Práca so zobrazením Ganttovho grafu

Zobrazenie Ganttovho grafu je najčastejšie používaným zobrazením v programe Microsoft Office Project 2007. Zobrazuje zoznam úloh v projekte a ilustruje ich vzájomný vzťah a plán pomocou pruhov Ganttovho grafu. Zobrazenie Ganttovho grafu je predvoleným zobrazením nových projektov.

Poznámka : Ak chcete zobraziť Ganttov graf, v ponuke Zobrazenie kliknite na položku Ganttov graf.

Obsah tohto článku

Používanie zoznamu úloh

Používanie grafu

Prečo sa pruhy Ganttovho grafu nepohybujú?

Používanie zoznamu úloh

Zoznam všetkých úloh projektu môžete zobraziť v časti mriežky na ľavej strane zobrazenia Ganttovho grafu a potom ich usporiadať do hierarchie súhrnných úloh a podúloh. Úlohy môžete tiež navzájom prepojiť, aby sa zobrazili závislosti úloh.

Ďalšie informácie o pridávaní do zoznamu úloh a usporiadaní úloh projektu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Horná časť stránky

Používanie grafu

Okrem časti zobrazenia mriežky v zobrazení poskytuje Ganttov graf aj ilustrovanú verziu zoznamu úloh s pruhmi Ganttovho grafu, ktoré zobrazujú trvanie úloh projektu na časovej osi. Táto časť zobrazenia Ganttovho grafu sa nazýva graf. Príslušný pruh Ganttovho grafu každej úlohy začína na dátume začatia a končí na dátume ukončenia. Ak ste prepojili úlohy, pruhy Ganttovho grafu sú na grafe spojené čiarami prepojenia.

Priblíženie a vzdialenie

Jednotky časovej osi pravej časti zobrazenia Ganttovho grafu sa zobrazia v hornej časti grafu. Project 2007 predvolene zobrazuje dve jednotky času. Tieto časové jednotky môžete prispôsobiť, aby zobrazovali až tri časové jednotky, a môžete ich zmeniť tak, aby sa zobrazovali rôzne časové jednotky. Môžete napríklad vzdialiť zobrazenie, aby ste videli viac úloh projektu tak, že zobrazíte roky a mesiace, alebo môžete priblížiť zobrazenie, aby ste videli presné dátumy začatia a dokončenia úloh projektu tak, že zmeníte časovú mierku na týždne a dni. Ďalšie informácie o úprave časovej mierky v zobrazení Ganttovho grafu nájdete v téme Zmena časovej mierky v zobrazení.

Zmena farieb a pridanie textu

Project 2007 poskytuje veľkú flexibilitu spôsobu zobrazenia pruhov Ganttovho grafu v zobrazení Ganttovho grafu.

Môžete:

  • zmeniť farbu, tvar alebo vzor pruhov Ganttovho grafu,

  • vytvoriť nový typ Ganttovho grafu – napríklad graf zobrazujúci dostupnú časovú rezervu alebo oneskorené úlohy,

  • pridať text do pruhov Ganttovho grafu,

  • zobraziť názvy úloh pre jednotlivé pruhy Ganttovho grafu v paneli súhrnnej úlohy,

  • zmeniť výšku pruhov Ganttovho grafu,

  • zmeniť vzhľad čiar prepojení pruhov Ganttovho grafu.

Všetky tieto zmeny sú popísané v téme Formátovanie pruhového grafu v časti zobrazenia Ganttovho grafu.

Horná časť stránky

Prečo sa pruhy Ganttovho grafu nepohybujú?

Pruhy Ganttovho grafu sa zobrazujú na základe dátumov začatia a dokončenia úloh v projekte. Nepohybujú sa tak, aby zobrazovali priebeh úlohy. Namiesto toho môžete použiť mriežku aktuálneho dátumu, aby ste zistili, kde by podľa plánu úlohy mali byť.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú časť zobrazenia Ganttovho grafu a potom kliknite na položku Mriežka.

  2. V poli Zmeniť čiaru vyberte položku Aktuálny dátum.

  3. Na zmenu vzhľadu mriežky použite pole Typ a pole Farba v oblasti Normálne.

Horná časť stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×