Office
Prihlásenie

Príručka plánovania SharePointu Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako globálny služieb Office 365 alebo SharePoint správcu vo svojej organizácii, môžete použiť Centrum spravovania služby SharePoint na:

 • Vytváranie a správa kolekcií klasické lokalít vrátane prideľovanie a monitorovanie ukladacieho priestoru kolekcie lokalít

 • spravovať povolenia a používateľov a pomáhať so zabezpečením obsahu na lokalitách,

 • Správa používateľských profilov a konfigurácia nastavení OneDrive (nazývané "Osobné lokality" nastavenia v centre spravovania)

 • zapnúť a konfigurovať konkrétne funkcie služby SharePoint Online alebo globálne nastavenia.

Tu je prehľad dôležitých podrobností, ktoré by ste mali zvážiť pri plánovaní spôsobu zostavenia, konfigurácie a správy prostredia služby SharePoint Online.

Kolekcie lokalít má rovnakého vlastníka a zdieľa správne nastavenia, napríklad povolenia. Ak chcete vytvoriť kolekciu lokalít, lokalitu najvyššej úrovne sa automaticky vytvorí v kolekcii lokalít. Klasické lokalít, môžete vytvoriť jednu alebo viac podlokalitách lokality najvyššej úrovne. Môžete vytvoriť samostatné kolekcie lokalít pre každú jednotku práce.

Nastavenia kolekcií lokalít v centre spravovania služby SharePoint

Usporiadanie kolekcií lokalít závisí od veľkosti vašej organizácie a jej podnikových potrieb. Informácie o vytváraní kolekcií lokalít nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít.

Komunikácie lokalít a nových tímových lokalít, ktoré patria do skupín služieb Office 365 nie je vytvorený alebo spravované v centre spravovania klasické SharePoint. Informácie o vytvorení týchto lokalít nájdete v téme vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online a vytvorenie komunikácie lokality SharePoint Online. Informácie o tom, čo umožňuje používateľom vytvárať lokality nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online. Informácie o spravovaní týchto lokalít pomocou Microsoft PowerShell nájdete v téme spravovanie tímových lokalít a lokalít komunikácie pomocou prostredia PowerShell.

Ak zistíte, niekoľko základných Podrobnosti. – napríklad čo kolekcie lokalít sa použije pre a ktoré používatelia musia mať prístup k nemu – a potom to vám pomôže pri rozhodovaní o tom, aký typ šablóny lokality použiť, koľko ukladacieho priestoru chcete vyhradiť , a koľko kolekcií lokalít budete musieť vytvoriť. Ak je potrebné skontrolovať k limitu ukladacieho priestoru alebo počet kolekcií lokalít, ktoré sú podporované v pláne, pozrite si tému SharePointu Online obmedzenia.

Keď chcete určiť toto:

Položte si túto otázku: :

Aký typ lokalít mám vytvoriť?

Informácie o nových šablón lokalít a množstvo klasickej šablóny dostupné v SharePoint Online nájdete v téme pomocou šablóny vytvoriť rôzne typy lokalít SharePoint.

 • Sa chcete pripojiť skupinu ľudí na spoluprácu, alebo chcete vysielanie obsah pre širšie publikum?

 • Bude lokalita plniť špecializovaný účel?

Koľko kolekcií lokalít potrebujeme?

Toto rozhodnutie ovplyvňujú potreby podniku a limity celkového ukladacieho priestoru.

Určité typy lokalít, ako je napríklad katalóg aplikácií a centrum vyhľadávania, existujú ako samostatné kolekcie lokalít. Niektoré z týchto krokov môže byť automaticky vytvorí po sa zaregistrujete do služieb Office 365. Možno bude potrebné ďalšie kolekcie lokalít, ak má vaša organizácia iné špecializované účely. Niektoré skupiny, napríklad potreba obmedzenia prístupu k ich obsahu.

 • Existujú divízie alebo skupiny, pre ktoré sa musia udržiavať údaje oddelene?

 • Budete potrebovať iné kolekcie lokalít na špecializované účely?

 • Plánujete používať aplikácie pre SharePoint? Ak áno, budete chcieť vytvoriť lokalitu katalógu aplikácií.

Koľko ukladacieho priestoru potrebujeme?

Ak vaša organizácia nákupy SharePoint Online služby, je pridelené fondu ukladacieho priestoru podľa počtu používateľských licencií sa zakúpiť a typ je kúpiť plán služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme limity ukladacieho priestoru kolekcie lokalít spravovať.

 • Aký celkový počet kolekcií lokalít budete podľa vás potrebovať?

 • Koľko ukladacieho priestoru zahŕňa vaše predplatné?

Potrebujeme podporu viacerých jazykov?

Funkcia viacjazyčné používateľské rozhranie (MUI) umožňuje používateľom na prezeranie lokalít alebo webové stránky v iných jazykoch ako predvolené nastavenie na stránke lokality alebo kolekcie lokalít. Funkcia MUI nie je nástrojom prekladu. práve sa zmení jazyk zobrazenia pre niektoré prvky rozhrania predvolené. Ďalšie informácie o viacjazyčných lokalitách nájdete v téme Úvod do viacjazyčných funkcií.

