Poznámky pre insiderov pre Office pre počítače s Windowsom

Posledná aktualizácia: 26. októbra 2018

Tento článok obsahuje poznámky k vydaniu pre zostavy Insider programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access a Project pre počítač s Windowsom. Každý týždeň vyzdvihneme zaujímavé nové funkcie, dôležité opravy a závažnejšie problémy, o ktorých by ste mali vedieť. Upozorňujeme, že funkcie a niekedy aj opravy pre insiderov často zavádzame v priebehu určitého časového obdobia. To nám umožňuje zabezpečiť, aby všetko fungovalo bez problémov ešte pred vydaním danej funkcie pre širšie publikum. Preto nemajte obavy, ak sa vám niektorá z funkcií popísaných nižšie nezobrazuje. Získate ju neskôr.

26. október 2018, verzia 1811 (zostava 11022.20000)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Editor životopisu

Editor životopisu prináša relevantné hodnotenie životopisu a jeho štýlu, čím uľahčí mnohokrát zložitý proces jeho písania.  Ide o novú súčasť funkcie Resume Assistant.

Čo je funkcia Resume Assistant? Prečítajte si tento článok: https://support.office.com/en-us/article/write-your-best-resume-with-help-from-linkedin-and-resume-assistant-444ff6f0-ef74-4a9c-9091-ffd7a9d1917a  

Začíname

 • Keď si vo Worde pre Windows otvoríte životopis, zobrazí sa funkcia Resume Assistant.  Zadajte pracovnú pozíciu a odvetvie a Editor životopisu sa zapne automaticky (posuňte sa nadol, aby ste na table videli kartu).

 • Poznámka: Funkciu Resume Assistant môžete spustiť aj z pása s nástrojmi na karte Revízia.

 • Prezrite si dokument a hneď uvidíte nové hodnotenia životopisu a jeho štýlu, ako napríklad:  neurčité a prebytočné výrazy, nejasné slovesá, neodkazujte v prvej osobe, hovorový štýl, klišé a ďalšie.

 • V súčasnosti je Editor životopisu dostupný iba v angličtine. Ďalšie jazyky budú k dispozícii v priebehu budúceho roka.

Resume Assistant


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém s lokalizovanými žltými tlačidlami, ktoré sa zobrazovali v používateľskom rozhraní v angličtine

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa Outlook pri pridávaní adries do kontaktov nečakane zavrel

Access

 • Opravili sme problém s obnovením zobrazenia v správcovi prepojených tabuliek

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Poznámky k predchádzajúcim vydaniam

Ak chcete zobraziť poznámky k vydaniu pre staršie zostavy programu Insider, kliknite na položku nižšie. Ak chcete nájsť históriu aktualizácií pre úrovne programu Insider aj Mesačný kanál (pre vybratých používateľov), pozrite si tému História aktualizácií pre Office Insider pre počítač s Windowsom.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s komentármi s príkazom Odoslať ako prílohu

Excel

 • Opravili sme problém s hrúbkou čiary tvarov

PowerPoint

 • Opravili sme problém s automatickým spúšťaním PowerPointu

Outlook

 • Opravili sme problém zlyhania pri použití pozvaní na zdieľanie z aplikácie OWA v službe Exchange 2013

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa pri vytvorení výnimky zobrazilo prázdne telo

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa náklady podľa pôvodného plánu nezahrnuli do hlavného projektu

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém zlyhania otvorenia dialógového okna Hypertextové prepojenia (Word, Excel, PowerPoint a Outlook)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Odstránili sme nadbytočné medzery v šírky miniatúry

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme zlyhávajúci problém ktorý sa vyskytol v niektorých scenároch pri klikaní na kontingenčný graf

 • Opravili sme problém, kde program Excel prestal reagovať na rýchlu analýzu v zošite s viacerými definovanými názvami.

