Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou PowerPoint pomocou klávesnice čítačky obrazovky pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentácii. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Získate tiež informácie o zmene veľkosti a orientácie snímky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Môžete jednoducho Pridanie novej snímky do prezentácie, buď na základe aktuálnej snímky rozloženia alebo na nové rozloženie šablóny.

Pridanie novej snímky na základe rozloženia aktuálnej snímky

V novej prezentácii sa úvodná snímka pridá automaticky. Novú snímku môžete pridať na základe rozloženia predchádzajúcej snímky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M. Budete počuť "Snímky", nasleduje číslo snímky a miesto novú snímku v zozname a "Začiarknuté."

Pridanie novej snímky na základe rozloženia šablóny

 1. V normálnom zobrazení, stlačte klávesy Alt + H, môžem. Budete počuť názov prvého rozloženie snímky. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Odchod panel s ponukami, motív balíka Office", za ktorou nasleduje číslo aktuálnej snímky.

 2. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť rozloženie snímky má, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť číslo novej snímky. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Enter bez výberu."

  Zameranie sa presunie na tablu snímky.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr, stlačením klávesu šípka nahor alebo kláves so šípkou nadol až budete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete. Budete počuť číslo aktuálnej snímky a jeho umiestnenie v zozname, za ktorou nasleduje "Vybraté." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Zadajte, nechajte jedálne lístky, bez výberu."

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z pôvodného umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. Na table miniatúr, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa číslo snímky chcete premiestniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na presun snímky nahor zoznam snímok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor šípku. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Na snímku v zozname snímky nadol, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + šípka nadol kláves so šípkou. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Ak chcete prejsť na snímku na začiatku prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nahor šípku.

  • Ak chcete prejsť na snímku ukončiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol šípku.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jeho sekcii.

V častiach sú zobrazené a oznámil na table miniatúr normálnom zobrazení a v zobrazení Radenia snímok. Nie sú zobrazení alebo v zobrazení prezentácie.

 1. Na table miniatúr, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým nebudete počuť snímky, ktoré chcete mať na prvú snímku v sekcii.

 2. Stlačte klávesy Alt + H, T1. Budete počuť: "Pridať sekcii."

 3. Ak chcete pridať položku sekcia, stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Premenovať sekciu."

 4. Zadajte nový názov sekcie a potom stlačte kláves Enter.

 5. Presun snímky podľa potreby v častiach podľa pokynov v zmeniť usporiadanie snímok.

  Ak chcete počuť, ako Moderátor oznamuje názvy sekcií, na table miniatúr stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol. JAWS neoznamuje názvy sekcií.

Zmena orientácie všetkých snímok v prezentácii

Môžete zmeniť orientáciu celú snímku nastaviť na šírku na orientáciu na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno Veľkosť snímky.

 2. V okne Veľkosť snímky, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Snímky na vybratý," nasleduje aktuálnej orientácie snímky, napríklad "Krajiny."

  Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Orientácia snímky, option> <currently začiarknuté, prepínač začiarknuté."

  Tip: Pomocou moderátora počúvať a posun v možnostiach v okne Veľkosť snímky, môžete tiež stlačiť SR + kláves nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol. Budete počuť vybratého orientáciu.

 4. Po dokončení výberu stlačte kláves Enter. Budete počuť: "okno programu Microsoft PowerPoint, tlačidlo." Otvorí sa okno potvrdenia.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť: "Maximalizovať." Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, celý text nemusia zodpovedať na snímke, pri použití túto možnosť.

  • Zmenší obsah zmestil na snímke, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zabezpečiť prispôsobenie." Túto možnosť môžu meniť veľkosť obsahu na menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

 6. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod na table miniatúr.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti formátu snímky zo širokouhlého na štandardný alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S. Budete počuť na prvú položku v ponuke Veľkosť snímky. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "nižšie pás s nástrojmi, vlastné skupiny ovládacích."

 2. V ponuke Veľkosť snímky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte veľkosť štandardné, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť: "Štandardné."

  • Vyberte veľkosť Širokouhlá, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť: "Širokouhlá."

 3. Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "okno programu Microsoft PowerPoint, tlačidlo." Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Programu Microsoft PowerPoint, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť: "Maximalizovať." Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, celý text nemusia zodpovedať na snímke, pri použití túto možnosť.

  • Zmenší obsah zmestil na snímke, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zabezpečiť prispôsobenie". Túto možnosť môžu meniť veľkosť obsahu na menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

 5. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod na table miniatúr.

Prispôsobenie veľkosti snímok

Môžete zmeniť veľkosť snímok a použiť vlastné rozmery pre rôzne obrazovky alebo formáty papiera.

