Príprava nesmerovateľnej domény (napríklad domény .local) na synchronizáciu adresárov

Keď synchronizujete lokálny adresár so službami Office 365, je potrebné mať v službe Azure Active Directory overenú doménu. Synchronizovať sa budú len hlavné mená používateľov (UPN), ktoré sú priradené k lokálnej doméne. Každé hlavné meno používateľa, ktoré obsahuje nesmerovateľnú doménu, akou je doména .local (napríklad anna@contoso.local), sa bude synchronizovať do domény .onmicrosoft.com (napríklad anna@contoso.onmicrosoft.com). Ak momentálne pre svoje používateľské kontá v službe Active Directory používate doménu .local, odporúča sa zmeniť ich, aby používali overenú doménu (napríklad anna@contoso.com) a správne sa tak synchronizovali s vašou doménou služieb Office 365.

Čo v prípade, ak mám len lokálnu doménu .local?

Najnovším nástrojom, ktorý možno použiť na synchronizáciu služby Active Directory so službou Azure Active Directory, je Azure AD Connect. Ďalšie informácie nájdete v téme Integrácia lokálnych identít so službou Azure Active Directory.

Azure AD Connect synchronizuje hlavné mená používateľov a heslá, aby sa vaši používatelia mohli prihlásiť pomocou rovnakých poverení, ktoré používajú lokálne. Azure AD Connect však používateľov synchronizuje len do tých domén, ktoré sú overené službami Office 365. Znamená to, že doména je overená aj službou Azure Active Directory, pretože identity služieb Office 365 sú spravované službou Azure Active Directory. Inými slovami, doména musí byť platnou internetovou doménou (napríklad .com, .org, .net, .us atď.). Ak vaša interná služba Active Directory využíva len nesmerovateľnú doménu (napríklad .local), nemôže zodpovedať overenej doméne, ktorú máte v službách Office 365. Tento problém možno vyriešiť zmenou primárnej domény v lokálnej službe Active Directory alebo pridaním jednej alebo viacerých prípon hlavných mien používateľov.

Zmena primárnej domény

Zmeňte svoju primárnu doménu na doménu overenú v službách Office 365, napríklad contoso.com. V prípade každého používateľa používajúceho doménu contoso.local sa táto doména aktualizuje na contoso.com. Pokyny nájdete v téme Ako funguje premenovávanie domén. Ide však o komplikovaný proces a jednoduchším riešením je pridanie prípon hlavných mien používateľov podľa pokynov v časti nižšie.

Pridanie prípon hlavných mien používateľov a aktualizovanie používateľov

Problém s doménou .local možno vyriešiť registráciou novej prípony hlavných mien používateľov v službe Active Directory tak, aby sa zhodovali s doménou (alebo doménami) overenými v službách Office 365. Po registrácii novej prípony aktualizujte hlavné mená používateľov, aby sa názov domény .local nahradil názvom novej domény a používateľské konto vyzeralo napríklad takto: anna@contoso.com.

Po aktualizácii hlavných mien používateľov s cieľom používania overenej domény budete pripravení na synchronizáciu lokálnej služby Active Directory so službami Office 365.

Krok 1: Pridanie novej prípony hlavného mena používateľa

 1. Na serveri, na ktorom sú spustené Doménové služby Active Directory (AD DS) vyberte v nástroji Správca servera položky Nástroje > Domény a dôveryhodné zdroje služby ActiveDirectory.

  Alebo ak nemáte Windows Server 2012:   

  Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows + R otvorte dialógové okno Spustenie, zadajte text Domain.msc a potom vyberte tlačidlo OK.

  Vyberte položku Domény a dôveryhodné zdroje služby ActiveDirectory.
 2. V okne Active Directory Domains and Trusts (Domény a dôveryhodné zdroje služby ActiveDirectory) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Active Directory Domains and Trusts (Domény a dôveryhodné zdroje služby ActiveDirectory) a potom vyberte položku Vlastnosti.

  Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Domény a dôveryhodné zdroje služby ActiveDirectory a vyberte položku Vlastnosti
 3. Na karte UPN Suffixes (Prípony hlavných mien používateľov) zadajte do poľa Alternative UPN Suffixes (Alternatívne prípony hlavných mien používateľov) novú príponu alebo prípony hlavných mien používateľov a potom vyberte položky Add (Pridať) > Použiť.

  Pridanie novej prípony hlavného mena používateľa

  Po dokončení pridávania prípon vyberte tlačidlo OK.

Krok 2: Zmena prípon hlavných mien používateľov pre existujúcich používateľov

 1. Na serveri, na ktorom sú spustené Doménové služby Active Directory (AD DS) vyberte v nástroji Správca servera položky Nástroje > Používatelia a počítače služby Active Directory.

  Alebo ak nemáte Windows Server 2012:   

  Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows + R otvorte dialógové okno Spustenie, zadajte text Dsa.msc a potom kliknite na položku OK.

 2. Vyberte používateľa, kliknite naňho pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti.

 3. Na karte Account (Konto) vyberte z rozbaľovacieho zoznamu prípon hlavných mien používateľov novú príponu hlavného mena používateľa a potom vyberte položku OK.

  Pridanie novej prípony hlavného mena používateľa pre používateľa
 4. Vykonajte tieto kroky pre všetkých používateľov.

  Prípadne môžete vykonať hromadnú aktualizáciu prípon hlavných mien používateľov pomocou prostredia PowerShell.

Zmena všetkých prípon hlavných mien používateľov pomocou prostredia Windows PowerShell

Ak máte veľa používateľov, ktorých potrebujete aktualizovať, je jednoduchšie použiť prostredie Windows PowerShell. Nasledovný príklad využíva rutiny typu cmdlet Get-ADUser a Set-ADUser, pomocou ktorých sa zmenia všetky prípony contoso.local na contoso.com.

Pozrite si modul Active Directory Windows PowerShell module a získajte ďalšie informácie o používaní prostredia Windows PowerShell v službe Active Directory.

 • Spustením nasledovných príkazov prostredia Windows PowerShell aktualizujte všetky prípony .local na contoso.com:

  $LocalUsers = Get-ADUser -Filter {UserPrincipalName -like '*contoso.local'} -Properties userPrincipalName -ResultSetSize $null
  $LocalUsers | foreach {$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace("contoso.local","contoso.com"); $_ | Set-ADUser -UserPrincipalName $newUpn}
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×