Práca s hypertextovými prepojeniami v Exceli

Ak chcete získať rýchly prístup k súvisiacim informáciám v inom súbore alebo na webovej stránke, môžete vložiť hypertextové prepojenie do bunky hárka. Hypertextové prepojenia môžete vložiť aj do konkrétnych prvkov grafu.

Poznámka: Väčšina snímok obrazovky v tomto článku sa uskutočnila v Excel 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine prepojenia na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo grafiku a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 2. V časti Prepojiť na kliknite na ikonu Vytvoriť nový dokument.

 3. Do poľa Názov nového dokumentu zadajte názov pre nový súbor.

  Tip: Ak chcete zadať iné umiestnenie, ako je zobrazené v časti úplná cesta, môžete zadať nové umiestnenie pred názvom v poli názov nového dokumentu alebo môžete kliknúť na položku zmeniť , ak chcete vybrať požadované umiestnenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete určiť, kedy sa má súbor určený na úpravu otvoriť, kliknite v časti Kedy upravovať buď na políčko Upraviť nový dokument neskôr alebo na políčko Upraviť nový dokument teraz.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine prepojenia na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 2. V zozname Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vybrať súbor, kliknite na položku Aktuálny priečinok a potom kliknite na súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

   Aktuálny priečinok môžete zmeniť výberom iného priečinka v zozname Kde hľadať.

  • Ak chcete vybrať webovú stránku, kliknite na položku prehľadávané stránky a potom kliknite na webovú stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  • Ak chcete vybrať naposledy použitý súbor, kliknite na položku Naposledy použité súborya potom kliknite na súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

  • Ak chcete zadať názov a umiestnenie známeho súboru alebo webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, zadajte tieto informácie do poľa Adresa.

  • Ak chcete vyhľadať webovú stránku, kliknite na položku Prehľadávať webovú Tlačidlo Prehľadávať web , otvorte webovú stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a potom prejdite späť do Excelu bez toho, aby ste museli zavrieť prehliadač.

 4. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v súbore alebo na webovej stránke, kliknite na položku Záložka a potom dvakrát kliknite na požadovanú záložka.

  Poznámka:  Súbor alebo webová stránka, na ktorú vytvárate prepojenie, musí mať záložku.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom alebo inom zošite, môžete definovať názovcieľ buniek alebo použiť odkaz na bunky.

 1. Keď chcete použiť názov, musíte pomenovať cieľové bunky v cieľovom zošite.

  Tvorba názvu bunky alebo rozsahu buniek

  1. Vyberte bunku, rozsah buniek alebo nespojité výbery, ktorý chcete pomenovať.

  2. Kliknite na pole názov na ľavom konci riadok vzorcov Vzhľad tlačidla .

   Príklad pola Názov

   pole Názov Vzhľad tlačidla

  3. Do poľa názov zadajte názov buniek a stlačte kláves ENTER.

   Poznámka:   Názvy nesmú obsahovať medzery a musia začínať písmenom.

 2. V hárku zdrojového zošita kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine prepojenia na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 3. Na paneli Prepojiť na vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom zošite, kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na umiestnenie v inom zošite, kliknite na položku existujúci súbor alebo webová stránka, vyhľadajte a vyberte zošit, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na položku Záložka.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V poli Alebo vyberte miesto v tomto dokumente v časti Odkaz na bunku kliknite na hárok, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom do poľa Zadajte odkaz na bunku napíšte odkaz na bunku. Kliknite na tlačidlo OK.

  • V zozname v časti Definované názvy kliknite na názov, ktorý predstavuje bunky, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pomocou funkcie HYPERLINK môžete vytvoriť hypertextové prepojenie, v ktorom sa otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Po kliknutí na bunku obsahujúcu funkciu HYPERLINK program Excel otvorí súbor, ktorý je uložený v umiestnení určenom prepojením.

Syntax

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Link_location     je cesta a názov súboru k dokumentu, ktorý sa má otvoriť ako text. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže byť k súboru uloženému na pevnom disku alebo cesta môže byť cestou konvencie Universal Naming Convention (UNC) na serveri (v Microsoft Exceli pre Windows) alebo cestou adresy URL (Uniform Resource Locator) na internete alebo na intranete.

 • Umiestnenie môže byť textový reťazec v úvodzovkách alebo bunka, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

 • Ak prechod zadaný v argumente umiestnenie neexistuje alebo nie je možné vykonať navigáciu, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

Friendly_name     je text preskočí alebo číselná hodnota, ktorá sa zobrazí v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa argument friendly_name vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument link_location.

