Práca v režime offline s tabuľkami prepojenými so zoznamami lokality SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prístup môžete použiť na prácu v režime offline s údajmi, ktoré je prepojené so zoznamami lokality SharePoint. To môže byť užitočné, napríklad ak potrebujete mimo kancelárie alebo treba pokračovať v práci, keď server nie je k dispozícii alebo ste stratili pripojenia na server.

Prehľad

Skôr ako budete pracovať v režime offline s údajmi z lokality SharePoint, najprv musíte vytvoriť prepojenia medzi tabuľkami programu Access a zoznamy lokality SharePoint. Potom môžete využiť zoznamov offline na aktualizáciu alebo analyzovať ich pomocou programu Access. Keď sa znova pripojíte, môžete synchronizovať údaje tak, aby sa aktualizujú databázy a zoznamy. Ak databáza obsahuje dotazy a zostavy, môžete ich použiť na analýzu prepojené údaje.

Ak aktualizujete údaje v režime offline, môžete synchronizovať zmeny, keď Access pripojí k serveru znova. Ak sa vyskytnú konflikty údajov – napríklad, ak každú aktualizáciu záznamu na serveri počas iná osoba aktualizuje ten istý záznam v režime offline, môžete vyriešiť konflikt pri synchronizácii.

Tabuľky programu Access môžete prepojiť so zoznamami viacerými spôsobmi. Môžete napríklad premiestniť databázu na lokalitu SharePoint, ktorá tiež prepojené s tabuľkami v databáze do zoznamov na lokalite. Alebo môžete exportovať údaje zo zoznamu v údajovom zobrazení na lokalite SharePoint do tabuľky programu Access. Môžete napríklad použiť zostavy v programe Access na Zhrnutie údajov. Ďalšie informácie o prepojení SharePoint údajov z programu Access nájdete v téme Import údajov alebo prepojenie s údajmi v zozname lokality SharePoint.

Práca v režime offline so zoznamami lokality SharePoint v programe Access

Začiatok v programe Access 2010, práca v režime offline pomocou prepojených zoznamov lokality SharePoint je viac automatický proces spravuje prístup. Ak prístup nemôže pripojiť na lokalitu SharePoint, kde prepojené zoznamy lokality SharePoint bývať možno preto, že ste stratili internetové pripojenie, prístup sa prepne do režimu offline. V stavovom riadku v pravej dolnej časti okna programu Access zobrazí hlásenie o odpojení tabuľky všetky lokality SharePoint. Ak ste kliknite na položky súbor > informácie, zobrazia sa vám tiež podobné správa s informáciou, že ste odpojení tabuliek. Keď ste v režime offline, budete môcť pridať, upraviť a odstrániť údaje vo vyrovnávacej pamäti lokálnu kópiu údajov zoznamu lokality SharePoint.

Program Access aj naďalej skúste a znova v pravidelných intervaloch pomocou prepojených zoznamov na serveri SharePoint. Po prístup reestablishes pripojenie na lokalitu SharePoint, sa zobrazí panel hlásení pod otázkou, či chcete synchronizovať údaje v režime offline so serverom pása s nástrojmi.

Kliknite na položku Synchronizovať znova na serveri SharePoint Server.

Kliknite na položku synchronizovať a Access pripojí k prepojených zoznamov služby SharePoint a potom sa pokúsi zlúčiť všetky zmeny údajov.

Riešenie konfliktných zmien údajov

Konflikt nastáva, keď dvaja používatelia meniť rovnakú časť zoznamu údajov alebo štruktúru. Používateľ, ktorý sa odošle zmeny najprv podarí potvrdením jeho alebo jej zmeny, ale druhý používateľ dostane oznámenie o konflikt.

Napríklad používateľ A zmení stĺpca mesto tretieho riadka z Dallasu do Seattlu a v rovnakom čase zmeníte bunku z Dallasu do Houstonu. Používateľa A zmeny sa odosielajú na server najprv nasleduje zmeny. Server informuje o konflikt a umožňuje vyriešiť konflikt.

Poznámka: Konflikt sa vyskytne aj vtedy, keď používatelia upravovať rôznych buniek v tom istom riadku.

Nebudete môcť vykonávať žiadne zmeny záznamu s konfliktom až po odstránení konfliktu.

Ak Access nájde všetky údaje konflikty počas synchronizácie offline zmeny so serverom SharePoint, zobrazí sa dialógové okno Riešenie konfliktov.

Riešenie konfliktov údajov pomocou možností v dialógovom okne riešenie konfliktov.

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Na vyriešenie zobrazenej konflikt alebo chybu ignorovaním zmeny vykonané v zázname, kliknite na položku Zahodiť vlastné zmeny. Zmeny sa stratia.

 • Ak chcete odstrániť všetky čakajúce konfliktov a chýb ignorovanie všetkých zmien do zoznamu, kliknite na položku Zahodiť všetky vlastné zmeny.

