Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vytvoriť nový priečinok a premiestniť položky sa pomocou Outlook pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zobrazenie tably priečinok

Ak chcete začať pracovať s priečinkami v Outlook, musíte prvý uistite sa, či sa má zobrazovať Tabla priečinok.

Ak chcete zobraziť na Table priečinok v hlavnom okne aplikácie Outlook, stlačte kláves Alt + V, F, N.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom okne Outlook, stlačte kombináciu klávesov Alt + O, N. Budete počuť: "vytvoriť nový priečinok, zadajte názov úpravy." Sa zameriava na textové pole názov.

 2. Zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Tab. Budete počuť "Priečinok obsahuje", za ktorou nasleduje aktuálne vybratá možnosť.

 3. Ak chcete vybrať typ položky, ktoré obsahuje nový priečinok, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť typ má, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete vytvoriť priečinok na e-mailov, vyberte položku Pošta a namiesto položky.

 4. Vyberte miesto, kde chcete vytvoriť nový priečinok, stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Doručená pošta." Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým budete počuť informáciu o umiestnení požadovaným.

  Napríklad, ak chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni v priečinku doručenej pošty, stlačením klávesu šípka nahor, kým sa názov e-mailového konta. Ak chcete nový priečinok umiestniť do iného priečinka, stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete.

  Môžete zmeniť umiestnenie priečinka neskôr. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 5. Ak ste spokojní s výberom, stlačte kláves Enter. Priečinok sa pridá buď stromu priečinkov v abecednom poradí alebo do iného priečinka v závislosti od vášho výberu.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + V. Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie položiek.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť priečinok chcete, a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom okne Outlook stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť v aktuálne vybratom priečinku.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete premenovať, a potom stlačte kláves Shift + F10, R. Budete počuť "Úpravy", za ktorou nasleduje názov aktuálneho priečinka.

 3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie priečinka

 1. V hlavnom okne Outlook stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť v aktuálne vybratom priečinku.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete premiestniť, a potom stlačte kláves Shift + F10, M. Otvorí sa dialógové okno Presunúť priečinok. Vykoná sa nachádza v zozname priečinkov.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa počuť informáciu o umiestnení, ktoré chcete premiestniť priečinok, a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Ak chcete odstrániť priečinok, najskôr ho presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené položky.

Ak chcete odstrániť priečinok, tiež odstraňujete všetko vnútri.

Priečinok premiestniť do priečinka Odstránené položky

Keď ste presunuli priečinka do priečinka Odstránené položky, stále ju môžete získať tak, že ho premiestnite do iného priečinka. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 1. V hlavnom okne Outlook stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť v aktuálne vybratom priečinku.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Shift + F10, D. Budete počuť: "Microsoft Outlook, tlačidlo Áno."

 3. Ak chcete premiestniť priečinok aj jeho obsah do priečinka Odstránené položky, stlačte kláves Enter.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Odstránené položky, stlačte kláves F6, kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol kľúč, kým nebudete počuť "priečinok Odstránené položky."

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, Y. Budete počuť: "Microsoft Outlook, tlačidlo Áno."

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete, aby odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky, môžete odstrániť jedného priečinka samostatne.

 1. Prejdite do priečinka, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stlačte kláves F6, kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete.

 2. Stlačte kombináciu klávesov shift + F10, D. Budete počuť: "Microsoft Outlook, tlačidlo Áno."

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Použitie klávesových skratiek na priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook 2016 s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete vytvoriť nový priečinok a premiestniť položky sa. Môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom okne Outlook stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky", za ktorou nasleduje v aktuálne vybratom priečinku a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Ak chcete vybrať umiestnenie nového priečinka, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol, kým budete počuť informáciu o umiestnení požadovaným.

  Napríklad ak chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni v priečinku doručenej pošty, stlačením klávesu šípka nahor, kým nebudete počuť "Outlook". Ak chcete vytvoriť priečinok, do iného priečinka, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa názov požadovaný priečinok.

  Môžete zmeniť umiestnenie priečinka neskôr. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + príkaz + N. Budete počuť: "Priečinok, bez názvu priečinka". Do textového poľa názov priečinka sa zameriava.

 4. Zadajte názov nového priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kláves Shift + Command + M. Budete počuť: "Vyberte adresár."

 3. Začnite písať názov požadovaný priečinok. Zoznam priečinkov sa aktualizuje pri písaní.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť názov priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom okne Outlook stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky", za ktorou nasleduje v aktuálne vybratom priečinku a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete premenovať, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie priečinka

 1. Prejdite do priečinka, ktorý chcete premiestniť, stláčajte kláves Tab, kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte ovládací prvok + možnosť + Shift + M.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Premiestniť priečinok", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Zadajte názov cieľový priečinok, do vyhľadávacieho poľa."