 • Argument friendly_name môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka, ktorá obsahuje text cieľového umiestnenia alebo hodnotu.

 • Ak je hodnotou argumentu friendly_name chybová hodnota (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí táto chyba.

Príklady

V nasledujúcom príklade sa otvorí hárok s názvom Zostava rozpočtu. xls, ktorý je uložený na internete na mieste s názvom example.microsoft.com/report a zobrazí sa text "kliknite pre zostavu":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Nasledujúci príklad vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10 v hárku s názvom ročná v zostave rozpočtu zošita. xls, ktorý je uložený na internete na mieste s názvom example.microsoft.com/report. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí obsah bunky D1:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

V nasledujúcom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom Oddcelkom v hárku s názvom prvá štvrť v zostave rozpočtu zošita. xls, ktorý je uložený na internete na mieste s názvom example.microsoft.com/report. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text „Click to see First Quarter Department Total“:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v dokumente programu Microsoft Word, musíte použiť záložku na definovanie umiestnenia, na ktoré chcete prejsť v dokumente. Nasledujúci príklad vytvorí hypertextové prepojenie na záložku s názvom ŠtvrťročZisk v dokumente s názvom ročná zostava. doc, ktorá sa nachádza na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V Exceli pre Windows sa v nasledujúcom príklade zobrazuje obsah bunky D5 ako text na presun v bunke a otvorí sa súbor s názvom 1stvrt. xls, ktorý je uložený na serveri s názvom financie v časti výkazy. V tomto príklade je použitá cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

V nasledujúcom príklade sa v Exceli pre Windows otvorí súbor 1stvrt. xls, ktorý je uložený v adresári financie na jednotke D, a zobrazí sa číselná hodnota uložená v bunke H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

V Exceli pre Windows sa v nasledujúcom príklade vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť s názvom súčty v inom (externom) zošite, Môjzošit. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V programe Microsoft Excel pre systém Macintosh sa v tomto príklade zobrazí v bunke "kliknite sem" a otvorí sa súbor s názvom prvý štvrťrok, ktorý je uložený v priečinku s názvom rozpočtové zostavy na pevnom disku s názvom Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Hypertextové prepojenia v rámci hárka môžete vytvoriť tak, že prejdete z jednej bunky do inej bunky. Ak je aktívnym hárkom napríklad hárok s názvom June, ktorý sa nachádza v zošite Budget, nasledujúci vzorec vytvorí hypertextové prepojenie na bunku E56. Text tohto prepojenia je hodnota v bunke E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Ak chcete prejsť na iný hárok toho istého zošita, zmeňte názov hárka v prepojení. Ak chcete v predchádzajúcom príklade vytvoriť hypertextové prepojenie na bunku E56 na hárku September, zmeňte slovo „June“ na slovo „September“.

Po kliknutí na hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu sa automaticky spustí e-mailový program a v poli Komu sa vytvorí e-mailová správa so správnou adresou za predpokladu, že máte nainštalovaný e-mailový program.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine prepojenia na položku hypertextové prepojenie Excel 2013 .

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo objekt a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 2. V časti Prepojiť na kliknite na položku E-mailová adresa.

 3. Do poľa e-mailová adresa zadajte požadovanú e-mailovú adresu.

 4. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

  Poznámka:  Niektoré webové prehliadače a e-mailové programy možno nerozpoznajú riadok predmetu.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu v bunke môžete vytvoriť aj tak, že adresu napíšete priamo do bunky. Ak zadáte napríklad adresu meno@priklad.com, hypertextové prepojenie sa vytvorí automaticky.

Môžete vložiť jeden alebo viaceré externé odkazy (nazývané aj prepojenia) z zošita do iného zošita, ktorý sa nachádza na intranet alebo na internete. Daný zošit nesmie byť uložený ako súbor HTML.

 1. Otvorte zdrojový zošit a vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý chcete skopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Tlačidlá Kopírovať a Prilepiť na karte Domov
 3. Prepnite na hárok, do ktorého chcete umiestniť informácie, a potom kliknite na bunku, v ktorej sa majú informácie zobraziť.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť špeciálne.

 5. Kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

  Program Excel vytvorí prepojenie s externým odkazom na danú bunku alebo na jednotlivé bunky v rozsahu buniek.

