Práca s priečinkami so správami v Outlook na webe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete triediť správy v Outlook na webe, môžete vytvoriť nové priečinky alebo premenovať, premiestniť alebo odstrániť existujúcich priečinkov. Môžete tiež nastaviť pravidlá tak, aby sa Outlook na webe automaticky presunie správy do priečinkov v závislosti od podmienok, ktoré určíte.

Obsah článku

Predvolené priečinky

Kontextová ponuka pre priečinky

Vytvorenie priečinka

Premenovanie priečinka

Premiestnenie priečinka

Odstránenie priečinka

Obľúbené položky

Priradenie politiky uchovávania údajov a archivácie

Priečinok Odstránené položky

Nastavenie pravidiel spracovania správ

Predvolené priečinky

Vaše konto má tieto východiskové predvolené priečinky:

Predvolené poštové priečinky v časti Obľúbené
 • Doručená pošta Prichádzajúce správy sa ukladajú do priečinka Doručená pošta, ak ste nevytvorili pravidlo pre doručenú poštu, ktorým ich presmerujete do iného priečinka, alebo ak nie sú tieto správy identifikované ako nevyžiadaná pošta.

 • Funkcia nepotrebné položky Pomáha filtrovať poštu na základe toho, ako ste prichádzajúce správy spracovali v minulosti. Keď je zapnutá, e-mailový server uchováva záznamy o tom, ktoré správy čítate a ktoré nečítate. Správy, ktoré neprečítate, sa premiestnia do priečinka Nepotrebné položky.

 • Odoslaná pošta Podľa predvoleného nastavenia sa do priečinka Odoslané správy uloží kópia každej odoslanej správy.

 • Odstránené položky Správa sa po odstránení presunie do priečinka Odstránené položky.

Ak používate Outlook na webe a vyberiete položku Viac v časti Priečinky, nájdete tieto predvolené priečinky usporiadané v časti Obľúbené. Rovnaké predvolené priečinky sa nachádzajú v osobnom priečinku a stanú súčasťou dlhšieho zoznamu priečinkov, ktoré mohol vytvoriť váš správca. K priečinkom, ktoré mohol pridať váš správca, patria:

 • Koncepty Ak vytvoríte správu alebo odpoviete na určitú správu, ale danú správu ihneď nedokončíte, správa sa automaticky uloží do priečinka Koncepty. K správe sa môžete neskôr vrátiť a pokračovať v jej úpravách a následne ju môžete odoslať.

 • Nevyžiadaná pošta Do tohto priečinka sa automaticky presunú správy, ktoré sa síce vyznačujú charakteristikami nevyžiadanej pošty, ale pred príchodom do schránky ich nedokázal zablokovať filter nevyžiadanej pošty. Ďalšie informácie o priečinku Nevyžiadaná pošta nájdete v článku Informácie o nevyžiadanej pošte a neoprávnenom získavaní údajov.

 • Poznámky Tento priečinok je určený iba na čítanie. Ak chcete v tomto priečinku vytvárať alebo upravovať položky, musíte použiť Outlook.

 • História konverzácie Kópia každej konverzácie v Skype for Business sa predvolene ukladá do priečinka História konverzácie.

Na začiatok stránky

Kontextové ponuky pre priečinky

Väčšinu možností práce s priečinkom nájdete v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, keď vyberiete priečinok a kliknete naň pravým tlačidlom myši. Zobrazí príslušná kontextová ponuka v závislosti od toho, či ste vybrali priečinok v časti Obľúbené položky alebo v osobnom priečinku.

Priečinok s obľúbenými položkami

Priečinok Obľúbené položky zobrazuje najdôležitejšie poštové priečinky. Kontextová ponuka obsahuje možnosti, ktoré sa používajú alebo sú potrebné pri práci s týmito priečinkami najčastejšie.

Kontextová ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na priečinok doručenej pošty v aplikácii Pošta

 • Posunúť v zozname nahor alebo Posunúť v zozname nadol Použite niektorú z týchto možností, ak chcete priečinok premiestniť vyššie alebo nižšie v hierarchii priečinkov.

 • Odstrániť z obľúbených položiek Odstráni priečinok z obľúbených položiek. Odstránenie priečinka z obľúbených položiek ho neodstráni z osobného priečinka.

 • Vyprázdniť priečinok Odstráni z priečinka všetky položky vrátane všetkých podpriečinkov.

 • Označiť všetko ako prečítané Týmto príkazom sa označia všetky položky v priečinku ako prečítané.

 • Priradiť politiku Priradí k správam v priečinku politiku archivácie alebo uchovávania údajov. Táto možnosť možno nebude k dispozícii, ak ju váš správca nepovolil.

 • Povolenia Pomocou tohto príkazu môžete iným používateľom poskytnúť prístup k priečinkom vo vašej poštovej schránke.

Osobný priečinok

Osobný priečinok tvoria všetky poštové priečinky, ktoré máte k dispozícii. Kontextová ponuka osobných priečinkov ponúka viac možností ako kontextová ponuka priečinka s obľúbenými položkami. Pre všetky priečinky však nie sú k dispozícii všetky možnosti a niektoré možnosti nemusia byť z dôvodu administratívnych povolení dostupné.