 1. V normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno Veľkosť snímky .

 2. V okne Veľkosť snímky, ak chcete zmeniť veľkosť snímky, buď vyberte cieľový formát prezentácie alebo nastavte výšku, šírku a orientáciu prezentácie:

  • Ak chcete vybrať formát cieľovej prezentácie, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Snímky veľkosť." Stlačením klávesu šípka nadol na rozbalenie rozbaľovacej ponuky. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť šírku a výšku:

   • Ak chcete zmeniť šírku snímky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Šírka." Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým nebudete počuť hodnotu, prípadne zadajte hodnotu.

   • Ak chcete zmeniť výšku snímky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Výška". Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým nebudete počuť hodnotu, prípadne zadajte hodnotu.

  Tip: Pomocou moderátora počúvať a posun v možnostiach v okne Veľkosť snímky, môžete tiež stlačiť SR + kláves nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 3. Po dokončení výberu stlačte kláves Enter. Budete počuť: "okno programu Microsoft PowerPoint, tlačidlo." Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Maximalizovať." Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, celý text nemusia zodpovedať na snímke, pri použití túto možnosť.

  • Zmenší obsahu a prispôsobenie na novú snímku, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zabezpečiť prispôsobenie". Túto možnosť môžu meniť veľkosť obsahu na menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

 5. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod na table miniatúr.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Použite PowerPoint s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, pridať, odstrániť a usporiadanie snímok do prezentácie. Môžete tiež zmeniť veľkosti a orientácie snímky.

Nižšie sú úlohy vykonávané v normálnom zobrazení v PowerPoint. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kláves Command + 1.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Môžete jednoducho Pridanie novej snímky do prezentácie, buď na základe aktuálnej snímky rozloženia alebo na nové rozloženie šablóny.

Pridanie novej snímky založenej na aktuálnej snímke

 1. Vo vašej PowerPoint snímok, ak chcete pridať novú snímku, na základe rozloženia predchádzajúcu snímku, stlačte kláves Command + Shift + N. VoiceOver oznamuje "Nová snímka" a snímky sa pridá.

  Tip: Ak chcete duplikovať aktuálnu snímku, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + D.

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Dostanete sa na kartu, ktorá je práve vybratá. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi kartu Domov. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte Domov stlačte raz kláves so šípkou nadol, čím sa presuniete na pás s nástrojmi.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nová snímka, tlačidlo ponuky.“

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Nová snímka, okno. Nová snímka, galéria.“

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do galérie.

 7. Stlačením klávesov so šípkami prejdite na položky. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

 8. Rozloženie vyberiete stlačením klávesu Enter. Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Odstránenie snímky

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

 2. Stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Ak sa nachádzate na snímke, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Delete. Snímka sa odstráni.

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 3. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 4. Keď sa nachádzate na snímke, ktorú chcete presunúť, stlačením kombinácie klávesov Command + X ju vystrihnite.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 6. Keď sa nachádzate na snímke, po ktorej chcete umiestniť vystrihnutú snímku, stlačením kombinácie klávesov Command + V ju prilepte.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jednej sekcii.

V častiach sú zobrazené a oznámil na table miniatúr normálnom zobrazení a v zobrazení Radenia snímok.

 1. V table miniatúr normálneho zobrazenia prejdite na prvú snímku sekcie.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Domov, stláčajte kláves so šípkou doľava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Domov, karta, 1 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Oblasť posúvania. Práve sa nachádzate v oblasti posúvania.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „V oblasti posúvania, <počet položiek>, <názov tlačidla so zameraním>.“

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Sekcia, tlačidlo ponuky.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 6. Stlačením kombinácie kláves Control + Option + medzerník vyberte možnosť Pridať sekciu.

 7. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter. Sekcia sa teraz zobrazuje na table miniatúr a funkcia VoiceOver prečíta názov sekcie, keď na ňu prejdete v table miniatúr.

Zmena orientácie snímok v prezentácii

PowerPoint snímky automaticky nastavené v orientácii na šírku, ale môžete zmeniť snímok z orientácie na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte návrh opakovane stláčajte kláves Tab dovtedy, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Veľkosť snímky, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Nastavenie strany."

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na možnosť požadovanej orientácie, napríklad „Orientácia snímok na šírku“ alebo „Orientácia snímok na dĺžku“, a potom vyberte požadovanú možnosť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "OK, predvolené, tlačidlo". Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník stlačením tlačidla.

 9. Ak sa aktuálny obsah nezmestí na vybratú orientáciu, otvorí sa dialógové okno s otázkou o výbere škálovania obsahu, aby bol vhodný pre vybratú orientáciu:

  • Zmeniť rozmery obsahu, stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "mierku tlačidlo nadol,." Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a použiť menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "mierku nahor, tlačidlo." Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, nemusia to všetko zodpovedať na snímke, pri výbere tejto možnosti.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti zo širokouhlej na štandardnú alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Veľkosť snímky, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Medzi možnosťami sa presúvajte stlačením klávesov so šípkami nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje možnosti.

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte veľkosť.

