Príručka so stručným návodom pre Project 2016

S Projectom môžete:

 • vytvárať plány projektu,

 • vytvárať projektové tímy a priraďovať zdroje,

 • zobrazovať rôzne zobrazenia úloh a zdrojov,

 • posudzovať priebeh,

 • spravovať rozpočty.

Obrázok ukazujúci dve zobrazenia plánu projektu

Táto príručka so stručným návodom sa vzťahuje na Microsoft Project 2016 a na počítačového klienta Project Online, ktorý je k dispozícii s predplatným na Office 365. Project Online obsahuje niektoré ďalšie funkcie, ktoré podporujú aj online interakciu.

Vytvorenie projektu zo šablóny

 1. Otvorte Project.
  Ak už plán projektu používate, vyberte položku Súbor > Nové.

 2. Vyberte šablónu alebo do poľa Vyhľadať šablóny online zadajte požadovanú šablónu a potom stlačte kláves Enter.
  Prípadne vyberte položku Prázdny projekt a vytvorte úplne nový projekt.

 3. Ak chcete zobraziť informácie o prvkoch, ktoré sú zahrnuté v šablóne, vyberte šablónu spolu so všetkými možnosťami.

 4. Vyberte požadované možnosti a potom vyberte položku Vytvoriť.

Zmeňte v šablóne zdroje, úlohy a trvanie tak, aby vyhovovali vášmu projektu.

Poznámka : Ak chcete vytvoriť nový projekt z existujúceho projektu, zmeňte počiatočné a koncové dátumy projektu a potom uložte súbor projektu s novým názvom alebo na iné miesto.

Snímka obrazovky so šablónami plánu projektu v kategórii pre podniky.

Pridanie úloh do projektu

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Do prvého prázdneho poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy.

 3. Stlačte kláves Enter.

 4. Požadované úlohy zadáte zopakovaním krokov 2 a 3.

Ak pridávanie úloh po jednej trvá príliš dlho, môžete využiť aj tieto možnosti:

Snímka obrazovky s automaticky naplánovanými úlohami, ktoré sú zadané v novom pláne projektu.

Prehľad úloh v projekte

Znížením alebo zvýšením úrovne úloh zobrazíte hierarchiu. Úloha so zníženou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou a úloha, ktorá sa nachádza o úroveň vyššie, sa stane súhrnnou úlohou.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názov úlohy vyberte úlohu alebo úlohy, ktorých úroveň chcete znížiť alebo zvýšiť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Úloha > Plán >Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava a zmeňte úlohu na čiastkovú úlohu.

  • Vyberte položku Úloha > Plán > Zvýšiť úroveň úlohy Tlačidlo Zvýšiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava a zmeňte úlohu na súhrnnú úlohu.

Čiastkové a súhrnné úlohy môžete použiť na zobrazenie jednotlivých fáz, jednoduchú navigáciu v rámci veľkého projektu a mnoho ďalšieho.

Snímka obrazovky s prehľadom úloh v pláne projektu.

Prepojenie úloh v projekte

Prepojením dvoch ľubovoľných úloh v projekte môžete zobraziť ich vzťah, čo sa vlastne nazýva závislosť úlohy. Po prepojení úloh sa všetky zmeny vykonané v jednej úlohe prejavia aj v druhej.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a vyberte dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Vyberte položku Úloha > Prepojiť vybraté úlohy Tlačidlo Prepojiť úlohy na karte Úloha na páse s nástrojmi alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F2.

Project podporuje štyri druhy prepojení úlohy, pomocou ktorých môžete zobraziť rôzne vzťahy.

Ďalšie informácie o prepojeniach úloh a plánovaní nájdete v téme Ako Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí.

Zložená snímka obrazovky prepojených úloh v pláne projektu a s Ganttovým grafom.

Zmena zobrazenia

 1. Vyberte kartu Zobraziť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť.

  • Vyberte položku Ganttov graf > Ďalšie zobrazenia a zobrazte všetky dostupné zobrazenia. Potom v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia vyberte požadované možnosti.

Potrebujete pomoc pri výbere správneho zobrazenia projektu?

Zložená snímka obrazovky skupiny zobrazenia úloh a zobrazenia prostriedkov na karte Zobrazenie a plán projektu v zobrazení Kalendára.

Pridanie medzníka

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Do prvého prázdneho riadka zadajte názov medzníka alebo vyberte úlohu, ktorú chcete zmeniť na medzník.

 3. Do poľa Trvanie zadajte hodnotu 0.

 4. Stlačte kláves Enter. Symbol medzníka je odteraz súčasťou Ganttovho grafu.

Obrázok symbolu medzníka v Ganttovom grafe

Priraďovanie osôb k úlohám

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názvy zdrojov vyberte šípku pri úlohe, ktorú chcete priradiť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zozname vyberte ľudí, ktorí budú na úlohe pracovať.

  • Ak sa nezobrazuje meno osoby, ktorú chcete priradiť, zadajte nové meno.

Poznámka : Ak sa v zozname nezobrazujú žiadne mená, do projektu ešte nebol nikto pridaný. Zadajte do stĺpca meno alebo pridajte k projektu zdroje skôr, než ich priradíte k práci na úlohách.

Zložená snímka obrazovky úloh s priradenými zdrojmi v pláne projektu a s Ganttovým grafom.

Nastavenie pôvodného plánu

Nastavením a uložením pôvodného plánu môžete vytvoriť snímku pôvodného plánu. Takto budete vidieť, ako sa váš projekt v porovnaní s pôvodným plánom vyvíja.

 1. Vyberte položku Projekt > Plán > Nastaviť pôvodný plán > Nastaviť pôvodný plán.

 2. V zozname Nastaviť pôvodný plán vyberte pôvodný plán, ktorý chcete nastaviť.

  Tip : V jednom projekte môžete nastaviť až 11 pôvodných plánov. Nastavte ich a majte vždy aktuálne informácie o priebehu práce na projekte.

 3. Vyberte položku Celý projekt.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom na nastavenie pôvodného plánu.

Vytvorenie zostavy projektu

 1. Vyberte kartu Zostava.

 2. V skupine Zobraziť zostavy vyberte požadovaný typ zostavy a potom vyberte konkrétnu zostavu.

  Ak chcete napríklad otvoriť zostavu Prehľad projektu, vyberte položku Zostava > Tabule > Prehľad projektu.

Zostava Prehľad projektu

Pomocník pre Project

 1. Vyberte položku Povedzte, čo chcete urobiť.

 2. Napíšte, s čím potrebujete pomôcť.

 3. Vyberte niektorý z výsledkov hľadania alebo vyberte položku Získať pomoc a potom vyberte tému Pomocníka.

„Povedzte, čo chcete urobiť“ v Projecte 2016
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×