Práca s hypertextovými prepojeniami v programe Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rýchly prístup k súvisiace informácie v inom súbore alebo na webovú stránku, môžete vložiť hypertextové prepojenie v bunke hárka. Môžete tiež vložiť hypertextové prepojenia v určitých prvkov grafu.

Poznámka: Väčšina snímok obrazovky v tomto článku bola prijatá v Excel 2016. Ak máte inú verziu zobrazenia môžu byť mierne odlišné, ale ak inak, funkcia je rovnaká.

Hypertextové prepojenie je prepojenie z dokumentu, ktorý sa otvorí inú stránku alebo súbor, keď naň kliknete. S cieľom je zvyčajne ďalšia webová stránka, ale môže byť aj obrázok, alebo e-mailovú adresu alebo program. Samotné hypertextové prepojenie môže byť text alebo obrázok.

Keď používateľ lokality klikne na hypertextové prepojenie, cieľ sa v závislosti od typu cieľa zobrazí vo webový prehliadač, otvorí sa alebo sa spustí. Hypertextové prepojenie napríklad na stránku zobrazí stránku vo webovom prehliadači a hypertextové prepojenie na súbor AVI otvorí daný súbor v multimediálnom prehrávači.

Použitie hypertextových prepojení

Pomocou hypertextových prepojení môžete vykonať nasledovné činnosti:

 • Prejdite na súbor alebo webovú stránku v sieti, intranet alebo Internet

 • prejsť na súbor alebo webovú stránku, ktorú plánujete vytvoriť v budúcnosti,

 • odoslať e-mailovú správu.

 • Spustiť prenos súborov, napríklad sťahovanie alebo proces FTP.

Keď ukážete na text alebo obrázok, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie, ukazovateľ sa zmení na ruku Ukazovateľ v tvare ruky , signalizuje text alebo obrázok, ktorý môžete kliknúť.

Čo je URL adresa a ako to funguje

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, jeho cieľ sa zakóduje ako Uniform Resource Locator (URL), ako napríklad:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://NázovPočítača/ZdieľanýPriečinok/NázovSúboru.htm

Adresa URL obsahuje protokol, napríklad HTTP, FTP alebo FILE, webový server alebo umiestnenie v sieti, cestu a názov súboru. Jednotlivé časti adresy URL znázorňuje nasledovný príklad:

Štyri súčasti URL adresy

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server alebo umiestnenie v sieti

3. Cesta

4. Názov súboru

Absolútne a relatívne hypertextové prepojenia

Absolútna adresa URL obsahuje úplnú adresu, vrátane protokol, webový server, cesty a názvu súboru.

Relatívna URL adresa neobsahuje niektorú z uvedených častí. Chýbajúce informácie sú súčasťou stránky, ktorá obsahuje URL adresu. Ak napríklad chýba protokol a webový server, webový prehliadač použije protokol a doménu aktuálnej stránky, napríklad .com, .org alebo .edu.

Je bežné stránok na webe používať relatívne URL adresy, ktoré obsahujú len časť cesty a názov súboru. Ak súbory sa presunú na iný server, všetky hypertextové prepojenia budú fungovať ako relatívnu polohu strán zostanú nezmenené. Napríklad hypertextové prepojenie produkty.htm odkazuje na stránku s názvom jablko.htm v priečinku s názvom potraviny; Ak sa obe strany sa premiestnia do priečinka s názvom jedlo na inom serveri, URL adresu hypertextového prepojenia, zostanú správne.

V zošite programu Excel sa nezadané cesty k súborom cieľ hypertextového prepojenia sú predvolene vzhľadom na umiestnenie aktívneho zošita. Môžete nastaviť základnú adresu používať ako predvolený, aby sa vždy, keď vytvoríte hypertextové prepojenie na súbor v uvedenom umiestnení, musíte zadať názov súboru, nie celú cestu, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia.

 1. V pracovnom hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

  Môžete tiež vybrať objekt, napríklad obrázok alebo súčasť grafu, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

  • Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo grafický objekt a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku hypertextové prepojenie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + K.

