Príručka pre roly správcu pre Project Web Access

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje činnosti, ktoré sú k dispozícii, keď máte povolenia správcu nad Microsoft Office Project Web Access. Pridávanie široký prehľad o Project Web Access z pohľadu správcu.

Poznámka: Táto príručka neobsahuje informácie o nasadení Microsoft Office Project Server 2007 v celej organizácii. Ďalšie informácie o nasadiť a spravovať Project Server 2007 na lokalite TechNet.

V závislosti od skupiny zabezpečenia, ku ktorým sú priradené, používateľov môžete pracovať s políčkom funkcie pomocou Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 alebo oboje.

Poznámka: Ak sa nezobrazuje prepojenie Nastavenie servera v rýchle spustenie programu Project Web Access, potom nemusíte patrí do skupiny administrators a nie je možné vykonávať akcie, ako je prispôsobenie zobrazení, nastavenie zostavy, nastavenie časových výkazov alebo vymazanie projekty.

Čo môžete robiť s povoleniami správcu?

Práca na domovskej stránke Project Web Access

Práca s úloh a časových výkazov

Práca so zdrojmi

Práca v centre projektov

Analýza údajov a vytváranie zostáv

Spolupráca s ostatnými používateľmi v organizácii

Správa podnikových funkcií

Správa zobrazení

Práca s programu Project Professional

Získanie nasadenie radu, blogy a ďalšie informácie online

Práca na domovskej stránke Project Web Access

Domovská stránka Project Web Access je hlavný vstupný bod pre používateľov, ktorí pracujú s údajmi, ktoré sú uložené v databáze Project Server 2007. Keď ste prihlásení do Project Web Access, čakajúcich položiek, ktoré vyžadujú, aby akcie (napríklad aktualizácie úloh, ktoré musia byť schválené) a položiek, ktoré sa zmenili od posledného, ktoré ste prihlásení sú zobrazené. Na domovskej stránke, máte prístup k políčkom funkcií vrátane úloh, centrum projektov, stredisko zdrojov, aktualizácie, správy o stave, dokumenty, problémoch a rizikách stránok.

Poznámka: Funkcie, ktoré sú k dispozícii na serveri, rola používateľa, povolenia, ktoré sú priradené používateľovi, kategórie zabezpečenia, do ktorej patrí používateľ určujú obsah, ktorý sa zobrazí na domovskej stránke Project Web Access (vrátane projektov a Zobrazenie priradené ku kategórii zabezpečenia), a všetky prispôsobenia, ktoré boli nakonfigurované na domovskej stránke.

Prístup pomocou webového Domovská stránka aktivity projektu

Na začiatok stránky

Práca s úloh a časových výkazov

Spravovanie úloh

Spravovať aktualizácie úloh

Správa časových výkazov

Integrácia s programom Outlook

Skôr ako členovia tímu môžete zaznamenať časový výkaz hodín alebo ich úloha stav, správca musí nastaviť časové výkazy a stav úlohy. Časové výkazy zaznamenávať skutočné hodiny pracovali v úlohách, projektoch a iných položiek a sú dôležité, ak sledujete využitie, platené čas a ostatných časovo ohraničených kritérií. Členovia tímu môžete zadať stav úlohy pomocou ich stránky moje úlohy, ktoré umožňuje správcovi sledovať stav alebo sledovať priebeh s ohľadom na splnenie úloh v projektoch.

Ak má vaša organizácia projektoví manažéri a ich bude sledovať priebeh projektov vytvorili v Office Project Professional 2007, ktorú chcete sledovať stav úlohy.

Na začiatok stránky

Spravovanie úloh

Členovia tímu môžete použiť stránku Moje úlohy v aplikácii Project Web Access na zobrazenie, úpravu, delegáta a aktualizácia úloh a pracovných časov, ktoré sú priradené k nim projektový manažér, ktorý používa Project Professional 2007. Ak chcete získať prístup k stránke Moje úlohy, kliknite na položku Moje úlohy na paneli Rýchle spustenie.

Činnosti spravovania úloh

Na začiatok stránky

Spravovať aktualizácie úloh

Na stránke aktualizácie úloh v aplikácii Project Web Access môžete skontrolovať zmeny k úlohám a pracovný čas, ktorý členovia tímu odoslať z ich stránky moje úlohy. Stránky aktualizácie úloh môžete použiť aj na aktualizáciu projektov s najnovšími informáciami.

