Práca s priečinkami so správami v službe Outlook.com

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete triediť správy v Outlook.com, môžete vytvoriť nové priečinky alebo premenovať, premiestniť alebo odstrániť existujúcich priečinkov. Môžete tiež nastaviť pravidlá tak, aby sa Outlook.com automaticky presunie správy do priečinkov v závislosti od podmienok, ktoré určíte.

Ktorú verziu programu Outlook.com používate?

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate Outlook.com vo verzii beta. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si časť Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta.

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.comv štandardnej verzii

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre službu Outlook.com verzie beta

Poznámky: 

 • Ak sa e-mailové priečinky nezobrazuje, skontrolujte, či priečinky, ktoré nie sú "zbalené". Vyberte > priečinky rozbaľte.

  Zobrazenie priečinka Outlook.com

 • Opakovane sa objavuje problém, ktorý spôsobuje, že niektoré priečinky nie sú v zozname Priečinky viditeľné, ale pomocou vyhľadávania dokážete nájsť položky, ktoré sú v chýbajúcich priečinkoch uložené. O tomto probléme vieme a pracujeme na jeho odstránení.

Vaše konto má tieto východiskové predvolené priečinky:

 • Doručená pošta Prichádzajúce správy sa ukladajú do priečinka Doručená pošta, ak ste nevytvorili Pravidlo pre doručenú poštu, ktorým ich presmerujete do iného priečinka, alebo ak nie sú identifikované ako nevyžiadaná pošta.

 • Nevyžiadané e-mailom Majú vlastnosti nevyžiadanej pošty správy, ktoré nie sú blokované filter nevyžiadanej pošty, než sa dostanú poštovej schránky sa automaticky presunie do tohto priečinka. Ďalšie informácie o tom, ako vám pomôžu udržať pred nevyžiadanou poštou a nevyžiadaných e-mailov z priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com.

 • Koncept Ak vytvoríte správu, ale danú správu ihneď nedokončíte, správa sa automaticky uloží do priečinka Koncepty. K správe sa môžete neskôr vrátiť a pokračovať v jej úpravách a následne ju môžete odoslať.

 • Odoslaná pošta Podľa predvoleného nastavenia sa do priečinka Odoslané správy uloží kópia každej odoslanej správy.

 • Odstránené položky Správa sa po odstránení presunie do priečinka Odstránené položky.

Väčšinu možností práce s priečinkom nájdete v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, keď vyberiete priečinok a kliknete naň pravým tlačidlom myši.

 • Vytvoriť nový podpriečinok Týmto príkazom sa vytvorí nový podpriečinok v priečinku, na ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši.

 • Odstrániť priečinok Týmto príkazom odstránite celý priečinok a jeho obsah do priečinka Odstránené položky.

 • Odstrániť všetko Premiestni všetky položky vo vybratom priečinku do položky Odstránené.

 • Označiť všetko ako prečítané Označí všetky položky vo vybratom priečinku ako prečítané.

 • Premenovať Týmto príkazom zmeníte názov priečinka. Predvolené priečinky, ako je napríklad priečinok Doručená pošta, nie je možné premenovať.

Vytvorte nové priečinky ľubovoľne usporiadajte správy. Môžete napríklad vytvoriť priečinok pre konkrétny projekt, pre všetky správy od určitých používateľov alebo pre všetky správy odoslané do distribučnej skupiny, ktorej ste členom.

Vytvorenie nového priečinka

 1. V dolnej časti tably priečinok vyberte Nový priečinok.

 2. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a potom stlačte Enter.

Vytvorenie nového podpriečinka

 1. V table priečinka kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok.

 2. Vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Predvolené priečinky, ako sú napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo Odstránené položky, nie je možné premenovať.

 1. Na table priečinka kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete premenovať.

 2. Vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Nie je možné zmeniť poradie priečinkov v časti priečinkov a podpriečinkov nie je možné premiestniť do Hlavná ponuka priečinky . Podpriečinkov musia byť vždy do iného priečinka.

Môžete zmeniť poradie priečinkov alebo iných položiek do zoznamu obľúbených položiek.

Ak chcete do priečinka Obľúbené, kliknite na hviezdičku na položky Pridať medzi obľúbené položky.

Poznámka: Ak omylom presunúť priečinok na uplatnenie podpriečinok, vytvorte nový priečinok a skopírujte všetky e-mailov z podpriečinok na priečinok najvyššej úrovne.

Poznámka: Predvolené priečinky, ako je napríklad Doručená pošta a Odoslaná pošta, nie je možné odstrániť.

 1. Na table priečinok kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo podpriečinok, ktorý chcete odstrániť.

 2. Vyberte Odstrániť priečinok.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Ak chcete odstrániť správu alebo priečinok, sa presunie do priečinka Odstránené položky. Môžete buď manuálne odstrániť správy z priečinka, alebo môžete nastaviť Outlook.com automaticky vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri odhlásení.

