Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Outlook 2016 s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky. Môžete tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Create New Folder for Outlook" (vytvoriť nový priečinok pre Outlook), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "vytvoriť nový priečinok, upraviť".

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov priečinka.

 5. Po dokončení potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kláves ENTER sa nachádza v pravej dolnej časti obrazovky.

  Vytvorí sa priečinok a zameranie sa presunie na prvý priečinok v zobrazení všetky priečinky .

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Move button" (tlačidlo premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno premiestniť do .

 3. V časti premiestniť do zobrazenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie priečinka

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Počujete: "ponuka, pop up" (ponuka).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "rename button" (tlačidlo Premenovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete "vytvoriť nový priečinok, upraviť", za ktorým nasleduje aktuálny názov priečinka.

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov priečinka.

 6. Po dokončení potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kláves ENTER sa nachádza v pravej dolnej časti obrazovky.

  Názov priečinka sa zmenil a zameranie sa vráti do zobrazenia všetky priečinky .

Premiestnenie priečinka

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premiestniť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Počujete: "ponuka, pop up" (ponuka).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move button" (tlačidlo premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "All folder, pošta na odoslanie".

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete priečinok premiestniť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie priečinka

Keď odstránite priečinok, najskôr sa presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť iba jeden priečinok z priečinka Odstránené položky .

Odstránením priečinka, ktorý odstraňujete, aj všetko, čo sa nachádza v ňom.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené položky

Po presunutí priečinka do priečinka Odstránené položky ho môžete získať tak, že ho presuniete do iného priečinka. Pokyny nájdete v téme Premiestnenie priečinka.

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Počujete: "ponuka, pop up" (ponuka).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Delete Button" (tlačidlo odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Delete, Cancel button" (odstrániť, zrušiť).

 5. PoTiahnite prstom doľava a ozve sa "Delete, OK button" (odstrániť, OK). Ak chcete priečinok premiestniť do priečinka Odstránené položky , dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky , všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "odstránené položky priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Počujete: "ponuka, pop up" (ponuka).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "empty Folder button" (tlačidlo vyPrázdniť priečinok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "vyPrázdniť priečinok, tlačidlo Zrušiť".

 5. PoTiahnite prstom doľava a ozve sa "OK button" (tlačidlo OK). Ak chcete odstrániť všetky položky z priečinka Odstránené položky , dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky , môžete jeden priečinok odstrániť samostatne.

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation button" (tlačidlo navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more button" (tlačidlo Ďalšie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "všetky priečinky".

 3. V zobrazení všetky priečinky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Počujete: "ponuka, pop up" (ponuka).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Delete Button" (tlačidlo odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Delete, Cancel button" (odstrániť, zrušiť).

 5. PoTiahnite prstom doľava a ozve sa "Delete, OK button" (odstrániť, OK). Ak chcete odstrániť priečinok z priečinka Odstránené položky , dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×