Projekty môžete aktualizovať informáciami zo stránky úlohy aktualizuje dvomi spôsobmi:

 • Manuálne     Jednotlivé úlohy zmeny môžete prijať kliknutím na položku prijať na stránke aktualizácie úloh. Ak odpovedáte na žiadosť o zmenu úlohy pred jej prijatí, požiadavku na zmenu sa odstráni zo zoznamu na stránke aktualizácie úloh do odpovede členom tímu. Môžete aktualizovať a odpovedanie na nové úlohy a žiadosti o delegovanie úloh v rovnakom čase.

 • Automaticky (pomocou pravidiel)     Môžete vytvoriť a spustiť pravidlá na automatickú aktualizáciu projektov so zmenami, ktoré nie sú potrebné preskúma pred schválenia. Môžete vytvoriť pravidlá, ktoré spustenie špecifických projektoch, pre všetky projekty, pre konkrétne zdroje, alebo pre skupiny zdrojov na určité miesto rozdelenia štruktúry zdroja (RBS) vašej organizácie.

Činnosti spravovania aktualizácie úloh

Na začiatok stránky

Správa časových výkazov

Časové výkazy zaznamenávať skutočné hodiny pracovali v úlohách, projektoch a iných položiek a sú dôležité, ak sledujete využitie, platené čas a ostatných časovo ohraničených kritérií.

Mali by ste vytvoriť časového výkazu, ak:

 • Chce vaša organizácia sledovanie platené a nonbillable hodín.

 • Potrebujete integrácia s účtovný systém pre mzdy alebo na účely fakturácie.

 • Správa chce Zobraziť Podrobnosti o počet hodín, ktoré trávia zdroje a ako tie hodiny sú sa minúť (nadčasy platené verzus štandard platené verzus nonbillable).

Činnosti spravovania časového výkazu

Na začiatok stránky

Integrácia s programom Outlook

Project Web Access spôsobom ovplyvňuje Microsoft Outlook, aby členovia tímu aktualizovať svoje úlohy pomocou Office Outlook 2007 2003 alebo XP. Aby ste mohli používať všetky funkcie integrácie programu Outlook, členovia tímu musia:

 • Máte platné používateľské konto pre Project Web Access na prístup k stránke, z ktorej sú nakonfigurované funkcie integrácie programu Outlook.

 • Použitie Office Outlook 2007 2003 alebo XP.

 • Stiahnite a nainštalujte doplnok Microsoft Office Project pre aplikáciu Outlook.

Aktivity v rámci programu Outlook

Na začiatok stránky

Práca so zdrojmi

Správa zdrojov informácií

Projekty zamestnancov

Plánovanie podľa schopností

Práca s dni voľna a iných Mimopracovný čas (administratívneho času)

Projektoví manažéri a správcovia zdrojov používať strediska zdrojov v aplikácii Project Web Access na zobrazenie, úprava a analyzovať informácie pre jedného alebo viacerých zdroje, ktorí sú priradené k úlohám v projektoch, ktoré sú Publikované databázy programu Project Server. Stredisko zdrojov sa zobrazí zoznam zdrojov v podniku fond zdrojov; povolenie na zobrazenie položiek v stredisku zdrojov sa poskytuje správca servera Project Server.

Na začiatok stránky

Správa zdrojov informácií

V stredisku zdrojov, môžete upraviť informácie o zdrojoch, napríklad ich e-mailové adresy, informácie o konte a skupiny, ku ktorému patrí. Môžete zobraziť aj ich úlohy a dostupnosti.

Prostredníctvom programu Project Professional 2007 možno zmeniť len niektoré atribúty zdroja, napríklad ich nastavenia kalendára.

Činnosti spravovania zdrojov informácií

Na začiatok stránky

Projekty zamestnancov

Projektoví manažéri môžete vytvoriť tímy projektov založených na mnoho rôznych parametrov, vrátane odbornosti zdroja a dostupnosti zdrojov. Môžete použiť funkciu zostaviť tím v aplikácii Project Web Access na zostavenie projektového tímu.

Ak použijete funkciu zostaviť tím, zvážte nasledovné:

 • Správcovia nemusí byť možné zobraziť všetky zdroje alebo budú môcť všetky z nich priradiť k projektom.