PowerPoint

 • Opravili sme občasné zlyhanie, ktoré sa vyskytlo pri vypnutí programu PowerPoint

 • Opravili sme problém zvýraznenia ktorý sa vyskytol pri dvojitom ťuknutí slov v programe PowerPoint

Outlook

 • Vyriešili sme problém kde sa kópia: viacerým príjemcom nezobrazí v režime online

Access

 • Vyriešili sme problém s hromadnou korešpondenciou

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Excel

Návrhy v programe Excel
Získajte viac informácií o svojich údajoch. Funkcia Návrhy hľadá vzory vo vašich údajoch, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie inteligentných, prispôsobených návrhov.

Návrhy pre Excel uľahčujú analýzu údajov, vytvárajú zaujímavú vizualizáciu a pomáhajú objavovať rôzne perspektívy na údaje používateľov.

 1. Otvorte Excel vo Win32

 2. Otvorte tabuľkový hárok s čistými tabuľkovými údajmi v mriežke

 3. Nájdite tlačidlo Návrhy na table Domov

 4. Spustiť Návrhy!

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Otvorte Návrhy na ľubovoľnom tabuľkovom súbore údajov a zistite aké odporúčania sa zobrazujú.

Návrhy v programe Excel

Excel

Dynamické pole podpory

S dynamickými poliami môžete napísať jednoduchý vzorec, ktorý vráti zoznam hodnôt. Jednen vzorec, veľa hodnôt. Keďže mriežka programu Excel teraz rozpoznáva polia, pridali sme nové úžasné funkcie, ktoré fungujú so zoznamami. Napríklad, môžete použiť funkciu SORT na zoradenie zoznamu, funkciu UNIQUE na odstránenie duplikátov zo zoznamu, funkciu FILTER na extrahovane zaujímavých podmnožín zo zoznamu. Keď zmeníte údaje, dynamické pole zmení veľkosť a prepočíta obmedzenia.

Začíname:

 • Zadajte niektoré čísla do buniek A1 až A10

 • Do bunky B1 zadajte =SORT(A1:A10)


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme chybové hlásenie "Nahrávanie blokované", ktoré sa vyskytovalo počas automatického ukladania

 • Opravili sme problém zlyhávania počas zmeny kontingenčného grafu na koláčový graf

PowerPoint

 • Opravili sme problém s kopírovaním a prilepením snímok

Outlook

 • Opravili sme problém s Prioritnou doručenou poštou

Access

 • Opravili sme problém s obnovením zobrazenia SQL v novom správci prepojenej tabuľky

Project

 • Opravili sme zlyhávajúci problém s automatickým filtrom v Team planner

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint, Word,
Excel a Outlook

Možnosť zmeniť úroveň priehľadnosti obrázkov vo Win32
Teraz používateľom ponúkame možnosť zvoliť priehľadnosť ich obrázkov v balíku Office. Táto funkcia umožňuje používateľom zobraziť, čo je za obrázkom a dáva používateľom lepšiu kontrolu pri vykonávaní úprav obrázkov v dokumentoch balíka Office.

Začíname:

1. Vložte obrázok do dokumentu balíka Office

2. Kliknite na kartu Nástroje formátovania obrázka na páse s nástrojmi

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Kliknite na ikonu Priehľadnosť na páse s nástrojmi a pohrajte sa s niektorými z našich predvolených hodnôt.

Presnejšie nastavenie získate pomocou jazdca vo funkcii priehľadnosti, ktorú otvoríte buď kliknutím na tlačidlo „Možnosti priehľadnosti obrázku...“ na páse s nástrojmi alebo pomocou možnosti "Formátovať obrázok" po kliknutím pravým tlačidlom myši.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytol počas písania rukou v programe Word

Excel

 • Vyriešili sme problém pri používaní IME v modernom editboxe komentára

 • Opravili sme problém automatického obnovenia, ktorý nastal po relácii odomknúť

PowerPoint

 • Opravili sme problém, keď externé prepojenia v PowerPointe boli nefunkčné pri ukladaní do cloudu

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Ukončenie zobrazovania pripomenutí pre minulé udalosti v Outlooku

