Práca so vzťahmi v kontingenčných tabuľkách

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kontingenčné tabuľky tradične boli postavené pomocou kociek OLAP a iných štatistických a inžinierskych zdrojov, ktoré už mám bohatou pripojenia medzi tabuľkami. Však v Exceli, máte možnosť importovať viacero tabuliek a vytvoriť pripojení medzi tabuľkami. Keď táto flexibilita je účinná, je tiež jednoducho spojiť údaje, ktoré nesúvisia, ktoré môžu viesť k zvláštne výsledky.

Už ste niekedy vytvorili podobnú kontingenčnú tabuľku? Chceli ste vytvoriť prehľad nákupov podľa regiónov, a tak ste pole sumy za nákup presunuli do oblasti Hodnoty a pole regiónu predaja zas do oblasti Menovky stĺpcov. Výsledky však boli nesprávne.

Príklad kontingenčnej tabuľky

Ako to vyriešiť?

Problém spočíva v tom, že polia, ktoré ste do kontingenčnej tabuľky pridali, sú síce v tom istom zošite, ale tabuľky, v ktorých sa dané stĺpce nachádzajú, nespája žiaden vzťah. Môžete mať napríklad tabuľku, v ktorej je uvedený región predaja a inú tabuľku s nákupmi v jednotlivých regiónoch. Ak chcete vytvoriť kontingenčnú tabuľku so správnymi výsledkami, treba medzi týmito tabuľkami vytvoriť určitý vzťah.

Po vytvorení tohto vzťahu kontingenčná tabuľka správne skombinuje údaje z tabuľky nákupov so zoznamom regiónov a výsledky budú vyzerať zhruba takto:

Príklad kontingenčnej tabuľky

Excel 2013 zahŕňa technológiu vyvinutú divíziou Microsoft Research (MSR) na automatické zisťovanie a riešenie problémov so vzťahmi, ako napríklad ten spomenutý vyššie.

Na začiatok stránky

Použitie automatického zisťovania

Automatické zisťovanie skontroluje nové polia pridané do zošita, v ktorom sa nachádza kontingenčná tabuľka. Ak nové pole nesúvisí hlavičkami stĺpcov a riadkov kontingenčnej tabuľky, v oblasti oznámení v hornej časti kontingenčnej tabuľky sa zobrazí hlásenie o potrebe vytvorenia vzťahu. Excel tiež nové údaje aj zanalyzuje, aby vyhľadal potenciálne vzťahy.

Hlásenie môžete ignorovať a ďalej pracovať s kontingenčnou tabuľkou. Ak však kliknete na príkaz Vytvoriť, spustí sa algoritmus a zanalyzuje údaje. V závislosti od hodnôt nových údajov, od veľkosti a zložitosti danej kontingenčnej tabuľky, ako aj od vzťahov, ktoré ste už vytvorili, môže tento proces trvať niekoľko minút.

Tento proces pozostáva z dvoch fáz:

  • Zisťovanie vzťahov – po dokončení analýzy si môžete prezrieť zoznam navrhovaných vzťahov. Ak proces nezrušíte, Excel automaticky prejde na ďalší krok vytvorenia vzťahov.

  • Vytvorenie vzťahov – po aplikovaní vzťahov sa zobrazí dialógové okno, kde môžete kliknúť na prepojenie Podrobnosti a pozrieť si zoznam vytvorených vzťahov.

Proces zisťovania možno zrušiť, no proces vytvorenia vzťahov sa už zrušiť nedá.

Algoritmus Microsoft Research vyhľadá „najlepšiu možnú“ skupinu vzťahov na prepojenie tabuliek vo vašom modeli. Tento algoritmus slúži na zistenie všetkých potenciálnych vzťahov medzi novými údajmi, pričom sa berú do úvahy názvy stĺpcov, typy údajov v stĺpcoch, hodnoty v stĺpcoch a stĺpce v kontingenčnej tabuľke.

Excel následne vyberie vzťah s najvyšším hodnotením kvality podľa internej heuristiky. Ďalšie informácie nájdete v témach Prehľad vzťahov a Riešenie problémov so vzťahmi.

Ak výsledky automatického zisťovania nie sú správne, vzťahy možno upraviť, odstrániť alebo manuálne vytvoriť nové. Ďalšie informácie nájdete v témach Vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami alebo Vytváranie vzťahov v zobrazení diagramu.

Na začiatok stránky

Prázdne riadky v kontingenčnej tabuľke (Neznámy člen)

Kontingenčná tabuľka spája súvisiace údaje tabuliek. Preto, ak sa v niektorej tabuľke nachádzajú údaje, medzi ktorými nie je žiaden vzťah ani na základe kľúča, ani zhodnej hodnoty, tieto údaje treba nejako spracovať. Vo viacrozmerných databázach spočíva riešenie, ako spracovať údaje, v prípade ktorých sa nenašla žiadna zhoda, v tom, že sa všetkým riadkom bez zhodnej hodnoty priradí hodnota Neznámy člen. V kontingenčnej tabuľke sa hodnota Neznámy člen prejaví ako prázdna hlavička.

Ak napríklad vytvoríte kontingenčnú tabuľku, kde by ste chceli mať predajné skupiny podľa obchodov, no pri niektorých záznamoch v tabuľke predaja sa názov obchodu neuvádza, všetky záznamy bez platného názvu obchodu sa zoskupia spoločne.

Ak sú výsledkom prázdne riadky, máte dve možnosti. Môžete buď vytvoriť fungujúci vzťah, napríklad tak, že vytvoríte reťazec vzťahov medzi viacerými tabuľkami, alebo môžete z kontingenčnej tabuľky odstrániť polia, ktoré sú príčinou prázdnych riadkov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×