Príručka so stručným návodom pre Publisher

Publisher je počítačová aplikácia na tvorbu publikácií, ktorá pomáha vytvárať vizuálne pôsobivé publikácie s profesionálnym vzhľadom.

S Publisherom v počítači dokážete :

 • vytvoriť rozloženie obsahu pre tlačené alebo online publikácie pomocou množstva vopred navrhnutých šablón,

 • vytvoriť jednoduché položky, akými sú pozdravy alebo označenia,

 • vytvoriť zložité projekty ako ročenky, katalógy alebo profesionálne e-mailové bulletiny.

Snímka obrazovky s bulletinom vytvoreným zo šablóny v Publisheri.

Ak Publisher ešte nemáte a chcete si ho nainštalovať, pozrite si tému Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služieb Office 365 alebo balíka Office 2016 v PC alebo Macu.

Stiahnutie služieb Office 365

Prihlásenie sa

Pri každom zobrazení výzvy sa do Publishera, balíka Office alebo do služieb Office 365 prihláste pomocou konta Microsoft či pracovného alebo školského konta.

Prihlásení používatelia môžu:

 • ukladať alebo zdielať súbory pomocou OneDrivu,

 • spolupracovať s priateľmi a kolegami.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prihlásenie do balíka Office alebo Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

Snímka obrazovky s prihlasovacou stránkou konta Microsoft

Tvorba pomocou šablóny

 1. Otvorte Publisher.

  Ak už máte Publisher otvorený, vyberte položku Súbor > Nové.

 2. Vyberte alebo vyhľadajte šablónu:

  • Vyberte šablónu v časti NAJVÝZNAMNEJŠIE.

  • Vyberte položku VSTAVANÉ a vyberte šablónu.

  • Vyhľadajte šablónu pomocou:

   • poľa Vyhľadať šablóny online Tlačidlo Spustiť hľadanie alebo

   • položiek navrhovaného vyhľadávania.

 3. Vyberte položku Vytvoriť.

Snímka obrazovky so šablónami na domovskej obrazovke v Publisheri.

Uloženie informácií o zamestnaní na ich opätovné využitie

Uložte si informácie o zamestnaní, aby ste mohli vopred vyplniť polia, ušetriť čas a zaistiť konzistentnosť.

 1. Vyberte položku Vložiť >Informácie o zamestnaní

  > Upraviť informácie o zamestnaní.

 2. Vyberte položku Nové a zadajte svoje informácie.

 3. Vyberte položku Pridať logo a pridajte logo alebo obrázok. Vyhľadajte logo a vyberte položku Otvoriť.

 4. Do poľa Názov množiny informácií o zamestnaní zadajte názov ako Osobné, Škola alebo Firma.

 5. Vyberte položku Uložiť.

Obchodné informácie o Publisheri

Snímka obrazovky s dialógovým oknom na Vytvorenie novej množiny obchodných informácií.

Pridanie textového poľa

 1. Vyberte položku Domov > Nakresliť textové pole.

 2. Presúvaním krížového kurzora nakreslite pole tam, kde chcete pridať text.

 3. Do textového poľa zadajte text.

  Ak sa text do textového poľa nezmestí, môžete textové pole zväčšiť alebo prepojiť s iným textovým poľom.

Snímka obrazovky s textovým poľom na stránke súboru Publishera.

Vloženie obrázka

Máte možnosť vložiť obrázok z počítača alebo vložiť online obrázok z Facebooku, OneDrivu alebo webu.

 1. Vyberte položku Vložiť > Obrázky alebo

  Vložiť > Online obrázky.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a vyberte ho.

 3. Vyberte položku Vložiť.

Snímka obrazovky s oknom Vloženie obrázkov pre online obrázky.

Uloženie súboru

Keď súbor uložíte do cloudu, môžete ho zdieľať, spolupracovať na ňom s ostatnými a dostať sa k nemu z počítača, tabletu alebo telefónu.

 1. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte položku OneDrive.

  Osobné súbory môžete uložiť do priečinka OneDrive – osobné a pracovné súbory do OneDrivu vašej spoločnosti.

  Ako úložisko tiež môžete použiť iné umiestnenie v zozname alebo môžete pridať ďalšie umiestnenie.