Teraz môžete nastaviť kalendár tak, aby automaticky zrušil pripomenutia pre udalosti, ktoré sa už skončili. Keď ste na pár hodín preč od stola alebo ste na týždeň mimo pracoviska, dialógové okno Pripomenutia v Outlooku zobrazuje veľa starých schôdzí, ktoré sa už konali. Táto nová možnosť vám umožňuje dialógové okno Pripomenutia vyčistiť od schôdzí uskutočnených v minulosti, o ktorých už pripomenutia nepotrebujete. (Niektorí používatelia si chcú staré schôdze v dialógovom okne Pripomenutia zachovať, aby nezabudli odoslať poznámky alebo vykonať iné následné akcie, takže sme vytvorili len možnosť, aby ste mohli v tomto pracovnom postupe pokračovať.)

Začíname

 • Z programu Outlook: Súbor > Možnosti > Rozšírené. Vyhľadajte časť „Pripomenutia“ v tomto dialógovom okne.

 • Začiarknite možnosť „Automaticky zrušiť pripomenutia pre minulé udalosti v kalendári“.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Používajte Pripomenutia ako obvykle. Všímajte si, či zníženie šumu v dialógovom okne Pripomenutia má vplyv na váš pracovný postup alebo sústredenie.

Pripomenutia

Access

Podpora čierneho a tmavosivého motívu

V programe Access teraz môžete využiť štyri motívy: farebný, tmavosivý, čierny a biely. Prístup k týmto motívom získate prechodom na položky Súbor > Konto a následným kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Motív balíka Office.

Začíname

Prístup k týmto motívom získate prechodom na položky Súbor > Konto a následným kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Motív balíka Office.

Tmavý motív

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém so zámkom pri spolutvorbe

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém s pozvánkami na lokálne zdieľanie kalendára

 • Opravili sme problém so synchronizáciou s novým e-mailom

 • Vyriešili sme problém s kopírovaním položiek kalendára

 • Opravili sme problém s mierkou pri otváraní ďalších poštových schránok na Surface Book

Access

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom sa spojité formuláre nedali posunúť na poslednú položku

 • Zvýšili sme hodnotu časového limitu pre klienta zoznamu lokality SharePoint

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Vyriešili sme problém s veľkými vloženými obrázkami z externých e-mailov.

Excel

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom tabla s komentármi automaticky nevyberala príslušný komentár pre vybratú bunku

 • Vyriešili sme problém s nesprávnou mierkou dialógových okien kontingenčnej tabuľky pri vysokých nastaveniach DPI

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém s duplikáciou zoznamov v programe Outlook

 • Opravili sme chybové hlásenie, ktoré sa vyskytuje pri ukladaní príloh k pripojenej sieťovej jednotke

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom vysoké nastavenia DPI mohli ovplyvniť testy stlačenia ponuky, čo spôsobilo, že nebolo možné spustiť očakávanú položku ponuky (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s IRM ochranou pre súbory XPS

 • Opravili sme problém s pripojením Wordu do siete

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, kde chýbali vlastnosti súborov chránených pomocou IRM, keď boli zosynchronizované s NGSC

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Návrhy od ľudí v Asistentovi rozvrhov

Pozrite si odporúčania na účastníkov, ktorých môžete pridať pri plánovaní schôdze. Žiadne ďalšie prepínanie tam a späť medzi Asistentom rozvrhov a riadkom Komu.

