Príklady používaných vzorcov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nasledujúce príklady môžete použiť vo vypočítaných stĺpcoch zoznamu alebo knižnice. Príklady, ktoré neobsahujú odkazy na stĺpce, možno použiť na určenie predvolenej hodnoty stĺpca.

Obsah tohto článku

Podmienené vzorce

Vzorce dátumu a času

Matematických vzorcov

Oprava vzorcov

Vzorce s podmienkou

Nasledujúce vzorce môžete použiť na testovanie podmienky príkazu s vrátením hodnoty Áno alebo Nie, na testovanie alternatívnej hodnoty, napríklad OK a Nie je to OK, alebo na vrátenie prázdnych buniek alebo pomlčiek, ktoré predstavujú hodnotu null.

Kontrola, či je číslo väčšie alebo menšie ako iné číslo

Na vykonanie tohto porovnania sa používa funkcia IF.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

15000

9000

=[Stĺpec1]>[Stĺpec2]

Je Stĺpec1 väčší ako Stĺpec2? (Áno)

15000

9000

=IF([Stĺpec1]<=[Stĺpec2], "OK", "Nie je to OK")

Je Stĺpec1 menší alebo rovnaký ako Stĺpec2? (Nie je to OK)

Vrátenie logickej hodnoty po porovnaní obsahu stĺpcov

Pre výsledok, ktorý je logickou hodnotou (Áno alebo Nie), použite funkcie AND, OR a NOT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (možný výsledok)

0

9

8

=AND([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]<[Stĺpec3])

Je číslo 15 väčšie ako 9 a menšie ako 8? (Nie)

0

9

8

=OR([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]<[Stĺpec3])

Je číslo 15 väčšie ako 9 alebo menšie ako 8? (Áno)

0

9

8

=NOT([Stĺpec1]+[Stĺpec2]=24)

Je 15 plus 9 hodnota väčšia alebo menšia ako 24? (Nie)

Pre výsledok, ktorým je iný výpočet alebo iná hodnota ako Áno alebo Nie, použite funkcie IF, AND a OR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (možný výsledok)

0

9

8

=IF([Stĺpec1]=15, "OK", "Nie je to OK")

Ak sa hodnota v stĺpci1 rovná 15, vrátiť hodnotu "OK" (OK)

0

9

8

=IF(AND([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]<[Stĺpec3]), "OK", "Nie je to OK")

Ak je číslo 15 väčšie ako 9 a menšie ako 8, vrátiť hodnotu "OK" (Nie je to OK)

0

9

8

=IF(OR([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]<[Stĺpec3]), "OK", "Nie je to OK")

Ak je číslo 15 väčšie ako 9 alebo menšie ako 8, vrátiť hodnotu "OK" (OK)

Zobrazenie núl ako prázdnych buniek alebo pomlčiek

Ak chcete zobraziť nulu, vykonajte jednoduchý výpočet. Ak chcete zobraziť prázdnu bunku alebo pomlčku, použite funkciu IF.

C olumn1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

10

10

=[Stĺpec1]-[Stĺpec2]

Druhé číslo odčítané od prvého (0)

0

9

=IF([Stĺpec1]-[Stĺpec2],"-",[Stĺpec1]-[Stĺpec2])

Ak je výsledok nula, vráti pomlčku (-)

Skrytie chybových hodnôt v stĺpcoch

Na zobrazenie pomlčky, #N/A alebo NA namiesto chybovej hodnoty sa používa funkcia ISERROR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

10

0

=[Stĺpec1]/[Stĺpec2]

Spôsobí chybu (#DELENIE NULOU)

10

0

=IF(ISERROR([Stĺpec1]/[Stĺpec2]),"NA",[Stĺpec1]/[Stĺpec2])

Vráti NA, ak je hodnota chybová

10

0

=IF(ISERROR([Stĺpec1]/[Stĺpec2]),"-",[Stĺpec1]/[Stĺpec2])

Vráti pomlčku, ak je hodnota chybová

Na začiatok stránky

Vzorce dátumu a času

Nasledujúce vzorce môžete použiť na výpočty, ktoré vychádzajú z dátumu a času, napríklad na pridanie počtu dní, mesiacov alebo rokov k dátumu, na výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami alebo na konvertovanie času na desatinnú hodnotu.

