Office
Prihlásenie

Práca s webovými časťami filtra

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webové časti filtra sa pripájajú na webové časti, ktoré obsahujú množiny údajov na zmenu zobrazenia údajov. Webová časť filtra sa môže zobrazovať na stránke s požiadavkou na zadanie napríklad dátumu alebo textu, alebo sa zobrazovať nemusí, napríklad v prípade filtra aktuálneho používateľa, ktorý filtruje údaje v závislosti od používateľa, ktorý je prihlásený na počítač.

Obsah tohto článku

Prehľad

Typy filtrov

Pomocou filtrov

Prehľad

Niektoré webové časti filtra filtrujú údaje automaticky. Iné filtre umožňujú zobrazovať stránku na zadávanie hodnôt alebo výber hodnôt zo zoznamu. Webové časti filtra sú navrhnuté na prácu s údajmi služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, zoznamami programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, s údajmi katalógu podnikových údajov alebo údajmi zošita načítanými do webovej časti Microsoft Office Excel Web Access.

Spôsoby použitia

Použitie filtrov programu Office SharePoint Server 2007 znázorňujú dva nasledovné scenáre:

  • Jeff Smith chce prediskutovať mesačný výnos produktu. Predtým by Jeff otvoril zostavu služby SQL Server 2005 Analysis Services vytvorenú predajnou aplikáciou spoločnosti Contoso a príslušné informácie by svojmu tímu distribuoval ich kopírovaním a vložením do e-mailovej správy. Jeff pridá rovnakú zostavu služby SQL Server 2005 Analysis Services na svoju tabuľu spolu so zostavou, ktorá zobrazuje mesačné sťažnosti zákazníkov na produkt.

    Jeff pridá webovú časť filtra. Používatelia tabule si tak môžu vybrať produkt, ktorý ich zaujíma. Nastaví filter na zobrazenie zoznamu produktov a pripojí filter k novej zostave sťažností zákazníkov na produkty za mesiac a k existujúcej zostave mesačných výnosov produktov. Ak členovia jeho tímu zobrazia stránku, môžu si zobraziť údaje o predvolenom produkte, ktorý Jeff nastavil pre zostavy, a môžu tiež vybrať ľubovoľný produkt zo zoznamu. Vybratie iného produktu zmení všetky údaje vo všetkých pripojených webových častiach.

  • Regionálna vedúca predaja Christina Lee používa tabuľu oddelenia na kontrolu mesačných údajov. Všimne si, že kľúčový indikátor výkonu spokojnosti zákazníka je žltý, čo naznačuje, že je vo varovnom režime. Kliknutím na indikátor môže prejsť na webovú stránku zobrazujúcu indikátor, kde nájde vysvetlenie, prečo je indikátor žltý, a tri zostavy, ktoré poskytujú ďalšie informácie.

    Všetky položky stránky sú filtrované špeciálne pre oddelenie, ktoré vedie Christina. Iní vedúci predaja spoločnosti, v ktorej pracuje aj Christina, môžu zobraziť rovnakú tabuľu, ale ich zobrazenie je filtrované, teda prispôsobené pre ich vlastné oddelenia.

Na začiatok stránky

Typy filtrov

Typ použitých webových častí filtra a spôsob ich použitia závisí od ich zdroja údajov, požadovaného typu komunikácie s používateľom a požadovaných výsledkov. Program Office SharePoint Server 2007 dáva k dispozícii deväť filtrov, spolu s webovou časťou akcií filtra, čo je tlačidlo filtra, ktoré je možné pridať na stránku. Používateľom umožňuje vybrať, kedy sa majú na stránke obnoviť údaje.

Nasledujúci filter webové časti Povoliť používateľom stránky webových častí manuálne zadať hodnoty:

Webová časť

Popis

Dátumový filter

Môžete zadať predvolený dátum alebo ponechať hodnotu prázdnu. Používatelia môžu dátum vybrať z rozbaľovacieho kalendára, alebo môžu jeho hodnotu zadať do poľa na stránke webovej časti v tvare m/d/rrrr.

Filter pre reťazec dotazu (adresa URL)

Umožňuje pridať filtre do adresy URL pri pridávaní prepojenia na inú stránku tabule.

Textový filter

Môžete požadovať zadanie textu od používateľov alebo môžete poskytnúť predvolený text.