Poznámka: Obsahy odstránených priečinkov sú viditeľné len po rozbalení priečinka Odstránené položky:

Snímka obrazovky zobrazujúca rozbalenie priečinka Odstránené položky.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky pri odhlásení

 1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku nastavenia Ikona Nastavenia > úplnú nastavenie zobrazenia.

 2. Vyberte Pošta > Spracovanie správy.

 3. V časti Možnosti správy, začiarknite políčko vedľa Vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 4. Kliknite na Uložiť.

Ak chcete zistiť, ako obnoviť odstránené správy, pozrite si tému Obnovenie odstránených e-mailových správ v službe Outlook.com.

Použite príkazy na paneli príkazov Outlook.com alebo nastavenie pravidiel mať Outlook.com automaticky presúvať správy do priečinkov môžete po prijatí.

Automatické spracovanie správ pomocou príkazov

Príkazy ako Usporiadať a presunutie umožňujú automatické odstránenie alebo premiestniť správy od určitého odosielateľa. Po výbere správy v priečinku Doručená pošta sa zobrazia na paneli príkazov Outlook.com príkazy.

 • Pomocou funkcie Usporiadanie môžete rýchlo odstrániť neželané e-maily z priečinka Doručená pošta. Keď vyberiete správu, môžete automaticky odstrániť všetky e-maily prichádzajúce od daného odosielateľa, ponechať si len najnovší e-mail alebo odstrániť e-maily staršie ako 10 dní.

 • Premiestniť do umožňuje premiestniť konkrétnu správu alebo automaticky premiestniť všetky správy od daného odosielateľa do iného priečinka.

Spracovanie správ automaticky pomocou nastavenia pravidiel

Presúvajte správy po prijatí do priečinkov automaticky pomocou pravidiel.

 1. V priečinku Doručená pošta vyberte správu, ku ktorej chcete priradiť pravidlo a vyberte Ďalšie akcie na paneli príkazov.

 2. Vyberte Vytvoriť pravidlo. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie pravidla.

 3. Vyberte priečinok, do ktorého chcete premiestniť správy od daného odosielateľa.

 4. Ak chcete vybrať ďalšie podmienky a akcie, vyberte Ďalšie možnosti.

  Predvolene je políčko Zastaviť spracovávanie viacerých pravidiel začiarknuté. Ak je toto políčko začiarknuté, všetky ostatné pravidlá budú ignorované aj v prípade, že sa na správu vzťahujú.

 5. Stlačte OK, aby ste uložili pravidlo.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Vaše konto má tieto východiskové predvolené priečinky:

 • Doručená pošta Prichádzajúce správy sa ukladajú do priečinka Doručená pošta, ak ste nevytvorili Pravidlo pre doručenú poštu, ktorým ich presmerujete do iného priečinka, alebo ak nie sú identifikované ako nevyžiadaná pošta.

 • Odoslaná pošta Podľa predvoleného nastavenia sa do priečinka Odoslané správy uloží kópia každej odoslanej správy.

 • Odstránené položky Správa sa po odstránení presunie do priečinka Odstránené položky.

 • Koncepty Ak vytvoríte správu alebo odpoviete na určitú správu, ale danú správu ihneď nedokončíte, správa sa automaticky uloží do priečinka Koncepty. K správe sa môžete neskôr vrátiť a pokračovať v jej úpravách a následne ju môžete odoslať.

 • Nevyžiadané e-mailom Majú vlastnosti nevyžiadanej pošty správy, ktoré nie sú blokované filter nevyžiadanej pošty, než sa dostanú poštovej schránky sa automaticky presunie do tohto priečinka. Ďalšie informácie o tom, ako vám pomôžu udržať pred nevyžiadanou poštou a nevyžiadaných e-mailov z priečinka doručenej pošty v službe Outlook.com.

Väčšinu možností práce s priečinkom nájdete v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, keď vyberiete priečinok a kliknete naň pravým tlačidlom myši.

 • Vytvoriť nový podpriečinok Týmto príkazom sa vytvorí nový podpriečinok v priečinku, na ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši.

 • Premenovať Týmto príkazom zmeníte názov priečinka. Predvolené priečinky, ako je napríklad priečinok Doručená pošta, nie je možné premenovať.

 • Odstránenie Premiestni priečinok aj jeho obsah do odstránené položky.

 • Odstrániť všetko Premiestni všetky položky vo vybratom priečinku do položky Odstránené.

 • Označiť všetko ako prečítané Označí všetky položky vo vybratom priečinku ako prečítané.

 • Premiestiť Otvorí okno, v ktorom môžete vybratý priečinok premiestniť do nového umiestnenia v hierarchii priečinkov. Priečinok môžete aj vybrať a presunúť do nového umiestnenia.

  Poznámka: Pri ďalšom prihlásení budú priečinky, ktoré ste vytvorili, usporiadané v abecednom poradí.

Vytvorte nové priečinky ľubovoľne usporiadajte správy. Môžete napríklad vytvoriť priečinok pre konkrétny projekt, pre všetky správy od určitých používateľov alebo pre všetky správy odoslané do distribučnej skupiny, ktorej ste členom.

