Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na pridanie, odstránenie a usporiadanie snímok v prezentácii môžete použiť PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Do prezentácie môžete jednoducho pridať nové snímky, a to buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo na novom rozložení šablóny.

Pridanie novej snímky na základe rozloženia aktuálnej snímky

V novej prezentácii sa úvodná snímka pridá automaticky. Novú snímku môžete pridať na základe rozloženia predchádzajúcej snímky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + M. Ozve sa "slide" (snímka), za ktorým nasleduje počet snímok a miesto novej snímky v zozname a "selected" (vybraté).

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov ALT + H, I. Počujete názov prvého rozloženia snímky. Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "opustenie panela s ponukami, motívu balíka Office", za ktorým nasleduje číslo aktuálnej snímky.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadované rozloženie snímky, a potom stlačte kláves ENTER. Budete počuť číslo novej snímky. Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "Enter, no Selection" (vložiť).

  Zameranie sa presunie na tablu snímky.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete. Počujete číslo aktuálnej snímky a jej miesto v zozname a potom "selected" (vybraté). Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "Enter, ponechanie ponúk, žiadny výber."

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z pôvodného umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete posúvať snímku nahor so zoznamom snímok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou nahor. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Ak chcete presunúť snímku nadol v zozname snímok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou nadol. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nahor.

  • Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nadol.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jeho sekcii.

Sekcie sa zobrazia a oznamujú na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení radenia snímok . Nezobrazujú sa ani neoznamujú v zobrazení prezentácie .

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve snímka, ktorú chcete nastaviť ako prvú snímku v sekcii.

 2. Stlačte kombináciu klávesov ALT + H, T1. Počujete: "pridať sekciu."

 3. Ak chcete pridať sekciu bez názvu, stlačte kláves ENTER. Počujete: "Premenovať sekciu."

 4. Zadajte nový názov sekcie a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Premiestnite snímky pod príslušnými sekciami podľa pokynov v časti Zmena usporiadania snímok.

  Ak chcete počuť, ako Moderátor oznamuje názvy sekcií, na table miniatúr stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol. JAWS neoznamuje názvy sekcií.

Zmena orientácie všetkých snímok v prezentácii

Môžete zmeniť orientáciu celej množiny snímok zo zobrazenia na šírku na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno veľkosť snímky .

 2. V okne veľkosť snímky stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "slides selected" (snímky), za ktorým nasleduje aktuálna orientácia snímky, napríklad "Landscape" (na šírku).

  Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "orientácia, snímky, <aktuálne vybratá možnosť>, tlačidlo prepínania rádia."

  Tip: Ak chcete v programe moderátor počúvať a presúvať sa v možnostiach v okne veľkosť snímky , môžete tiež stlačiť kláves SR + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Vypočujte si vybratú orientáciu.

 4. Keď skončíte s výberom, stlačte kláves ENTER. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Maximalizujte". Ak sa na snímke nachádza veľa obsahu, pri použití tejto možnosti sa celý text nemusí prihodiť na snímku.

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu tak, aby sa zmestil na snímku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zaistite prispôsobenie". Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 6. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti formátu snímky zo širokouhlého na štandardný alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S. Počujete prvú položku v ponuke veľkosť snímky . Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "dolný pás s nástrojmi, pole prispôsobená skupina".

 2. V ponuke Veľkosť snímky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať štandardnú veľkosť, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Standard" (štandardné).

  • Ak chcete vybrať veľkosť širokouhlej obrazovky, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "širokouhlý".

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Maximalizujte". Ak sa na snímke nachádza veľa obsahu, pri použití tejto možnosti sa celý text nemusí prihodiť na snímku.

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu tak, aby sa zmestil na snímku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zaistite prispôsobenie". Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 5. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Prispôsobenie veľkosti snímok

Môžete zmeniť veľkosť snímok a použiť vlastné rozmery pre rôzne obrazovky alebo formáty papiera.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno veľkosť snímky .

 2. Ak chcete zmeniť veľkosť snímok, v okne veľkosť snímky buď vyberte cieľový formát prezentácie alebo nastavte výšku, šírku a orientáciu prezentácie:

  • Ak chcete vybrať cieľový formát prezentácie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "veľkosť snímok pre." Stlačte kláves so šípkou nadol a rozbaľovacia ponuka sa rozbalí. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves ENTER.

  • Nastavenie šírky a výšky:

   • Ak chcete zmeniť šírku snímky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "width" (šírka). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte hodnotu.

   • Ak chcete zmeniť výšku snímky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "výška". Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, alebo zadajte hodnotu.

