Práca s kalendármi v programe Project

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Počas Project automaticky vám poskytuje predvolené nastavenia kalendára (pondelok až piatok, 8 do 5 hodín), tieto predvolené nastavenia nemusia byť správne uloženie o projektoch. Tu je niekoľko tém, ktoré môžu odpovedať niektoré konkrétne otázky týkajúce sa vykonávať zmeny v pláne:

Kalendár súvisiace témy

Tip: Ak už kalendár nepotrebujete, odstráňte ho.

Ako všetky tieto kalendáre spolupracujú?

Existujú štyri typy kalendárov v Project: základné kalendáre, kalendáre projektu, kalendáre úloha kalendárov.

Kalendár Základné kalendáre používajú takmer rovnako ako šablóny projektov, úloh a zdrojov kalendáre. Definujú štandardný pracovný a Mimopracovný čas pre všetky projekty vo vašej organizácii. Určujú pracovných hodín pre každý deň, pracovné dni v týždni a ľubovoľné výnimky, ako je napríklad sviatkov spoločnosti. Tri základné kalendáre predvolené sú nastavené v Project: štandard, 24 hodín a nočná zmena.

Dôležité: Používate Project s aplikáciou Project Web App? Ak áno, o zmenu základných kalendárov požiadajte správcu.

Úloh a zdrojov Projektu, zdroja, kalendáre úloh použiť základný kalendár ako šablónu a potom sa zmenia tak, aby obsahoval jedinečné pracovných dní a hodín pre jednotlivé projekty, zdrojov alebo úloh. Tieto jedinečné kalendáre sú užitočné najmä pri predstavuje ako voľno, shift práce alebo úlohy, ktoré sú dokončené zariadení, ktorá sa spúšťa v celom večery a víkendy.

Všetky tieto kalendáre naskladať na seba spolu na orámovanie, ako je naplánované práce na projekte.

Príklad...

Povedzme, že vaša organizácia sa nachádza v Seattle a má typický pracovný týždeň 8 hodín práce dní, pondelok až piatok. Základný kalendár znázorňuje tieto pracovných dní a hodín, ako aj sviatkov spoločnosti, ako je napríklad júl 4 deň nezávislosti a December 25 pre vianočné.

Projektový manažér začne nový projekt, ktorý spustí z júl 1 na Júl 15 a vyžaduje utorok – Sobota pracovného týždňa.

Základný kalendár zobrazuje pondelok až piatok pracovného týždňa, s júl 4 označený ako Mimopracovný sviatkov.

Základný kalendár

Kalendár projektu základný kalendár sa používa ako východiskový bod, ale dodáva, že soboty sú teraz pracovných dní a pondelok sú teraz dni pracovného pokoja.

Project calendar

Jednu úlohu v rámci projektu sa vyskytujú v inej krajine tak, aby sa nepoužije júl 4 sviatkov. Kalendár úloh pridá júl 4 je pracovný deň.

Kalendár úloh

Napokon, zdroj, ktorý bude pracovať na úlohe má iný pracovný plán ako pre zvyšok vašej organizácie. Kalendár zdroja pridá, utorok je deň pracovného pokoja a Streda až sobota sú 10-hodinovom dni.

Resource calendar

Keď Project úlohu naplánuje, predstavuje priradeného zdroja kalendár, úlohy kalendár, kalendár projektu a základný kalendár.

Kalendáre sú navrstvené na určenie dostupnosti

Výsledný dostupnosť prispieva k ako Project vypočítava počiatočné a koncové dátumy úloh a projektu.

K dispozícii pracovný čas

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo chcete dozvedieť?

Čo je základný kalendár?

Čo je kalendár projektu?

Čo je kalendár zdroja?

Čo je Kalendár úloh?

Možnosť nastavenia kalendára ako ovplyvňujú pracovný čas?

Čo je základný kalendár?

Základný kalendár sa používa ako šablónu, ktorá základe kalendár projektu, kalendáre zdrojov alebo kalendáre úloh. Definuje štandardný pracovný a Mimopracovný čas v rámci projektu. Určuje pracovných hodín pre každý pracovný deň, pracovné dni pre každý týždeň a ľubovoľné výnimky, napríklad sviatkov. Môžete vybrať jeden základný kalendár používať ako kalendár projektu alebo ako základ pre kalendár zdroja. Môžete tiež použiť základný kalendár na konkrétne úlohy.