 2. V skupinovom rámčeku Prepojiť na kliknite na ikonu Vytvoriť nový dokument.

 3. Do poľa Názov nového dokumentu napíšte názov pre nový súbor.

  Tip: Keď chcete vybrať iné umiestnenie, ako je zobrazené v časti Úplná cesta, v poli Názov nového dokumentu zadajte pred názov nové umiestnenie alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť, vyberte požadované umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete určiť kedy sa má súbor určený na úpravu otvoriť, kliknite v časti Kedy upravovať buď na políčko Upraviť nový dokument neskôr alebo na políčko Upraviť nový dokument teraz.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do bloku textu Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. V pracovnom hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

  Môžete tiež vybrať objekt, napríklad obrázok alebo súčasť grafu, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

  • Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku hypertextové prepojenie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + K.

 2. V zozname Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete vybrať súbor, kliknite na tlačidlo Aktuálny priečinok, a potom kliknutím vyberte súbor, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie.

   Aktuálny súbor môžete zmeniť výberom iného súboru v zozname Kde hľadať.

  • Vyberte položku Webová stránka, kliknite na tlačidlo Prehľadávané stránky a potom kliknite na webovú stránku, ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  • Ak chcete vybrať naposledy používaný súbor, kliknite na tlačidlo Posledné súbory a potom kliknutím vyberte súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

  • Ak chcete zadať názov a umiestnenie známeho súboru alebo webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, zadajte tieto informácie do poľa Adresa.

  • Vyhľadajte webovú stránku, kliknite na tlačidlo Prehľadávať Web Tlačidlo Prehľadávať web , otvorte webovú stránku, ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a potom prepnite späť do programu Excel bez zatvorenia prehliadača.

 4. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v súbore alebo na webovej stránke, kliknite na tlačidlo Záložka a potom dvakrát kliknite záložka, ktoré chcete.

  Poznámka:  Súbor alebo webová stránka, na ktorú vytvárate prepojenie, musí mať záložku.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do bloku textu Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom alebo inom zošite, môžete definovať názovcieľ buniek alebo použiť odkaz na bunky.

 1. Keď chcete použiť názov, musíte pomenovať cieľové bunky v cieľovom zošite.

  Tvorba názvu bunky alebo rozsahu buniek

  1. Vyberte bunku, rozsah buniek alebo nespojité výbery, ktorý chcete pomenovať.

  2. Kliknite na pole názov na ľavom konci riadok vzorcov Vzhľad tlačidla .

   Príklad pola Názov

   Vzhľad tlačidla Pole názvov

  3. Do poľa názov zadajte názov buniek a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámka:   Názvy nesmú obsahovať medzery a musia začínať písmenom.

 2. V pracovnom hárku zdrojového zošita kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

  Môžete tiež vybrať objekt, napríklad obrázok alebo súčasť grafu, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

  • Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku hypertextové prepojenie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. V paneli Prepojiť na vykonajte jeden z nasledovných krokov .

  • Ak sa chcete prepojiť na miesto v aktuálnom zošite, kliknite na tlačidlo Miesto v tomto dokumente .

  • Ak sa chcete prepojiť na miesto v inom zošite, kliknite na tlačidlo Existujúci súbor alebo webová stránka, vyhľadajte a vyberte zošit, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo Záložka.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • V poli Alebo vyberte miesto v tomto dokumente pod položkou Odkaz na bunku kliknite na pracovný hárok, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom do poľa Zadajte odkaz na bunku napíšte odkaz na bunku. Kliknite na tlačidlo OK.

  • V zozname pod položkou Definované názvy kliknite na názov, ktorý predstavuje bunky, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do bloku textu Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, ktoré otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranet alebo na Internete, použite funkciu HYPERLINK. Po kliknutí na bunku obsahujúcu funkciu HYPERLINK program Excel otvorí súbor uložený na mieste určenom argumentom Umiestnenie.

