Práca s webovými časťami Outlook Web Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Webové časti Outlook Web Access vám umožňujú zobrazovať vybratý obsah z priečinkov e-mailového konta programu Microsoft Exchange Server, verzie 2003 až 2007, na lokalite SharePoint. Tento článok vysvetľuje, ako sa tieto webové časti používajú na prispôsobenie osobnej lokality.

Dôležité: Tieto webové časti sú pripojené na server Office Outlook Web Access vašej organizácie, nie priamo na server Microsoft Exchange Server. Ak chcete vytvárať webové časti Outlook Web Access, budete potrebovať URL adresu servera Outlook Web Access, ktorú vám poskytne oddelenie IT vašej organizácie.

Obsah tohto článku

Prehľad webových častí Outlook Web Access

Pridanie webovej časti Outlook Web Access na stránku

Používanie webových častí Outlook Web Access

Priečinok Doručená pošta a poštový priečinok

Moje kontakty

Môj kalendár

Moje úlohy

Používanie služby Outlook Web Access z lokality SharePoint

Používanie webových častí Outlook Web App v rámci SharePointu Online

Prehľad webových častí Outlook Web Access

Existuje päť webových častí Outlook Web Access. Tieto webové časti môžete používať v programe Microsoft Exchange Server, verzii 2003 až 2007:

 • Môj kalendár,

 • Moje kontakty,

 • Moje úlohy,

 • Priečinok Doručená pošta,

 • Poštový priečinok.

Tieto webové časti sú pre osobnú lokalitu najužitočnejšie, pretože informácie z vašich priečinkov budete môcť zobraziť len vy (alebo niekto, kto sa môže prihlásiť na vaše e-mailové konto programu Exchange). Ak umiestnite jednu z týchto webových častí na zdieľanú lokalitu, ostatným používateľom sa vo webovej časti zobrazí prihlasovacia obrazovka služby Outlook Web Access.

Webová časť Priečinok doručenej pošty na osobnej lokalite

V každej webovej časti sa zobrazujú informácie z priečinka vášho e-mailového konta, takže si môžete vybrať informácie, ktoré sa majú zobraziť na lokalite. Webové časti zjednodušujú zobrazenie informácií, ako sú napríklad úlohy, aj bez zobrazenia všetkých informácií programu Outlook. Ak chcete na lokalite SharePoint využívať všetky funkcie programu Outlook, môžete použiť webovú časť Zobrazenie stránky prepojenú na URL adresu servera Outlook Web Access.

Všetky webové časti Outlook Web Access poskytujú obojstrannú komunikáciu s e-mailovým kontom na serveri Exchange Server. Zmeny, ktoré vykonáte vo webovej časti, sa zobrazia v programe Outlook.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Pridanie webovej časti Outlook Web Access na stránku

 1. Na stránke kliknite na kartu Strana na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Príkaz Upraviť na karte Upraviť

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť stránku vypnutý, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 1. Kliknite na stránku, kam chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 2. V časti Kategórie kliknite na položku Outlook Web App.

 3. V častí Webové časti vyberte webovú časť Outlook Web Access, ktorú chcete pridať na stránku, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Na stránke ukážte na webovú časť, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 5. V sekcii tably s nástrojmi Konfigurácia pošty zadajte do poľa Adresa poštového servera URL adresu servera Outlook Web Access, napríklad https://mail.contoso.com.

 6. Do poľa Poštová schránka zadajte vašu e-mailovú adresu, napríklad connie@contoso.com.

 7. Podľa potreby nakonfigurujte ostatné možnosti webovej časti.

 8. Ak chcete uložiť nastavenie a zatvoriť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete zobraziť zmeny bez toho, aby sa tabla s nástrojmi zatvorila, stlačte tlačidlo Použiť.

 9. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Strana a potom kliknite na položku Zastaviť úpravy.

Poznámka: Počas používania webových častí (okrem webovej časti Moje kontakty) môžete meniť zobrazenie. Ak pre webovú časť Moje kontakty vyberiete dvojriadkové zobrazenie, počas používania webovej časti ho už nemôžete zmeniť.

Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Používanie webových častí Outlook Web Access

Priečinok Doručená pošta a Poštový priečinok

Vo webových častiach Priečinok Doručená pošta a Poštový priečinok môžete:

 • zoradiť zoznamy správ podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca,

 • odstraňovať správy,

 • zmeniť kategóriu a indikátory spracovania.

Ak si chcete prečítať obsah správy, kliknite na jej predmet. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access.

Ak chcete správu odoslať, kliknite na názov webovej časti. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access.

Moje kontakty

Počas zobrazenia webovej časti Moje kontakty môžete:

 • zoradiť zoznam kontaktov podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca,

 • odstraňovať kontakty,

 • zmeniť kategóriu a indikátory spracovania.

Ak chcete pridať alebo upraviť kontakt, kliknite na názov webovej časti. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access.

