Práca so stránkami na publikačnej lokalite

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na publikačnej lokalite sú webové stránky uložené centrálne v knižnici stránok. Systém na vracanie do projektu a preberanie k sebe zabezpečuje, aby v naraz stránky upravovala iba jedna osoba a aby funkcia vytvárania verzií pomáhala sledovať zmeny. Podľa predvoleného nastavenia musí byť pred publikovaním každá stránka schválená jedným recenzentom.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie stránky

Úprava stránky

Uloženie stránky

Úprava uloženej stránky

Vrátenie stránky do projektu

Odoslanie stránky na schválenie

Schválenie alebo odmietnutie strany

Publikovanie stránky

Zobrazenie histórie verzií stránky

Vytvorenie stránky

Pomocou prehľadávača môžete vytvárať a upravovať webové stránky. Programy, ako napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007 môžu ponúkať viac možností, pri niektorých stránkach však pravdepodobne zistíte, že prehľadávač vyhovuje vašim potrebám.

 1. Na lokalite, kde chcete vytvoriť stránku, na ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na tlačidlo Vytvoriť stranu.

 2. Do poľa Názov adresy URL zadajte názov súboru stránky. Tento názov sa zobrazí v prepojeniach na celej stránke.

 3. V poli Názov môžete prijať predvolený názov stránky, ktorý je rovnaký ako Názov adresy URL alebo môžete zadať nový názov pre stránku. Pri určitých rozloženiach stránok sa názov zobrazí v ľavom hornom rohu stránky.

 4. Do poľa Popis môžete zadať vlastný popis obsahu stránky. Pri určitých rozloženiach stránok sa na stránkach zobrazí popis.

 5. V sekcii Rozloženie strany vyberte rozloženie stránky, v ktorom sa má stránka publikovať. Môžete si vybrať rozloženie v závislosti od typu obsahu, ktorý chcete publikovať alebo od šablóny, ktorú chce použiť návrhár lokality.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Úprava stránky

V závislosti na type vybratého rozloženia môžete mať na stránke kombináciu ovládacích prvkov polí a webových častí. Obsah na stránku pridáte úpravami jednotlivých prvkov a ich samostatným nakonfigurovaním. To, ktoré prvky na stránke sa budú zobrazovať, určí návrhár stránky. Ovládacie prvky polí na stránke nemožno premiestňovať a používajú sa na udržanie konzistencie medzi stránkami a lokalitami. Pri niektorých rozloženiach je možné pridávať a upravovať webové časti.

Pridať alebo upraviť

Postup

Ovládacie prvky polí

 • Presná metóda pridávania obsahu do ovládacieho prvku poľa sa líši. Ak chcete získať viac možností, pravdepodobne budete musieť zadať text do poľa alebo kliknúť na prepojenie Upraviť obsah alebo na prepojenie Upraviť obrázok. Iné ovládacie prvky môžu obsahovať iné možnosti.

Webové časti

 • Ak chcete pridať na stránku webovú časť, na danej stránke v zástupnom symbole webovej časti kliknite na prepojenie Pridať webovú časť a potom vyberte webovú časť, ktorú chcete na stránku pridať.

 • Ak chcete konfigurovať webovú časť, kliknite na šípku Ponuka webovej časti v záhlaví okna a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Aktualizujte nastavenia v table s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Uloženie stránky

Stránky sa ukladajú do knižnice stránok lokality. Ak majú príslušné povolenia viacerí autori, na webových stránkach môžu spolupracovať jednoduchšie, pretože stránky sa ukladajú na tomto centrálnom mieste. Stránka sa dá uložiť viacerými spôsobmi, pri väčšine z nich sa používa panel s nástrojmi Úprava stránky.

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Uloženie stránky a pokračovanie v jej úprave.

 • Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na tlačidlo Stránka a potom na príkazUložiť.

Uloženie stránky, ale neposkytnutie možnosti, aby ju upravovali iní.

 • Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na tlačidlo Stránka a potom kliknite na príkaz Uložiť a zastaviť úpravy.

Uloženie stránky a povolenie jej úpravy iným.

 • Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na tlačidlo Vrátiť do projektu a zdieľať koncept.

Uloženie stránky a vrátenie stránky do projektu na kontrolu.

 • Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na tlačidlo Odoslať na schválenie.

Zahodenie všetkých zmien, ktoré ste uskutočnili po poslednom vzatí stránky k sebe.

 • Kliknite na tlačidlo Stránka a potom kliknite na tlačidlo Zahodiť položky vzaté k sebe.

Vždy, keď stránku vrátite do projektu, vytvorí sa jej vedľajšia verzia. To, či stránka je vedľajšou verziou, zistíte podľa jej čísla. Hlavné verzie stránok, t.j. stránky, ktoré boli schválené a publikované, sa končia nulou (0).

