Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie nového priečinka a na presun položiek. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zobrazenie tably priečinok

Ak chcete začať pracovať s priečinkami v Outlook, najprv sa musíte uistiť, že sa zobrazí Tabla priečinok .

Ak chcete zobraziť tablu priečinok, v hlavnom zobrazení Outlook stlačte kombináciu klávesov ALT + V, F, N.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stlačte kombináciu klávesov ALT + O, N. Počujete: "vytvorenie nového priečinka, mena, úpravy." Zameranie sa nachádza na textovom poli Name (názov ).

 2. Zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Tab. Počujete "priečinok obsahuje", za ktorým nasleduje aktuálne vybratá možnosť.

 3. Ak chcete vybrať typ položiek, ktoré obsahuje nový priečinok, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ, a potom stlačte kláves ENTER. Ak vytvárate priečinok pre e-maily, vyberte položku Pošta a položky uverejniť.

 4. Ak chcete vybrať umiestnenie, kam sa má vytvoriť nový priečinok, stlačte kláves Tab. Počujete: "Doručená pošta". Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie.

  Ak napríklad chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni ako priečinok Doručená pošta, stláčajte kláves so šípkou nahor, kým nebudete počuť názov e-mailového konta. Ak chcete nový priečinok umiestniť do iného priečinka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok.

  Umiestnenie priečinka môžete neskôr zmeniť. Pokyny nájdete v téme Premiestnenie priečinka.

 5. Keď budete spokojní s výberom, stlačte kláves ENTER. Priečinok sa pridá v strome priečinkov v abecednom poradí alebo v inom priečinku v závislosti od vášho výberu.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + V. Otvorí sa dialógové okno premiestniť položky .

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, R. Ozve sa "editing" (úpravy), za ktorým nasleduje aktuálny názov priečinka.

 3. Zadajte nový názov priečinka a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie priečinka

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premiestniť, a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, M. Otvorí sa dialógové okno Premiestniť priečinok . Zameranie sa nachádza v zozname priečinkov.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete priečinok premiestniť, a potom stlačte kláves ENTER.

Odstránenie priečinka

Keď odstránite priečinok, najskôr sa presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť iba jeden priečinok z priečinka Odstránené položky .

Keď odstránite priečinok, odstránite aj všetko, čo sa nachádza v ňom.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené položky

Po presunutí priečinka do priečinka Odstránené položky ho môžete získať tak, že ho presuniete do iného priečinka. Pokyny nájdete v téme Premiestnenie priečinka.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, D. Ozve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete premiestniť priečinok a jeho obsah do priečinka Odstránené položky , stlačte kláves ENTER.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky , všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Odstránené položky , stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "odstránené položky".

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, Y. Ozve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves ENTER.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky , môžete jeden priečinok odstrániť samostatne.

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, D. Ozve sa: "Microsoft Outlook, Yes button" (tlačidlo Áno).

 3. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook 2016 môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na vytvorenie nového priečinka a na presun položiek. Môžete tiež premenovať, premiestniť alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table" (tabuľka), za ktorým nasleduje aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Ak chcete vybrať umiestnenie nového priečinka, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie.

  Ak napríklad chcete vytvoriť priečinok na rovnakej úrovni ako priečinok Doručená pošta, stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve "Outlook" (Outlook). Ak chcete vytvoriť priečinok v inom priečinku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov priečinka, ktorý chcete.

  Umiestnenie priečinka môžete neskôr zmeniť. Pokyny nájdete v téme Premiestnenie priečinka.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + N. Počujete: priečinok, priečinok bez názvu. Zameranie sa nachádza v poli text pre názov priečinka.

 4. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Počujete: "vyberte priečinok".

 3. Začnite písať názov požadovaného priečinka. Zoznam priečinkov sa počas písania aktualizuje.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov priečinka, a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie priečinka

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table" (tabuľka), za ktorým nasleduje aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte nový názov priečinka a potom stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie priečinka

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete premiestniť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Move folder" (premiestniť priečinok), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "do vyhľadávacieho poľa zadajte názov cieľového priečinka."

 4. Začnite písať názov cieľového priečinka. Zoznam výsledkov hľadania sa počas písania aktualizuje.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný cieľový priečinok, a potom stlačte kláves ENTER.

Odstránenie priečinka

Po odstránení priečinka sa tento priečinok najskôr premiestni do priečinka Kôš v Outlook. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, môžete buď vyprázdniť priečinok Kôš alebo samostatne odstrániť iba jeden priečinok z priečinka Kôš .

Odstránením priečinka, ktorý odstraňujete, aj všetko, čo sa nachádza v ňom.

Premiestnenie priečinka do priečinka Kôš

Ak ste priečinok presunuli do priečinka Kôš , môžete ho načítať tak, že ho presuniete do iného priečinka. Pokyny nájdete v téme Premiestnenie priečinka.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table" (tabuľka), za ktorým nasleduje aktuálne vybratý priečinok a počet neprečítaných správ v priečinku.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kombináciu klávesov Command + Delete. Ozve sa: "Delete" (odstrániť). Priečinok sa presunie do priečinka Kôš . Zameranie sa presunie do zoznamu správ.

Vyprázdnenie priečinka Kôš

Keď vyprázdnite priečinok Kôš , všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Kôš , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Trash" (Kôš).

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "empty folder" (prázdny priečinok), a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "naozaj chcete odstrániť všetky správy v tomto priečinku."