Pripočítanie dátumov

Na pridanie určitého počtu dní k dátumu použite operátor sčítania (+).

Poznámka: Pri spracovaní dátumov musí byť typ vrátenia vypočítaného stĺpca nastavený na hodnotu Dátum a Čas.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007

3

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]

Pripočíta 3 dni k dátumu 9. 6. 2007 (12. 6. 2007)

10. 12. 2008

54

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]

Pripočíta 54 dní k dátumu 10. 12. 2008 (2. 2. 2009)

Na pridanie mesiacov k dátumu sa používajú funkcie DATE, YEAR, MONTH a DAY.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007

3

=DATE(YEAR([Stĺpec1]),MONTH([Stĺpec1])+[Stĺpec2],DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 3 mesiace k dátumu 9. 6. 2007 (9. 9. 2007)

10. 12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stĺpec1]),MONTH([Stĺpec1])+[Stĺpec2],DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 25 mesiacov k dátumu 10. 12. 2008 (10. 1. 2011)

Na pridanie rokov k dátumu sa používajú funkcie DATE, YEAR, MONTH a DAY.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007

3

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+[Stĺpec2],MONTH([Stĺpec1]),DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 3 roky k dátumu 9. 6. 2007 (9. 6. 2010)

10. 12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+[Stĺpec2],MONTH([Stĺpec1]),DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 25 rokov k dátumu 10. 12. 2008 (10. 12. 2033)

Na pridanie kombinácie dní, mesiacov a rokov k dátumu sa používajú funkcie DATE, YEAR, MONTH a DAY.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+3,MONTH([Stĺpec1])+1,DAY([Stĺpec1])+5)

Pripočíta 3 roky, 1 mesiac a 5 dní k dátumu 9. 6. 2007 (14. 7. 2010)

10. 12. 2008

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+1,MONTH([Stĺpec1])+7,DAY([Stĺpec1])+5)

Pripočíta 1 rok, 7 mesiacov a 5 dní k dátumu 10. 12. 2008 (15. 7. 2010)

Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami

Na realizáciu tohto výpočtu sa používa funkcia DATEDIF.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

1. január 1995

15. jún 1999

=DATEDIF([Stĺpec1], [Stĺpec2],"d")

Vráti počet dní medzi dvoma dátumami (1626)

1. január 1995

15. jún 1999

=DATEDIF([Stĺpec1], [Stĺpec2],"ym")

Vráti počet mesiacov medzi dátumami, pričom ignoruje rok (5)

1. január 1995

15. jún 1999

=DATEDIF([Stĺpec1], [Stĺpec2],"yd")

Vráti počet dní medzi dátumami, pričom ignoruje rok (165)

Výpočet rozdielu medzi dvoma časmi

Na zobrazenie výsledku v štandardnom časovom formáte (hodiny:minúty:sekundy) použite operátor odčítania (-) a funkciu TEXT. Aby táto metóda fungovala, počet hodín nesmie prekročiť hodnotu 24 a počet minút a sekúnd nesmie prekročiť hodnotu 60.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007 10:35:00

9. 6. 2007 15:30:00

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1],"h")

Počet hodín medzi dvoma časmi (4)

9. 6. 2007 10:35:00

9. 6. 2007 15:30:00

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1],"h:mm")

Počet hodín a minút medzi dvoma časmi (4:55)

9. 6. 2007 10:35:00

9. 6. 2007 15:30:00

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1],"h:mm:ss")

Počet hodín, minút a sekúnd medzi dvoma časmi (4:55:00)

Na výpočet celkového výsledku založeného na jednej časovej jednotke sa používajú funkcie INT alebo HOUR, MINUTE a SECOND.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6. 2007 15:30:00

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*24)

Počet hodín celkom medzi dvoma časmi (28)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6. 2007 15:30:00

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*1440)

Počet minút celkom medzi dvoma časmi (1735)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6.2007 15:30:00

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*86400)

Počet sekúnd celkom medzi dvoma časmi (104100)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6. 2007 15:30:00

=HOUR([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Počet hodín medzi dvoma časmi, keď rozdiel neprekročí 24 (4)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6. 2007 15:30:00