Môj kalendár

Počas zobrazenia webovej časti môžete:

 • vybrať zobrazenie Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac,

 • odstrániť ľubovoľnú plánovanú činnosť.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť plánovanú činnosť, dvakrát na ňu kliknite. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access. Po prihlásení sa otvorí dialógové okno plánovanej činnosti.

Ak chcete pridať plánovanú činnosť, dvakrát kliknite na dátum a čas pre plánovanú činnosť. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access. Po prihlásení sa otvorí dialógové okno plánovanej činnosti.

Na vytvorenie novej plánovanej činnosti, žiadosti o schôdzu, e-mailovej správy alebo kontaktu môžete použiť tlačidlo Nové na paneli s nástrojmi kalendára. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Nové a potom kliknite na položku, ktorú chcete vytvoriť. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby Outlook Web Access. Po prihlásení sa otvorí príslušné dialógové okno.

Moje úlohy

Počas zobrazenia webovej časti Moje úlohy môžete:

 • zoradiť úlohy podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca,

 • označovať úlohy ako dokončené,

 • zmeniť kategóriu a indikátory spracovania,

 • pridať úlohu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Používanie služby Outlook Web Access z lokality SharePoint

Ak chcete zobraziť celé konto programu Outlook (všetky priečinky) na lokalite SharePoint, na zobrazenie stránky služby Outlook Web Access môžete použiť webovú časť Zobrazovač stránok.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť stránku vypnutý, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, kam chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Príkaz Webová časť

 3. V časti Kategórie kliknite na položku Médiá a obsah.

 4. V časti Webové časti vyberte webovú časť Zobrazovač stránok a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Na stránke ukážte na webovú časť Zobrazovač stránok, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 6. Uistite sa, či je v časti Zobrazovač stránok na table s nástrojmi vybratá položka Webová stránka. Do poľa Prepojenie zadajte URL adresu servera Outlook Web Access, napríklad https://mail.contoso.com.

 7. Na table s nástrojmi môžete upraviť výšku webovej časti tak, aby sa zobrazovala požadovaná časť rozhrania Outlook Web Access. Postupujte tak, že kliknete na položku Vzhľad, v časti Chcete, aby mala webová časť pevnú výšku? kliknite na položku Áno a zadajte počet pixlov, napríklad 500.

 8. Ak chcete uložiť nastavenie a zatvoriť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete zobraziť zmeny bez toho, aby sa tabla s nástrojmi zatvorila, stlačte tlačidlo Použiť.

 9. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Stránka a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Používanie webových častí Outlook Web App v rámci SharePointu Online

Webové časti Outlook Web App ešte nefungujú správne, ak sa používajú so službou Exchange Online vo verzii beta balíka služieb Office 365. Namiesto toho však môžete použiť webovú časť Zobrazovač stránok na zobrazenie svojich informácii z webovej aplikácie Outlook Web App v rámci SharePointu Online.

 1. Na stránke kliknite na kartu Stránka na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak je príkaz Upraviť stránku vypnutý, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránke na miesto, kam chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Ďalšie webové časti.

 3. V časti Všetky kategórie kliknite na položku Médiá a obsah.

 4. Kliknite na webovú časť Zobrazovač stránok a potom kliknite na položku Pridať.

 5. Na stránke ukážte na webovú časť Zobrazovač stránok, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 6. Uistite sa, či je v časti Zobrazovač stránok na table s nástrojmi vybraná položka Webová stránka. V poli Prepojenie zadajte URL adresu webovej aplikácie Outlook Web App. Nezabúdajte, že URL adresa Outlooku musí obsahovať parameter exsvurl=1. Typická URL adresa Outlooku vyzerá takto: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.com, kde oblasť SharePointu Online „contoso.onmicrosoft.com“ predstavuje URL adresu, ktorú používate pri prihlásení do predplatených služieb Office 365. Ďalšie podrobnosti o definovaní URL adresy Outlooku, ktorú zadáte do poľa Prepojenie, nájdete v časti Používanie webových častí Outlook Web App uvedenej nižšie.

 7. Na table s nástrojmi môžete upraviť výšku webovej časti tak, aby sa zobrazovala požadovaná časť rozhrania Outlook Web Access. Postupujte tak, že kliknete na položku Vzhľad, v časti Chcete, aby mala webová časť pevnú výšku? kliknite na položku Áno a zadajte počet pixlov, napríklad 500.

 8. Ak chcete uložiť nastavenie a zatvoriť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete zobraziť zmeny bez toho, aby sa tabla s nástrojmi zatvorila, stlačte tlačidlo Použiť.

 9. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Stránka a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ďalšie tipy o definovaní URL adresy Outlooku, napríklad o parametroch, ktoré môžete pridať na zobrazenie určitých stránok alebo zobrazení, v téme Pomocou programu Outlook Web App webových častí na Microsoft TechNet.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×