Syntax

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Umiestnenie    je cestu a názov súboru na dokument, ktorý sa má otvoriť ako text. Argument umiestnenie môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite alebo do záložky v dokumente programu Microsoft Word. Môže byť cesta k súboru uloženému na pevnom disku alebo cesta môže byť universal naming convention (UNC) cestu na serveri (v programe Microsoft Excel pre Windows) alebo je cesta Uniform Resource Locator (URL) na internete alebo intranete.

 • Umiestnenie môže byť textový reťazec v úvodzovkách alebo bunka, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

 • Ak cieľové umiestnenie určené argumentom link_location neexistuje alebo je nedostupný, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

Friendly_name     je text odskoku alebo číselná hodnota zobrazená v bunke. Argument friendly_name je zobrazený modrou farbou a podčiarknutý. Ak sa argument friendly_name vynechá, v bunke sa ako text odskoku zobrazí argument Link_location.

 • Argument priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka, ktorá obsahuje text odskoku alebo hodnotu.

 • Ak je hodnotou argumentu friendly_name chybová hodnota (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí táto chyba.

Príklady

Funkcia v nasledujúcom príklade otvára pracovný zošit s názvom Rozpočtová_správa.xls, ktorý je uložený na Internete na adrese example.microsoft.com/report a zobrazuje text "Kliknite na správu":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

V ďalšom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10 na pracovnom hárku Výročná v zošite Rozpočtová_správa.xls, ktorý je uložený na internetovej adrese example.microsoft.com/report. V bunke pracovného hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text odskoku zobrazí obsah bunky D1:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

V nasledujúcom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelk na pracovnom hárku Prvý_štvrťrok v zošite Rozpočtová_správa.xls, ktorý je uložený na internetovej adrese example.microsoft.com/report. V bunke pracovného hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text "Po kliknutí sem sa zobrazí celkový rozpočet oddelenia na prvý štvrťrok":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v dokumente programu Microsoft Word, príslušné miesto je nutné označiť záložkou. V nasledujúcom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na záložku s názvom ŠtvrťročZisk v dokumente s názvom Výročná_správa.doc, ktorý sa nachádza na adrese example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V nasledujúcom príklade sa v programe Microsoft Excel 97 pre Windows zobrazí obsah bunky D5 ako text odskoku v bunke a otvorí sa súbor 1stvrt.xls, ktorý je uložený na serveri FINANCIE v zdieľanom priečinku Spravy. V tomto príklade je použitá cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

V ďalšom príklade sa v programe Microsoft Excel pre Windows otvorí súbor 1stvrt.xls, ktorý je uložený v adresári Financie na diskovej jednotke D a zobrazí sa číselná hodnota z bunky H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Nasledovný príklad vytvorí v programe Excel pre Windows hypertextové prepojenie na oblasť buniek externého zošita Môj_zošit.xls, ktorá má názov Súhrny:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V nasledujúcom príklade sa v programe Microsoft Excel pre systém Macintosh zobrazí v bunke nápis "Kliknite sem" a otvorí sa súbor s názvom Prvy stvrtrok, ktorý sa nachádza v priečinku Rozpoctove spravy na pevnom disku s názvom Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

V pracovnom zošite môžete vytvárať hypertextové prepojenia, ktoré vám umožnia prejsť z jednej bunky do druhej. Ak je aktívnym pracovným hárkom napríklad hárok s názvom Jun, ktorý sa nachádza v zošite Rozpocet, nasledujúci vzorec vytvorí hypertextové prepojenie na bunku E56. Text tohto prepojenia je hodnota v bunke E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Ak chcete prejsť na iný hárok toho istého zošita, zmeňte názov hárka v prepojení. Ak chcete v predchádzajúcom príklade vytvoriť hypertextové prepojenie na bunku E56 na hárku September, zmeňte slovo „Jun“ na „September“.

Keď kliknete na hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu, e-mailový program automaticky spustí a vytvorí e-mailovú správu so správnou adresou v poli Komu za predpokladu, že máte e-mailový program nainštalovaný.