Nasledovné webové časti filtra umožňujú používateľom webových častí vyberať zo zoznamu hodnôt:

Webová časť

Popis

Filter pre výber

Tento filter umožňuje zadať hodnoty na table s nástrojmi webovej časti. Používatelia si vyberú jednu z hodnôt rozbaľovacej ponuky, ktorá sa zobrazuje na stránke webovej časti.

Filter katalógu pracovných údajov

Táto webová časť umožňuje vybrať jednu entitu z katalógu podnikových údajov a následne zadať položku Stĺpec hodnôt. Okrem toho je možné pridať možnosť Stĺpec popisu.

Ak je napríklad entitou položka Produkty, položky Aplikácia AdventureWorks a Stĺpec hodnôt môžu byť položkou Názov. Ak pridáte položku Stĺpec popisu, na stránke webovej časti vznikne ovládací prvok výberu, ktorý používateľovi umožní vyhľadávať produkt podľa položiek Popis, Kľúč alebo Názov pomocou rozbaľovacej ponuky.

Filter zoznamu lokality SharePoint

Ak chcete konfigurovať tento filter, ukážte na zoznam lokality SharePoint a zadajte hodnoty stĺpca, napríklad názov, popis, dátum alebo typ dokumentu. Používatelia môžu prejsť do zoznamu a vybrať typ položky, ktorý určíte.

Filter služby SQL Server 2005 Analysis Services

Tento filter umožňuje vybrať pripojenie údajov z webovej časti na aktuálnu stránku webovej časti alebo z knižnice pripojení údajov lokality SharePoint či knižnice pripojenia údajov balíka Office. Následne je potrebné zadať rozmery a hierarchiu (a niečo, čo sa zobrazí na stránke webovej časti používateľovi.)

Tieto webové časti filtra automaticky filtrujú stránku webovej časti:

Webová časť

Popis

Filter aktuálneho používateľa

Poskytuje aktuálne prihlasovacie meno používateľa alebo vybratú vlastnosť profilu lokality SharePoint. Poskytuje vybratý parameter reťazca dotazu.

Filter pre reťazec dotazu (adresa URL)

Tento filter zadáva konštantné hodnoty, ktoré boli zadané na table s nástrojmi.

Filter pre polia stránky

Poskytuje hodnotu stĺpca na riadku zoznamu, s ktorým je aktuálna stránka spojená.

Na začiatok stránky

Používanie filtrov

Používanie filtrov pozostáva z troch krokov:

  • Pridanie filtra na stránku webovej časti.

  • Konfigurácia nastavenia filtra.

  • Pripojenie filtra na inú webovú časť stránky (voliteľný krok).

Pridanie filtra na stránku webovej časti

Pridanie webovej časti filtra na stránku webovej časti sa podobá pridaniu ľubovoľnej inej webovej časti na stránku. Ak chcete použiť filter, ktorý požaduje zadanie používateľom, pouvažujte nad umiestnením webovej časti na stránku. Okrem toho názov zadaný pre filter na table s nástrojmi slúži na stránke pre textové pole alebo ponuku ako popis.

Konfigurácia nastavenia filtra

Nastaviť filter pomocou tably s nástrojmi webovej časti. Každá tabla s nástrojmi má rôzne možnosti v závislosti od typu filtra nastavovania.

Ďalšie informácie o konfigurácii nastavení filtra nájdete v nasledujúcich článkoch:
pripojenie webovej časti filtra k webovej časti Zobrazenie zoznamu
pripojenie webovej časti filtra k webovej časti na zobrazenie údajov

Pripojenie filtra na iné webové časti na stránke

Používanú webovú časť filtra môže byť potrebné pripojiť na inú webovú časť stránky. Je to tak napríklad v prípade, ak sa používajú filtre s webovými časťami Excel Web Access. Je možné pripojiť webové časti filtra, ktoré sa používateľovi buď zobrazujú, alebo nie. Zobrazené webové časti môžu požadovať zadanie vstupov od zobrazovača stránky, napríklad výber zo zoznamu produktov. Nezobrazená webová časť, napríklad filter aktuálneho používateľa, automaticky filtruje údaje, ku ktorým je pripojený v závislosti od osoby prihlásenej na počítač.

Filter je k dispozícii na pripojenie k inej webovej časti na stránke, v ponuke pripojenia je viditeľné v ponuke Ponuka webovej časti . Prepojenie medzi filter webovej časti a inej webovej časti na stránke môže začať v ľubovoľnom smere.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×