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť obsah priečinka Kôš , stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Delete" (odstrániť). Stlačte kláves Enter.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Kôš

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Kôš , môžete jeden priečinok odstrániť samostatne.

 1. Ak chcete prejsť na priečinok, ktorý chcete natrvalo odstrániť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Delete. Počujete: "naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý priečinok."

 3. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Delete" (odstrániť). Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Použite Outlook 2016 s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na vytvorenie nového priečinka a premiestnenie položiek.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite na ľubovoľnú e-mailovú adresu a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju otvorte.

 2. V e-maile ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move button" (tlačidlo premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Create New Folder" (vytvoriť nový priečinok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "vytvoriť, upozorniť, textové pole, upravuje sa."

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov nového priečinka.

 6. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Create button" (tlačidlo vytvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vytvorí sa priečinok a zameranie sa presunie do dialógového okna premiestnenie konverzácie .

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 2. V e-maile ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Ďalšie akcie konverzácie, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move button" (tlačidlo premiestniť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. E-mail sa presunie do vybratého priečinka.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Pomocou Outlook 2016 s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android môžete vytvoriť nový priečinok a premiestniť do neho položky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Prejdite na ľubovoľnú e-mailovú adresu a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju otvorte.

 2. V e-maile ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move to folder" (premiestniť do priečinka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: presun konverzácie.

 4. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Create New Folder" (vytvoriť nový priečinok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "názov nového priečinka, Editovacie pole".

 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov priečinka.

 6. Po dokončení potiahnite jedným prstom po obrazovke, kým sa neozve "Done button" (tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačidlo Hotovo sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Priečinok sa vytvorí a vyberie v dialógovom okne premiestnenie konverzácie .

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite na e-mail, ktorý chcete premiestniť do priečinka, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

 2. V e-maile ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke Možnosti ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Move to folder" (premiestniť do priečinka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: presun konverzácie.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratý priečinok.

 5. Ak chcete presunúť e-maily do priečinka, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "konverzácia sa premiestnila".

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie nového priečinka a premiestnenie položiek. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete tiež premenovať alebo odstrániť priečinky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Zobrazenie navigačnej tably priečinka

Ak chcete začať pracovať s priečinkami v Outlook na webe, najprv je potrebné skontrolovať, či sa zobrazuje navigačná tabla priečinka.

V hlavnom zobrazení Outlook na webe stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Toggle Left table" (prepnúť na ľavú tablu), a potom stlačením klávesu ENTER prepnete alebo vypnete navigačnú tablu. Ak sa po stlačení klávesu ENTER ozve "Inbox" (Doručená pošta), Navigačná tabla bola prepínaná.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť nový priečinok na usporiadanie, napríklad e-mailové správy podľa predmetu alebo odosielateľa.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Navigation table" (navigačná tabla), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "New Folder" (nový priečinok), a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete vytvoriť podpriečinok v existujúcom priečinku, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok, a potom stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 otvorte kontextovú ponuku. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Create a New podfolder" (vytvoriť nový podpriečinok), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte názov nového priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie e-mailov do priečinka

 1. Prejdite do e-mailu, ktorý chcete premiestniť do priečinka.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Command Toolbar" (príkazový panel s nástrojmi), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Move to" (premiestniť

 3. Vo vedľajšej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom stlačte kláves ENTER.

  Tip: Ak sa priečinok nenachádza v zozname, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Open all folders" (otvoriť všetky priečinky), a potom stlačte kláves ENTER. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

Premenovanie priečinka

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Navigation table" (navigačná tabla), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete premenovať.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "premenovať, položka ponuky", a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Zadajte nový názov priečinka a potom stlačte kláves ENTER.

Odstránenie priečinka

Keď odstránite priečinok, najskôr sa presunie do priečinka Odstránené položky v Outlook. Ak chcete priečinok natrvalo odstrániť, môžete buď vyprázdniť priečinok Odstránené položky alebo samostatne odstrániť iba jeden priečinok z priečinka Odstránené položky .

Keď odstránite priečinok, odstránite aj všetko, čo sa nachádza v ňom.

Premiestnenie priečinka do priečinka Odstránené položky

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Navigation table" (navigačná tabla), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete, menu item" (odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "odstrániť dialógové okno priečinka".

 4. Ak chcete premiestniť priečinok a jeho obsah do priečinka Odstránené položky , stlačte kláves ENTER.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky

Keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky , všetky položky v ňom sa natrvalo odstránia.

 1. Ak chcete prejsť do priečinka Odstránené položky , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Navigation table" (navigačná tabla), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "odstránené položky".

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F10.

 3. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "empty folder" (prázdny priečinok), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "Delete <Number> Items" (odstrániť číslo).

 4. Ak chcete natrvalo odstrániť všetky položky v priečinku, stlačte kláves ENTER.

Odstránenie jedného priečinka z priečinka Odstránené položky

Ak nechcete odstrániť všetky položky v priečinku Odstránené položky , môžete jeden priečinok odstrániť samostatne.

 1. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Navigation table" (navigačná tabla), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve aktuálne vybratý priečinok, a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "odstránené položky, zbalené".

 2. Ak chcete rozbaliť priečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve priečinok, ktorý chcete odstrániť.

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F10.

 5. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete, menu item" (odstrániť, položka ponuky), a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "odstrániť dialógové okno priečinka".

 6. Ak chcete priečinok a jeho obsah natrvalo odstrániť, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×