Projekt má tri základné kalendáre predvolené:

  • Štandardné    Štandardný základný kalendár znázorňuje plán tradičnú prácu: pondelok až piatok, 8:00:00 až 5:00, s hodiny vypnuté pre zlom.

  • 24 hodín    24 hodín základný kalendár znázorňuje plán bez Mimopracovný čas. Plánovanie zdrojov a úlohy pre rôzne posuny nepretržite, alebo priebežne naplánovať vybavenie zdroje možno použiť 24-hodinového kalendára.

  • Nočná zmena    Nočná zmena základný kalendár znázorňuje plán graveyard shift pondelok až sobota ráno, 23:00:00 do 8:00 am, s hodinu vypnúť zlom.

Môžete tiež vytvoriť vlastné základný kalendár, ktorý je užitočné, ak máte alternatívne plány pre viaceré zdroje. Napríklad, môže mať prostriedkov pracujúcich na čiastočný úväzok, 12-hodinovom posuny alebo cez víkendy.

Čo je kalendár projektu?

Kalendár projektu definuje pracovnom a mimopracovnom dátumy a časy pre úlohy. Tento kalendár zvyčajne predstavuje bežný pracovný čas vašej organizácie. Project používa tento kalendár na plánovanie úloh, ktoré nemajú zdroje priradené alebo ktoré majú typ úlohy pevné trvanie. Na základe predvoleného nastavenia používa štandardných základného kalendára ako kalendára projektu, ale môžete odrážajú alternatívne plány pomocou iných základné kalendáre.

Project calendar

Obrázok tlačidla Kalendár projektu určuje, kedy sa môže vyskytnúť práce na projekte. V tomto kalendár projektu, každý deň v týždni je pracovný deň.

Hľadanie mien V tomto kalendár projektu práce sa môže vyskytnúť len v pracovných dňoch.

Pracovných dní a hodín v kalendári projektu prejavia pracovných dní a hodín pre celý projekt. Môžete určiť špeciálne dni, napríklad sviatkov spoločnosti. Uviesť môžete použiť aj iné Mimopracovný čas tak, aby zodpovedali období pri celý tím pracovať na neprojektový aktivity, ako sú spoločnosti schôdzí alebo oddelenie ustúpi.

Kalendár projektu nastavuje kliknutím na položku Kalendár v zozname Kalendár v dialógovom okne Informácie o projekte. Ďalšie informácie o prístup a úpravy kalendára projektu nájdete v téme Nastavenie pracovných časov, voľna, a sviatkov pre projekt.

Čo je kalendár zdroja?

Kalendáre zdrojov Skontrolujte, či sú naplánované pracovné zdroje (ľudí a zariadenia), len vtedy, keď sú k dispozícii na prácu. Majú vplyv na konkrétny zdroj alebo kategóriu zdrojov. Na základe predvoleného nastavenia zápas nastavenia pracovného času v kalendári zdroja kalendár projektu. Však môžete prispôsobiť kalendár zdrojov jednotlivých plán informácie, napríklad dovolenku, listy neprítomnosti alebo vybavenie údržba čas zobrazovať.

Kliknutím na položku Zmeniť pracovný čas na karte Všeobecné v dialógovom okne Informácie o zdroji, môžete upraviť kalendáre prostriedkov na označenie Mimopracovný čas. Môžete tiež vytvoriť alebo priradiť rôzne základné kalendáre pre jednotlivé zdroje alebo skupiny zdrojov na označenie špecifických pracovných hodín. Napríklad môžete priradiť zdroja do kalendára, ktorý ste vytvorili pre stolárov, ktorí môžu pracovať v čase, ktorý je odlišný od ostatných pracovníkov.

Tip: Ak máte zdroje, ktoré pracujú alternatívnych plánov, ako napríklad na čiastočný úväzok alebo nočnej zmeny, odporúčame vám nastaviť a použiť samostatné základný kalendár pre každú shift. Použitie kalendáre prostriedkov tak, aby umožňovali výnimiek pre jednotlivé zdroje práca časy.

