Príčiny nedostupnosti tlačidiel na páse s nástrojmi v SharePointe

Príčiny nedostupnosti tlačidiel na páse s nástrojmi v SharePointe

Pomocou pása s nástrojmi služby SharePoint môžete vyhľadať príkazy, prostredníctvom ktorých môžete dokončiť niektoré úlohy. Občas sú však tlačidlá na páse s nástrojmi znázornené sivou farbou alebo nie sú k dispozícii.

Pás s nástrojmi s neaktívnymi tlačidlami

Keď požiadate o pomoc pre akékoľvek nefunkčné tlačidlo, zobrazí sa táto téma. Snažíme sa zaoberať najbežnejšími problémami, nie je však možné venovať sa všetkým dôvodom nefunkčnosti tlačidla.

Poznámky: 

 • Ak máte problém, ktorý sa tu nevyskytuje, na konci tohto článku v časti s pripomienkami ho podrobne popíšte.

 • My potom na základe vašich poznámok tému skontrolujeme a aktualizujeme.

Aktualizované 3. mája 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

Problémy zapríčinené chýbajúcimi povoleniami

Ak nemáte správne povolenia, niektoré tlačidlá sa budú zobrazovať ako nefunkčné a niektoré zase nemusia s určitými funkciami fungovať. Ak máte podozrenie, že na zapnutie tlačidiel potrebujete povolenia, pozrite si nižšie zobrazenú tému Prístup odmietnutý, v ktorej nájdete informácie o tom, koho máte kontaktovať. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme Povolenia v SharePointe.

Poznámky: 

 • Ak ste koncový používateľ, ktorý má problémy na konkrétnej stránke alebo lokalite organizácie, napríklad chcete vedieť, ako môžete získať povolenia, alebo prečo ste povolenia stratili, musíte sa obrátiť na svojho správcu lokality, manažéra alebo na interné IT oddelenie. Ak si nie ste istí, na koho sa máte obrátiť, spýtajte sa svojho správcu, pracovníka na recepcii alebo kolegu.

 • Ak používate verejnú webovú lokalitu, obráťte sa na vlastníka webovej lokality, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Na stránke alebo prostredníctvom prepojenia vyhľadajte položky ako Kontakt, Informácie alebo Správca webovej lokality. Ak kontakt nie je k dispozícii, zadajte na internete názov domény do databázy Registry služby Whois, ako je napríklad https://whois.icann.org/. Zobrazí sa vlastník lokality a mal by sa zobraziť aj kontakt na správcu lokality.

Povolenia priraďuje správca. Ak sa pokúšate dostať na konkrétnu stránku alebo funkciu a zobrazí sa chyba Prístup odmietnutý, vyhľadajte v dialógovom okne prepojenie Vyžiadať prístup. Kliknite na žiadosť a vyplňte ju. Zobrazí sa bežné dialógové okno Prístup odmietnutý s prepojením Vyžiadať prístup.

SPO – dialógové okno odmietnutia prístupu.

Ak sa prepojenie Vyžiadať prístup nezobrazuje, táto funkcia môže byť vypnutá. V takom prípade sa obráťte na správcu alebo na oddelenie technickej pomoci a požiadajte o prístup.

Ak máte oprávnenia správcu, pozrite si tému Úrovne povolení.

Vyradené alebo zrušené funkcie

S každou novou verziou služby SharePoint sú niektoré funkcie vyradené, zamietnuté alebo zrušené. V niektorých prípadoch je počas prechodu tlačidlo a prepojenie ponechané v rozhraní a vypnuté. Pozrite si tieto zoznamy funkcií, ktoré už nemusia byť k dispozícii.

Funkcie, ktoré neboli úplne nastavené správcom lokality

Niektoré funkcie, ako napríklad pripojenie k Outlooku alebo pripojenie k balíku Office, vyžadujú inštaláciu v počítači alebo na serveri. Tlačidlá budú k dispozícii, ale treba urobiť ďalšie veci. Ak používate SharePoint server, mali by ste mať Outlook alebo Office nastavený v počítači a serverová množina pre poštu sa môže vyžadovať pred zapnutím tlačidiel. Obráťte sa na svojho manažéra, správcu lokality alebo oddelenie IT na pomoc. Ak ste správcom, vyhľadajte v Pomocníkovi informácie o nastavení funkcie, ktorá sa zobrazí ako vypnutá.

Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník sa zobrazuje sivou farbou

Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník je mimoriadne užitočná funkcia, napriek tomu však za určitých podmienok nefunguje. Nižšie sú uvedené niektoré špecifické problémy a opravy.

Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a požiadaviek na príkaz Otvoriť v programe Prieskumník nájdete v téme Kopírovanie alebo premiestňovanie súborov v knižnici pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník.

Tlačidlo Otvoriť v programe Prieskumník je zvyčajne pre prehliadač, ktorý nepodporuje ovládacie prvky ActiveX, alebo pre nepodporovaný operačný systém vypnuté.

Vybratá, no neaktivovaná možnosť Otvoriť v programe Prieskumník

V službe SharePoint Online alebo OneDrive for Business sa príkaz Otvoriť v programe Prieskumník nazýva Zobraziť v Prieskumníkovi a nájdete ho na paneli s nástrojmi pod tlačidlom Zobraziť.

Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník používa ovládacie prvky ActiveX, ktoré sú podporované len v programe Internet Explorer 11. Ak používate Chrome, FireFox alebo predvolený prehliadač Microsoft Edge systému Windows 10, príkaz Otvoriť v programe Prieskumník nie je podporovaný a je zobrazený sivou farbou.

Ak chcete problém vyriešiť, musíte spustiť Internet Explorer 11. Program je k dispozícii aj v systéme Windows 10, nie však predvolene. Pomocou predchádzajúcich verzií systému Windows môžete vykonať aktualizáciu na Internet Explorer 11.

Spustenie prehliadača Internet Explorer 11 v systéme Windows 10

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu 10 .

 2. Zadajte text Internet Explorer a potom vyberte položku Internet Explorer.

Aby SharePoint Online v budúcnosti neotváral stránky v prehliadači Microsoft Edge, nastavte Internet Explorer 11 ako svoj predvolený prehliadač.

Zmena predvoleného prehliadača

 1. V systéme Windows 10 kliknite na položku Štart Tlačidlo Štart Windowsu 10 , zadajte text Predvolené programy a potom kliknite na položku Predvolené programy.

  Predvolené programy vo Windowse
 2. V časti Webový prehliadač kliknite na položku Microsoft Edge a potom v dialógovom okne Výber aplikácie kliknite na položku Internet Explorer.

  Výber prehliadača Edge alebo Internet Explorera v predvolených programoch
 3. Zatvorte dialógové okno Výber predvolených aplikácií.

Tu je niekoľko ďalších vecí, ktoré môžu byť problémové.

Tlačidlá fungujú len vtedy, keď prebieha akcia

Niektoré karty, skupiny a príkazy na páse s nástrojmi sú k dispozícii v závislosti od toho, čo práve v službe SharePoint robíte. Najbežnejším problémom je nutnosť výberu položky ešte pred zapnutím tlačidla.

Ak chcete zapnúť konkrétne tlačidlá pre súbor a zoznam, v závislosti od úloh je potrebné najprv vybrať jednu alebo viac položiek z knižnice alebo zoznamu.

 • Tlačidlá Zobraziť vlastnosti, Upraviť vlastnosti, Vrátiť do projektu, Vziať z projektu, Zdieľať kópiu alebo Stiahnuť kópiu nie sú v zozname alebo knižnici k dispozícii. Pred ich zapnutím musíte vybrať položku alebo dokument. Ak vyberiete viac ako jednu položku, niektoré z tlačidiel sa môžu opäť zobraziť sivou farbou.

  Pás s nástrojmi so sivými tlačidlami úprav

  Pred výberom položky

  Časť úprav na páse s nástrojmi s vybratou položkou

  Po výbere položky

 • Vybrali ste skupinu dokumentov a tlačidlá na úpravu a zobrazenie sa zobrazujú sivou farbou. Tieto položky fungujú len s jedným výberom. Môžete však vykonávať ďalšie príkazy, ako je napríklad Vziať z projektu.