Ako používať túto funkciu:

Vytvorte novú schôdzu, prejdite na plánovacieho asistenta, pridajte účastníkov schôdze. Návrhy sa vám zobrazia počas písania.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém zlyhávania aplikácie excel

 • Opravili sme neočakávané zmeny písma v bunkách, ktoré sa vyskytli pri vkladaní niektorých japonských znakov.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém, keď sa odstraňoval riadok predmetu a špeciálne znaky z odoslaných e-mailov

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém zlyhávania, ktorý sa potencionálne objavoval pri ukladaní projektov vo formáte XML

 • Opravili sme chybu, keď sa lokálne vlastné pole so vzorcom uložilo do Globálnej šablóny a spôsobilo prepísanie toho istého poľa v Projekte, neobsahujúc definovaný vzorec

Všetky aplikácie

 • Opravili sme spoluautorský problém, ktorý mohol spôsobiť nesprávne zlučovania rôznych platforiem (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme chybu prvotného prihlasovania so sprístupnením priečinkov vo OneDrive (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word, Excel a PowerPoint

Žiadali ste o to: menej klikania k pusteniu sa do práce

Už žiadne skákanie do vášho prehliadača
Prepojenia na dokumenty vo OneDrive a SharePoint Online sa otvoria na pracovnej ploche Office po kliknutí na položku v aplikácii balíka Office. Svoje preferencie môžete aktualizovať.

Upozorňujeme, že ak otvoríte prepojenia balíka Office z webu (napr. SharePoint alebo Outlook na webe, atď.), tieto dokumentové prepojenia sa budú otvárať v prehliadači pre kontextové pokračovanie.

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Premenovanie súborov vo OneDrive alebo SharePoint

Teraz môžete premenovať svoje súbory Word, Excel a PowerPoint, ak sú uložené na OneDrive alebo SharePoint.

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžete vidieť túto novú možnosť Premenovania kliknutím na horný pruh s názvom aplikácie.

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Odstráňte svoje OneDrive alebo SharePoint súbory z programov Word, Excel alebo PowerPoint

Teraz môžete odstrániť svoje Excel, Word a PowerPoint súbory z naposledy použitých súborov.

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžete túto novú odstraňovaciu funkciu nájsť pravým kliknutím na názov súboru zo zoznamu súborov backstage.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania pri ukladaní do cloudu

 • Vyriešili sme problém, keď bol režim návrhu v predvolenom stave zapnutý.

Excel

 • Opravili sme viditeľnosť ikony nahrávania makra v stavovom riadku

 • Opravili sme zlyhanie Excelu pri zatvorení zošita po zmene rýchlych štýlov obrázka SmartArt pomocou kontextovej ponuky

 • Zlepšili sme viditeľnosť vybratých poznámok na table komentáre

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, ktorý môže spôsobiť, že systém pípne pri otvorení niektorých súborov

 • Opravili sme problém zobrazovania motívov

Outlook

 • Vyriešili sme problém, kde nefungovala možnosť odpovedať na zašifrované emaily

Access

 • Opravili sme regresiu, kde používatelia nemohli poslať hlásenia

 • Vyriešili sme problém, kde STSLIST.dll znefunkčnil Internet Explorer kvôli vyrovnávacej pamäti, ktorá prekročila na printf verziu informácií

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

Vyriešili sme problém, kde tlačidlo Uložiť bolo zablokované pri ukladaní dokumentu otvoreného z emailovej prílohy (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Lepšie tabuľky v programe PowerPoint Designer
Prezentácia tabuliek. Vložte tabuľku a získajte odporúčanie ako spraviť vašu snímku ešte vplyvnejšiu. Táto možnosť vám ušetrí čas s dizajnovaním, zmenou veľkosti a nastavovaním vašej tabuľky a poskytne vám profesionálne štýly na zlepšenie komunikácie vašich informácií.

Začíname:

 1. Vložte tabuľku na snímku názov + rozloženie obsahu

 2. Ak chcete získať nápady s návrhmi, kliknite na tlačidlo nápady s návrhmi na karte Navrhnúť

 3. Kliknite na navrhovaný nápad, aby ste ho použili na snímke

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Prilepte tabuľku z programov Excel, Word, z internetových stránok, live Visual Studio Online atď. do prázdnej snímky názvu + rozloženie obsahu, aby ste automaticky uvideli navrhované nápady so zdrojovým formátovaním.