 • Treba nejaké kolekcie lokalít vytvoriť v určitých jazykoch?

Riadenie je súbor politík, rolí, zodpovedností a procesov, ktoré riadia spôsob spolupráce v rámci organizácie na dosiahnutie podnikových cieľov. Tieto ciele sú sústredené v službe, ktorú poskytujete, a správe duševného vlastníctva vytváraného vašimi zamestnancami. Pri plánovaní kolekcií lokalít by ste mali zostaviť aj plán toho, ako sa budú riadiť.

Ak rozmýšľate o štruktúre a riadení kolekcií lokalít, pouvažujte nad odpoveďami na tieto otázky.

Keď chcete dosiahnuť toto:

Položte si túto otázku:

Efektívna kolekcia lokalít pozostávajúca zo skupín jednotlivcov a tímov, ktoré zdieľajú spoločné ciele.

Prispieva štruktúra kolekcií lokalít k efektivite organizácie?

Zabezpečená lokalita, na ktorej sú informácie dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú, a zároveň zablokované pre ostatných, ktorí ich nemajú poznať.

Umožňuje štruktúra architektúre informácií spĺňať regulačné požiadavky, potreby ochrany súkromia a ciele zabezpečenia?

Model povolení zabezpečujúci prístup na čítanie, prístup na zapisovanie alebo oba súčasne.

Aký typ prístupu k obsahu budú používatelia potrebovať?

Povolenia pre externých používateľov na iba kolekcií lokalít, ktoré sú potrebné. Ďalšie informácie o tom, čo umožňuje Externí používatelia prístup k lokalitám nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Potrebujú prístup aj používatelia zvonku spoločnosti?

Riadený plán pre dobre udržiavané lokality.

Kto bude mať povolenie vytvárať a spravovať lokality patriace do kolekcie lokalít?

Umiestenia špecifických akcií a aplikácií, ako napríklad izolovaných riešení.

Akú funkčnosť budú mať používatelia k dispozícii?

Kolekcia lokalít s užitočným obsahom pre tých, ktorí zdieľajú lokalitu.

Bude obsah z výsledkov vyhľadávania relevantný pre tých, ktorí zdieľajú kolekciu lokalít?

Riešenie, ktoré je možné spravovať a jednoducho inovovať.

Aká úroveň prispôsobenia bude povolená?

Ako správca SharePoint, môžete odstrániť a obnoviť klasické lokalít pomocou centra spravovania SharePoint. Informácie nájdete v téme Odstránenie kolekcie lokalít a Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít.

Správa povolení a pomoc so zabezpečením obsahu

Dôležité zvážiť pri nastavovaní a nasadenie kolekcie lokalít je povolení a zabezpečenia. Spravovanie základne používateľov a zabezpečenie obsahu a údajov treba zvážiť pre úspešné stránky. Informácie o SharePoint rola správcu v službách Office 365, a úlohy SharePoint spravovania nájdete v téme o SharePoint rola správcu v službách Office 365. Informácie o úlohách správcovia kolekcie lokalít nájdete v téme plánovanie lokalít a správa používateľov.

SharePoint Online poskytuje možnosť pre používateľov lokality pozvať externých používateľov (teda používatelia, ktorí nemajú licencie na predplatné na Office 365) Ak chcete zobraziť alebo upraviť obsahu na lokalitách. Externé zdieľanie je účinná spolupráce funkciu, ktorá podporuje potrebám vašej organizácie na spoluprácu s externými dodávateľmi, zákazníkov alebo klientov. Však, je potrebné spravovať externé zdieľanie opatrne zabezpečiť, aby všetok obsah, ktorý chcete zdieľané dostatočne chránený. Informácie nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Externé zdieľanie je povolené v predvolenom nastavení pre SharePoint Online prostredie (nájomcu) a kolekcií lokalít v ňom. Ak chcete chcete vypnúť globálne pred ľudí, ktorí používajú lokality alebo kým neviete presne, ako chcete použiť funkciu. Po zapnutí globálne, môžete povoliť externé zdieľanie pre konkrétne kolekcie lokalít, zatiaľ čo neustále je vypnutá pre kolekcie lokalít, ktorá bude obsahovať obsah, ktorý je citlivé pre váš podnik. By mali premýšľavý zvážiť miesto, kde je povoliť externé zdieľanie a úroveň jej externé zdieľanie ste povolili.

Informácie o tom, ako používatelia môžu zdieľať obsah, pozrite si tému Zdieľanie SharePoint súborov alebo priečinkov v službách Office 365.