Na začiatok stránky

Úprava uloženej stránky

V programe Microsoft Office SharePoint Server 2007 môže naraz upravovať stránku iba jedna osoba. Keď kliknete na položku Úprava stránky, stránku z knižnice stránok si automaticky vezmete k sebe. Takto zabránite ostatným, aby k stránke pristupovali.

Ak už stránka bola predtým publikovaná, tak jej publikovanú verziu budú môcť čitatelia zobrazovať i naďalej a na úpravy sa vytvorí nová vedľajšia verzia. Ak je napríklad publikovaná verzia 3.0 a vy kliknete na položku Úprava stránky, program Office SharePoint Server 2007 vytvorí verziu 3.1. Návštevníci webovej stránky budú vidieť verziu 3.0, kým nebude schválená a publikovaná verzia 4.0.

Upravovať stránku môžete začať na samotnej stránke alebo po prístupe k stránke z knižnice stránok na príslušnej lokalite.

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Začatie upravovania stránky počas jej prezerania.

 • Na stránke, ktorú chcete upraviť, v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Upraviť stránku.

Vyhľadanie stránky v knižnici stránok.

 1. Na lokalite, kde sa nachádza v ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla stránky, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality.

 2. V časti Knižnice dokumentov kliknite na možnosť Stránky.

 3. V zozname Stránky kliknite na názov stránky, ktoré chcete upraviť.

 4. Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na príkaz Upraviť stránku.

Na začiatok stránky

Vrátenie stránky do projektu

Systém na vrátenie stránky do projektu a na jej vzatie k sebe pomáha zabrániť súčasnému vytváraniu viacerých verzií tej istej stránky. Systém to dokáže tak, že povolí upravovanie iba tých verzií stránok, ktoré boli vzaté k sebe. Spolupodieľať sa na tej istej webovej stránke môžu viacerí autori vtedy, ak jeden autor vráti dokument do knižnice skôr, ako si ho vezme k sebe ďalší a pridá zmeny.

Ak chcete stránku vrátiť do projektu a tak ostatným používateľom povoliť prístup k nej z knižnice stránok, postupujte nasledovne:

 • Na stránke, ktorú upravujete, kliknite na paneli s nástrojmi Úprava stránky na tlačidlo Vrátiť do projektu a zdieľať koncept.

Na začiatok stránky

Odoslanie stránky na schválenie

Program Office SharePoint Server 2007 umožňuje odoslať stránku recenzentovi na schválenie pred publikovaním. Ak správca nepovolil tok činností, musíte recenzentovi oznámiť, že stránka je pripravená na kontrolu.

 • Stránku pripravíte pre recenzenta kliknutím na položku Odoslať na schválenie na paneli s nástrojmi Úprava stránky.

Na začiatok stránky

Schválenie alebo zamietnutie stránky

Recenzent stránky má možnosť schváliť alebo zamietnuť obsah, ktorý autor pripravil na publikovanie. Recenzent nemôže stránku upraviť bez vytvorenia novej verzie stránky, ktorú potom treba opätovne odoslať na schválenie.

Predvolene sa stránky publikujú okamžite po schválení. Ak je nejaká stránka zamietnutá, zostane v knižnici dokumentov verzia stránky v podobe pred jej zamietnutím a jej stav sa zmení na Odmietnuté.

 • Ak chcete schváliť a publikovať stránku, na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na položku Schváliť.

 • Ak chcete zamietnuť stránku, na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na položku Odmietnuť.

Na začiatok stránky

Publikovanie stránky

Autor, ktorý má príslušné povolenia, môže publikovať stránku bez jej schválenia recenzentom. Publikovaná stránka sa podľa predvoleného nastavenia zobrazí na webovej lokalite okamžite. Vy alebo návrhár stránky môžete zmeniť plán publikovania na strane Nastavenie stránky. Je to užitočné, keď stránka obsahuje informácie vyžadujúce presné načasovanie, ako napríklad zamestnanecké dávky, ktoré sú aktuálne od určitého dátumu alebo pri mimoriadnej udalosti, ktorá sa vyskytne počas sviatku.

 • Ak chcete publikovať stránku, na paneli s nástrojmi Úprava stránky, kliknite na príkaz Publikovať.

Na začiatok stránky

Zobrazenie histórie verzií stránky

Prezerať si možno históriu stránok, vrátane ich aktuálneho stavu, pomocou stránky História verzií. V tejto verzii sa zobrazí aktuálne publikovaná hlavná verzia (ak existuje) a všetky čakajúce a zamietnuté verzie stránky. Na stránke História verzií sa zobrazí aj to, kto stránku upravoval a kedy. Ak potrebujete o danej verzii viac informácií, môžete túto položku vybrať zo zoznamu.

 • Históriu verzií stránky možno zobraziť tak, že na stránke, o ktorej chcete získať históriu, kliknete najprv na položku Nástroje na paneli s nástrojmi Úprava stránky a potom na položku História revízií.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×