Tabuľka1

Tabuľka

Obmedzenia:

 • Najlepšie funguje na snímkach názov + rozloženie obsahu

 • Podporované sú len navrhované motívy (žiadne vlastné motívy)

Známy problém:

Veľmi veľké tabuľky, ako aj viaceré tabuľky v súčasnosti nie sú podporované


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Vyriešili sme problém v programe Word VBA, ktorý spôsobil zlyhanie po viacnásobnom vykonaní príkazu Selection.Range.WordOpenXML

 • Vyriešili sme problém v programe Word VBA, kde sa zmena Application.Caption neprejavila v používateľskom rozhraní.

 • Opravili sme problém, kde sa navigačná tabla nedala otvoriť z karty Zobraziť alebo Hľadať/PovedzMi

Excel

 • Opravili sme chybu, kde existujúci súbor obsahujúci neplatné externé prepojenie mohol byť zobrazený ako poškodený pri opätovnom otvorení súboru

 • Vyriešili sme problém so štýlmi programu Excel v pásovom zobrazení galérie

PowerPoint

 • Opravili sme problém s vypršaním časového limitu pri zabezpečenej čítačke

Outlook

 • Opravili sme problém s tlačou na papier typu A4 v orientácii na šírku

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problémy s otváraním súborov synchronizovaných s OneDrive, ktoré boli vytvorené v režime offline (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém mierok v značkách úloh

 • Opravili sme problém zlyhávania ovládača tlače na fax s možnosťou Netriedené

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Opravili sme problém spoluautorstva (coauth) s prepisovaním viacerých polí používateľa

 • Opravili sme problém zjednodušenia ovládania v čiernom a tmavosivom motíve balíka Office, kde kontrast farieb textu na table animácií je príliš nízky

Outlook

 • Vyriešili sme problém s poradím príloh vo formáte RTF

 • Vyriešili sme problém s odosielaním šifrovanej pošty príjemcom v sekundárnom konte GAL

 • Vyriešili sme problém s uložením všetkých príloh do zdieľania v sieti pri použití mapovej sieťovej jednotky

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Vyriešili sme problém, kde bol formát SVG obrázku pozadia zmenený na formát bitovej mapy pri exporte PDF

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom zadávanie textu v konverzácii spôsobovalo zlyhanie aplikácie

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Známe problémy

 • Pri otváraní súboru, ktorý nie je uložený lokálne, iba na čítanie, sa nemusia zobraziť najnovšie zmeny zo servera.

Excel

 • Opravili sme problém s tlačidlom Upraviť zošit, ktoré sa zobrazovalo používateľom s povolením iba na čítanie

 • Opravili sme chybu týkajúcu sa analytického grafu a filtra mriežky

PowerPoint

 • Opravili sme zlyhávanie otvorenia súboru, keď bol existujúci súbor v zobrazení predlohy snímok

Outlook

 • Opravili sme problém s posúvaním v dialógovom okne Adresár

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme chybu v Projecte, ktorá spôsobovala, že program nereagoval

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Jednoduchšie vyhľadanie miestnosti

Doplnok vyhľadávač miestností vám teraz umožňuje rezervovať konferenčné miestnosti vo viacerých zoznamoch miestností. (Predtým Vyhľadávač miestností vždy odstránil vybraté miestnosti vždy, keď používateľ prešiel do iného zoznamu miestností.) Vyhľadávač miestností si tiež zapamätá a automaticky zobrazí dostupné konferenčné miestnosti zo zoznamu naposledy použitých miestností používateľa. Vďaka tomu môžete nájsť miestnosť rýchlejšie, keďže dostupnosť miestností sa dá načítať počas toho, ako používateľ vypĺňa ostatné podrobnosti o schôdzi.

