Práca s knižnicou snímok

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Knižnice snímok SharePoint je dostupná iba v SharePoint 2010. Ďalšie informácie nájdete v téme zrušené a upravené funkcie v programe Microsoft SharePoint 2013.

Knižnica snímok je špeciálny typ knižnice, ktorý môžete použiť na zdieľanie a opätovné použitie snímok programu Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo novšej verzie v centrálnom umiestnení. Ak ste členom pracovnej skupiny alebo projektového tímu, ktorý často vytvára prezentácie programu PowerPoint, knižnica snímok bude pre vás veľmi užitočná.

Namiesto strácania času vyhľadávaním snímok na súborových serveroch môžete rýchlo zostaviť prezentácie programu PowerPoint pre konferencie, ponuky predaja a marketingové kampane, a to aj v poslednej chvíli.

Poznámka:  Ak chcete použiť knižnicu snímok, v počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007 alebo novšia verzia. Knižnice snímok podporujú iba súbory .pptx s viacerými snímkami alebo súbory .ppt obsahujúce iba jednu snímku. Medzi ďalšie funkcie patrí publikovanie snímok, pridanie snímok do prezentácie a kontrola zmien snímok priamo v programe PowerPoint. Ďalšie informácie o používaní knižníc snímok v programe PowerPoint nájdete v systéme Pomocníka pre program PowerPoint.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o knižniciach snímok

Vytvorenie knižnice snímok

Publikovanie snímok

Úprava snímky

Zobrazenie a úprava vlastností snímky

Vytvorenie prezentácie

Odstránenie snímok

Ďalšie informácie o knižniciach snímok

Knižnice snímok pomáhajú zdieľať, uchovávať a spravovať snímky programu PowerPoint 2007 alebo novšej verzie. Po vytvorení knižnice snímok do nej možno pridať snímky programu PowerPoint a opätovne ich použiť na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint priamo v knižnici snímok. Knižnice snímok je možné vytvárať iba na určitých typoch lokalít, napríklad na tímovej lokalite a lokalite pracovného priestoru dokumentov.

Vzorová knižnica snímok

Publikovanie snímok    Môžete pubish jednotlivé snímky alebo celej prezentácie súboru do knižnice. Ak publikujete celej prezentácie do knižnice snímok, snímky sa automaticky oddeliť z prezentácie na jednotlivé súbory v knižnici. Knižnice snímok zachováva prepojenie na prezentáciu tak, aby môžete prijímať oznámenia pri zmene snímok. Preto je k dispozícii pre vy alebo iní používatelia upravovanie nezávisle od pôvodnej prezentácie každej snímky.

Úprava snímok    Snímky môžete ľahko upravovať v knižnici snímok bez opustenia lokality. Keď upravujete snímku v knižnici snímok, snímka sa otvorí v programe PowerPoint. Keď snímku upravíte a uložíte zmeny z programu PowerPoint, upravená snímka sa uloží do knižnice snímok. Ak sa snímka zmenila v knižnici, v prípade, že prezentáciu otvoríte v programe PowerPoint, máte možnosť porovnať novú verziu snímky s vašou aktuálnou verziou alebo môžete prezentáciu automaticky aktualizovať.

Zobrazenie snímok    Po pridaní snímok do knižnice sa predvolene zobrazí miniatúra a vlastnosti každej snímky. Stĺpce zoznamu, ako je napríklad miniatúra snímky, názov príslušnej prezentácie a popis snímky, pomáhajú jednoducho vyhľadať snímky, filtrovať a zoradiť stĺpce a vytvárať rôzne zobrazenia knižnice. Prostredníctvom plánovania a pridaním vlastných stĺpcov je dokonca možné vytvoriť prezentácie na základe určitých zobrazení. K dispozícii je tiež možnosť využiť štandardné funkcie väčšiny knižníc. Môžete napríklad sledovať a obnoviť verzie, použiť vrátenie do projektu a vzatie k sebe, vyžadovať schválenie a vytvárať pracovné postupy, ktoré zjednodušia správu prechodu od konceptov ku konečným snímkam.

Na začiatok stránky

Vytvorenie knižnice snímok

Poznámka: Na vytvorenie knižnice snímok je potrebné disponovať minimálne povoleniami návrhára.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť knižnicu snímok.

 2. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť Tlačidlo Vytvoriť .

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica snímok.

  Poznámka: Knižnice snímok je možné vytvoriť len na lokalitách určitých typov, napríklad na tímovej lokalite alebo v pracovnom priestore dokumentov. Ak sa položka Knižnica snímok v časti Knižnice nezobrazuje, typ lokality, na ktorej sa pracuje, nepodporuje knižnicu snímok.