Vytvorenie nového priečinka

 1. Vedľa položky priečinky, vyberte možnosť vytvoriť nový priečinok Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok . Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok .

  Snímka obrazovky s tlačidlom Vytvoriť nový priečinok v službe Outlook.com.

 2. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Vytvorenie nového podpriečinka

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Predvolené priečinky, ako sú napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo Odstránené položky, nie je možné premenovať.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete premenovať.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Priečinok môžete presunúť na nové miesto v hierarchii priečinkov alebo môžete použiť možnosť Premiestniť v odkazovej ponuke.

Poznámka: Ďalším prihlásením priečinky, ktoré ste vytvorili budú usporiadané v abecednom poradí.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete premiestniť.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Potom vyberte položku Premiestniť.

 3. V okne Premiestniť priečinok, ktoré sa otvorí, vyberte nový priečinok, do ktorého chcete priečinok premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný nadradený priečinok a kliknutím na položku Vytvoriť nový priečinok môžete tiež vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa má daný priečinok premiestniť. Pomocou pravidiel pre doručenú poštu môžete automaticky presúvať prichádzajúce správy do určitých priečinkov na základe zvolených kritérií.

Poznámka: Predvolené priečinky, ako je napríklad Doručená pošta a Odoslaná pošta, nie je možné odstrániť.

 1. V časti Priečinky kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo podpriečinok, ktorý chcete odstrániť.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na priečinok na navigačnej table v službe Outlook.com.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Správa sa po odstránení premiestni do priečinka Odstránené položky. Správy môžete z priečinka manuálne odstrániť alebo môžete Outlook.com nastaviť tak, aby sa priečinok Odstránené položky automaticky vyprázdňoval pri odhlásení. Správca tiež môže nastaviť politiku, ktorá položky z priečinka Odstránené položky vyprázdni po určitom prednastavenom počte dní.

Poznámka: Obsahy odstránených priečinkov sú viditeľné len po rozbalení priečinka Odstránené položky:

Snímka obrazovky zobrazujúca rozbalenie priečinka Odstránené položky.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky pri odhlásení

 1. V hornej časti obrazovky vyberte položku nastavenia Ikona Nastavenia > Možnosti.

 2. Vyberte položky Automatické spracovanie > Možnosti správy > Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 3. Vyberte položku Uložiť Tlačidlo Vytvoriť skupinu .

Ak chcete zistiť, ako obnoviť odstránené správy, pozrite si tému Obnovenie odstránených e-mailových správ v službe Outlook.com.

Použite príkazy na paneli príkazov Outlook.com alebo nastavenie pravidiel mať Outlook.com automaticky presúvať správy do priečinkov môžete po prijatí.

Automatické spracovanie správ pomocou príkazov

Príkazy ako Usporiadať a presunutie umožňujú automatické odstránenie alebo premiestniť správy od určitého odosielateľa. Po výbere správy v priečinku Doručená pošta sa zobrazia na paneli príkazov Outlook.com príkazy.

 • Pomocou funkcie Usporiadanie môžete rýchlo odstrániť neželané e-maily z priečinka Doručená pošta. Keď vyberiete správu, môžete automaticky odstrániť všetky e-maily prichádzajúce od daného odosielateľa, ponechať si len najnovší e-mail alebo odstrániť e-maily staršie ako 10 dní.

 • Premiestniť do umožňuje premiestniť konkrétnu správu alebo automaticky premiestniť všetky správy od daného odosielateľa do iného priečinka.

Spracovanie správ automaticky pomocou nastavenia pravidiel

Automaticky po prijatí presúvajte správy do priečinkov pomocou pravidiel.

 1. V priečinku Doručená pošta vyberte správu, ku ktorej chcete priradiť pravidlo a vyberte Ikona Ďalšie príkazy. na paneli príkazov.

 2. Vyberte položku vytvoriť pravidlo. Otvorí sa dialógové okno nové pravidlo pre doručenú poštu (formulár).

  • Meno Zobrazuje meno odosielateľa.

  • Keď prijatá správa zodpovedá všetkým podmienkam Predvolene sú pre prijaté správy nastavené tri podmienky. Vyberte šípky a zvoľte iné možnosti. Ak chcete použiť ďalšie podmienky, vyberte položku Pridať podmienku.

  • Vykonať všetky nasledujúce Predvolene je nastavená jedna z troch preddefinovaných akcií. Vyberte šípky a zvoľte iné akcie. Ak chcete pridať ďalšiu akciu, vyberte položku Pridať akciu.

  • Okrem prípadov, keď zodpovedá niektorej z týchto podmienok Predvolene nie sú nastavené žiadne výnimky. Výberom šípky nastavte výnimku podmienok vyššie. Ak potrebujete viacero výnimiek, vyberte položku Pridať výnimku.

  • Zastaviť spracovávanie viacerých pravidiel Predvolene je toto políčko začiarknuté. Ak je toto políčko začiarknuté, všetky ostatné pravidlá sa budú ignorovať aj v prípade, že sa na správu vzťahujú.

 3. Stlačte OK, aby ste uložili pravidlo.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×