=MINUTE([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Počet minút medzi dvoma časmi, keď rozdiel neprekročí 60 (55)

9. 6. 2007 10:35:00

10. 6. 2007 15:30:00

=SECOND([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Počet sekúnd medzi dvoma časmi, keď rozdiel neprekročí 60 (0)

Konvertovanie času

Na konvertovanie hodín zo štandardného formátu času na desatinné číslo sa používa funkcia INT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

10:35:00

=([Stĺpec1]-INT([Stĺpec1]))*24

Počet hodín od 12:00 (10,583333)

12:15:00

=([Stĺpec1]-INT([Stĺpec1]))*24

Počet hodín od 12:00 (12,25)

Na konvertovanie hodín z desatinného čísla na štandardný formát času (hodiny:minúty:sekundy) sa používa operátor delenia a funkcia TEXT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23:58:00

=TEXT(Stĺpec1/24, "hh:mm:ss")

Počet hodín, minút a sekúnd od 12:00 (00:59:55)

02:06:00

=TEXT(Stĺpec1/24, "h:mm")

Počet hodín a minút od 12:00 (0:05)

Vloženie juliánskeho dátumu

Juliánsky dátum označuje formát dátumu, ktorý je kombináciou aktuálneho roku a počtu dní od začiatku roku. Napríklad 1. január 2007 sa vyjadruje reťazcom 2007001 a 31. december 2007 reťazcom 2007356. Tento formát nie je založený na juliánskom kalendári.

Na konvertovanie dátumu na juliánsky dátum sa používajú funkcie TEXT a DATEVALUE.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23. 6. 2007

=TEXT([Stĺpec1],"yy")&TEXT(([Stĺpec1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Stĺpec1],"yy"))+1),"000")

Dátum v juliánskom formáte s dvojciferným rokom (07174)

23. 6. 2007

=TEXT([Stĺpec1],"yyyy")&TEXT(([Stĺpec1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Stĺpec1],"yy"))+1),"000")

Dátum v juliánskom formáte so štvorciferným rokom (2007174)

Na konvertovanie dátumu na juliánsky dátum používaný v astronómii sa používa konštanta 2415018,50. Tento vzorec funguje iba pre dátumy po 1. 3. 1901, ak používate systém dátumov 1900.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23. 6. 2007

=[Stĺpec1]+2415018,50

Dátum v juliánskom formáte, ktorý sa používa v astronómii (2454274,50)

Zobrazovanie dátumov ako dní v týždni

Na konvertovanie dátumov na text pre deň v týždni sa používajú funkcie TEXT a WEEKDAY.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (možný výsledok)

19. február 2007

=TEXT(WEEKDAY([Stĺpec1]), "dddd")

Vypočíta deň v týždni pre dátum a vráti celý názov dňa (pondelok)

3. január 2008

=TEXT(WEEKDAY([Stĺpec1]), "ddd")

Vypočíta deň v týždni pre dátum a vráti skrátený názov dňa (Št)

Na začiatok stránky

Matematické vzorce

Nasledujúce vzorce môžete použiť na vykonanie rôznych matematických výpočtov, ako je napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie čísel, výpočet priemeru alebo mediánu čísel, zaokrúhľovanie čísel alebo spočítanie hodnôt.

Sčítanie čísel

Na sčítanie čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku sa používa operátor sčítania (+) alebo funkcia SUM.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

18

5

4

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]+[Stĺpec3]

Sčítajú sa hodnoty v prvých troch stĺpcoch (15)

18

5

4

=SUM([Stĺpec1],[Stĺpec2],[Stĺpec3])

Sčítajú sa hodnoty v prvých troch stĺpcoch (15)

18

5

4

=SUM(IF([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]-[Stĺpec2], 10), [Stĺpec3])

Ak je Stĺpec1 väčší ako Stĺpec2, sčíta sa rozdiel a Stĺpec3. Inak sa sčíta 10 a Stĺpec3. (5)

Odčítanie čísel

Na odčítanie čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku sa používa operátor odčítania (-) alebo funkcia SUM so zápornými číslami.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

15000

9000

-8000

=[Stĺpec1]-[Stĺpec2]

