Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V aplikácii To-Do pre iPhone môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Suggestions, button“ (Návrhy, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Ešte raz potiahnite prstom doprava. Funkcia VoiceOver oznámi: „Not completed to-do item, button“ (Nedokončená položka zoznamu úloh, tlačidlo).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neohlási položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú položku a otvorte zobrazenie Podrobnosti.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Add to-do item to My Day, button“ (Pridať položku zoznamu úloh do zobrazenia Môj deň, tlačidlo).

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a pridajte položku do zobrazenia Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „More, button“ (Viac, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a načítajte ďalšie položky.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, ťahajte prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii To-Do pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení Návrhy sa zobrazujú nedokončené úlohy, ktorých termín splnenia uplynul alebo pripadá na aktuálny dátum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Suggestions“ (Návrhy).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neohlási položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Dvakrát potiahnite prstom doprava. Funkcia TalkBack oznámi: „Uncompleted to-do“ (Nedokončená úloha).

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznámi: "Completed to-do." (Dokončená položka zoznamu úloh).

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení Návrhy v časti To-Do ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi položku, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Add to-do to My Day, button“ (Pridať zoznam úloh do zobrazenia Môj deň, tlačidlo).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a pridajte položku do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie návrhov

 1. Keď vyberiete položku v zobrazení Návrhy v časti To-Do, ťahajte prstom doľava, kým funkcia TalkBack neoznámi: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia TalkBack oznámi: „My Day“ (Môj deň).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použitie To-Do pre Windows 10 s moderátorom, vstavaný čítačky obrazovky systému Windows, použite Zobraziť návrhy na označenie úloh dokončenia, pridajte ich do Môj deň a načítanie ďalších návrhov úloh. Zobrazenie návrhov zoznamy nedokončených úloh ktoré sú, napríklad po termíne alebo termín dnes.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení Môj deň, potiahnite prstom doľava, kým Moderátor oznamuje: "Návrhy tlačidlo".

  Tip: Položky môžete preskúmať aj na obrazovke. Počas prieskumu položte svoj prst na obrazovku a pomaly ho potiahnite ľubovoľným smerom. Moderátor oznámi vyhľadanie položky. Ak napríklad chcete prejsť na tlačidlo Návrhy v zobrazení Môj deň, umiestnite prst na obrazovku a ťahajte ho do horného pravého rohu, kým funkcia Moderátor neoznámi: „Suggestions button“ (Tlačidlo Návrhy). Skúmanie ukončíte zdvihnutím prsta – zameranie ostane na mieste, na ktorom sa naposledy nachádzalo.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení návrhy, potiahnite prstom doprava, kým Moderátor oznamuje položku, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Moderátor oznamuje: "Označiť ako dokončené".

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení návrhy, potiahnite prstom doprava, kým Moderátor oznamuje položku, ktorú chcete pridať do Môj deň.

 2. Potiahnutím prstom doprava, kým Moderátor oznamuje: "Pridať do môj deň", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení návrhy potiahnite prstom doľava, kým Moderátor oznamuje: "Načítať tlačidlo Ďalšie návrhy."

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku načítať ďalšie položky.

Zatvorenie návrhov

 1. Zatiaľ čo na položky v zobrazení návrhy, potiahnite prstom doľava, kým Moderátor oznamuje: "tlačidlo."

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku stlačte tlačidlo a zavrite zobrazenie Návrhy. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia Moderátor oznámi: „My Day“ (Môj deň).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite To-Do pre web pomocou klávesnice a čítačky obrazovky sa používať zobrazenie návrhov a označiť ako dokončené úlohy, pridajte ich do Môj deň a načítanie ďalších návrhov úloh. Zobrazenie návrhov zoznamy nedokončených úloh ktoré sú, napríklad po termíne alebo termín dnes. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Otvorenie návrhov

 1. V zobrazení To-DoMôj deň, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Prístup navrhované úlohy prostredníctvom tlačidla návrhy."

 2. Stlačením klávesu Enter vyberte toto tlačidlo. Otvorí sa zobrazenie Návrhy.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení návrhy stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť položky, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Stlačením klávesu medzerník otvorte Podrobnosti o úlohe. Budete počuť: "Nezačiarknuté označiť ako dokončené začiarkavacie políčko."

 3. Ak chcete označiť položku ako dokončenú, stlačte kláves Enter.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení návrhy stláčaním klávesu Tab, kým sa položky, ktoré chcete pridať do Môj deň.

 2. Sa zameriava na položku. Ak chcete prejsť na tlačidlo pridať na môj deň, stláčaním klávesu Tab raz.

 3. Stlačením klávesu Enter pridajte položku do Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení návrhyTo-Do, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Ďalšie."

 2. Stlačením klávesu Enter načítajte viac položiek.

Zatvorenie návrhov

 1. Na položky v zobrazení návrhyTo-Do, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým Moderátor oznamuje: "skryť tlačidlo navrhované úlohy. Vykonať."

 2. Stlačením klávesu Enter vyberte tlačidlo Zavrieť zobrazenie návrhov. Môj deň sa otvorí a moderátor oznamuje: "Prístup navrhované úlohy prostredníctvom tlačidla návrhy."

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×