 • Opätovné použitie zmeny vyriešiť zobrazenej konflikt alebo chybu, kliknite na položku Znova moje zmeny. V prípade konfliktu, ak ste a iným používateľom zmeniť toho istého stĺpca vaše zmeny prepíšu zmeny iného používateľa. Ak upravíte jednotlivých stĺpcov, zmeny sa zlúčia s zmeny iného používateľa.

 • Ak chcete odstrániť všetky čakajúce konfliktov a chýb podľa opätovné použitie zmeny, kliknite na položku Znova všetky moje zmeny.

 • Ak chcete zobraziť podrobnosti o ďalší konflikt alebo chybu, v pravom hornom rohu dialógového okna kliknite na tlačidlo ďalej.

 • Ak chcete zobraziť podrobnosti o predchádzajúci konflikt alebo chybu, kliknite na položku Naspäť v pravom hornom rohu dialógového okna.

 • Riešenie konfliktov a chýb neskôr, kliknite na tlačidlo Zavrieť v záhlaví okna dialógové okno pole.

Poznámky

 • V mriežke s podrobnosťami zobrazuje všetky stĺpce v aktuálnom zobrazení. Ak stĺpce, ktoré nie sú viditeľné, použite vodorovného posúvača prejdite alebo presuňte pravý okraj dialógového okna na zväčšenie šírky v mriežke s podrobnosťami.

  Ak chcete priblížiť obsah stĺpca, kliknite na stĺpec v mriežke s podrobnosťami. V dialógovom okne Pole Podrobnosti zobrazia zmeny a zmeny iného používateľa. Dialógové okno je tiež užitočné na zobrazenie textu vo formáte RTF formátovania zmeny.

 • V mriežke s podrobnosťami zobrazí odstránené riadka, nie riadok údajov, ak vy alebo iný používateľ odstráni riadok. Ak iný používateľ odstráni riadok, dialógové okno nezobrazuje meno používateľa alebo dátum a čas odstránenia. Tiež, nebude možné znova zmeny.

Nastavenie možnosti ukladania webovej služby a tabuliek v SharePointe do vyrovnávacej pamäte

Predvolené nastavenie pre nové databázy v programe Access 2010 a novšia verzia je vyrovnávacej pamäte webovej služby a SharePoint prepojené tabuľky. Ak chcete zmeniť toto správanie a namiesto toho použiť správanie, ktorá existuje v programe Access 2007, kliknite na položky súbor > Možnosti a otvorte dialógové okno Možnosti programu Access. Kliknite na položku Aktuálna databáza zobrazenie nastavenia uvedené v časti používanie vyrovnávacej pamäte webovej služby a tabuľky lokality SharePoint.

 • Použiť formát vyrovnávacej pamäte kompatibilný s programom Microsoft Access 2010 a novšími verziami Ak začiarknete túto možnosť, do vyrovnávacej pamäte Accessu sa bude ukladať lokálna kópia prepojených údajov. Toto nastavenie dokáže zlepšiť výkon pri práci s prepojenými údajmi. Vďaka tejto možnosti bude načítavanie a zobrazovanie prepojených údajov rýchlejšie. Ak chcete pri ukladaní do vyrovnávacej pamäte používať rovnaké správanie ako v Accesse 2007, zrušte začiarknutie tejto možnosti.

 • Vymazať vyrovnávaciu pamäť pri zatvorení Ak začiarknete túto možnosť, Access pri zatvorení databázy vymaže z pamäte všetky údaje v lokálnej vyrovnávacej pamäti.

 • Nikdy neukladať do vyrovnávacej pamäte Ak začiarknete túto možnosť, počas práce s prepojenými zdrojmi údajov v SharePointe nebude Access ukladať lokálnu kópiu údajov do vyrovnávacej pamäte.

  Poznámka: Možnosti Vymazať vyrovnávaciu pamäť pri zatvorení a Nikdy neukladať do vyrovnávacej pamäte nie sú k dispozícii, ak zrušíte začiarknutie nastavenia Použiť formát vyrovnávacej pamäte kompatibilný s programom Microsoft Access 2010 a novšími verziami.

Môžem pracovať offline manuálne v programe Access 2010 a vyššie?

Aby bolo možné ovládať ručne práce v režime offline s prepojené údaje lokality SharePoint v programe Access 2010 a novšia verzia, budete musieť vymazať nastavenie použiť formát vyrovnávacej pamäte, ktorý je kompatibilný s programom Microsoft Access 2010 a novšími verziami pre aktuálnu databázu našli v programe Access Dialógové okno Možnosti. Nájdete v predchádzajúcej časti o tom, ako nájsť a nastavte túto možnosť.

Poznámka: Zobrazí sa výzva na Zatvorte a znovu otvorte databázu po zmene nastavenia.