 • S cieľom nájsť zdroje, ktoré majú potrebné schopnosti nastaví, vaša organizácia musí Použite kódy štruktúry rozdelenia zdrojov (RBS) a iných podnikového zdroja kódy prehľadu, ktoré sa používajú na definovanie rôzne zručnosti a zdroja vzťahy v organizácia.

 • Úlohy môžete priradiť tímu zdrojov; Členovia tímu jednotlivých potom môžete vybrať úlohy, ktoré sa majú priradené k sebe.

 • Správcovia môžete použiť obe typy navrhované a potvrdené rezervácie pre zdroje. Priradenie zdrojov k projektom bez toho, aby ich dopúšťajú, manažérov sledovať potenciálne priradenia zdrojov na navrhovaný nový projekt. Služba organizácie, napríklad často používajú navrhované rezervácie tak, že môžete porovnať rôzne scenáre nasadenia a spravovať priradené úlohy navrhované a schválené. Správcovia zdrojov v organizáciách využívajúcich centralizované fond zdrojov a projektoví manažéri, ktorí nemajú vlastné personálne použitie navrhované rezervácie na sledovanie a správa požiadaviek na počet zamestnancov.

Niektoré zdroja atribúty a nastavenia, napríklad nastavenia kalendára a nahradené zdroje možno zmeniť iba pomocou programu Project Professional 2007.

Personálne aktivity projektu

Na začiatok stránky

Plánovanie podľa schopností

Ak chcete nájsť najlepšie zdroja pre prácu, pomocou funkcie podľa schopností plánovania, ktoré sú k dispozícii v Project Web Access a Project Professional 2007 ako súčasť organizácie Enterprise Project Management (EPM) riešenia. Pomocou Sprievodcu nahradením zdrojov v rámci programu Project Professional 2007 všeobecné zdroje nahraďte skutočnými zdrojmi. Použite funkciu zostaviť tím v Project Web Access na vytvorenie Nájdite prostriedky správne zručnosti pre prácu.

Prostredníctvom programu Project Professional 2007 možno zmeniť len niektoré atribúty zdroja, napríklad nastavenia kalendára a sprievodcu nahradením zdrojov.

Plánovanie činností podľa schopností

Na začiatok stránky

Práca s dni voľna a iných Mimopracovný čas (administratívneho času)

Project Web Access umožňuje sledovanie Mimopracovný čas (administratívneho času), napríklad dovolenku tímových schôdzí, školenia, interné projekty a iné neprojektový čas. Členovia tímu zadajte administratívneho času na ich moje časové výkazy strany.

Vaša organizácia má sledovať čas na správu, ak:

 • Ktoré sú integrácia s účtovný systém, ktorá si vyžaduje údaje o výnimky.

 • Váš tím správy chce Zobraziť zostavy na výnimky.

 • Projektoví manažéri alebo správcovia zdrojov, aby členovia tímu, zadajte čas mimo pracoviska tak, aby čas sa zobrazí ako nedostupné pre nasadenia projektu.

Činnosti spravovania administratívneho času

Na začiatok stránky

Práca v centre projektov

Centrum projektov ponúka pohodlný spôsob projektoví manažéri, členovia tímu a ďalšie zainteresované strany projektu zobrazíte podrobné informácie o jednotlivých projektov a chcete zobraziť súhrnné informácie o projektoch v celej organizácii. Každý používateľ, ktorý má povolenie na prístup do centra projektov v Project Web Access alebo Project Professional 2007 môžete použiť centrum projektov na prácu s každý projekt, ku ktorým sú priradené. Iba projekty, ktoré sú Publikované Project Server 2007 databázy sú k dispozícii v centre projektov.

Centrum projektov aktivít

Na začiatok stránky

Analýza údajov a vytváranie zostáv

Spravovanie správ o stave

Práca so zostavami OLAP

Project Web Access poskytuje množstvo možností vytvárania zostáv pomôcť svojmu tímu efektívne spolupracovať. Členovia tímu môžete vytvoriť správy o stave môžete zaznamenať ako pokročili svoje úlohy. Okrem toho projektovým manažérom môžete vytvárať zostavy podrobné OLAP online analytical processing ().