Kontextová ponuka, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na osobný priečinok

Kontextová ponuka osobného priečinka obsahuje 4 možnosti, ktoré kontextová ponuka priečinka Obľúbené položky neponúka:

 • Vytvoriť nový priečinok Týmto príkazom sa vytvorí nový podpriečinok v priečinku, na ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši.

 • Premenovať Týmto príkazom zmeníte názov priečinka. Predvolené priečinky, ako je napríklad priečinok Doručená pošta, nie je možné premenovať.

 • Pridať medzi obľúbené položky Týmto príkazom sa pridá (prepojí) aktuálny priečinok medzi obľúbené položky.

 • Premiestiť Otvorí okno, v ktorom môžete vybratý priečinok premiestniť do nového umiestnenia v hierarchii priečinkov. Priečinok môžete aj vybrať a presunúť do nového umiestnenia.

  Poznámka : Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

Na začiatok stránky

Vytvorenie priečinka

Vytvorte nové priečinky ľubovoľne usporiadajte správy. Môžete napríklad vytvoriť priečinok pre konkrétny projekt, pre všetky správy od určitých používateľov alebo pre všetky správy odoslané do distribučnej skupiny, ktorej ste členom.

Vytvorenie nového priečinka

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Vedľa položky Obľúbené alebo názvu osobného priečinka kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok .

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na osobný priečinok a potom vyberte položku Vytvoriť nový priečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov priečinka a potom stlačte kláves Enter.

Tipy : 

 • Všetky nové priečinky, ktoré ste vytvorili, sa automaticky zobrazia pod predvolenými priečinkami.

 • Všetky nové priečinky, ktoré vytvoríte v priečinku Obľúbené, sa automaticky pridajú do osobného priečinka, no odstrániť sa dajú iba z osobného priečinka.

 • Všetky nové priečinky, ktoré vytvoríte v osobnom priečinku, sa však zobrazia v priečinku s obľúbenými položkami iba vtedy, keď na ne kliknite pravým tlačidlom myši a vyberiete položku Pridať medzi obľúbené položky.

Vytvorenie nového podpriečinka

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, do ktorého chcete pridať podpriečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

 3. Do poľa nového priečinka zadajte názov podpriečinka a stlačte kláves Enter.

Na začiatok stránky

Premenovanie priečinka

Poznámka : Predvolené priečinky, ako sú napríklad Doručená pošta, Koncepty alebo Odstránené položky, nie je možné premenovať.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, ktorý chcete premenovať, a vyberte položku Premenovať.

 3. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie priečinka

Môžete presunúť priečinok na nové miesto v rámci hierarchie priečinka, alebo môžete použiť presunúť možnosť v kontextovej ponuke.

Poznámka : Ďalšom prihlásení, priečinky, ktoré ste vytvorili sa uskutoční v abecednom poradí.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v osobnom priečinku na priečinok, ktorý chcete premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

 3. V okne Premiestniť priečinok, ktoré sa otvorí, vyberte nový priečinok, do ktorého chcete priečinok premiestniť, a vyberte položku Premiestniť.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný nadradený priečinok a kliknutím na položku Vytvoriť nový priečinok môžete tiež vytvoriť nový priečinok, do ktorého sa má daný priečinok premiestniť. Pomocou pravidiel pre doručenú poštu môžete automaticky presúvať prichádzajúce správy do určitých priečinkov na základe zvolených kritérií.

Na začiatok stránky

Odstránenie priečinka

Poznámka : Predvolené priečinky, ako je napríklad Doručená pošta a Odoslaná pošta, nie je možné odstrániť.

 1. V časti Priečinky vyberte položku Viac.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na tlačidlo Ďalšie na navigačnej table v Outlooku na webe.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok alebo podpriečinok, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Obľúbené položky

Priečinok s obľúbenými položkami v službe Outlook na webe automaticky obsahuje tieto priečinky: Doručená pošta, Nepotrebné položky, Odoslané položky, Odstránené položky. Do obľúbených môžete pridávať priečinky a uľahčiť si tak organizovanie priečinkov, ktoré sú pre vás dôležité. Ak priečinok pridáte do obľúbených, nepresuniete ho, ale vytvoríte naň prepojenie. Priečinky, ktoré pridáte do obľúbených, naďalej zostanú v osobnom priečinku.

 • Ak chcete pridať priečinok medzi obľúbené položky, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok v osobnom priečinku a vyberte položku Pridať medzi obľúbené položky.

 • Ak chcete usporiadať priečinky, vyberte priečinok a presuňte ho na nové miesto v hierarchii priečinkov. Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku Posunúť v zozname nahor alebo Posunúť v zozname nadol.

 • Ak chcete odstrániť priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete z obľúbených položiek odstrániť, a vyberte položku Odstrániť z obľúbených položiek. Týmto spôsobom odstránite iba prepojenie na daný priečinok, priečinok sa stále bude nachádzať v osobnom priečinku.

