Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Word 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, rýchlo písať, napríklad sprievodného listu, životopisy a používania šablón so zjednodušeným ovládaním Word 2016 letáky podujatí. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word 2016 môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore založenom na šablóne neovplyvnia pôvodnú šablónu. Keď na základe šablóny vytvoríte nový dokument, vždy ide o samostatný súbor. Súbor si preto nezabudnite uložiť. Ak si chcete vytvoriť vlastnú šablónu alebo upraviť niektorú existujúcu, pokyny nájdete v téme: Vytvorenie šablóny.

 1. Otvorenie Word. Sa zameriava na možnosť vytvoriť nový prázdny dokument, tlačidlo. "Budete počuť: Odporúčané prázdny dokument."

 2. Ak chcete vyhľadať dostupné šablóny, stlačte kombináciu klávesov Alt + S. Budete počuť: "Vyhľadať šablóny online". Do vyhľadávacieho poľa zadajte "dostupné šablóny" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka, pričom v zozname dostupných šablón so zjednodušeným ovládaním.

  Poznámka: Ak ste už upravujete dokument a chcete vytvoriť novú šablónu, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, N, S. Vykoná sa prechod do textového poľa vyhľadať šablóny online.

 3. Ak chcete vyhľadať vhodný šablónu, pomocou klávesov so šípkou. Budete počuť názvy šablón, ako prejsť všetkými krokmi.

 4. Ak chcete vybrať šablónu, stlačte kláves Enter. Budete počuť "Ukážka šablóny vytvoriť" nasleduje názov šablóny.

  V JAWS, aby bolo počuť "Nový symbol" nasleduje popis šablóny.

 5. Ak chcete začať pracovať s dokumentom, stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí na úpravy.

  V JAWS sa ozve prvé pole formulára v šablóne.

 6. Ak chcete premiestniť z poľa formulára do druhého, stlačte nahor alebo nadol klávesy so šípkami alebo pomocou klávesu Tab. Pridávanie obsahu, a keď ste hotoví, uložte svoju prácu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, rýchlo písať, napríklad sprievodného listu, životopisy a používania šablón so zjednodušeným ovládaním Word letáky podujatí. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore, ktorý je založený na šablóne nebude mať vplyv na pôvodnej šablóny. Keď vytvoríte nový dokument založený na šablóne, je vždy samostatný súbor. Áno, nezabudnite na uloženie vášho súboru.

 1. Otvorenie Word. Otvorí sa stránka Štart výpis všetky šablóny.

  Poznámka: Ak už pracujete s dokumentom a chcete vytvoriť novú šablónu, stlačte kláves Shift + príkaz + P.

 2. Ak chcete vyhľadať dostupné šablóny, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Hľadať vo všetkých šablónach."

 3. Typ "dostupné šablóny." Zoznam výsledkov vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 4. Ak chcete prejsť na výsledky hľadania, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznamuje prvý šablóny.

 5. Ak chcete vyhľadať vhodný šablónu, pomocou klávesov so šípkou až budete počuť šablóny, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Dokument sa otvorí na úpravy.

 6. Pomocou klávesov so šípkami umožňujú presuny medzi polia formulára. Pridávanie obsahu, a keď ste hotoví, uložte svoju prácu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, rýchlo písať, napríklad sprievodného listu, životopisy a letáky podujatí používať Word šablóny. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore, ktorý je založený na šablóne nebude mať vplyv na pôvodnej šablóny. Keď vytvoríte nový dokument založený na šablóne, je vždy samostatný súbor. Áno, nezabudnite na uloženie vášho súboru.

 1. Otvorenie Word. Sa dostanete na stránke nové alebo nedávne. Ak chcete prejsť zo stránky nedávnenové, posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Na stránke nové potiahnite prstom doprava, kým sa počuť názov šablóny, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa otvorí na úpravy.

 3. Posunutím prsta po obrazovke umožňujú presuny medzi polia formulára. Funkcia voiceOver oznamuje polia, pri posúvaní. Dvakrát ťuknite na obrazovku na pridávanie obsahu. Po dokončení uložte svoju prácu. Pokyny na uloženie dokumentu, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Používanie Word pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete rýchlo písať, ako je napríklad sprievodného listu, životopisy a letáky podujatí používať Word šablóny. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore, ktorý je založený na šablóne nebude mať vplyv na pôvodnej šablóny. Keď vytvoríte nový dokument založený na šablóne, je vždy samostatný súbor. Áno, nezabudnite na uloženie vášho súboru.

 1. Otvorenie Word. Otvorí sa stránka nedávne. Ak chcete prejsť zo stránky nedávnenové, posunutím prsta v hornej časti obrazovky, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prázdny dokument." Sa zameriava na šablóna prázdneho dokumentu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť šablóny, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa otvorí na úpravy.

 4. Posunutím prsta po obrazovke umožňujú presuny medzi polia formulára. TalkBack oznamuje polia, pri posúvaní. Dvakrát ťuknite na obrazovku na pridávanie obsahu. Po dokončení uložte svoju prácu. Pokyny na uloženie dokumentu, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, rýchlo písať, napríklad sprievodného listu, životopisy a letáky podujatí používať Word šablóny. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Windows Phone 10 nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore, ktorý je založený na šablóne nebude mať vplyv na pôvodnej šablóny. Keď vytvoríte nový dokument založený na šablóne, je vždy samostatný súbor.

 1. Otvorenie Word. Sa dostanete na úvodnej stránke výpis najnovšie a pripnuté dokumentov.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "nový zoznam, prázdny dokument." Sa zameriava na šablóna prázdneho dokumentu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť šablóny, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa otvorí na úpravy.

 4. Posunutím prsta po obrazovke umožňujú presuny medzi polia formulára. Moderátor oznamuje polia, pri posúvaní. Dvakrát ťuknite na obrazovku na pridávanie obsahu. Po dokončení uložte svoju prácu. Pokyny na uloženie dokumentu, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, rýchlo písať, napríklad sprievodného listu, životopisy a letáky podujatí používať Word šablóny. Nemusíte sa obávať, formátovanie a štýly, tie sú k dispozícii v šablóne.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Vytvorenie nového dokumentu zo šablóny

Šablóny obsahujú vopred definované nastavenia formátovania, štýly a zástupný text. V Word môžete nájsť niekoľko so zjednodušeným ovládaním šablón, napríklad rýchlo napísať správu o stave projektu, životopis, leták pre udalosti, výskum dokument alebo zoznam úloh.

Po presunutí v šablóne, čítačka obrazovky číta zástupný symbol texty v poliach šablóny formulára. Zástupný symbol textov v poliach formulára nahradiť písať vlastné texty.

Zmeny vykonané v súbore, ktorý je založený na šablóne nebude mať vplyv na pôvodnej šablóny. Keď vytvoríte nový dokument založený na šablóne, je vždy samostatný súbor.

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu Office.com a prihláste sa.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Slovo, prepojenie" a stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Vytvorenie nového prázdneho dokumentu, prepojenia."

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vybrať niektorú zo šablón k dispozícii, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť šablóny, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie šablóny, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Ďalšie šablóny programu Access, prepojenie" a potom stlačte kláves Enter. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť šablóny, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Na pohyb medzi textových polí, stlačte klávesy so šípkami. Pridávanie obsahu. Word Online automaticky ukladá zmeny počas práce.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×