 7. Ak prechádzate na menšiu veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu tak, aby sa zmastil na vybratú veľkosť:

  • Zmeniť rozmery obsahu, stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Stupnice predvolené, tlačidlo." Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a použiť menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Nemáte mierku, tlačidlo." Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, nemusia to všetko zodpovedať na snímke, pri výbere tejto možnosti.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie veľkosti snímok

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Veľkosť snímky, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Nastavenie strany."

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi aktuálne vybratú veľkosť, napríklad „Širokouhlé“ alebo „Zobrazenie na obrazovku (4:3).“

 8. Možnosti zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Možnosti prehľadávate stlačením klávesov so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver ich pri presúvaní oznamuje. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

 10. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "OK, predvolené, tlačidlo". Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 11. Ak meníte veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho na vybratú veľkosť:

  • Zmeniť rozmery obsahu, stláčajte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Mierka podržanie tlačidla." Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a použiť menšiu veľkosť písma sa zmestí na snímke.

  • Maximalizovať veľkosť obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Mierka nahor, tlačidlo". Ak máte veľké množstvo obsahu na snímke, nemusia to všetko zodpovedať na snímke, pri výbere tejto možnosti.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, Pridanie, odstránenie a usporiadanie snímok do prezentácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré viac nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať novú snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky> of <celkový počet snímok>“ (Snímka <číslo snímky> z <celkový počet snímok>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 4. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Layout button“ (Tlačidlo Rozloženie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní funkcia VoiceOver oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve „Selected“ (Vybraté) a zaznie aj názov rozloženia. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky). V novom okne sa otvorí kontextová ponuka.

 4. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Cut, menu item“ (Vystrihnúť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, pred ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Select all, menu item“ (Vybrať všetky, položka ponuky).

 7. Ak chcete prilepiť snímku, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Paste, menu item“ (Prilepiť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky).

 5. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

PowerPoint pre Android umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky>“ (Snímka <číslo snímky>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Snímka je vybratá a otvorí sa v zobrazení na úpravy.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Back switch not checked“ (Prepínač naspäť nie je zapnutý), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 5. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, v zobrazení na úpravu snímok potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Layout menu“ (Ponuka Rozloženie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, v ponuke Rozloženie potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní služba TalkBack oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení zaznie názov rozloženia a ozve sa „Selected“ (Vybraté). Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí kontextová ponuka a ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, za ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 5. Ak chcete prilepiť snímku, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

PowerPoint Mobile umožňuje pridať, odstrániť alebo usporiadať snímky v prezentácii pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr prezentácie, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom až budete počuť: "Položky".

  Poznámka: Ak chcete prejsť na tablu miniatúr zo zobrazenia na úpravy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na vybratú snímku na table miniatúr.

 2. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť snímky pred miesto, kam chcete pridať snímku. Moderátor oznamuje snímky, pri posúvaní.

 3. Ak chcete snímku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Nová snímka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Zmena rozloženia snímky

 1. Pri úprave snímok, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Snímky s nástrojmi, tlačidlo Rozloženie" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Rozloženie menu."

 2. Ak chcete prehľadávať šablóny možnosti, potiahnite prstom doprava. Moderátor oznamuje šablón, pri posúvaní. Pre aktuálne vybraté rozloženie, budete počuť "Vybraté" a rozloženie.

 3. Ak chcete vybrať šablónu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom až budete počuť: "Položky". A potom potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť snímky, ktorú chcete premiestniť. Moderátor oznamuje snímky, pri posúvaní.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Vystrihnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, za ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 5. Ak chcete prilepiť snímky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo Prilepiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímky sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr, potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom až budete počuť: "Položky". A potom potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť snímky, ktorú chcete odstrániť. Moderátor oznamuje snímky, pri posúvaní.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Na pridanie, odstránenie a usporiadanie snímok do prezentácie pomocou PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže PowerPoint Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Môžete pridať nové snímky do prezentácie, buď na základe aktuálnej snímky rozloženia alebo na iné rozloženie.

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, N, S, môžem. Otvorí sa ponuka Nová snímka.

 2. V ponuke nevyberiete rozloženie snímky, na základe aktuálnej snímky. Ak chcete prejsť na iné rozloženie, pomocou klávesov so šípkou, kým sa rozloženie má, a potom stlačte kláves Enter. Nová snímka sa pridá do prezentácie.

Zmena usporiadania snímok

Snímky môžete pohybovať zmeniť ich poradie v prezentácii.

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť číslo aktuálnej snímky. JAWS oznamuje: "Snímky panel".

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor. Snímka sa presunie o jednu snímku nahor.

  • Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol. Snímka sa presunie o jednu snímku nadol.

  • Ak chcete umiestniť na snímku ako na prvú snímku v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nahor šípku.

  • Ak chcete umiestniť na snímku ako poslednú snímku v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol šípku.

Odstránenie snímok

 1. V Zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť číslo aktuálnej snímky. JAWS oznamuje: "Snímky panel".

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Delete.

  Tip: Ak chcete odstránenie vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×