 1. V pracovnom hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

  Môžete tiež vybrať objekt, napríklad obrázok alebo súčasť grafu, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

  • Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku hypertextové prepojenie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + K.

 2. V časti Prepojiť na kliknite na tlačidlo E-mailová adresa.

 3. Do poľa e-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu, ktoré chcete.

 4. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

  Poznámka:  Niektoré webové prehliadače a e-mailové programy možno nerozpoznajú riadok predmetu.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do bloku textu Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete tiež vytvoriť hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu v bunke zadaním adresy priamo do bunky. Napríklad hypertextové prepojenie sa vytvorí automaticky po napísaní e-mailovú adresu, napríklad someone@example.com.

Do zošita môžete vložiť jeden alebo viaceré externé odkazy (nazývané aj prepojenia) na iný zošit, ktorý sa nachádza na intranet alebo na Internete. Daný zošit nesmie byť uložený ako súbor HTML.

 1. Otvorte zdrojový zošit a vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý chcete skopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na tlačidlo Kopírovať.

  Tlačidlá Kopírovať a Prilepiť na karte Domov
 3. Prepnite do súboru, do ktorého chcete informácie umiestniť, a potom kliknite na bunku, kde sa majú informácie zobraziť.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť špeciálne.

 5. Kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

  Program Excel vytvorí prepojenie s externým odkazom na danú bunku alebo na jednotlivé bunky v rozsahu buniek.

Poznámka: Možno budete považovať za pohodlnejšie, ak chcete vytvoriť prepojenie s externým odkazom bez otvorenia zošita na webe. Pre každú bunku v cieľovom zošite, kde chcete prepojenie s externým odkazom, kliknite na bunku a potom zadajte znak rovnosti (=), URL adresy a umiestnenie v zošite. Príklad:

='http://www.niekto.sk/[súbor.xls]Hárok1'!A1

='ftp.server.niekde.sk/súbor.xls'!MojaBunka

Ak chcete vybrať hypertextové prepojenie bez aktivovania prepojenia na jeho cieľ, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, podržte tlačidlo myši, kým sa kurzor nezmení krížové Kurzor výberu v Exceli a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši.

 • Na výber bunky s obsahom hypertextového prepojenia použite kurzorové klávesy.

 • Ak je hypertextové prepojenie reprezentované grafickým prvkom, stlačte kláves CTRL a kliknite na daný grafický prvok.

Existujúce hypertextové prepojenie v zošite môžete zmeniť zmenou jeho cieľ, vzhľadu, textu alebo grafiky, ktorá je použitá na jeho reprezentáciu.

Zmeniť cieľ hypertextového prepojenia

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa kurzor nezmení krížové Kurzor výberu v Exceli a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši. Môžete tiež pomocou klávesov so šípkami vyberte bunku. Ak chcete vybrať grafický objekt, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na obrázok.

  • Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku hypertextové prepojenie. Excel 2013

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo grafický objekt a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + K.

 2. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia vykonajte požadované zmeny.

  Poznámka: Ak bolo hypertextové prepojenie vytvorené funkciou hárka HYPERLINK, musíte zmeniť cieľovú adresu úpravou vzorca. Vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a kliknite na riadok vzorcov, v ktorom vzorec upravte.

Zmenou štýlu buniek môžete zmeniť vzhľad textu všetkých hypertextových prepojení.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

 2. V časti Údaje a model vykonajte nasledovnú činnosť:

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, na ktoré nebolo kliknuté na prechod na svoje cieľové adresy, kliknite pravým tlačidlom na položku Hypertextové prepojenie a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, na ktoré bolo kliknuté na prechod na svoje cieľové adresy, kliknite pravým tlačidlom na položku Použité hypertextové prepojenie a potom kliknite na príkaz Upraviť.

   Poznámka: Štýl bunky Hypertextové prepojenie je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje hypertextové prepojenie. Štýl bunky Použité hypertextové prepojenie je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje hypertextové prepojenie, na ktoré bolo kliknuté.

