Príklady typov grafov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Stĺpec

Stĺpcový graf zobrazuje zmeny údajov počas určitého časového obdobia alebo umožňuje porovnávať jednotlivé položky. Kategórie sú usporiadané vodorovne a hodnoty zvisle, čím je zdôraznená zmena v čase.

Stĺpcový graf

Skladané stĺpcové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek k celku.

3-D stĺpcový graf

Stĺpcový graf v priestore porovnáva údajové body pozdĺž dvoch osí. V tomto priestorovom grafe môžete napríklad porovnať hodnoty predaja v Európe za štyri štvrťroky s hodnotami predaja ďalších dvoch divízií podniku.

Kužeľový, valcový a ihlanový

Kužeľové, valcové a ihlanové údajové značky pridávajú priestorovým stĺpcovým a pruhovým grafom dynamický efekt.

3-d pruhový graf s fľaše značky údajových bodov

3-d stĺpcový graf so značkami údajov ihlan

Bar

Pruhový graf zobrazuje porovnanie jednotlivých položiek. Kategórie sú usporiadané zvisle a hodnoty vodorovne, čím je zdôraznené porovnanie hodnôt s menším dôrazom na čas.

Pruhový graf

Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek k celku.

Skladaný pruhový graf

Čiara

Čiarový graf zobrazuje trendy údajov v rovnakých intervaloch.

pripojenie riadku

Oblasť

Plošný graf zdôrazňuje veľkosť zmeny za určité obdobie. Zobrazením súčtu vykreslených hodnôt zobrazuje tento graf tiež vzťah častí k celku.

Plošný graf

V tomto príklade plošný graf zdôrazňuje zvýšenie predaja v Bratislave a zobrazuje podiel jednotlivých miest na celkovom predaji.

Graf XY (závislosť)

Graf XY (závislosť) zobrazuje vzťah medzi číselnými hodnotami v niekoľkých radoch údajov alebo vykresľuje dve skupiny čísel ako jeden rad súradníc X a Y. Zobrazuje nerovnomerné intervaly (alebo zhluky) údajov a obyčajne sa používa na zobrazenie vedeckých údajov.

Po usporiadaní údajov umiestnite hodnoty x do jedného riadka alebo stĺpca a potom zadajte zodpovedajúce hodnoty y do susediacich riadkov alebo stĺpcov.

údaje pre graf

graf XY (závislosť)

Bublina

Bublinový graf je graf typu XY. Veľkosť bublín je určená hodnotou tretej premennej.

Údaje usporiadate umiestnením hodnôt x do jedného riadka alebo stĺpca a následným zadaním zodpovedajúcich hodnôt y a veľkostí bublín do susediacich riadkov alebo stĺpcov.

Údaje pre graf

Bublinový graf

Graf v tomto príklade zobrazuje skutočnosť, že spoločnosť A síce ponúka najviac produktov a má najväčší podiel na trhu, avšak jej hodnoty predaja nie sú najväčšie.

Koláč

Koláčový graf zobrazuje veľkosť podielu položiek tvoriacich rady údajov na celkovom súčte položiek. Tento graf vždy zobrazuje len jeden rad údajov a obvykle sa používa, ak chcete zdôrazniť určitý výrazný prvok.

Koláčový graf

Aby ste zlepšili rozpoznanie malých výsekov, môžete ich v koláčovom grafe zoskupiť ako jednu položku a túto položku následne prezentovať v menšom koláčovom alebo pruhovom grafe vedľa hlavného grafu.

Koláčový graf obsahujúci menší koláčový graf

Prstencový

Prstencový graf zobrazuje, podobne ako koláčový graf, vzťah medzi časťami a celkom. Prstencový graf však môže obsahovať viac ako jeden rad údajov. Každý prstenec prstencového grafu predstavuje rad údajov.

Prstencový graf

Zásoby

Burzový graf typu maximum-minimum-koniec sa často používa na znázornenie cien akcií. Tento graf možno tiež použiť aj na prezentovanie vedeckých údajov, napríklad na znázornenie zmien teploty. Aby ste mohli vytvoriť tento a ďalšie burzové grafy, musíte najskôr údaje zoradiť v správnom poradí.

Burzový graf

Burzový graf so znázornením objemu obsahuje dve osi hodnôt: jednu pre stĺpce, ktoré znázorňujú objem a druhú pre cenu akcií. Objem môžete zahrnúť do grafu typu maximum-minimum-koniec alebo začiatok-maximum-minimum-koniec.

Burzový graf s dvoma hodnotami osí

Povrchový

Povrchový graf je vhodný vtedy, ak chcete nájsť optimálne kombinácie dvoch skupín údajov. Farby a vzorky výplne v povrchovom grafu označujú rovnako ako na topografickej mape časti, ktoré sa nachádzajú v rovnakých rozsahoch hodnôt.

Povrchový graf

Tento graf zobrazuje rôzne kombinácie teplôt a času, pri ktorých sa zaznamenala rovnaká miera pevnosti.

Radarový

V radarovom grafe má každá kategória svoju vlastnú os hodnôt, ktorá vychádza zo stredového bodu. Čiary spájajú všetky hodnoty v rovnakých radoch údajov.

Radarový graf

Radarový graf porovnáva agregované hodnoty čísel v radoch údajov. V tomto grafe rad údajov so značkou A, pokrývajúci najväčšiu plochu, predstavuje značku s najväčším obsahom vitamínov.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×