Práca s priečinkami so správami v službe Outlook.com

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete triediť správy v Outlook.com, môžete vytvoriť nové priečinky alebo premenovať, premiestniť alebo odstrániť existujúcich priečinkov. Môžete tiež nastaviť pravidlá tak, aby sa Outlook.com automaticky presunie správy do priečinkov v závislosti od podmienok, ktoré určíte.

Predvolené priečinky

Vaše konto má tieto východiskové predvolené priečinky:

Predvolené poštové priečinky v časti Obľúbené
 • Doručená pošta Prichádzajúce správy sa ukladajú do priečinka Doručená pošta, ak ste nevytvorili pravidlo pre doručenú poštu, ktorým ich presmerujete do iného priečinka, alebo ak nie sú tieto správy identifikované ako nevyžiadaná pošta.

 • Nepotrebné položky Pomáha filtrovať poštu na základe spracovávanie prichádzajúcich správ v minulosti. Keď je zapnutá, e-mailového servera sleduje zo správy, prečítajte si alebo nečítajú. Správy si prečítate sa premiestnia do priečinka nepotrebné položky.

 • Odoslaná pošta Podľa predvoleného nastavenia sa do priečinka Odoslané správy uloží kópia každej odoslanej správy.

 • Odstránené položky Správa sa po odstránení presunie do priečinka Odstránené položky.

 • Koncepty Ak vytvoríte správu alebo odpoviete na určitú správu, ale danú správu ihneď nedokončíte, správa sa automaticky uloží do priečinka Koncepty. K správe sa môžete neskôr vrátiť a pokračovať v jej úpravách a následne ju môžete odoslať.

 • Nevyžiadané e-mailom Majú vlastnosti nevyžiadanej pošty správy, ktoré nie sú blokované filter nevyžiadanej pošty, než sa dostanú poštovej schránky sa automaticky presunie do tohto priečinka. Získajte informácie o Nevyžiadaná pošta a neoprávnené získavanie údajov článok obsahuje ďalšie informácie o priečinok Nevyžiadaná pošta.

Kontextové ponuky pre priečinky

Väčšina toho, čo môžete robiť s priečinok nájdete v ponuke odkazov (kontext), ktorá sa zobrazí, keď vyberiete priečinok a kliknite pravým tlačidlom myši.

 • Vytvorenie nového podpriečinka Pomocou vytvorí nový podpriečinok v priečinku, ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši.

 • Premenovanie Zmeniť názov priečinka. Nie je možné premenovať predvolené priečinky, ako je napríklad priečinok Doručená pošta.

 • Odstránenie Premiestni priečinok aj jeho obsah do odstránené položky.

 • Odstrániť všetky Premiestni všetky položky vo vybratom priečinku Odstránené položky.

 • Premiestnenie Otvorí sa okno, takže sa môžete pohybovať vybratého priečinka na nové miesto v hierarchii priečinkov. Taktiež môžete vybrať a presuňte priečinok na nové miesto.

  Poznámka: Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

 • Označiť všetko ako prečítané Značky ako čítať všetky položky vo vybratom priečinku.

Vytvorenie priečinka

Vytvorte nové priečinky ľubovoľne usporiadajte správy. Môžete napríklad vytvoriť priečinok pre konkrétny projekt, pre všetky správy od určitých používateľov alebo pre všetky správy odoslané do distribučnej skupiny, ktorej ste členom.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Vedľa položky priečinky, kliknite na položku vytvoriť nový priečinok Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok . Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok .

  Snímka obrazovky s tlačidlom Vytvoriť nový priečinok v službe Outlook.com.

 2. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Vytvorenie nového podpriečinka

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Premenovanie priečinka

Poznámka: Predvolené priečinky, ako sú napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo Odstránené položky, nie je možné premenovať.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete premenovať.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie priečinka

Môžete presunúť priečinok na nové miesto v rámci hierarchie priečinka, alebo môžete použiť presunúť možnosť v kontextovej ponuke.

Poznámka: Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete premiestniť.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Potom vyberte položku Premiestniť.

 3. V okne Premiestniť priečinok, ktoré sa otvorí, vyberte nový priečinok, do ktorého chcete priečinok premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný nadradený priečinok a kliknutím na položku Vytvoriť nový priečinok môžete tiež vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa má daný priečinok premiestniť. Pomocou pravidiel pre doručenú poštu môžete automaticky presúvať prichádzajúce správy do určitých priečinkov na základe zvolených kritérií.