V závislosti od politík organizácie je možné pridať verejný priečinok medzi obľúbené položky. Informácie o tom, ako vytvoriť verejný priečinok v Outlook na webe a pridať medzi obľúbené položky nájdete v téme Vytvorenie a zdieľanie verejných priečinkov.

Na začiatok stránky

Priradenie politiky uchovávania údajov a archivácie

Poznámka :  Politiky riadi správca organizácie. Politiky možno nebudú pre vaše konto dostupné.

Politiky archivácie a uchovávania údajov umožňujú automaticky presúvať alebo odstraňovať správy po tom, ako boli určitý čas v poštovej schránke. Ďalšie informácie o týchto politikách a ich priraďovaní nájdete v téme Politiky uchovávania údajov a archivácie v Outlooku na webe pre podniky.

priečinok Odstránené položky

Ak chcete odstrániť správu, sa presunie do priečinka Odstránené položky. Môžete buď manuálne odstrániť správy z priečinka, alebo môžete nastaviť Outlook na webe automaticky vyprázdniť priečinok Odstránené položky pri odhlásení. Váš správca môže tiež nastavili politiku na prázdne položky z priečinka Odstránené položky po ich tam už preddefinovaný počet dní.

Vyprázdnenie priečinka Odstránené položky pri odhlásení

 1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 2. V časti Nastavenia aplikácie vyberte položku Pošta.

 3. Vyberte položky Automatické spracovanie > Možnosti správy > Pri odhlásení vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť Tlačidlo Vytvoriť skupinu .

Zistite, ako obnoviť odstránené správy, pozrite si tému Obnovenie odstránených e-mailových správ v Outlooku na webe.

Na začiatok stránky

Spracovanie správ

Použite príkazy na paneli s ponukami Outlooku na webe alebo nastavenie pravidiel mať Outlooku na webe môžete automaticky presúvať správy do priečinkov môžete po prijatí.

Spracovanie správ automaticky pomocou príkazov

Príkazy ako Usporiadať a presunutie umožňujú automatické odstránenie alebo premiestniť správy od určitého odosielateľa. Po výbere správy v priečinku Doručená pošta sa zobrazia na paneli s ponukami Outlooku na webe príkazy.

Snímka obrazovky s panelom s ponukami.

 • Pomocou funkcie Usporiadanie môžete rýchlo odstrániť neželané e-maily z priečinka Doručená pošta. Keď vyberiete správu, môžete automaticky odstrániť všetky e-maily prichádzajúce od daného odosielateľa, ponechať si len najnovší e-mail alebo odstrániť e-maily staršie ako 10 dní.

 • Premiestniť do umožňuje premiestniť konkrétnu správu alebo automaticky premiestniť všetky správy od daného odosielateľa do iného priečinka.

Spracovanie správ automaticky pomocou nastavenia pravidiel

Presúvajte správy po prijatí do priečinkov automaticky pomocou pravidiel.

 1. V priečinku Doručená pošta, vyberte správu, ku ktorému chcete priradiť pravidla a kliknite na položku Ikona Ďalšie príkazy. na paneli s ponukami Outlooku na webe .

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie príkazy na paneli s ponukami Outlooku.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť pravidlo. Otvorí sa dialógové okno (formulár) Nové pravidlo pre doručenú poštu.

  • Názov Zobrazuje názov odosielateľa.

  • Keď prijatá správa zodpovedá všetkým podmienkam Predvolene sú pre prijaté správy nastavené tri podmienky. Vyberte šípky a zvoľte iné možnosti. Ak chcete použiť ďalšie podmienky, vyberte položku Pridať podmienku.

  • Vykonať všetky nasledujúce Predvolene je nastavená jedna z troch preddefinovaných akcií. Vyberte šípky a zvoľte iné akcie. Ak chcete pridať ďalšiu akciu, vyberte položku Pridať akciu.

  • Okrem prípadov, keď zodpovedá niektorej z týchto podmienok Predvolene nie sú nastavené žiadne výnimky. Výberom šípky nastavte výnimku podmienok vyššie. Ak potrebujete viacero výnimiek, vyberte položku Pridať výnimku.

  • Zastaviť spracovávanie viacerých pravidiel Predvolene je toto políčko začiarknuté. Ak je toto políčko začiarknuté, všetky ostatné pravidlá sa budú ignorovať aj v prípade, že sa na správu vzťahujú.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK uložte pravidlo. V závislosti od štruktúry konta sa môže zobraziť upozornenie o upravovaní pravidiel. Ak je to potrebné, obráťte sa na správcu.

Poznámka : Ak potrebujete presunúť správy preč z poštovej schránky, no chcete ich uložiť, môžete použiť Outlook a nastaviť súbor .pst, do ktorého sa tieto správy majú presunúť. Správy budú dostupné len vtedy, keď používate Outlook a máte prístup k tomuto súboru .pst. Ďalšie informácie nájdete v témach Úvod do údajových súborov programu Outlook (.pst a .ost) a Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×