 3. V dialógovom okne Štýl kliknite na tlačidlo Formát.

 4. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Možnosť vybratá v dialógovom okne Formát buniek sa zobrazí ako vybratá v časti Štýl obsahuje v dialógovom okne Štýl. Môžete zrušiť začiarknutie políčok pre ktorúkoľvek možnosť, ktorú nechcete použiť.

  • Zmeny vykonané v štýloch buniek PrepojeniePoužité hypertextové prepojenie sa použijú na všetky hypertextové prepojenia v aktuálnom zošite. Vzhľad jednotlivých hypertextových prepojení zmeniť nemožno.

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa kurzor nezmení krížové Kurzor výberu v Exceli a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši. Môžete tiež pomocou klávesov so šípkami vyberte bunku. Ak chcete vybrať grafický objekt, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na obrázok.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť text hypertextového prepojenia , kliknite na riadok vzorcov a upravte text.

  • Ak chcete zmeniť formát grafického prvku, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na požadovanú možnosť zmeny formátu.

  • Ak chcete zmeniť text v grafickom prvku, dvakrát kliknite na vybratý grafický prvok a potom vykonajte požadované zmeny.

  • Ak chcete zmeniť grafický prvok, ktorý predstavuje hypertextový odkaz, vložte nový grafický prvok, spravte z neho hypertextový odkaz s tou istou cieľovou adresou a potom starý grafický prvok a hypertextový odkaz odstráňte.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete kopírovať alebo premiestniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Kopírovať alebo Vystrihnúť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, do ktorej chcete kopírovať alebo premiestniť hypertextové prepojenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Prilepiť.

Neurčené cesty k súborom sa štandardne považujú za relatívne hypertextové prepojenie na cieľové súbory vzhľadom na umiestnenie aktívneho zošita. Ak chcete zadať inú cestu, postupujte nasledovne. Keď vytvoríte hypertextové prepojenie na súbor nachádzajúci sa na danom mieste, stačí zadať iba názov súboru v dialógovom okne Vložiť prepojenie bez určenia cesty k danému súboru.

Postupujte podľa krokov v závislosti od programu Excel verziu, ktorú používate:

 • V Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Informácie.

  3. Kliknite na položku Vlastnosti a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

   Rozšírené vlastnosti
  4. Na karte Súhrn do textového poľa základ prepojenia zadajte cestu, ktorú chcete použiť.

   Poznámka: Ak v dialógovom okne Vložiť prepojenie zadáte úplnú alebo absolútnu adresu hypertextového prepojenia, nepoužije sa určená základná adresa hypertextového prepojenia.

 • V Excel 2007:

  1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V informačnom paneli dokumentu kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Rozšírené vlastnosti
  3. Kliknite na kartu Súhrn.

  4. Do textového poľa Základ prepojenia napíšte cestu, ktorú chcete použiť.

  Poznámka: Ak v dialógovom okne Vložiť prepojenie zadáte úplnú alebo absolútnu adresu hypertextového prepojenia, nepoužije sa určená základná adresa hypertextového prepojenia.

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a text, ktorý ho reprezentuje, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Vymazať obsah.

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a grafický prvok, ktorý ho reprezentuje, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na obrázok a potom stlačte kláves Delete.

 • Ak chcete vypnúť jedno hypertextové prepojenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť hypertextové prepojenie.

 • Ak chcete vypnúť viac hypertextových prepojení naraz, použite nasledovný postup:

  1. Do prázdnej bunky zadajte číslo 1.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

  3. Podržte stlačený kláves Ctrl a vyberte všetky hypertextové prepojenia, ktoré chcete vypnúť.

   Tip: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa kurzor nezmení krížové Kurzor výberu v Exceli a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši.

  4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

   Tlačidlá Kopírovať a Prilepiť na karte Domov
  5. V časti Operácia kliknite na položku Násobenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  6. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  7. V časti Dobrá, zlá a neutrálna vyberte položku normálne.

Pozrite tiež

Odstránenie alebo vypnutie hypertextových prepojení

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×