Práca s priečinkami so správami v Outlook na webe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete triediť správy v Outlook na webe, môžete vytvoriť nové priečinky alebo premenovať, premiestniť alebo odstrániť existujúcich priečinkov. Môžete tiež nastaviť pravidlá tak, aby sa Outlook na webe automaticky presunie správy do priečinkov v závislosti od podmienok, ktoré určíte.

Obsah tohto článku

Predvolené priečinky

Kontextové ponuky pre priečinky

Vytvorenie priečinka

Premenovanie priečinka

Premiestnenie priečinka

Odstránenie priečinka

Obľúbené položky

Priradenie politiky uchovávania údajov a archivácie

Priečinok Odstránené položky

Nastavenie pravidiel automaticky spracovať správy

Predvolené priečinky

Vaše konto má tieto východiskové predvolené priečinky:

Predvolené poštové priečinky v časti Obľúbené
 • Doručená pošta Prichádzajúce správy sa ukladajú do priečinka Doručená pošta, ak ste nevytvorili pravidlo pre doručenú poštu, ktorým ich presmerujete do iného priečinka, alebo ak nie sú tieto správy identifikované ako nevyžiadaná pošta.

 • Funkcia nepotrebné položky Pomáha filtrovať poštu na základe toho, ako ste prichádzajúce správy spracovali v minulosti. Keď je zapnutá, e-mailový server uchováva záznamy o tom, ktoré správy čítate a ktoré nečítate. Správy, ktoré neprečítate, sa premiestnia do priečinka Nepotrebné položky.

 • Odoslaná pošta Podľa predvoleného nastavenia sa do priečinka Odoslané správy uloží kópia každej odoslanej správy.

 • Odstránené položky Správa sa po odstránení presunie do priečinka Odstránené položky.

Ak používate Outlook na webe a vyberiete položku Viac v časti Priečinky, nájdete tieto predvolené priečinky usporiadané v časti Obľúbené. Rovnaké predvolené priečinky sa nachádzajú v osobnom priečinku a stanú súčasťou dlhšieho zoznamu priečinkov, ktoré mohol vytvoriť váš správca. K priečinkom, ktoré mohol pridať váš správca, patria:

 • Koncepty Ak vytvoríte správu alebo odpoviete na určitú správu, ale danú správu ihneď nedokončíte, správa sa automaticky uloží do priečinka Koncepty. K správe sa môžete neskôr vrátiť a pokračovať v jej úpravách a následne ju môžete odoslať.

 • Nevyžiadaná pošta Do tohto priečinka sa automaticky presunú správy, ktoré sa síce vyznačujú charakteristikami nevyžiadanej pošty, ale pred príchodom do schránky ich nedokázal zablokovať filter nevyžiadanej pošty. Ďalšie informácie o priečinku Nevyžiadaná pošta nájdete v článku Informácie o nevyžiadanej pošte a neoprávnenom získavaní údajov.

 • Poznámky Tento priečinok je určený iba na čítanie. Ak chcete v tomto priečinku vytvárať alebo upravovať položky, musíte použiť Outlook.

 • História konverzácie Kópia každej konverzácie v Skype for Business sa predvolene ukladá do priečinka História konverzácie.

Kontextové ponuky pre priečinky

Väčšinu možností práce s priečinkom nájdete v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, keď vyberiete priečinok a kliknete naň pravým tlačidlom myši. Zobrazí príslušná kontextová ponuka v závislosti od toho, či ste vybrali priečinok v časti Obľúbené položky alebo v osobnom priečinku.

Priečinok s obľúbenými položkami

Priečinok Obľúbené položky zobrazuje najdôležitejšie poštové priečinky. Kontextová ponuka obsahuje možnosti, ktoré sa používajú alebo sú potrebné pri práci s týmito priečinkami najčastejšie.

Kontextová ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na priečinok doručenej pošty v aplikácii Pošta

 • Posunúť v zozname nahor alebo Posunúť v zozname nadol Použite niektorú z týchto možností, ak chcete priečinok premiestniť vyššie alebo nižšie v hierarchii priečinkov.

 • Odstrániť z obľúbených položiek Odstráni priečinok z obľúbených položiek. Odstránenie priečinka z obľúbených položiek ho neodstráni z osobného priečinka.

 • Vyprázdniť priečinok Odstráni z priečinka všetky položky vrátane všetkých podpriečinkov.

 • Označiť všetko ako prečítané Týmto príkazom sa označia všetky položky v priečinku ako prečítané.

 • Priradiť politiku Priradí k správam v priečinku politiku archivácie alebo uchovávania údajov. Táto možnosť možno nebude k dispozícii, ak ju váš správca nepovolil.