 4. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

  Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

 5. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Poznámka: Vyhnite sa vytvoriť priečinky v knižnici snímok, ak viete, že obsah z tejto lokality bude nasadený do inej farme alebo v kolekcii lokalít pomocou nasadenia obsahu. Lokality, ktoré obsahujú knižnice snímok s priečinkami nie je možné importovať alebo exportovať.

Na začiatok stránky

Publikovanie snímok

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu snímok, pre ktorú chcete publikovať snímky.

 2. Kliknite na názov knižnice na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku Akcie lokality, potom na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti Knižnice kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Kliknite na položku Odovzdať a potom na položku Publikovať snímky.

  Ak je v počítači nainštalovaný program PowerPoint 2007 alebo novšia verzia, program sa spustí a zobrazí sa dialógové okno Prehľadávať.

 4. Vyhľadajte a vyberte prezentáciu programu PowerPoint obsahujúcu snímky, ktoré chcete pridať do knižnice snímok, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Publikovanie snímok začiarknite políčka vedľa snímok, ktoré chcete publikovať v knižnici snímok.

 6. Ak chcete vybrať všetky snímky, kliknite na položku Vybrať všetky.

 7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Po publikovaní snímok v knižnici snímok môže byť potrebné prejsť do prehliadača a obnoviť webovú stránku knižnice snímok, aby sa zobrazili pridané snímky.

Na začiatok stránky

Úprava snímky

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu snímok, pre ktorú chcete upraviť snímky.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov knižnice alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti Knižnice obrázkov kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Vyberte snímku, ktorú chcete upraviť.

 4. Umiestnite ukazovateľ na názov, kliknutím na šípku nadol zobrazte ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Upraviť v programe Microsoft PowerPoint.

  Dôležité: Ak nemôžete nájsť v ponuke Upraviť, skontrolujte, či aktuálne zobrazenie obsahuje stĺpec názov (prepojenie na dokument s ponukou pre úpravy) sa zobrazuje.

 5. Podľa potreby upravte snímku v programe PowerPoint 2007 alebo novšej verzii a potom kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a úprava vlastností snímky

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu snímok, pre ktorú chcete zobraziť a upraviť vlastnosti snímky.

 2. Kliknite na názov knižnice na paneli Rýchle spustenie, alebo kliknite na položku Akcie lokality, kliknite na položkuZobraziť obsah celej lokality a potom v časti knižnice kliknite na názov knižnice snímok.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Ak chcete zobraziť dialógové okno vlastností snímky, umiestnite ukazovateľ na názov, kliknutím na šípku nadol zobrazte ponuku Úpravy a potom vyberte príkaz Zobraziť vlastnosti alebo Upraviť vlastnosti.

  Dôležité: Ak nemôžete nájsť v ponuke Upraviť, skontrolujte, či aktuálne zobrazenie obsahuje stĺpec názov (prepojenie na dokument s ponukou pre úpravy) sa zobrazuje.

 4. Vykonajte zmeny vlastností snímky – názvu, prezentácie a popisu.

  V závislosti od spôsobu nastavenia knižnice snímok môže byť na zobrazenie a úpravu k dispozícii viac vlastností.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prezentácie

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu snímok, pre ktorú chcete vytvoriť prezentáciu.

 2. Kliknite na názov knižnice na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku Akcie lokality, potom na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti Knižnice obrázkov kliknite na názov knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Začiarknite políčka vedľa snímok, ktorí chcete publikovať v prezentácii programu PowerPoint.

 4. Kliknite na položku Skopírovať snímku do prezentácie.

  Ak je v počítači nainštalovaný program PowerPoint 2007 alebo novšia verzia, program sa spustí a zobrazí sa dialógové okno Kopírovanie snímok do programu PowerPoint.

 5. Kliknite na položku Kopírovať do novej prezentácie. Ak je v programe PowerPoint otvorená jedna alebo viac prezentácií, kliknite na položku Kopírovať do otvorenej prezentácie a potom vyberte prezentáciu, ktorej súčasťou budú snímky.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete ponechať motív snímky a pridať k prezentácii novú predlohu snímky, začiarknite políčko Ponechať formátovanie zdroja.

  • Ak chcete motív snímky ignorovať a použiť aktuálny motív a predlohu snímky prezentácie, zrušte začiarknutie políčka Ponechať formátovanie zdroja.

 7. Začiarknite políčko Upozorniť pri zmene tejto snímky, ak chcete dostať upozornenie, keď niekto zmení snímku, ktorú ste pridali do svojej prezentácie z knižnice snímok.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie snímok

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu snímok, z ktorej chcete odstrániť snímky.

 2. Kliknite na názov knižnice na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku Akcie lokality, potom na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v časti Knižnice kliknite na názov knižnice snímok.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Vyberte jednu alebo viacero snímok.

 4. Kliknite na ponuku Akcie a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×