  Tip: Ak chcete v programe moderátor počúvať a presúvať sa v možnostiach v okne veľkosť snímky , môžete tiež stlačiť kláves SR + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Keď skončíte s výberom, stlačte kláves ENTER. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Maximalizujte". Ak sa na snímke nachádza veľa obsahu, pri použití tejto možnosti sa celý text nemusí prihodiť na snímku.

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu tak, aby sa zmestil na novú snímku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "zaistite prispôsobenie". Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 5. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na pridávanie, odstraňovanie a usporiadanie snímok v prezentáciách. Môžete tiež zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

V nasledujúcom zozname sa úlohy vykonávajú v normálnom zobrazení v PowerPoint. Do normálneho zobrazenia prejdete stlačením kombinácie klávesov Command + 1.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Do prezentácie môžete jednoducho pridať nové snímky, a to buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo na novom rozložení šablóny.

Pridanie novej snímky založenej na aktuálnej snímke

 1. Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia predchádzajúcej snímky v PowerPoint nej sade snímok, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + N. Funkcia VoiceOver oznamuje "Nová snímka" a pridá sa snímka.

  Tip: Ak chcete duplikovať aktuálnu snímku, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + D.

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Dostanete sa na kartu, ktorá je práve vybratá. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi kartu Domov. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte Domov stlačte raz kláves so šípkou nadol, čím sa presuniete na pás s nástrojmi.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nová snímka, tlačidlo ponuky.“

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Nová snímka, okno. Nová snímka, galéria.“

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do galérie.

 7. Stlačením klávesov so šípkami prejdite na položky. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

 8. Rozloženie vyberiete stlačením klávesu Enter. Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Odstránenie snímky

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

 2. Stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Ak sa nachádzate na snímke, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Delete. Snímka sa odstráni.

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 3. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 4. Keď sa nachádzate na snímke, ktorú chcete presunúť, stlačením kombinácie klávesov Command + X ju vystrihnite.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 6. Keď sa nachádzate na snímke, po ktorej chcete umiestniť vystrihnutú snímku, stlačením kombinácie klávesov Command + V ju prilepte.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jednej sekcii.

Sekcie sa zobrazia a oznamujú na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení radenia snímok .

 1. V table miniatúr normálneho zobrazenia prejdite na prvú snímku sekcie.

 2. Stláčajte kláves F6, kým neprejdete na kartu. Ak sa nenachádzate na karte domov , stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa nedostanete. Funkcia VoiceOver oznamuje: "domov, Tab, 1 z 8". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Oblasť posúvania. Práve sa nachádzate v oblasti posúvania.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „V oblasti posúvania, <počet položiek>, <názov tlačidla so zameraním>.“

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "sekcia, tlačidlo ponuky." Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 6. Stlačením kombinácie kláves Control + Option + medzerník vyberte možnosť Pridať sekciu.

 7. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter. Sekcia sa teraz zobrazuje na table miniatúr a funkcia VoiceOver prečíta názov sekcie, keď na ňu prejdete v table miniatúr.

Zmena orientácie snímok v prezentácii

PowerPoint snímky sa automaticky nastavujú v orientácii na šírku, môžete však zmeniť orientáciu snímky na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak ste na karte návrh nenastali, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa nedostanete. Funkcia VoiceOver oznamuje: návrh, karta, 3 z 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Na karte návrh opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "veľkosť snímok, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Nastavenie strany".

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na možnosť požadovanej orientácie, napríklad „Orientácia snímok na šírku“ alebo „Orientácia snímok na dĺžku“, a potom vyberte požadovanú možnosť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "tlačidlo OK, predvolené, tlačidlo". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník stlačte tlačidlo.

 9. Ak sa aktuálny obsah nezmestí na vybratú orientáciu, otvorí sa dialógové okno s otázkou o výbere škálovania obsahu, aby bol vhodný pre vybratú orientáciu:

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "mierka nadol, tlačidlo". Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a môže použiť menšiu veľkosť písma, aby sa zmestila na všetky snímky.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "mierka nahor, tlačidlo". Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti zo širokouhlej na štandardnú alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak ste na karte návrh nenastali, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa nedostanete. Funkcia VoiceOver oznamuje: návrh, karta, 3 z 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "veľkosť snímok, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Medzi možnosťami sa presúvajte stlačením klávesov so šípkami nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje možnosti.

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte veľkosť.