 • Povolenia Pomocou tohto príkazu môžete iným používateľom poskytnúť prístup k priečinkom vo vašej poštovej schránke.

Osobný priečinok

Osobný priečinok tvoria všetky poštové priečinky, ktoré máte k dispozícii. Kontextová ponuka osobných priečinkov ponúka viac možností ako kontextová ponuka priečinka s obľúbenými položkami. Pre všetky priečinky však nie sú k dispozícii všetky možnosti a niektoré možnosti nemusia byť z dôvodu administratívnych povolení dostupné.

Kontextová ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na osobný priečinok

Kontextová ponuka osobného priečinka obsahuje 4 možnosti, ktoré kontextová ponuka priečinka Obľúbené položky neponúka:

 • Vytvorenie nového priečinka Pomocou vytvorí nový podpriečinok v priečinku, ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši.

 • Premenovanie Zmeniť názov priečinka. Nie je možné premenovať predvolené priečinky, ako je napríklad priečinok Doručená pošta.

 • Pridať medzi obľúbené položky Pridá (prepojenia) aktuálny priečinok medzi obľúbené položky.

 • Premiestnenie Otvorí sa okno, takže sa môžete pohybovať vybratého priečinka na nové miesto v hierarchii priečinkov. Taktiež môžete vybrať a presuňte priečinok na nové miesto.

  Poznámka: Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie priečinka

Vytvorte nové priečinky ľubovoľne usporiadajte správy. Môžete napríklad vytvoriť priečinok pre konkrétny projekt, pre všetky správy od určitých používateľov alebo pre všetky správy odoslané do distribučnej skupiny, ktorej ste členom.

Vytvorenie priečinka

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vedľa položky Obľúbené alebo názvu osobného priečinka kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok .

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na osobný priečinok a potom vyberte položku Vytvoriť nový priečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Tipy: 

 • Všetky nové priečinky, ktoré ste vytvorili, sa automaticky zobrazia pod predvolenými priečinkami.

 • Všetky nové priečinky, ktoré vytvoríte v priečinku Obľúbené, sa automaticky pridajú do osobného priečinka, no odstrániť sa dajú iba z osobného priečinka.

 • Všetky nové priečinky, ktoré vytvoríte v osobnom priečinku, sa však zobrazia v priečinku s obľúbenými položkami iba vtedy, keď na ne kliknite pravým tlačidlom myši a vyberiete položku Pridať medzi obľúbené položky.

Vytvorenie nového podpriečinka

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov podpriečinka a stlačte kláves Enter.

Na začiatok stránky

Premenovanie priečinka

Poznámka: Predvolené priečinky, ako sú napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo Odstránené položky, nie je možné premenovať.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, ktorý chcete premenovať, a vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie priečinka

Môžete presunúť priečinok na nové miesto v rámci hierarchie priečinka, alebo môžete použiť presunúť možnosť v kontextovej ponuke.

Poznámka: Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, ktorý chcete premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

 3. V okne Premiestniť priečinok, ktoré sa otvorí, vyberte nový priečinok, do ktorého chcete priečinok premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný nadradený priečinok a kliknutím na položku Vytvoriť nový priečinok môžete tiež vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa má daný priečinok premiestniť. Pomocou pravidiel pre doručenú poštu môžete automaticky presúvať prichádzajúce správy do určitých priečinkov na základe zvolených kritérií.

Odstránenie priečinka

Poznámka: Predvolené priečinky, ako je napríklad Doručená pošta a Odoslaná pošta, nie je možné odstrániť.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo podpriečinok, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Obľúbené položky

Priečinok s obľúbenými položkami v službe Outlook na webe automaticky obsahuje tieto priečinky: Doručená pošta, Nepotrebné položky, Odoslané položky, Odstránené položky. Do obľúbených môžete pridávať priečinky a uľahčiť si tak organizovanie priečinkov, ktoré sú pre vás dôležité. Ak priečinok pridáte do obľúbených, nepresuniete ho, ale vytvoríte naň prepojenie. Priečinky, ktoré pridáte do obľúbených, naďalej zostanú v osobnom priečinku.

 • Ak chcete pridať priečinok medzi obľúbené položky, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok v osobnom priečinku a vyberte položku Pridať medzi obľúbené položky.

 • Ak chcete usporiadať priečinky, vyberte priečinok a presuňte ho na nové miesto v hierarchii priečinkov. Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku Posunúť v zozname nahor alebo Posunúť v zozname nadol.

 • Ak chcete odstrániť priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete z obľúbených položiek odstrániť, a vyberte položku Odstrániť z obľúbených položiek. Týmto spôsobom odstránite iba prepojenie na daný priečinok, priečinok sa stále bude nachádzať v osobnom priečinku.