Odstránenie priečinka

Poznámka: Predvolené priečinky, ako je napríklad Doručená pošta a Odoslaná pošta, nie je možné odstrániť.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo podpriečinok, ktorý chcete odstrániť.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Priradenie politiky uchovávania údajov a archivácie

Archív a politiky uchovávania údajov umožňujú automaticky premiestniť alebo odstrániť správy, ak boli v poštovej schránke na určité časové obdobie. Ďalšie informácie o týchto politík a ich priradenie nájdete v téme.

priečinok Odstránené položky

Ak chcete odstrániť správu, sa presunie do priečinka Odstránené položky. Môžete buď manuálne odstrániť správy z priečinka, alebo môžete nastaviť Outlook.com automaticky vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri odhlásení.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky pri odhlásení

 1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku nastavenia Ikona Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Automatické spracovanie > Možnosti správy > Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť Tlačidlo Vytvoriť skupinu .

Zistite, ako obnoviť odstránené správy, pozrite si tému Obnovenie odstránených e-mailových správ v službe Outlook.com.

Spracovanie správ

Použite príkazy na paneli s ponukami Outlook.com alebo nastavenie pravidiel mať Outlook automaticky presúvať správy do priečinkov môžete po prijatí.

Spracovanie správ automaticky pomocou príkazov

Príkazy ako Usporiadať a presunutie umožňujú automatické odstránenie alebo premiestniť správy od určitého odosielateľa. Po výbere správy v priečinku Doručená pošta sa zobrazia na paneli s ponukami Outlook.com príkazy.

Snímka obrazovky s panelom s ponukami.

 • Usporiadať umožňuje rýchlo odstrániť nepotrebných e-mailov v priečinku Doručená pošta. Keď vyberiete správu, môžete automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od tohto odosielateľa, zachovať iba najnovšie e-maily a odstrániť Ostatné alebo odstránenie e-mailov staršie ako 10 dní.

 • Presun do umožňuje premiestniť správu konkrétnych správy alebo automaticky presunúť všetky správy od daného odosielateľa do iného priečinka.

Spracovanie správ automaticky pomocou nastavenia pravidiel

Presúvajte správy po prijatí do priečinkov automaticky pomocou pravidiel.

 1. V priečinku Doručená pošta, vyberte správu, ku ktorému chcete priradiť pravidla a kliknite na položku Ikona Ďalšie príkazy. na paneli s ponukami Outlook.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie príkazy na paneli s ponukami Outlooku.

 2. Kliknite na položku vytvoriť pravidlo. Otvorí sa dialógové okno nové pravidlo pre doručenú poštu (formulár).

  • Názov Zobrazuje meno odosielateľa.

  • Po prijatí správy a porovná všetky tieto podmienky Na základe predvoleného nastavenia tri podmienky sú nastavené pre prijatú správu. Vyberte pomocou šípok vyberte položku Ďalšie podmienky. Ak chcete použiť ďalšie podmienky, vyberte položku Pridať podmienku.

  • Vykonajte všetky nasledujúce Predvolene je nastavená jedným z troch preddefinovaných akcií. Vyberte na šípku a vyberte možnosť Ďalšie akcie. Ak chcete pridať ďalšiu akciu, vyberte možnosť pridať akciu.

  • Okrem prípadov, ak sa zhoduje niektorá z týchto podmienok Na základe predvoleného nastavenia sa nastavujú bez výnimky. Vyberte šípku nastaviť výnimky uvedených vyššie. Ak je to viac než jeden je potrebné, vyberte položku pridať výnimku.

  • Zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko. Toto je vybratá, neuplatniť ďalšie pravidlá, budú ignorovať, ak sa vzťahujú na správu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK uložte pravidlo. V závislosti od štruktúry vaše konto môže zobrazí upozornenie o úprave pravidiel. Ak je to potrebné, obráťte sa na správcu.

Poznámka: Ak potrebujete presunúť správ z poštovej schránky, ale chcem uložiť, môžete použiť Outlook a pri ukladaní správ do súboru .pst. Správy bude k dispozícii len vtedy, keď používate Outlook a môžete získať prístup k súboru .pst. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod do údajových súborov programu Outlook (.pst a .ost)a Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×