SharePoint Online Prístupových práv k informáciám používa Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), je technológia ochrany informácií v službách Office 365. Ochrana prístupových práv k informáciám (IRM) môžete použiť k súborom v SharePoint zoznamoch a knižniciach. Ďalšie informácie nájdete v téme čo je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Po zapnutí služby IRM pre zoznam alebo knižnicu sú súbory šifrované tak, aby ich mohli zobraziť alebo s nimi vykonať konkrétne akcie iba oprávnené osoby. Každý súbor so správou prístupových práv zároveň obsahuje aj licenciu vydávania, ktorá uplatňuje obmedzenia pre osoby, ktoré môžu zobraziť daný súbor. Typickými obmedzeniami sú sprístupnenie súboru iba na čítanie, zabránenie kopírovaniu textu, zabránenie používateľom uložiť lokálnu kópiu alebo vytlačiť súbor. Klientske programy, ktoré prečítajú typy súborov s podporou IRM, používajú na uplatnenie týchto obmedzení licenciu vydávania v rámci súboru so správou prístupových práv. Týmto spôsobom si súbor so správou prístupových práv zachováva svoju ochranu aj po stiahnutí.

Na základe predvoleného nastavenia je vypnuté prístupových práv k informáciám, keď sa zaregistrujete do služieb Office 365. Skôr než zapnete službu IRM pomocou Centrum spravovania služby SharePoint, globálny správca služieb Office 365 treba najprv nainštalovať modul Microsoft PowerShell na správu prístupových práv, a potom sa pripojiť k službe správy prístupových práv. Ďalšie informácie v téme Nastavenie nahor prístupových práv (IRM) v SharePointe Online a Použitie prístupových práv k informáciám v zozname alebo knižnici.

Spravovanie používateľských profilov

Či môžete spravovať používateľské kontá v službách Office 365 len alebo synchronizácie lokálneho adresára objektov, ak informácie, ktoré chcete pridať do používateľských profilov, ale bez pole pre ňu, potom zvážte vytvorenie SharePoint OnlineVlastnosti používateľského profilu. Informácie nájdete v téme Správa používateľských profilov v centre spravovania služby SharePoint. Majte na pamäti, že tieto vlastnosti sú špecifické pre SharePoint Online a tieto informácie vám replikovať do služieb Office 365.

Ak chcete pomôcť vlastníci klasické lokality zacieliť obsah na špecifické skupiny používateľov, môžete použiť cieľové skupiny. Informácie nájdete v téme spravovanie cieľových skupín.

Tu sú niektoré funkcie, ktoré môžu byť nakonfigurované alebo spravuje globálne v centre spravovania SharePoint. Vám pomôžu plán čas a prostriedky, je vhodné posúdiť, či má vaša organizácia podnikania potrebujete pre špecifické funkcie.

Tento krok vám pomôže určiť, v ktorých prípadoch možno bude potrebné angažovať odborníkov na príslušnú oblasť z vašej organizácie, ktorí v spolupráci so správcami naplánujú konfiguráciu týchto funkcií. Na zhromaždenie potrebných požiadaviek pre konfiguráciu funkcií, ako je ukladací priestor výrazov, alebo funkcií spravovania záznamov, ako je organizátor obsahu, možno napríklad budete musieť spolupracovať s ľuďmi, ktorí v organizácii zodpovedajú za podnikovú taxonómiu, spravovanie záznamov alebo správu obsahu.

Potrebujete tieto možnosti?

Ďalšie informácie o nastavení tejto možnosti nájdete tu:

Potrebujete nakonfigurovať vyhľadávanie pre prostredie služby SharePoint Online.

Chcete vytvoriť a používať taxonómie na klasifikáciu a usporiadanie informácií na lokalitách.

Pomocou Nástroja na správu množiny výrazov môžete vytvárať, importovať a spravovať hierarchické kolekcie centrálne spravovaných výrazov (nazývané aj množiny výrazov).

Potrebujete pracovať s podnikovými údajmi, ktoré sú uložené v externých aplikáciách, a chcete mať možnosť integrovať tieto údaje do SharePoint Online lokality.

Na pripojenie k zdrojom údajov, ako sú databázy SQL Azure alebo webové služby rozhrania Windows Communication Foundation (známe aj ako WCF), môžete použiť službu Business Connectivity Services.

Potrebujete automaticky smerovať obsah na zadané umiestnenia na základe kritérií spravovania záznamov alebo spravovania dokumentov.

Ak chcete používateľom poskytnúť možnosť nájsť a nainštalovať interne vyvinuté podnikové aplikácie alebo aplikácie tretích strán na prispôsobenie a rozšírenie lokalít.

V rámci plánovania by ste mali zvážiť, či má vaša organizácia špecifické podnikové potreby, ktoré môžu na prispôsobenie služby SharePoint Online požadovať služby alebo aplikácie tretích strán. Môžete napríklad potrebovať migrovať na lokalitu SharePoint Online veľké množstvo obsahu alebo veľký počet používateľov. Možno tiež máte podnikové procesy, ktoré vyžadujú podporu zoznamov s povolenými e-mailmi. Ak si myslíte, že by pre vašu organizáciu mohli byť služby alebo aplikácie tretích strán užitočné, pozrite si profesionálne služby a aplikácie partnerov na lokalite Centrum partnerov spoločnosti Microsoft. Na tejto lokalite nájdete odborníkov, ktorí vám pomôžu s nasadením v cloude alebo prispôsobením služieb Microsoft Office 365 potrebám vášho podniku. Dostupné služby a riešenia tretích strán je vhodné preskúmať na začiatku procesu plánovania.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×