Odčíta 9 000 od 15 000 (6 000)

15000

9000

-8000

=SUM([Stĺpec1],[Stĺpec2],[Stĺpec3])

Sčíta čísla v prvých troch stĺpcoch vrátane záporných hodnôt (16 000)

Výpočet rozdielu medzi dvoma číslami vo forme percenta

Použite operátory odčítania (-) a delenia (/) a funkciu ABS.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

2342

2 500

=([Stĺpec2]-[Stĺpec1])/ABS([Stĺpec1])

Zmena percenta (6,75 % alebo 0,06746)

Násobenie čísel

Na násobenie čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku sa používa operátor násobenia (*) alebo funkcia PRODUCT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

5

23

=[Stĺpec1]*[Stĺpec2]

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch (10)

5

23

=PRODUCT([Stĺpec1], [Stĺpec2])

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch (10)

5

23

=PRODUCT([Stĺpec1],[Stĺpec2],2)

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch a číslo 2 (20)

Delenie čísel

Na delenie čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku sa používa operátor delenia (/).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

15000

4

=[Stĺpec1]/[Stĺpec2]

15 000 vydelí 12 (1 250)

15000

4

=([Stĺpec1]+10000)/[Stĺpec2]

Sčíta 15 000 a 10 000 a súčet vydelí 12 (2 083)

Výpočet priemernej hodnoty čísel

Priemerná hodnota sa označuje aj ako stredná hodnota. Na výpočet priemernej hodnoty čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku sa používa funkcia AVERAGE.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

18

5

4

=AVERAGE([Stĺpec1], [Stĺpec2],[Stĺpec3])

Priemerná hodnota čísel v prvých troch stĺpcoch (5)

18

5

4

=AVERAGE(IF([Stĺpec1]>[Stĺpec2], [Stĺpec1]-[Stĺpec2], 10), [Stĺpec3])

Ak je Stĺpec1 väčší ako Stĺpec2, vypočíta sa priemerná hodnota rozdielu a stĺpca3. Inak sa vypočíta priemerná hodnota hodnoty 10 a stĺpca3 (2,5)

Výpočet mediánu čísel

Medián je hodnota v strede zoradeného rozsahu čísel. Na výpočet mediánu skupiny čísel sa používa funkcia MEDIAN.

A

B

C

D

E

P

Vzorec

Popis (výsledok)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Medián čísel v prvých 6 stĺpcoch (8)

Výpočet najväčšieho alebo najmenšieho čísla v rozsahu

Na výpočet najmenšieho a najväčšieho čísla v dvoch alebo viacerých stĺpcoch riadka sa používajú funkcie MIN a MAX.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

10

7

9

=MIN([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3])

Najmenšie číslo (7)

10

7

9

=MAX([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3])

Najväčšie číslo (10)

Spočítanie hodnôt

Na spočítanie číselných hodnôt sa používa funkcia COUNT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

Jabloň

12. 12. 2007

=COUNT([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3])

Vypočíta počet stĺpcov, ktoré obsahujú číselné hodnoty. Vylúči hodnoty dátumu a času, textové hodnoty a hodnoty null. (0)

12 €

#DELENIE NULOU!

1,01

=COUNT([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3])

Vypočíta počet stĺpcov, ktoré obsahujú číselné hodnoty, ale vylúči chybové a logické hodnoty (2)

Zvýšenie alebo zníženie čísla o určitú percentuálnu hodnotu

Na realizáciu tohto výpočtu sa používa operátor percenta (%).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

23

3%

=[Stĺpec1]*(1+5%)

Zväčší číslo v stĺpci1 o 5 % (24,15)

23

3%

=[Stĺpec1]*(1+[Stĺpec2])

Zväčší číslo v stĺpci1 o hodnotu percenta v stĺpci2: 3 % (23,69)

23

3%

=[Stĺpec1]*(1-[Stĺpec2])

Zmenší číslo v stĺpci1 o hodnotu percenta v stĺpci2: 3 % (22,31)

Umocnenie čísla na príslušnú mocninu

Na realizáciu tohto výpočtu sa používa operátor umocnenia (^) alebo funkcia POWER.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

5

23

=[Stĺpec1]^[Stĺpec2]