V závislosti od politík organizácie je možné pridať verejný priečinok medzi obľúbené položky. Informácie o tom, ako vytvoriť verejný priečinok v Outlook na webe a pridať medzi obľúbené položky nájdete v téme Vytvorenie a zdieľanie verejných priečinkov.

Priradenie politiky uchovávania údajov a archivácie

Poznámka:  Politiky riadi správca organizácie. Politiky možno nebudú pre vaše konto dostupné.

Archív a politiky uchovávania údajov umožňujú automaticky premiestniť alebo odstrániť správy, ak boli v poštovej schránke na určité časové obdobie. Ďalšie informácie o týchto politík a ich priradenie nájdete v téme Priradenie označenia politiky uchovávania údajov a politiky archivácie v Outlooku na webe.

priečinok Odstránené položky

Ak chcete odstrániť správu, sa presunie do priečinka Odstránené položky. Môžete buď manuálne odstrániť správy z priečinka, alebo môžete nastaviť Outlook na webe automaticky vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri odhlásení. Váš správca môže tiež nastavili politiku na prázdne položky z priečinka Odstránené položky po ich tam už preddefinovaný počet dní.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky pri odhlásení

 1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 2. V časti Nastavenia aplikácie vyberte položku Pošta.

 3. Vyberte položky Automatické spracovanie > Možnosti správy > Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť Tlačidlo Vytvoriť skupinu .

Zistite, ako obnoviť odstránené správy, pozrite si tému Obnovenie odstránených e-mailových správ v Outlooku na webe.

Spracovanie správ

Použite príkazy na paneli s ponukami Outlook na webe alebo nastavenie pravidiel mať Outlook na webe automaticky presúvať správy do priečinkov môžete po prijatí.

Spracovanie správ automaticky pomocou príkazov

Príkazy ako Usporiadať a presunutie umožňujú automatické odstránenie alebo premiestniť správy od určitého odosielateľa. Po výbere správy v priečinku Doručená pošta sa zobrazia na paneli s ponukami Outlook na webe príkazy.

Snímka obrazovky s panelom s ponukami.

 • Usporiadať umožňuje rýchlo odstrániť nepotrebných e-mailov v priečinku Doručená pošta. Keď vyberiete správu, môžete automaticky odstrániť všetky prichádzajúce e-maily od tohto odosielateľa, zachovať iba najnovšie e-maily alebo odstránenie e-mailov staršie ako 10 dní.

 • Presun do umožňuje premiestniť správu konkrétnych správy alebo automaticky presunúť všetky správy od daného odosielateľa do iného priečinka.

Spracovanie správ automaticky pomocou nastavenia pravidiel

Presúvajte správy po prijatí do priečinkov automaticky pomocou pravidiel.

 1. V priečinku Doručená pošta, vyberte správu, ku ktorému chcete priradiť pravidla a kliknite na položku Ikona Ďalšie príkazy. na paneli s ponukami Outlook na webe.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie príkazy na paneli s ponukami Outlooku.

 2. Kliknite na položku vytvoriť pravidlo. Otvorí sa dialógové okno nové pravidlo pre doručenú poštu (formulár).

  • Názov Zobrazuje meno odosielateľa.

  • Po prijatí správy a porovná všetky tieto podmienky Na základe predvoleného nastavenia tri podmienky sú nastavené pre prijatú správu. Vyberte pomocou šípok vyberte položku Ďalšie podmienky. Ak chcete použiť ďalšie podmienky, vyberte položku Pridať podmienku.

  • Vykonajte všetky nasledujúce Predvolene je nastavená jedným z troch preddefinovaných akcií. Vyberte na šípku a vyberte možnosť Ďalšie akcie. Ak chcete pridať ďalšiu akciu, vyberte možnosť pridať akciu.

  • Okrem prípadov, ak sa zhoduje niektorá z týchto podmienok Na základe predvoleného nastavenia sa nastavujú bez výnimky. Vyberte šípku nastaviť výnimky uvedených vyššie. Ak je to viac než jeden je potrebné, vyberte položku pridať výnimku.

  • Zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel Na základe predvoleného nastavenia je začiarknuté políčko. Toto je vybratá, neuplatniť ďalšie pravidlá, budú ignorovať, ak sa vzťahujú na správu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK uložte pravidlo. V závislosti od štruktúry vaše konto môže zobrazí upozornenie o úprave pravidiel. Ak je to potrebné, obráťte sa na správcu.

Poznámka: Ak chcete presunúť správy z poštovej schránky, ale chcete ich uložiť, môžete použiť Outlook pri ukladaní správ do súboru .pst. Správy bude k dispozícii len vtedy, keď používate Outlook a môžete získať prístup k súboru .pst. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvod do údajových súborov programu Outlook (.pst a .ost)a Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×