Príklady bežne používaných vzorcov

Nasledujúca tabuľka obsahuje prepojenia na články a videá, ktoré vám ukážu, ako vytvoriť vzorce z údajov v hárku. Príklady v článkoch obsahujú vzorové údaje, ktoré vám pomôžu začať a pokyny, ktoré vám pomôžu dosiahnuť očakávané výsledky.

Typ vzorca

Príklad

Podmieneného

Vytvorenie vzorcov s podmienkami

Zobrazenie alebo skrytie nulových hodnôt

Skrytie chybových hodnôt a indikátorov chýb v bunkách

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie hodnôt v zozname údajov

Dátum a čas

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Pripočítanie alebo odpočítanie času

Zobrazenie dátumov ako dní v týždni

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Finančné funkcie

Výpočet priebežného salda

Výpočet zloženého ročného tempa rastu (CAGR)

Štatistické funkcie

Výpočet priemernej hodnoty v skupine čísel

Výpočet mediánu skupiny čísel

Funkcia MODE

Matematika

Sčítanie čísel

Odčítanie čísel

Násobenie a delenie čísel

Výpočet percentuálnych hodnôt

Zaokrúhlenie čísla

Funkcia POWER

Výpočet najväčšieho alebo najmenšieho čísla v rozsahu

Výpočet faktoriál alebo permutácie čísla

Vytvorenie tabuľky násobenia

Počítanie

Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne

Spočítanie výskytu hodnoty

Spočítanie jedinečných hodnôt medzi duplikátmi

Spočítanie čísel väčších alebo menších ako čísla

Výpočet medzisúčtu

Konverzia

Konvertovanie času

Konvertovanie dátumov uložených ako text na dátumy

Konverzia čísiel uložených ako text na čísla

Konvertovanie merných jednotiek

Konverzia čísel do rozličných číselných systémov

Text

Zmena veľkosti písmen v texte

Kontrola, či bunka obsahuje text (nerozlišuje malé a veľké písmená)

Kontrola, či bunka obsahuje text (rozlišovať malé a veľké písmená)

Kombinovanie textu a čísel

Spojenie textu s dátumom alebo časom

Spojenie dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou funkcie

Opakovanie znaku v bunke

Zobrazenie iba posledných štyroch číslic s identifikačnými číslami

Vloženie aktuálneho názvu súboru programu Excel, cesty alebo hárka do bunky

Rozdelenie názvov pomocou Sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce

Rozdelenie textu medzi stĺpce použitím funkcií

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×