Snímka obrazovky so stránkou Uložiť ako v zobrazení Backstage Publishera.

Prepájanie textových polí

Ak máte priveľa textu, ktorý potrebujete pridať do textového poľa, vyberte alebo vytvorte ďalšie textové pole a prepojte ich.

 1. Vyberte tlačidlo pretečenia Tlačidlo pretečenia textového poľa v Publisheri .

  Tvar kurzora sa zmení na krčah Krčah prepájajúci textové polia používaný na prepojenie textových polí .

 2. Vyberte textové pole, do ktorého má text pretekať.

  Takisto môžete kliknúť na ktorékoľvek miesto na stránke a vytvoriť nové textové pole pre pretečený text.

Snímka obrazovky s textovým poľom s pretekajúcim textom pripraveným na naliatie do iného textového poľa.

Zámena obrázkov

Presúvajte obrázky z konceptovej oblasti do rozloženia a zamieňajte ich, kým nedosiahnete požadované rozloženie.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Pomocou ikony hory presuňte obrázok na požadované miesto.

 3. Po zobrazení ružového zvýraznenia okolo obrázka pustite tlačidlo myši.

Výmena obrázkov

Orezanie obrázka

 1. Vyberte obrázok.

 2. Vyberte položku Nástroje obrázka – Formát > Orezať.

 3. Pomocou rukovätí orezania nastavte veľkosť obrázka:

  • Presunom stredovej rukoväte orežte danú stranu obrázka.

  • Ak chcete rovnomerne orezať dve strany, podržte počas presúvania stredovej rukoväte stlačený kláves Ctrl.

  • Ak chcete rovnomerne orezať všetky štyri strany, podržte počas presúvania rohovej rukoväte stlačenú kombináciu klávesov Ctrl + Shift.

 4. Orezanie dokončíte kliknutím mimo obrázka.

Snímka obrazovky s orezávaným obrázkom.

Pridanie efektov obrázkom

Obrázkom možno pridať efekty ako tieň, odraz, žiara, mäkké okraje, skosenie a priestorové otáčanie.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Vyberte položku Nástroje obrázka – Formát > Efekty obrázkov.

 3. Vyberte efekt: Tieň, Odraz, Žiara, Mäkké okraje, Skosenie alebo Priestorové otáčanie.

 4. Vyberte požadovaný efekt.

Efekt obrázka

Pridanie efektov do textu

Textu možno pridať efekt tieňa, odrazu, žiary a mäkkých okrajov.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Vyberte položku Nástroje textových polí – Formát > Textové efekty.

 3. Vyberte typ efektu: Tieň, Odraz, Žiara alebo Mäkké okraje.

 4. Vyberte požadovaný efekt.

Textové efekty

Pridanie preddefinovaného bloku

Publisher ponúka stovky preddefinovaných blokov, ktoré možno použiť v publikáciách. Napríklad nadpisy, kalendáre, orámovania a reklamy.

 1. Vyberte kartu Vložiť.

 2. Vyberte z možností preddefinovaných blokov:

  • Časti strany,

  • Kalendáre,

  • Orámovanie a zvýraznenie alebo

  • Reklamy.

Zobrazenie všetkých preddefinovaných blokov

 • Vyberte položku Zobraziť knižnicu preddefinovaných blokov Tlačidlo spúšťača dialógového okna na páse s nástrojmi .

 • Vyberte v knižnici požadovaný preddefinovaný blok a potom vyberte položku Vložiť.

Preddefinované bloky Publishera Snímka obrazovky s časťou okna Knižnice preddefinovaných blokov so zobrazením miniatúr v kategórii Časti strany.
Získanie pomoci pre Publisher
 1. V pravom hornom rohu vyberte znak ?

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zozname Hlavné kategórie vyberte kategóriu a tému.

  • Vyberte položku Prehľadávať Pomocníka, zadajte, s čím potrebujete pomôcť, a potom vyberte položku Hľadať Tlačidlo vyhľadávania na table Pomocníka .

Snímka obrazovky s tablou Pomocníka v Publisheri 2016 so zobrazením výsledkov vyhľadávania výrazu Trifold.

Pomocník a školenia pre Publisher

Školenia pre Publisher

Pomocník pre Publisher

Fotografia ženy pracujúcej s tabletom Surface.
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×