 4. Začnite zadávať meno cieľový priečinok. Výsledky vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa cieľový priečinok má, a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Ak chcete odstrániť priečinok, najskôr ho presunie do priečinka Kôš v Outlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete vyprázdnenie priečinka Kôš alebo samostatne odstrániť len jeden priečinok z priečinka Kôš.

Ak chcete odstrániť priečinok aj odstraňujete všetko vnútri.

Priečinok premiestniť do priečinka Kôš

Keď ste presunuli priečinka do priečinka Kôš, stále ju môžete získať tak, že ho premiestnite do iného priečinka. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 1. V hlavnom okne Outlook stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tabuľky", za ktorou nasleduje v aktuálne vybratom priečinku a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Command + Delete. Budete počuť: "Odstrániť". Priečinok sa presunie do priečinka Kôš. Vykoná sa prechod do zoznamu správ.

Vyprázdnenie priečinka Kôš

Keď vyprázdnite priečinok Kôš, všetky položky v ňom natrvalo odstránia.

 1. Prejdite do priečinka Kôš, stláčaním klávesu Tab sa počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa "Trash."

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte ovládací prvok + možnosť + Shift + M.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Vyprázdniť priečinok", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Ste si istí, ktorú chcete odstrániť všetky správy v tomto priečinku."

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť obsah priečinka Kôš, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Odstrániť". Stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Kôš

Ak nechcete, aby odstrániť všetky položky v priečinku Kôš, môžete odstrániť jedného priečinka samostatne.

 1. Prejdite do priečinka, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stláčajte kláves Tab, kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete.

 2. Stlačte tlačidlo príkazu + Delete. Budete počuť: "Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý priečinok."

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Odstrániť". Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook 2016 VoiceOver vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete vytvoriť nový priečinok a premiestniť položky sa.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite do e-mailu a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. V e-maile, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Presunutie tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vytvoriť nový priečinok", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vytvorenie, upozornení, textové pole, upravuje."

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov nového priečinka.

 6. Po dokončení, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo vytvoriť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí priečinok a vykoná sa prechod do dialógového okna posun konverzácie.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite k e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. V e-maile, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Presunutie tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť priečinok chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. E-mailu sa presunie do vybratého priečinka.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook 2016 TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vytvoriť nový priečinok a premiestniť položky sa.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite do e-mailu a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. V e-maile, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Premiestniť do priečinka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Premiestniť konverzáciu."

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vytvoriť nový priečinok", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "názov nového priečinka, textové pole."

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov priečinka.

 6. Po dokončení, potiahnite jedným prstom cez obrazovku, kým sa počuť "Tlačidlo Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na tlačidlo Hotovo sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Priečinok vytvorený a vybratý v dialógovom okne Premiestniť konverzácie.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite k e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. V e-maile, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Premiestniť do priečinka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Premiestniť konverzáciu."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť priečinok chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Je vybratý priečinok.

 5. Ak chcete premiestniť e-mail do priečinka, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo OK" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Konverzáciu premiestni."

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook 2016 s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, vytvorte nový priečinok a premiestniť položky sa. Môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Vytvoriť nový priečinok pre aplikáciu Outlook", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vytvoriť nový priečinok, úpravy."

 4. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov priečinka.

 5. Po dokončení, potiahnite jedným prstom cez obrazovku sa počuť "Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kláves Enter sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Vytvorí priečinok a vykoná sa prechod na prvú priečinok zobraziť všetky priečinky.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami.

 2. Potiahnite prstom doľava, kým sa "Presunutie tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno presunúť do.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa v okne presunúť do počuť priečinok chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premenovanie priečinka

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Ponuka kontextovým."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Ponuka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Vytvoriť nový priečinok, upravovanie," nasleduje názov aktuálneho priečinka.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte názov nového priečinka.

 6. Po dokončení, potiahnite jedným prstom cez obrazovku sa počuť "Enter", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kláves Enter sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Po zmene názvu priečinka a vykoná sa vráti do zobrazenia všetky priečinky.

Premiestnenie priečinka

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť priečinok, ktorý chcete premiestniť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Ponuka kontextovým."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Presunutie tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinok Pošta na odoslanie."

 5. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť miesto, kam sa má priečinok premiestniť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie priečinka

Ak chcete odstrániť priečinok, najskôr ho presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené položky.

Ak chcete odstrániť priečinok aj odstraňujete všetko vnútri.