Niektoré úlohy môžete vykonať len používatelia, ktorí patria do skupiny administrators Project Web Access. Ak sa nezobrazuje prepojenie Nastavenie servera v rýchle spustenie programu Project Web Access, potom sa nepatrí do skupiny administrators, a nie je možné vykonávať akcie, ako je prispôsobenie zobrazení, nastavenie zostavy, nastavenie časových výkazov alebo vymazanie projekty.

Na začiatok stránky

Spravovanie správ o stave

Správy o stave popisuje priebehu priradených úloh. Projektoví manažéri je zautomatizovať proces vyžaduje a prijímanie informácií o stave; Členovia tímu môžu posielať požiadavky správy o stave a členovia tímu potom môžu odpovedať na ne tým, že požadované informácie. Členovia tímu môžete tiež spustiť odosielanie správ o stave. Projektoví manažéri správy o stave nakonfigurovať tak, aby dostávali jednotlivé príspevky a zlúčených zostáv, ktorý zlučuje odpovede.

Stav zostavy riadenia aktivity

Na začiatok stránky

Práca so zostavami OLAP

Manažéri na rôznych úrovniach môžete použiť rôzne zostavy na analýzu výkonu projektu a zdrojov do projektu alebo viacerých projektoch. Ak chcete interaktívne pracovať so zostavami a zmenili niektoré polia, ktoré ich štruktúru, môžete použiť zobrazenia kontingenčnej tabuľky a kontingenčný graf. Tieto zostavy lepšie pochopiť stav vašej organizácie reprezentovaný výkonu projektu a zdrojov.

Niektoré zostavy, ako je napríklad vizuálne zostavy môžete vytvoriť iba a prezerať pomocou programu Project Professional 2007.

OLAP zostavy riadenia aktivity

Na začiatok stránky

Spolupráca s ostatnými používateľmi v organizácii

Project Web Access obsahuje množstvo funkcií, ktoré vaša organizácia Poučte spolupracovať na projektové úlohy, problémy, riziká a iných oblastí, ktoré ovplyvňujú úspešnosť projektu.

Aktivity spolupráce

Na začiatok stránky

Správa podnikových funkcií

Project Web Access správcov môžete prispôsobiť a ovládať funkcie zo stránky Nastavenie servera.

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť a zapnúť určité funkcie a stránky musí udeliť konkrétne povolenia.

Podnikové funkcie správy činností

Na začiatok stránky

Správa zobrazení

Zobrazenia sú živé interaktívne zostavy projektu a zdrojov informácií, ktoré sú uložené v databáze Project Server 2007. Zobrazenie povoliť členov projektového tímu informácie okrem vlastných úloh, úlohy a projekty. Zobrazenie môžete tiež povoliť projektu a zdrojov manažéri oznámiť dôležité informácie o svojich projektoch iných jednotlivcami a skupinami v organizácii. Napríklad niektoré zobrazenia umožňujú členom tímu, informácie o iba svoje projekty. Iné zobrazenia povoliť manažéri projektu a zdrojov na sledovanie stavu úloh vo svojich projektoch, určenie dostupnosti zdrojov a podľa potreby ich projekty, zručnosti dostupných zdrojov.

Dostupné zobrazenia patrí napríklad centra projektov, priradenia zdrojov, stredisko zdrojov, moje úlohy a moje časové výkazy, analýza údajov zdroj plány a Zostavovač tímu zobrazení.

Poznámka: Project Web Access používatelia musia mať konkrétne oprávnenia na zmenu stránky. V prípade používateľa na budete môcť pridať zoznamy, napríklad prieskumov a Fotogaléria, napríklad políčkom správca potrebné nastaviť prispieť povolenie aplikácie Project Web Access pre daného používateľa.

Zobrazenie správy aktivít

Na začiatok stránky

Práca s programu Project Professional

Project Professional 2007 môžete použiť na vykonávanie mnohých úloh projektu správy ako súčasť riešenia Enterprise Project Management (EPM) pre vašu organizáciu.

Poznámka: Project Server 2007 povolenia sú potrebné na dokončenie rôznych úloh správy podnikového projektu pomocou programu Project Professional.

Profesionálne aktivity projektu

Na začiatok stránky

Získanie nasadenie radu, blogy a ďalšie informácie online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×