Vypočíta druhú mocninu čísla 5 (25)

5

3

=POWER([Stĺpec1], [Stĺpec2])

Vypočíta tretiu mocninu čísla 5 (125)

Zaokrúhlenie čísla

Na zaokrúhlenie čísla nahor sa používajú funkcie ROUNDUP, ODD a EVEN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUNDUP([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli číslo 20,3 nahor na najbližšie celé číslo (21)

-5,9

=ROUNDUP([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli -5,9 nahor na najbližšie celé číslo (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Stĺpec1]0,2)

Zaokrúhli číslo 12,5493 nahor na najbližšiu stotinu, dve desatinné miesta (12,55)

20,3

=EVEN([Stĺpec1])

Zaokrúhli číslo 20,3 nahor na najbližšie párne číslo (22)

20,3

=ODD([Stĺpec1])

Zaokrúhli číslo 20,3 nahor na najbližšie nepárne číslo (21)

Na zaokrúhlenie čísla nadol sa používa funkcia ROUNDDOWN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUNDDOWN([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli 20,3 nadol na najbližšie celé číslo (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli -5,9 nadol na najbližšie celé číslo (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Stĺpec1],2)

Zaokrúhli 12,5493 nadol na najbližšiu stotinu, dve desatinné miesta (12,54)

Na zaokrúhlenie čísla na najbližšie číslo alebo zlomok sa používa funkcia ROUND.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUND([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli 20,3 nadol, pretože zlomková časť je menšia ako 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli 5,9 nahor, pretože zlomková časť je väčšia ako 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Stĺpec1],0)

Zaokrúhli -5,9 nadol, pretože zlomková časť je menšia ako -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Stĺpec1], 1)

Číslo sa zaokrúhli na najbližšiu desatinu (jedno desatinné miesto). Pretože časť, ktorá sa má zaokrúhliť, je väčšia alebo rovná 0,05, číslo sa zaokrúhli nahor (výsledok: 1,3)

30,452

=ROUND([Stĺpec1], 2)

Číslo sa zaokrúhli na najbližšiu stotinu (dve desatinné miesta). Pretože časť, ktorá sa má zaokrúhliť, 0,002, je menšia ako 0,005, číslo sa zaokrúhli nadol (výsledok: 30,45)

Na zaokrúhlenie čísla na platnú číslicu väčšiu ako 0 sa používajú funkcie ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT a LEN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

5492820

=ROUND([Stĺpec1],3-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli číslo na 3 platné číslice (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Stĺpec1],3-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli spodné číslo nadol na 3 platné číslice (22200)

5492820

=ROUNDUP([Stĺpec1], 5-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli horné číslo nahor na 5 platných číslic (5492900)

Na začiatok stránky

Textové vzorce

Nasledujúce vzorce môžete použiť na prácu s textom, napríklad na kombináciu alebo zreťazenie hodnôt z viacerých stĺpcov, porovnanie obsahu stĺpcov, odstránenie znakov alebo medzier a opakovanie znakov.

Zmena veľkosti písmen v texte

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen v texte, použite funkciu UPPER, LOWER alebo PROPER.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

nina Vietzen

=UPPER([Stĺpec1])

Zmení text na veľké písmená (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([Stĺpec1])

Zmení text na malé písmená (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([Stĺpec1])

Zmení všetky prvé písmená na veľké (Nina Vietzen)

Spojenie mena a priezviska

Ak chcete spojiť meno a priezvisko, použite operátor ampersand (&) alebo funkciu CONCATENATE.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Carlos

Carvallo

=[Stĺpec1]&[Stĺpec2]

Spojí oba reťazce (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Stĺpec1]&" "&[Stĺpec2]

Spojí oba reťazce, pričom ich oddelí medzerou (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Stĺpec2]&", "&[Stĺpec1]

Spojí oba reťazce, pričom ich oddelí čiarkou a medzerou (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=CONCATENATE([Stĺpec2], ",", [Stĺpec1])

Spojí oba reťazce, pričom ich oddelí čiarkou (Carvallo,Carlos)

Spojenie textu a čísel z odlišných stĺpcov

Ak chcete kombinovať text a čísla, použite funkciu CONCATENATE, operátor ampersand (&) alebo funkciu TEXT a operátor ampersand.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Yang

28

=[Stĺpec1]&" predal "&[Stĺpec2]&" kusov."