Poznámka: Prepojenie s externým odkazom sa vám pravdepodobne bude ľahšie vytvárať bez otvorenia zošita na webe. Pre každú bunku v cieľovom zošite, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie externého odkazu, kliknite na bunku a potom zadajte znamienko rovnosti (=), URL adresu a umiestnenie v zošite. Príklad:

= ' http://www.someones.homepage/[File. xls] Hárok1 '! A1

= ' FTP. Server. niekde/File. xls '! MyNamedCell

Ak chcete vybrať hypertextové prepojenie bez aktivácie prepojenia na jeho cieľ, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Kliknite na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a podržte tlačidlo myši, až kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli . Následne tlačidlo myši uvoľnite.

 • Na výber bunky s obsahom hypertextového prepojenia použite kurzorové klávesy.

 • Ak je hypertextové prepojenie reprezentované grafickým prvkom, stlačte kláves CTRL a kliknite na daný grafický prvok.

Existujúce hypertextové prepojenie v zošite môžete zmeniť zmenou jeho cieľ, vzhľadu, textu alebo grafiky, ktorá je použitá na jeho reprezentáciu.

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste museli prejsť do cieľového umiestnenia hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte stlačené tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížový Kurzor výberu v Exceli , a potom uvoľnite tlačidlo myši. Ak chcete vybrať bunku, môžete použiť aj klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na grafický prvok.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie. Excel 2013

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo grafický prvok a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku Upraviť hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 2. V dialógovom okne Upraviť hypertextové prepojenie vykonajte požadované zmeny.

  Poznámka: Ak bolo hypertextové prepojenie vytvorené pomocou funkcie hárka HYPERLINK, na zmenu jeho cieľa musíte upraviť vzorec. Vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a kliknutím na riadok vzorcov daný vzorec upravte.

Zmenou štýlu buniek môžete zmeniť vzhľad textu všetkých hypertextových prepojení.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

 2. V časti Údaje a model vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, ktoré neboli klikli na prechod do cieľových umiestnení, kliknite pravým tlačidlom myši na položku hypertextové prepojeniea potom kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, na ktoré ste klikli, prejdite do svojich destinácií, kliknite pravým tlačidlom myši na položku sledované hypertextové prepojeniea potom kliknite na položku Upraviť.

   Poznámka: Štýl bunky hypertextového prepojenia je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje hypertextové prepojenie. Štýl bunky sledované hypertextové prepojenie je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje hypertextové prepojenie, na ktoré ste klikli.

 3. V dialógovom okne Štýl kliknite na položku Formát.

 4. Na kartách PísmoVýplň vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Možnosť vybratá v dialógovom okne Formát buniek sa zobrazí ako vybratá v časti Štýl obsahuje v dialógovom okne Štýl. Môžete zrušiť začiarknutie políčok pre ľubovoľnú možnosť, ktorú nechcete použiť.

  • Zmeny vykonané v štýloch buniek PrepojeniePoužité hypertextové prepojenie sa použijú na všetky hypertextové prepojenia v aktuálnom zošite. Vzhľad jednotlivých hypertextových prepojení zmeniť nemožno.

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste museli prejsť do cieľového umiestnenia hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte stlačené tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížový Kurzor výberu v Exceli , a potom uvoľnite tlačidlo myši. Ak chcete vybrať bunku, môžete použiť aj klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na grafický prvok.

 2. Vyberte si niektoré z týchto možností:

  • Ak chcete zmeniť text hypertextového prepojenia, kliknite na riadok vzorcov a potom upravte text.

  • Ak chcete zmeniť formát grafického prvku, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť, ktorú potrebujete zmeniť jeho formát.

  • Ak chcete zmeniť text v grafickom prvku, dvakrát kliknite na vybratý grafický prvok a vykonajte požadované zmeny.

  • Ak chcete zmeniť grafický prvok, ktorý predstavuje hypertextové prepojenie, vložte nový grafický prvok, vytvorte z neho hypertextové prepojenie s tou istou cieľovou adresou a potom starý grafický prvok a hypertextové prepojenie odstráňte.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete kopírovať alebo premiestniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, do ktorej chcete kopírovať alebo premiestniť hypertextové prepojenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť .

Na základe predvoleného nastavenia sa neuvedené cesty na hypertextové prepojenie cieľové súbory vzťahujú na umiestnenie aktívneho zošita. Tento postup použite, ak chcete nastaviť inú predvolenú cestu. Vždy, keď vytvoríte hypertextové prepojenie na súbor v danom umiestnení, musíte zadať len názov súboru, nie cestu, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia .

Postupujte podľa niektorého z krokov v závislosti od používanej verzie Excelu:

 • V Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Informácie.

  3. Kliknite na položku Vlastnostia potom na položku Rozšírené vlastnosti.

   Rozšírené vlastnosti
  4. Na karte Súhrn v textovom poli základný hypertextové prepojenie zadajte cestu, ktorú chcete použiť.

   Poznámka:   Ak v dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie zadáte úplnú alebo absolútnu adresu hypertextového prepojenia, nepoužije sa určená základná adresa hypertextového prepojenia.

 • V Excel 2007:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku pripraviťa potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Na informačnom paneli dokumentu kliknite na položku Vlastnostia potom na položku Rozšírené vlastnosti.

   Rozšírené vlastnosti
  3. Kliknite na kartu Súhrn.

  4. Do textového poľa Základ prepojenia zadajte cestu, ktorú chcete použiť.

  Poznámka:   Ak v dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie zadáte úplnú alebo absolútnu adresu hypertextového prepojenia, nepoužije sa určená základná adresa hypertextového prepojenia.

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a text, ktorý ho reprezentuje, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vymazať obsah .

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a obrázok, ktorý ho reprezentuje, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na grafický prvok a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete vypnúť jedno hypertextové prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku odstrániť hypertextové prepojenie .

 • Ak chcete vypnúť viacero hypertextových prepojení naraz, postupujte takto:

  1. Do prázdnej bunky zadajte číslo 1.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať .

  3. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte každé hypertextové prepojenie, ktoré chcete vypnúť.

   Tip: Ak chcete vybrať bunku, v ktorej sa nachádza hypertextové prepojenie, bez toho, aby ste museli prejsť do cieľového umiestnenia hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížový Kurzor výberu v Exceli , a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

   Tlačidlá Kopírovať a Prilepiť na karte Domov
  5. V časti operáciakliknite na položku násobeniea potom kliknite na tlačidlo OK.

  6. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  7. V časti dobré, zlé a neutrálnevyberte položku normálne.

Hypertextové prepojenie je prepojenie z dokumentu, v ktorom sa otvorí ďalšia strana alebo súbor, keď naň kliknete. Cieľovou položkou je často ďalšia webová stránka, ale môže to byť aj obrázok alebo e-mailová adresa alebo program. Samotné hypertextové prepojenie môže byť text alebo obrázok.

Keď používateľ lokality klikne na hypertextové prepojenie, cieľ sa zobrazí v webový prehliadač, otvoril alebo spustí sa v závislosti od typu cieľa. Hypertextové prepojenie na stránku zobrazí napríklad stránku vo webovom prehliadači a hypertextové prepojenie na súbor AVI otvorí daný súbor v prehrávači médií.

Použitie hypertextových prepojení

Pomocou hypertextových prepojení môžete vykonať nasledujúce činnosti:

 • Prechod na súbor alebo webovú stránku v sieti, intranet alebo na internete

 • prejsť na súbor alebo webovú stránku, ktorú plánujete vytvoriť v budúcnosti,

 • odoslať e-mailovú správu.

 • Spustiť prenos súborov, napríklad sťahovanie alebo proces FTP.

Ak ukážete na text alebo obrázok s hypertextovým prepojením, ukazovateľ sa zmení na ruku Ukazovateľ v tvare ruky , ktorá signalizuje, že na text alebo obrázok možno kliknúť.

URL adresa a spôsob jej fungovania

Keď vytvoríte hypertextové prepojenie, jeho cieľ je kódovaný ako adresa URL (Uniform Resource Locator), ako napríklad:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://NázovPočítača/ZdieľanýPriečinok/NázovSúboru.htm

URL adresa obsahuje protokol, ako je napríklad HTTP, FTP alebo súbor, webový server alebo sieťové umiestnenie, a cestu a názov súboru. Jednotlivé časti URL adresy znázorňuje nasledujúci príklad:

Štyri súčasti URL adresy

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. webový server alebo sieťové umiestnenie

3. Cesta

4. Názov súboru

Absolútne a relatívne hypertextové prepojenia

Absolútna URL adresa obsahuje úplnú adresu vrátane protokol, webový server a cesty a názvu súboru.

