Práca s obsahom a štruktúrou lokality

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Stránka Obsah a štruktúra lokality sa používa na spravovanie obsahu a štruktúry kolekcie lokalít SharePoint. Navigácia v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007 je dynamicky generovaná z hierarchie kolekcie lokalít. Znamená to, že ak zmeníte štruktúru lokality (ak napríklad presuniete podlokalitu), táto zmena sa vykoná v navigácii lokality. Umiestnenie položky v navigácii lokality zodpovedá novému umiestneniu podkladovej podlokality. Na tejto stránke je možné vykonávať viac, ako len meniť štruktúru lokality. Rôznymi akciami v zoznamoch a položkách zoznamov môžete spravovať obsah. Môžete napríklad položky vrátiť alebo vziať k sebe, publikovať a kopírovať.

Dôležité: 

 • Začiatok v október 2018 obsah lokality a štruktúry sa už nepoužíva v SharePointe Online. Nastavenie prepojenie na stránku SiteManager.aspx sa odstránia z lokality SharePoint Online a priamy prístup bude obmedzené na správcovia kolekcie lokalít do marca 2019.

 • Odporúčame používať súbor premiestnenie a kopírovanie spravovať obsahom a štruktúrou lokality. Ďalšie informácie nájdete v téme Kopírovanie súborov a priečinkov z lokality na lokalitu OneDrive a SharePoint.

Aby pre vás rozhranie stránky Obsah a štruktúra lokality nebolo neznáme, bolo navrhnuté tak, aby sa podobalo na rozhranie programu Windows Explorer. Hierarchia kolekcie lokalít je zobrazená na navigačnej table ako stromové zobrazenie v ľavej časti stránky Obsah a štruktúra lokality. Vpravo sú uvedené položky na table zoznamu.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k stránke Obsah a štruktúra lokality, musíte mať minimálne povolenie na prispievanie.

Čo chcete urobiť?

Prechod na stránku Obsah a štruktúra lokality

Akcie

Vyberte viaceré položky

Kopírovanie položiek

Presunutie položiek

Odstránenie položiek

Zobrazenie alebo skrytie súvisiacich prostriedkov

Zostavy obsahu a štruktúry lokality

Zobrazenie zostáv

Prechod na stránku Obsah a štruktúra lokality

Na stránku Obsah a štruktúra lokality môžete prejsť prostredníctvom ponuky Akcie lokality. Ak sa nachádzate na najvyššej úrovni lokality, v ponuke Akcie lokality sa zobrazí príslušná položka ponuky. Ak sa nachádzate v podlokalite, môžete prejsť na stránku Nastavenie lokality a potom prejsť na stránku Obsah a štruktúra lokality.

Poznámka: Ostatné postupy uvedené v tejto téme predpokladajú, že poznáte spôsob prechodu na stránku Obsah a štruktúra lokality pomocou nasledovného postupu.

 1. Kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Spravovať obsah a štruktúru.

 2. Ak položka Spravovať obsah a štruktúru nie je uvedená, použite nasledujúci postup:

  1. Ukážte na položku Nastavenie lokality, kliknite na možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  2. V časti Správa lokality kliknite na položku Obsah a štruktúra.

 3. Zobrazí sa stránka Obsah a štruktúra lokality.

 4. Ak sa chcete vrátiť na stránku nastavenie lokality na paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

Na začiatok stránky

Akcie

Na vykonanie bežných akcií môžete použiť kontextovú ponuku, ktorá je k dispozícii pre každú položku na stránke, ako aj v navigačnej table a table zoznamu. Z kontextovej ponuky môžete vykonať bežné akcie aplikácie Windows SharePoint Services 3.0, ktoré je možné vykonať kdekoľvek v používateľskom rozhraní. Môžete použiť publikačné funkcie ako vzatie k sebe, zrušenie vzatia k sebe, predloženie na schválenie alebo publikovanie položiek. Okrem toho môžete zmeniť štruktúru kolekcie lokalít presunutím, kopírovaním alebo rekurzívnym odstránením podlokalít. Pri kopírovaní, presúvaní alebo odstránení obsahu sa aktualizujú aj prepojenia súvisiace s týmto obsahom.

Akcie povolené pre položku uvedenú na stránke Obsah a štruktúra lokality sú kontextové a závisia od stavu položky. Ak ste napríklad položku vzali k sebe, akcia vzatia k sebe nie je povolená. Povolené akcie závisia od kontextu zabezpečenia aktuálneho používateľa. Okrem toho, či je akcia povolená pre danú funkciu, povolenie alebo dokonca zobrazenie akcií závisí na ďalších faktoroch, ako je napríklad typ zoznamu, v ktorom je akcia obsiahnutá, alebo od skutočnosti, či niektoré funkcie, napríklad publikovanie, sú zapnuté v kolekcii lokalít.