Po vymazaní nastavenie použiť formát vyrovnávacej pamäte, ktorý je kompatibilný s programom Microsoft Access 2010 a novších verzií, zobrazia sa vám Web prepojených zoznamov skupiny príkazov sa zobrazia na karte Externé údaje.

V tejto skupine, sa zobrazia príkazy, ako Pracovať v režime Offline, synchronizovať, Prepojiť zoznamy a iné. Toto sú rovnaké príkazy, ktoré boli v programe Access 2007 v skupine Zoznamy lokality SharePoint na karte Externé údaje.

Ak chcete pracovať v režime offline s údajmi zoznamu lokality SharePoint v tomto režime, kliknite na položku Pracovať Offline.

Ak chcete synchronizovať svoje zoznamy v režime offline s údajmi zo servera, kliknite na položku synchronizovať.

Znova prepojených tabuliek, keď pracujete v režime offline, kliknite na položku Pracovať Online.

Na začiatok stránky

Pomocou programu Access 2007?

Ak chcete vykonať tento postup, najprv musíte prepojiť tabuľkách programu Access na zoznamy lokality SharePoint.

Poznámka: Ak máte databázu, ktorá je už uverejnené na lokalite SharePoint, najskôr musíte uložiť lokálnu kópiu databázy a potom sa zoznamy v režime offline.

 1. Otvorte databázu, ktoré je prepojené so zoznamami lokality SharePoint.

 2. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zoznamy lokality SharePoint kliknite na položku Pracovať Offline.

Poznámka: Ak tlačidlo Pracovať Offline nie je k dispozícii, buď tabuliek nie sú prepojené na zoznamy lokality SharePoint alebo ste už sa zoznam údajov v režime offline.

 1. Otvorte databázu, ktoré je prepojené so zoznamami lokality SharePoint.

 2. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zoznamy lokality SharePoint kliknite na položku synchronizovať.

Ak sa vyskytne konflikt zmeny, ktoré ste vykonali v režime offline a zmeny, ktoré niekto vykonali na serveri, zobrazí sa dialógové okno Riešenie konfliktov.

Dialógové okno zobrazuje informácie o konflikte, napríklad prečo sa vyskytla chyba a poskytuje možnosti, ktoré môžete vyskúšať na opätovné odoslanie údajov alebo ak chcete zahodiť zmeny. V prípade viacerých chýb, môžete zobraziť podrobnosti o jednotlivých chybách kliknutím na tlačidlá predchádzajúce a Ďalšie v dialógovom okne. Niektoré chyby môže vyriešiť len vyradenie zmeny.

V mriežke s podrobnosťami v dialógovom okne Vyriešiť chyby zobrazuje všetky stĺpce v aktuálnom zobrazení. V príslušnom riadku mriežky Podrobnosti zobrazuje zmeny, ktoré ste vykonali. Nemôžete upravovať hodnoty, ale kliknite na položku každý stĺpec, ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti.

 • V dialógovom okne Vyriešiť chyby vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zmeny vykonané na serveri pre vybratú položku, kliknite na položku Zahodiť vlastné zmeny.

  • Ak chcete sa pokúsiť Odoslať zmeny znova vybratú položku, kliknite na položku Moje zmeny skúste to znova.

   V závislosti od situácie, musíte počkajte, kým sa problém vyriešil. Napríklad, ak nie je možné synchronizovať zmeny problém so sieťou pripojenie, je potrebné počkať dovtedy, kým sa znova pripojíte.

  • Ak chcete zachovať zmeny vykonané na serveri, všetky položky, kliknite na položku Zahodiť všetky vlastné zmeny.

  • Ak chcete skúsiť Odoslať zmeny znova na položku všetky položky, kliknite na položku Znova všetky moje zmeny.

   V závislosti od situácie, musíte počkajte, kým sa problém vyriešil. Napríklad, ak nie je možné synchronizovať zmeny problém so sieťou pripojenie, je potrebné počkať dovtedy, kým sa znova pripojíte.

   Poznámky: 

   • Ak chybu možno vyriešiť len vyradenie zmeny, tlačidlá na opakovaním zmeny pravdepodobne nie je k dispozícii.

   • Dialógové okno môžete zatvoriť bez vykonania akcie, ale nebudete môcť alebo aktualizujte zoznam alebo budete chcieť vykonať zmeny vo vypočítanom stĺpci až po odstránení chyby.

Po opätovnom pripojení prepojených tabuliek, sú synchronizované zmeny, ktoré vykonáte údajov alebo objektov.

 1. Otvorte databázu, ktoré je prepojené so zoznamami lokality SharePoint.

 2. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Zoznamy lokality SharePoint kliknite na položku Pracovať v režime Online.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste vykonali v režime offline, kliknite na položku Zrušiť zmeny v skupine Zoznamy lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×