Relatívna URL adresa obsahuje niektoré chýbajúce časti. Chýbajúce informácie sa prevezmú zo stránky obsahujúcej URL adresu. Ak napríklad protokol a webový server chýbajú, webový prehliadač používa na aktuálnej strane protokol a doménu, ako napríklad. com,. org alebo. edu.

Je bežné, že stránky na webe používajú relatívne URL adresy, ktoré obsahujú len čiastočnú cestu a názov súboru. Ak sa súbory presunú na iný server, hypertextové prepojenia budú fungovať tak dlho, kým sa nezmenia relatívne pozície strán. Hypertextové prepojenie na produkty. htm napríklad odkazuje na stránku s názvom Apple. htm v priečinku s názvom jedlo. Ak sa obidve strany premiestnia do priečinka s názvom jedlo na inom serveri, URL adresa v hypertextovom prepojení bude aj naďalej správna.

V zošite programu Excel sú neuvedené cesty k cieľovým súborom hypertextového prepojenia predvolene v porovnaní s umiestnením aktívneho zošita. Môžete nastaviť inú základnú adresu, ktorá sa použije na základe predvoleného nastavenia tak, aby sa pri každom vytvorení hypertextového prepojenia na súbor na danom mieste v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia určila len názov súboru, nie cesta.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 3. V časti Zobraziť textové pole zadajte text, ktorý chcete použiť na znázornenie hypertextového prepojenia.

 4. V časti URL adresazadajte úplnú URL adresu webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom zošite, môžete buď definovať názov cieľových buniek alebo použiť odkaz na bunku.

 1. Ak chcete použiť názov, musíte pomenovať cieľové bunky v zošite.

  Definovanie názvu bunky alebo rozsahu buniek

  1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktoré chcete pomenovať.

  2. Do poľa názov poľa na ľavej strane riadok vzorcov Vzhľad tlačidla zadajte názov buniek a stlačte kláves ENTER.

   Poznámka:   Názvy nesmú obsahovať medzery a musia začínať písmenom.

 2. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

 3. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 4. V časti Zobraziť textové pole zadajte text, ktorý chcete použiť na znázornenie hypertextového prepojenia.

 5. V poli miesto v tomto dokumente zadajte definovaný názov alebo odkaz na bunku.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Po kliknutí na hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu sa automaticky spustí e-mailový program a v poli Komu sa vytvorí e-mailová správa so správnou adresou za predpokladu, že máte nainštalovaný e-mailový program.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 3. V časti Zobraziť textové pole zadajte text, ktorý chcete použiť na znázornenie hypertextového prepojenia.

 4. V časti e-mailová adresazadajte požadovanú e-mailovú adresu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu v bunke môžete vytvoriť aj tak, že adresu napíšete priamo do bunky. Ak zadáte napríklad adresu meno@priklad.com, hypertextové prepojenie sa vytvorí automaticky.

Na vytvorenie hypertextového prepojenia na URL adresu môžete použiť funkciu Hyperlink .

Poznámka: Umiestnenie môže byť textový reťazec uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

Ak chcete vybrať hypertextové prepojenie bez aktivácie prepojenia na jeho cieľ, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Vyberte bunku kliknutím na ňu, keď je ukazovateľ šípkou.

 • Na výber bunky s obsahom hypertextového prepojenia použite kurzorové klávesy.

Existujúce hypertextové prepojenie v zošite môžete zmeniť tak, že zmeníte jeho cieľ, jeho vzhľad alebo text, ktorý sa používa na jeho reprezentovanie.

 1. Vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete vybrať hypertextové prepojenie bez aktivácie prepojenia na jeho cieľ, pomocou klávesov so šípkami vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku alebo grafický prvok a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku Upraviť hypertextové prepojenie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL + K.

 3. V dialógovom okne Upraviť hypertextové prepojenie vykonajte požadované zmeny.

  Poznámka: Ak bolo hypertextové prepojenie vytvorené pomocou funkcie hárka HYPERLINK, na zmenu jeho cieľa musíte upraviť vzorec. Vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a kliknutím na riadok vzorcov daný vzorec upravte.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete kopírovať alebo premiestniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať alebo Vystrihnúť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, do ktorej chcete kopírovať alebo premiestniť hypertextové prepojenie, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť .

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vyberte bunku a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete vypnúť hypertextové prepojenie (odstrániť hypertextové prepojenie, ale zachovať text, ktorý ho reprezentuje), kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku odstrániť hypertextové prepojenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Odstránenie alebo vypnutie hypertextových prepojení

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×