 7. Ak prechádzate na menšiu veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu tak, aby sa zmastil na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "mierka, predvolené, tlačidlo". Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a môže použiť menšiu veľkosť písma, aby sa zmestila na všetky snímky.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "nie je mierka, tlačidlo". Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie veľkosti snímok

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak ste na karte návrh nenastali, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa nedostanete. Funkcia VoiceOver oznamuje: návrh, karta, 3 z 8. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "veľkosť snímok, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Nastavenie strany".

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi aktuálne vybratú veľkosť, napríklad „Širokouhlé“ alebo „Zobrazenie na obrazovku (4:3).“

 8. Možnosti zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Možnosti prehľadávate stlačením klávesov so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver ich pri presúvaní oznamuje. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

 10. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým funkcia VoiceOver neoznámi: "tlačidlo OK, predvolené, tlačidlo". Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control+Option+medzerník.

 11. Ak meníte veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete zmeniť mierku obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "mierka nadol, tlačidlo". Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a môže použiť menšiu veľkosť písma, aby sa zmestila na všetky snímky.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "mierka nahor, tlačidlo". Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou funkcie PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, môžete pridávať, odstraňovať a usporadúvať snímky v prezentáciách.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré viac nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať novú snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky> of <celkový počet snímok>“ (Snímka <číslo snímky> z <celkový počet snímok>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 4. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "layout button" (tlačidlo Rozloženie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, ťahajte prstom doprava. Funkcia VoiceOver oznamuje šablóny pri pohybe. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve "selected" (vybraté) a názov rozloženia. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky). V novom okne sa otvorí kontextová ponuka.

 4. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Cut, menu item“ (Vystrihnúť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve snímka, pred ktorú chcete presunúť vystrihnutú snímku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Select all, menu item“ (Vybrať všetky, položka ponuky).

 7. Ak chcete snímku prilepiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "pasta, položka ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie na nové miesto.

Odstránenie snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky).

 5. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint pre Android umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Powerpointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky>“ (Snímka <číslo snímky>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Snímka je vybratá a otvorí sa v zobrazení na úpravy.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Back switch not checked“ (Prepínač naspäť nie je zapnutý), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 5. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, v zobrazení na úpravy snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Layout menu" (ponuka rozloženia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, v ponuke Rozloženie potiahnite prstom doprava. Funkcia TalkBack oznamuje šablóny pri pohybe. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve názov rozloženia a vybratá možnosť. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí kontextová ponuka a ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve snímka, po ktorej chcete presunúť vystrihnutú snímku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 5. Ak chcete snímku prilepiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "paste button" (tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie na nové miesto.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint Mobile umožňuje pridať, odstrániť alebo usporiadať snímky v prezentácii pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

  Poznámka: Ak chcete prejsť na tablu miniatúr zo zobrazenia na úpravy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na vybratú snímku na table miniatúr.

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve snímka pred tým, ako chcete pridať snímku. Moderátor oznamuje snímky pri pohybe.

 3. Ak chcete snímku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Zmena rozloženia snímky

 1. Pri úprave snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "slide panel s nástrojmi, tlačidlo Rozloženie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "ponuka rozloženia".

 2. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, ťahajte prstom doprava. Pri posúvaní Moderátor oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve „Selected“ (Vybraté) a názov rozloženia.

 3. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky). Potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Moderátor oznamuje snímky pri pohybe.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "cut button" (tlačidlo Vystrihnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve snímka, po ktorej chcete presunúť vystrihnutú snímku, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 5. Ak chcete snímku prilepiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "paste button" (tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie na nové miesto.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky). Potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Moderátor oznamuje snímky pri pohybe.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie, odstraňovanie a usporiadanie snímok v prezentáciách. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať nové snímky, a to buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo z iného rozloženia.

 1. V zobrazení na úpravystlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, N, S, I. Otvorí sa ponuka Nová snímka .

 2. V ponuke je vybratá možnosť rozloženie snímky na základe aktuálnej snímky. Ak chcete prejsť na iné rozloženia, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadované rozloženie, a potom stlačte kláves ENTER. Nová snímka sa pridá do prezentácie.

Zmena usporiadania snímok

Ak chcete zmeniť poradie v prezentácii, môžete presúvať snímky okolo seba.

 1. V zobrazení na úpravystláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť číslo aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor. Snímka sa presunie o jednu snímku nahor.

  • Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol. Snímka sa presunie o jednu snímku nadol.

  • Ak chcete umiestniť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nahor.

  • Ak chcete umiestniť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol.

Odstránenie snímok

 1. V zobrazení na úpravystláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť číslo aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Delete.

  Tip: Ak chcete odstránenie vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×