Keď projektu v programe Project, používa kalendár zdrojov na naplánovanie úlohy, ktoré nemajú pevné trvanie a ktoré majú priradené. Napríklad ak zdroj týždeň dovolenky zadané na svoj kalendár zdrojov, Project nie naplánuje úlohy pre tento týždeň.

Resource calendar

Obrázok tlačidla Na začiatku nastavenia kalendára zdroja podľa kalendára projektu.

Hľadanie mien Po nastavení zdroja Mimopracovný čas, kalendár zdroja znázorňuje, že tento zdroj nie je k dispozícii pre tento mesiac na posledné tri dni v týždni dva alebo na prvé štyri dni v týždni tri práce na projekte.

Ak zmeníte čas práce daného zdroja úpravou ich kalendár zdrojov a už je zdroj priradený k úlohe, sa zmení na ich pracovná doba znova naplánuje úlohy.

Na začiatok stránky

Čo je Kalendár úloh?

Kalendáre úloh umožňujú plánovať úlohy počas Mimopracovný čas, podľa definície v kalendári projektu alebo kalendár zdroja. Kalendár úloh môžete nastaviť, napríklad, ak máte úlohy, ktoré musí byť pracovali v noci alebo cez víkend.

Môžete vytvoriť Kalendár úloh v dialógovom okne Zmeniť pracovný čas ako nový základný kalendár. Použijete základný kalendár úlohy pomocou karty Spresnenie v dialógovom okne Informácie o úlohe.

Ak ste použili Kalendár úloh k úlohe, ktorá už obsahuje priradené zdroje, v predvolenom nastavení, je úloha naplánovaná pracovný čas, ktorý Kalendár úloh a kalendárov spoločné. Ak chcete naplánovať úlohy pomocou len Kalendár úloh, začiarknite políčko plánovanie ignoruje kalendáre zdrojov na karte Spresnenie v dialógovom okne Informácie o úlohe.

Ďalšie informácie o prístupe k a práca s kalendármi úloh nájdete v téme Vytvorenie kalendára pre úlohu v rámci projektu alebo priradiť kalendár zdrojov alebo úloh.

Možnosť nastavenia kalendára ako ovplyvňujú pracovný čas?

Možnosť nastavenia kalendára na karte kalendára v dialógovom okne Možnosti (ponukaNástroje, príkaz Možnosti ) definovať nastavenia času v projekte, ale určiť, kedy možno plánovať práce. Len kalendáre môžete určiť pracovný a Mimopracovný čas.

Na karte kalendára môžete určiť predvolené nastavenia, ako napríklad deň v týždni začína na, mesiacom, v ktorom fiškálny rok začína, čas pre každý dátum manuálne zadanie celkový pracovných hodín denne, a počet dní za mesiac. Napríklad možnosť Predvolený začiatok určuje počiatočný čas, ktoré program Project priradí k úlohám v predvolenom nastavení Ak chcete zadať počiatočný dátum bez zadania času. Okrem toho možnosť hodín denne definuje počet hodín, ktoré program Project vypočíta úlohy, ak chcete zadať trvanie v dňoch, ako je napríklad predvolené nastavenie 8 hodín pre 1 deň. Zadanie trvania 2 dní sa rovná zadanie trvania 16 hodín.

Ak zmeníte pracovných časov v kalendári, nezabudnite, že Project používa nastavenia na karte kalendára zistiť, koľko hodín definovať deň, týždeň alebo mesiac. Ak pracovný čas v kalendári sa líši od hodín denne alebo počet hodín za týždeň nastavenia na karte kalendára, v poli Trvanie nemusí zobraziť hodnotu trvania, ktorú ste očakávali. Napríklad, ak kalendára je nastavená so štyri hodiny pracovného dňa, ale predvolený hodín denne je nastavená na osem hodín (v dialógovom okne Možnosti ), potom jeden deň úlohy sa zobrazia cez dva dni. Ak chcete za zodpovedajúce nastavenia kalendára pracovného času na karte kalendára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×