  Časť úprav na páse s nástrojmi s dvoma položkami vybratými v zozname

Ďalšie zdroje

Tu sú niektoré prepojenia súvisiace so zoznamami a knižnicami, ktoré vám môžu pomôcť.

Pri úprave stránky, ako je napríklad pridávanie webových častí alebo iného obsahu, sa tlačidlá Uložiť, Uložiť ako a Premenovať stranu na karte Strana zapnú až po kliknutí na položku Upraviť.

Ak chcete stranu zapnúť, uložiť alebo premenovať, kliknite na položku Upraviť. Vykonajte zmeny a potom kliknite na položky Uložiť, Uložiť ako alebo Premenovať.

Pás s nástrojmi stránky s neaktívnymi tlačidlami

Upozornenie, pripojenie a Rýchle úpravy

Tu je niekoľko vecí, ktoré spôsobujú vypnutie týchto tlačidiel.

Uistite sa, že máte Office 365 s nainštalovanými konkrétnymi aplikáciami a sú najnovšou verziou.

Pás s nástrojmi s neaktívnym tlačidlom Pripojiť k programu Outlook, ktoré je zvýraznené

Tieto funkcie musí zapnúť správca lokality, manažér alebo vlastník lokality.

Ďalšie informácie o upozorneniach a informačných kanáloch RSS nájdete v téme Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS

Ak sa nachádzate na stránke s niekoľkými webovými časťami, skúste kliknúť na knižnicu alebo zoznam, ktoré chcete upraviť, a potom tlačidlo Rýchle úpravy použiť ešte raz.

Môže sa to stať vtedy, keď zobrazenie nie je nastavené predvolene. Tu sú niektoré možné opravy.

 • Použite alebo vytvorte zobrazenie, ktoré v zozname používa štýl Predvolené zobrazenie. Vyberte položku KNIŽNICA alebo Zoznam a potom kliknite na položku Upraviť zobrazenie. V časti Štýl na stránke Upraviť zobrazenie vyberte položku Predvolené a potom tlačidlo OK. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

  Poznámka: Tento postup ovplyvní spôsob vykreslenia zobrazenia na stránke

 • Na karte Knižnica alebo Zoznam na páse s nástrojmi v časti Aktuálne zobrazenie použite možnosť Údajové zobrazenie. Údajové zobrazenie umožňuje vykonávať riadkové úpravy položiek zoznamu.

Problémy zapríčinené chýbajúcimi povoleniami

Ak nemáte správne povolenia, niektoré tlačidlá sa budú zobrazovať ako nefunkčné alebo nebudú viditeľné a niektoré zase nemusia s určitými funkciami fungovať.

Poznámky: 

 • Ak ste koncový používateľ, ktorý má problémy na konkrétnej stránke alebo lokalite organizácie, napríklad chcete vedieť, ako môžete získať povolenia, alebo prečo ste povolenia stratili, musíte sa obrátiť na svojho správcu lokality, manažéra alebo na interné IT oddelenie. Ak si nie ste istí, na koho sa máte obrátiť, spýtajte sa svojho správcu, pracovníka na recepcii alebo kolegu.

 • Ak používate verejnú webovú lokalitu, obráťte sa na vlastníka webovej lokality, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Na stránke alebo prostredníctvom prepojenia vyhľadajte položky ako Kontakt, Informácie alebo Správca webovej lokality. Ak kontakt nie je k dispozícii, zadajte na internete názov domény do databázy Registry služby Whois, ako je napríklad https://whois.icann.org/. Zobrazí sa vlastník lokality a mal by sa zobraziť aj kontakt na správcu lokality.

Povolenia priraďuje správca. Ak sa pokúšate dostať na konkrétnu stránku alebo funkciu a zobrazí sa chyba Prístup odmietnutý, vyhľadajte v dialógovom okne prepojenie Vyžiadať prístup. Kliknite na žiadosť a vyplňte ju. Zobrazí sa bežné dialógové okno Prístup odmietnutý s prepojením Vyžiadať prístup.