Akcia zahodenia vzatia k sebe, ktorá umožňuje, aby ste zrušili akciu vzatia k sebe pre iného používateľa buď pre jednu položku, alebo pre viacero položiek, obnoví položky do stavu, v ktorom sa nachádzali pri poslednom vzatí k sebe. Typickým scenárom je, ak zamestnanec pred odchodom na dovolenku zabudne vrátiť súbory do projektu. Správca môže tieto súbory uvoľniť tak, že použije akciu zrušenia vzatia k sebe.

Poznámka: Táto akcia je dostupná len zo stránky Správa obsahu a štruktúry a len ak máte príslušné povolenia.

Na začiatok stránky

Výber viacerých položiek

Na stránke Obsah a štruktúra lokality je možné ľubovoľnú akciu, ktorú vykonáte s jednou položkou, vykonať aj s viacerými položkami a to tak, že najprv vyberiete príslušné položky a potom vyberiete danú akciu.

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality kliknite na tlačidlo Vybrať všetky položky, ktoré sa nachádza vedľa položky Typ.

  • Vymažte položky, ktoré nechcete zahrnúť.

  • Ak chcete vybrať jednu položku, začiarknite políčko vedľa danej položky.

 2. Kliknite na položku Akcie a potom kliknite na akciu, ktorú chcete vykonať.

Na začiatok stránky

Kopírovanie položiek

Je možné kopírovať celé podlokality a zoznamy do inej podlokality v hierarchii kolekcie lokalít alebo môžete kopírovať jednotlivé položky zoznamu do iného kompatibilného zoznamu. Akciu kopírovania však nie je možné použiť na zdvojenie položky zoznamu v tom istom zozname.

Po vykonaní akcie kopírovanie sa aktualizuje navigácia lokality pre všetky súčasti navigácie a navigácia lokality sa zmení tak, že podlokality, zoznamy a položky zoznamu budú na oboch miestach.

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality vyberte položku alebo viaceré položky, ktoré chcete skopírovať.

 2. Kliknite na položku Akcie a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. V dialógovom okne Kopírovanie vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Položky v zdrojovom sú overené zabezpečiť, že je kompatibilná s cieľ kontajner. Ak overenia Určuje:

  • Položka je kompatibilná, daná položka sa skopíruje a zobrazí sa stránka Obsah a štruktúra lokality.

  • Položka nie je kompatibilná, zobrazí sa hlásenie a položka sa neskopíruje.

Na začiatok stránky

Presunutie položiek

V rámci kolekcie lokalít môžete presúvať jednotlivé položky zoznamu alebo celé podlokality. Podlokalitu je možné presunúť priamo pod najvyššiu úroveň v hierarchii kolekcie lokalít alebo pod inú podlokalitu v hierarchii kolekcii lokalít. Pri presunutí podlokality sa presunie celý obsah podlokality. Avšak do inej podlokality nie je možné presunúť len zoznam (napríklad len knižnicu dokumentov).

Keďže navigácia je generovaná dynamicky z hierarchie kolekcie lokalít, pri presunutí podlokality alebo položky sa súčasti navigácie automaticky aktualizujú, takže nové umiestnenie položky alebo podlokality sa prejaví v navigácii.

Akciu presunutia je možné použiť na efektívnejšie usporiadanie lokality. Napríklad môžete potrebovať opätovne vytvoriť navigáciu vašej lokality alebo presunúť podlokalitu oddelenia spoločnosti, pretože sa v rámci reorganizácie presunulo pod inú skupinu.

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality vyberte položku alebo viacero položiek, ktoré chcete presunúť.

 2. Kliknite na položku Akcie a potom kliknite na položku Presunúť.

 3. V dialógovom okne Presunutie vyberte cieľ a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Overenie zdrojových položiek zabezpečuje, že položky sú kompatibilné s cieľovým kontajnerom. Ak overenie určí, že:

  • Položka je kompatibilná, daná položka sa presunie a zobrazí sa stránka Obsah a štruktúra lokality.

  • Položka nie je kompatibilná, zobrazí sa hlásenie a položka sa nepresunie.

Na začiatok stránky

Odstránenie položiek

Táto funkcia umožňuje správcovi lokality, aby zmenil štruktúru lokality, pričom správcovia lokalít nie sú nútení odstraňovať každú položku osobitne. Z hierarchie kolekcie lokalít je možné odstrániť celé podlokality alebo jednotlivé položky.