Spojí uvedený obsah do vety (Yang predal 28 kusov.)

Dubois

40%

=[Stĺpec1]&" predal "&TEXT([Stĺpec2],"0%")&" z celkovej čiastky predaja."

Spojí uvedený obsah do vety (Dubois predal 40% z celkovej čiastky predaja.)

Poznámka: Funkcia TEXT pripája formátovanú hodnotu stĺpca2 namiesto podkladovej hodnoty, ktorou je 0,4.

Yang

28

=CONCATENATE([Stĺpec1]," predal ",[Stĺpec2]," kusov.")

Spojí uvedený obsah do vety (Yang predal 28 kusov.)

Spojenie textu s dátumom alebo časom

Ak chcete kombinovať text s dátumom alebo časom, použite funkciu TEXT a operátor ampersand (&).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Dátum fakturácie

5. jún 2007

="Dátum príkazu: "&TEXT([Stĺpec2], "d-mmm-yyyy")

Spojí text s dátumom (Dátum príkazu: 5. jún 2007)

Dátum fakturácie

5. jún 2007

=[Stĺpec1]&" "&TEXT([Stĺpec2], "mmm-dd-yyyy")

Spojí text a dátum z rôznych stĺpcov do jedného stĺpca (Dátum fakturácie 5. jún 2007)

Porovnanie obsahu stĺpcov

Na porovnanie jedného stĺpca s iným stĺpcom alebo so zoznamom hodnôt sa používajú funkcie EXACT a OR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

BD122

BD123

=EXACT([Stĺpec1],[Stĺpec2])

Porovná obsah prvých dvoch stĺpcov (Nie)

BD122

BD123

=EXACT([Stĺpec1], "BD122")

Porovná obsah stĺpca1 a reťazca "BD122" (Áno)

Kontrola, či hodnota stĺpca alebo jej časť zodpovedá konkrétnemu textu

Na kontrolu, či hodnota stĺpca alebo jej časť zodpovedá konkrétnemu textu, sa používajú funkcie IF, FIND, SEARCH a ISNUMBER.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (možný výsledok)

Vietzen

=IF([Stĺpec1]="Vietzen", "OK", "Nie je to OK")

Skontroluje, či Stĺpec1 je Vietzen (OK)

Vietzen

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Stĺpec1])), "OK", "Nie je to OK")

Skontroluje, či Stĺpec1 obsahuje písmeno v (OK)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stĺpec1]))

Skontroluje, či Stĺpec1 obsahuje BD (Áno)

Spočítanie stĺpcov, ktoré nie sú prázdne

Na spočítanie stĺpcov, ktoré nie sú prázdne, sa používa funkcia COUNTA.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

Predaj

19

=COUNTA([Stĺpec1], [Stĺpec2])

Vypočíta počet stĺpcov, ktoré nie sú prázdne (2)

Predaj

19

=COUNTA([Stĺpec1], [Stĺpec2], [Stĺpec3])

Vypočíta počet stĺpcov, ktoré nie sú prázdne (2)

Odstránenie znakov z textu

Na odstránenie znakov z textu použite funkcie LEN, LEFT a RIGHT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

Vitamín A

=LEFT([Stĺpec1],LEN([Stĺpec1])-2)

Vráti 7 (9-2) znakov, pričom začína zľava (Vitamín)

Vitamín B1

=RIGHT([Stĺpec1], LEN([Stĺpec1])-8)

Vráti 2 (10-8) znaky, pričom začína sprava (B1)

Odstránenie medzier na začiatku a na konci stĺpca

Na odstránenie medzier zo stĺpca použite funkciu TRIM.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

 Zdravím vás!

=TRIM([Stĺpec1])

Odstráni medzery zo začiatku a konca (Zdravím vás!)

Opakovanie znaku v stĺpci

Na opakovanie znaku v stĺpci použite funkciu REPT.

Vzorec

Popis (výsledok)

=REPT(".",3)

Trikrát zopakuje bodku (...)

=REPT("-";10)

Desaťkrát zopakuje pomlčku (----------)

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×