Priečinok premiestniť do priečinka Odstránené položky

Keď ste presunuli priečinka do priečinka Odstránené položky, stále ju môžete získať tak, že ho premiestnite do iného priečinka. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Ponuka kontextovým."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Odstrániť, tlačidlo Zrušiť."

 5. Potiahnite prstom doľava a budete počuť "Delete, tlačidlo OK". Priečinok premiestniť do priečinka Odstránené položky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "priečinok Odstránené položky a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Ponuka kontextovým."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "vyprázdniť priečinok tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vyprázdniť priečinok, tlačidlo Zrušiť."

 5. Potiahnite prstom doľava a budete počuť "Tlačidlo OK." Ak chcete odstrániť všetky položky z priečinka Odstránené položky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete, aby odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky, môžete odstrániť jedného priečinka samostatne.

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Navigačného tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Všetky priečinky."

 3. V zobrazení všetky priečinky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť priečinok chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Ponuka kontextovým."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Odstrániť, tlačidlo Zrušiť."

 5. Potiahnite prstom doľava a budete počuť "Delete, tlačidlo OK". Ak chcete odstrániť priečinok z priečinka Odstránené položky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť nový priečinok a premiestniť položky sa. Môžete premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Zobraziť navigačnú tablu priečinok

Ak chcete začať pracovať s priečinkami v Outlook Web App, musíte najprv skontrolujte, či je zobrazená na navigačnej table priečinka.

Ak chcete zobraziť na navigačnej table priečinka v hlavnom okne aplikácie Outlook Web App, stláčaním klávesu Tab, kým počuť "Priečinky, ďalšie," a potom stlačte kláves Enter. Ak budete počuť "späť do schránky moderný navigačnej tably" namiesto "Priečinkov, ďalšie," a potom na table priečinok je už viditeľný.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailov podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť miesto, kde chcete vytvoriť nový priečinok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť "Vytvoriť nový priečinok" alebo "Vytvorí nový podpriečinok" a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "na table priečinka úpravy" alebo "<Your name>, úpravy."

 4. Zadajte názov nového priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť "Premiestniť, zbalené, položka ponuky" a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Vo vedľajšej ponuke, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa priečinok chcete, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak priečinok nie je v zozname, stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Presunúť do iného priečinka" a potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa priečinok má, a potom stlačte kláves Enter, vyberte ho. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Presunutie tlačidla", a potom stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete premenovať.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Premenovať položku z ponuky," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť "Úpravy", za ktorou nasleduje názov aktuálneho priečinka.

 4. Zadajte nový názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premiestnenie priečinka

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete premiestniť.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Premiestniť položku z ponuky," a potom stlačte kláves Enter.

 4. V dialógovom okne Premiestniť priečinok, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým budete počuť informáciu o umiestnení má, a potom stlačte kláves Enter, vyberte ho.

 5. Ak chcete premiestniť priečinok, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Presunutie tlačidla", a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie priečinka

Ak chcete odstrániť priečinok, najskôr ho presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok, môžete vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť len jeden priečinok z priečinka Odstránené položky.

Ak chcete odstrániť priečinok, tiež odstraňujete všetko vnútri.

Priečinok premiestniť do priečinka Odstránené položky

Keď ste presunuli priečinka do priečinka Odstránené položky, stále ju môžete získať tak, že ho premiestnite do iného priečinka. Pokyny, prejdite na priečinok premiestniť.

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa priečinok chcete odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Odstrániť položku z ponuky," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Upozornenie, odstrániť priečinok, zvýraznenie na tlačidlo OK."

 4. Ak chcete premiestniť priečinok aj jeho obsah do priečinka Odstránené položky, stlačte kláves Enter.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. Prejdite do priečinka Odstránené položky, stláčajte kláves Tab, kým počuť v aktuálne vybratom priečinku a potom stlačením klávesu šípka nahor alebo šípku nadol, kým vy počuť: "Odstránené položky".

 2. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 3. V ponuke, stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "Vymazať všetko, položka ponuky" a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Upozornenia, odstráňte všetky, zamerať na tlačidlo OK."

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete, aby odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky, môžete odstrániť jedného priečinka samostatne.

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým počuť v aktuálne vybratom priečinku, a potom stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol kľúč, kým nebudete počuť "priečinok Odstránené položky, zbalené."

 2. Rozbaľte priečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa priečinok, ktorý chcete odstrániť.

 4. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + F10.

 5. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Odstrániť položku z ponuky," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Upozornenie, odstrániť priečinok, zvýraznenie na tlačidlo OK."

 6. Ak chcete natrvalo odstrániť priečinok aj jeho obsah, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×