vyberte položku Open In OneDrive (Otvoriť vo OneDrive).

 3. Potom vyberte Kôš a pozrite si odstránené poznámkové bloky a ďalší obsah. 

Archivovanie obsahu

V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob archivovania obsahu.  Ak chcete uložiť poznámkové bloky po skončení polroka (štvrťroka), môžete buď pridať tím a označiť ho ako archivovaný, alebo môžete kanály odstrániť a neskôr ich obnoviť v cloudovom úložisku OneDrive (kroky sú uvedené vyššie).

Kontrola toho, čo ste sa dozvedeli o aplikácii Teams

 • Aplikácia Teams je digitálnym centrom na výučbu a učenie, ktoré je plne integrované do služieb Office 365 for Education, aby mohli členovia tímu ľahko komunikovať a spolupracovať pomocou známych aplikácií služieb Office 365, ako sú Word, Excel, Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety a PowerPoint. Pre predplatiteľov služieb Office 365 for Education je aplikácia Teams zadarmo, takže ju môžu začať hneď používať!

 • Svoj tím môžete organizovať pomocou vlastných kanálov a kariet, ktoré vytvoríte, aby ste splnili požiadavky na spoluprácu. Karty môžu byť priamo prepojené so súbormi alebo iným obsahom alebo s aplikáciami služieb Office 365, ako sú napríklad Planner a PowerBI, alebo s aplikáciami od vzdelávacích partnerov, ako sú busuu, Canvas, Flipgrid a Kahoot!

 • Presuňte svoje e-maily do aplikácie Teams a uchovávajte všetky svoje konverzácie na jednom mieste.

 • Vytvorte úlohy a jednoducho spravujte všetky pracovné postupy vo svojej triede – od vytvárania a distribúcie prejdete na klasifikáciu a pripomienkovanie v jedinom okamihu.

 • Viac sa o novinkách v aplikácii Teams v službách Office 365 for Education dozviete v tomto blogu Vzdelávanie

 • Preskúmajte centrum pomoci pre Microsoft Education, ak potrebujete s niečím pomôcť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×