Príkaz UPDATE

Vytvára aktualizačný dotaz, ktorý zmení hodnoty v poliach v zadanej tabuľke na základe zadaných kritérií.

Syntax

UPDATE tabuľka
SET nováhodnota
WHERE kritériá;

Príkaz UPDATE pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

tabuľka

Názov tabuľky s údajmi, ktoré chcete upraviť.

nováhodnota

výraz určujúci hodnotu, ktorá sa má vložiť do určitého poľa v aktualizovaných záznamoch.

kritériá

Výraz určujúci, ktoré záznamy sa majú aktualizovať. Aktualizujú sa len záznamy, ktoré vyhovujú danému výrazu.


Poznámky

Príkaz UPDATE je užitočný najmä pri zmenách viacerých záznamov alebo vtedy, keď sú záznamy, ktoré chcete zmeniť, vo viacerých tabuľkách.

Naraz môžete zmeniť niekoľko polí. V nasledujúcom príklade sa zvýšia hodnoty poľa Čiastka objednávky o 10 percent a hodnoty poľa Preprava vo Veľkej Británii o 3 percentá:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Dôležité: 

  • Príkaz UPDATE nevygeneruje množinu výsledkov. Taktiež, po aktualizácii záznamov pomocou aktualizačného dotazu nie je možné operáciu vrátiť späť. Ak chcete zistiť, ktoré záznamy boli aktualizované, najskôr preskúmajte výsledky dotaz Select, ktorá používa rovnaké kritériá, a potom spustite aktualizačný dotaz.

  • Vždy si uchovávajte záložné kópie svojich údajov. Ak aktualizujete nesprávne záznamy, môžete ich znova načítať zo svojich záložných kópií.Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×