SPO – dialógové okno odmietnutia prístupu.

Ak sa prepojenie Vyžiadať prístup nezobrazuje, táto funkcia môže byť vypnutá. V takom prípade sa obráťte na správcu alebo na oddelenie technickej pomoci a požiadajte o prístup.

Ak máte oprávnenia správcu, pozrite si tému Úrovne povolení.

Prečo sú niektoré tlačidlá povolené, ale nie sú viditeľné

Aj keď sa nachádzate na správnom mieste a máte správne povolenia, niektoré tlačidlá sa nemusia zobrazovať. Tu sú niektoré ďalšie dôvody, prečo nie sú tlačidlá viditeľné:

Niektoré sekcie pása s nástrojmi sú skomprimované len na jedno tlačidlo s rozbaľovacou ponukou. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, musíte kliknúť na šípku vedľa tlačidla a rozbaliť rozbaľovaciu ponuku. Pozrite si tému Položky pása s nástrojmi uvedené v článkoch Pomocníka sa nezobrazujú, kde nájdete ďalšie informácie.

skupina Spravovať

Na prispôsobených lokalitách môže správca služby SharePoint povolenie príkazov zakázať. Ďalšie informácie získate od správcu, manažéra alebo vlastníka.

Prečo sa pás s nástrojmi vôbec nezobrazuje?

Existuje niekoľko situácií, kedy sa pás s nástrojmi služby SharePoint nezobrazí.

V takom prípade môžete pás s nástrojmi opäť zobraziť kliknutím na položku Návrat ku klasickému SharePointu, ktorá sa nachádza v dolnej časti panela Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky. Ak chcete ukončiť klasickú službu SharePoint, zavrite všetky okná prehliadača a potom sa prihláste späť do Office 365. Ak sa možnosť pre klasický SharePoint nezobrazuje, obráťte sa na svojho správcu alebo IT oddelenie, keďže mohla byť táto možnosť vypnutá.

Panel Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky so zvýraznenou položkou na návrat na klasické zobrazenie.

Pri používaní lokálnych verzií služby SharePoint môže byť lokalita príliš prispôsobená vašej organizácii alebo spoločnosti a pás s nástrojmi v takomto prípade nie je zahrnutý. Ak je vaša lokalita príliš prispôsobená, musíte sa obrátiť na manažéra, správcu lokality alebo na IT oddelenie.

Odpoveď na moju otázku sa nezobrazuje.

Niekedy odpoveď súvisí s obsahom alebo predmetom, ktoré lokalita poskytuje. Tento článok je o opravách fungovania samotnej služby SharePoint, nie o jej obsahu. Tu je niekoľko ďalších nápadov:

 • Ak ste koncový používateľ, ktorý má problémy na konkrétnej stránke alebo lokalite organizácie, napríklad chcete vedieť, ako môžete získať povolenia, alebo prečo ste povolenia stratili, musíte sa obrátiť na svojho správcu lokality, manažéra alebo na interné IT oddelenie. Ak si nie ste istí, na koho sa máte obrátiť, spýtajte sa svojho správcu, pracovníka na recepcii alebo kolegu.

 • Ak používate webovú lokalitu, obráťte sa na vlastníka webovej lokality, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Na stránke alebo prostredníctvom prepojenia vyhľadajte položky ako Kontakt, Informácie alebo Správca webovej lokality. Ak kontakt nie je k dispozícii, zadajte na internete názov domény do databázy Registry služby Whois, ako je napríklad https://whois.icann.org/. Zobrazí sa vlastník lokality a mal by sa zobraziť aj kontakt na správcu lokality.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Buďte čo najkonkrétnejší a zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača, ktoré používate. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme kroky, opravíme chyby a aktualizujeme tento článok.

Pozrite tiež

Položky pása s nástrojmi, uvedené v článkoch Pomocníka, sa nezobrazujú

Akú verziu balíka Office používam?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×