Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

V aplikácii To-Do pre iPhone môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Suggestions, button“ (Návrhy, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Ešte raz potiahnite prstom doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Not completed to-do item, button“ (Nedokončená položka zoznamu úloh, tlačidlo).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neohlási položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú položku a otvorte zobrazenie Podrobnosti.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Add to-do item to My Day, button“ (Pridať položku zoznamu úloh do zobrazenia Môj deň, tlačidlo).

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a pridajte položku do zobrazenia Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „More, button“ (Viac, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a načítajte ďalšie položky.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, ťahajte prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Suggestions“ (Návrhy).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neohlási položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Dvakrát potiahnite prstom doprava. Funkcia TalkBack oznámi: „Uncompleted to-do“ (Nedokončená úloha).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznámi: "Completed to-do." (Dokončená položka zoznamu úloh).

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Add to-do to My Day, button“ (Pridať zoznam úloh do zobrazenia Môj deň, tlačidlo).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a pridajte položku do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, ťahajte prstom doľava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia TalkBack oznámi: „My Day“ (Môj deň).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Windows 10 môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do opakovane potiahnite prstom, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Suggestions button“ (Tlačidlo Návrhy).

  Tip: Položky môžete preskúmať aj na obrazovke. Počas prieskumu položte svoj prst na obrazovku a pomaly ho potiahnite ľubovoľným smerom. Moderátor oznámi vyhľadanie položky. Ak napríklad chcete prejsť na tlačidlo Návrhy v zobrazení Môj deň, umiestnite prst na obrazovku a ťahajte ho do horného pravého rohu, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Suggestions button“ (Tlačidlo Návrhy). Skúmanie ukončíte zdvihnutím prsta – zameranie ostane na mieste, na ktorom sa naposledy nachádzalo.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia Moderátor neoznámi položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Ešte raz potiahnite prstom doprava. Moderátor oznámi: „Unchecked complete check box“ (Nezačiarknuté políčko Dokončené).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia Moderátor neoznámi položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Add to My Day“ (Pridať do zobrazenia Môj deň).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte položku a pridajte ju do zobrazenia Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doľava, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Load more suggestions, hyperlink“ (Načítať ďalšie návrhy, hypertextové prepojenie).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vykonajte výber ďalších položiek a načítajte ich.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, ťahajte prstom doľava, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia Moderátor oznámi: „My Day“ (Môj deň).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre web môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Access suggested to-dos via Suggestions button“ (Získať prístup k navrhovaným zoznamom úloh pomocou tlačidla Návrhy).

 2. Stlačením klávesu Enter vyberte toto tlačidlo. Otvorí sa zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia Moderátor neoznámi položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Ešte raz stlačte kláves Tab. Moderátor oznámi: „Unchecked, mark as completed check box“ (Nezačiarknuté, políčko Označiť ako dokončené).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, stlačte kláves Enter.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia Moderátor neoznámi položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Zameranie sa presunie na danú položku. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Pridať do zobrazenia Môj deň, ešte dvakrát stlačte kláves Tab. Moderátor oznámi: „Add to My Day“ (Pridať do zobrazenia Môj deň).

 3. Stlačením klávesu Enter vyberte položku a pridajte ju do zobrazenia Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia Moderátor neoznámi: „More button“ (Tlačidlo Viac).

 2. Stlačením klávesu Enter vyberte a načítajte ďalšie položky.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Hide suggested to-dos button. Done.“ (Skryť navrhované tlačidlo zoznamu úloh. Hotovo.).

 2. Stlačením klávesu Enter vyberte toto tlačidlo. Zobrazenie Návrhy sa zavrie. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia Moderátor oznámi: „Access suggested to-dos via Suggestions button“ (Získať prístup k navrhovaným zoznamom úloh pomocou tlačidla Návrhy).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×