Ak je na lokalite povolený priečinok Kôš, položky zoznamu je možné po ich odstránení obnoviť. Odstránenie lokality je však drastická akcia, keďže sa natrvalo odstráni celá vetva, i keď je povolený priečinok Kôš.

Poznámka: Ak je cieľom nezobraziť podlokalitu alebo stránku v navigácii lokality, nie je potrebné odstrániť lokalitu. Namiesto toho je vhodnejšie prejsť na stránku Možnosti navigácie a použiť funkciu Skryť.

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality v stromovom zobrazení ukážte na podlokalitu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na zobrazenú šípku.

 2. V zobrazenej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť.

 3. Zobrazí sa dialógové okno s upozornením obsahujúce správu Odstránením vybratých lokalít sa natrvalo odstráni všetok obsah a používateľské informácie. Taktiež budú natrvalo stratené všetky podlokality tejto lokality.

 4. V dialógovom okne s upozornením kliknite na možnosť Áno.

 5. Keďže ide o dlhotrvajúcu operáciu, zobrazí sa webová stránka Prebieha operácia odstraňovania.

 6. Po dokončení operácie prehľadávač automaticky načíta stránku Správa obsahu a štruktúry.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie súvisiacich prostriedkov

Táto funkcia sa používa na určenie prostriedkov, ktoré sú volané zo strany položky. Prostriedky sú všetky prvky, ktoré používa stránka, vrátane rozloženia strany, obrázkov, štýlov CSS, prepojenia zo stránky na iné stránky, prepojenia na stránku v danej kolekcii lokalít a prepojenia na stránku alebo z tejto stránky. Identifikácia súvisiacich prostriedkov pre položku je obzvlášť užitočná, ak napríklad potrebujete odstrániť obrázok. Určením závislostí pre príslušný obrázok môžete v prípade potreby aktualizovať prepojenia alebo prostriedky.

Táto funkcia zobrazí súvisiace prostriedky len pre jednu položku naraz. Ak ste pred kliknutím na položku Zobraziť súvisiace prostriedky nevybrali žiadne položky, automaticky sa vyberie prvá položka z tably zoznamu. Vždy, keď v zozname vyberiete inú položku, zobrazia sa prostriedky pre túto položku.

Zobrazenie súvisiacich prostriedkov   

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality na paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na položku Zobraziť súvisiace prostriedky.

 2. Zobrazí sa tabla Zobraziť prostriedky súvisiace s položkou.

 3. Ak nevyberiete žiadnu položku, zostava sa spustí pre položku, ktorá by bola prvá v poradí, ak by bol zoznam usporiadaný podľa abecedy.

Skrytie súvisiacich prostriedkov   

 1. Na stránke Obsah a štruktúra lokality na paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na položku Skryť súvisiace prostriedky.

 2. Tabla Zobraziť prostriedky súvisiace s položkou sa nezobrazí.

Na začiatok stránky

Zostavy obsahu a štruktúry lokality

Po nainštalovaní programu Office SharePoint Server 2007 je k dispozícii sedem zostáv. Keď vyberiete zostavu, vrátia sa všetky položky na aktuálnej lokalite a všetkých podlokalitách pod aktuálnou lokalitou, ktoré zodpovedajú filtru.

Poznámka: Ak chcete určiť kontajner pre položku v zostave, môžete ukázať na stĺpec s názvom a cesta sa zobrazí v stavovom riadku prehľadávača.

Ak máte na lokalite príslušné povolenia, zostavy môžete vytvárať alebo upravovať tak, aby vyhovovali vašej situácii alebo prostrediu. Napríklad autori môžu mať problémy s vyhľadaním všetkých stránok, na ktorých pracujú, v rámci kolekcie lokalít. Spustením zostavy môžu vyhľadať všetky položky a potom zo zobrazenia zostavy môžu s položkami vykonať akcie rovnakým spôsobom, ako v zobrazení Všetky dokumenty.

Keďže zostavy sú položkami v zozname, po vytvorení novej zostavy sa táto automaticky nasadí. Keďže zostavy sú položky zoznamu, môžu byť spravované podľa verzií, takže pred vykonaním úprav sa zostavy musia skontrolovať.

Zobrazenie zostáv

 1. Na zobrazenie zostáv môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

  • Na stránke Obsah a štruktúra lokality vyberte zostavu z ponuky Zobrazenie.

  • Kliknite na položku Akcie lokality, ukážte na možnosť Zobraziť zostavy a potom vyberte zostavu.

 2. Zostava sa otvorí na stránke Obsah a štruktúra lokality.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×