Začíname:

 1. Vytvorte schôdzu v Outlooku. Doplnok Vyhľadávač miestností sa zobrazí ako tabla vedľa formulára schôdze.

 2. Vyberte zoznam miestností a vyberte dostupnú miestnosť.  Vďaka týmto vylepšeniam teraz môžete:

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

 1. Zmeniť zoznam miestností bez toho, aby sa stratila vybratá miestnosť.

 2. Vytvoriť inú schôdzu, pričom zoznam miestností sa vyberie automaticky.

 3. Vybrať pre schôdzu viac miestností (z viac ako 1 zoznamu miestností). Schôdza tímu uvedená medzi dvoma susediacimi kanceláriami napríklad môže zahŕňať konferenčné miestnosti z dvoch rôznych miest.

Vyhľadávač miestností


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s číslami strán, ktoré sa netlačili správne, ak bola zapnutá možnosť Tlačiť značky XML.

Excel

 • Opravili sme potenciálny problém so zlyhaním, ktorý sa objavoval pri pridávaní údajov do lievikového grafu.

 • Opravili sme problém, pri ktorom bolo otváranie súborov podporujúcich makrá pomalé

PowerPoint

 • Zlepšili sme výkon pri spoluautorstve scenárov.

 • Opravili sme problém so zobrazením predlohy, pri ktorom sa po stlačení kombinácie klávesov CTRL + D na vybratom tvare duplikovala predloha snímky, nie samotný tvar.

 • Opravili sme problém so zmenou veľkosti tabuľky

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom Rozvrhový asistent zobrazoval položky o jednu hodinu neskôr.

 • Opravili sme problém, pri ktorom po priložení súboru zo SharePointu Online pomocou ovládacieho prvku ActiveX (JavaScript) zlyhalo sťahovanie.

Access

 • Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytoval pri zavretí správcu logiky počas vytvárania údajového makra.

 • Opravili sme limit reťazca v poli s adresou hypertextového prepojenia.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme chybu s vlastnou veľkosťou kurzora a chybu zmeny veľkosti (Word, Outlook)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s opakovanou zarážkou, ktorý sa vyskytoval pri premiestnení stĺpca tabuľky

 • Vylepšili sme písanie v komentároch

 • Opravili sme chybu pri písaní v editore IME

 • Opravili sme problém s výškou riadka pri písme Yu Gothic

Excel

 • Opravili sme niektoré chyby #ODKAZ v Exceli Online

 • Opravili sme problém so zmenou mierky v table Komentáre

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom náhľad obsahu zamrzol v prípade úprav počas automatického ukladania

Outlook

 • Opravili sme problém s opätovným odosielaním správy v režime online

 • Do poľa miesta konania schôdze alebo plánovanej činnosti sme pridali ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom možnosť Prilepiť všetko pri práci zo Schránky nefungovala

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • V tmavosivom motíve sme na table Moderné komentáre zmenili farbu okraja textu odpovede.

 • Opravili sme chybu so zmenou formátovania bunky na dátum alebo menu pri otvorení zošita.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že písma za zobrazovali ako cloudové, aj ak boli stiahnuté.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa niekedy zvislý text v japončine zobrazoval nesprávne v počítačoch, v ktorých nebolo dané písmo nainštalované

 • Opravili sme problém, pri ktorom určitý znak v bunke zmenil písmo celého textu v danej bunke na písmo Wingdings

PowerPoint

 • Opravili sme problém s prehrávaním a exportovaním 3D animácií

Outlook

 • Opravili sme problém s vyhľadávaním v niektorých prostrediach, v ktorých nebola použitá angličtina

Access

 • Opravili sme problém s veľkosťou navigačnej tably

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom bolo veľmi ťažké zmeniť veľkosť okna, ak sa použili motívy s vysokým kontrastom

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Vkladanie súborov SVG s použitými filtrami

Ak chcete vo svojich dokumentoch balíka Office použiť komplexnejšie súbory SVG, spustili sme podporu vykresľovania súborov SVG, ktoré majú v sebe použité filtre.

Vyskúšajte si to:

 • Na páse s nástrojmi Vložiť kliknite na položku Vložiť obrázok a vložte súbor SVG, ktorý má v sebe použitý filter.

 • Pomocou karty Grafika môžete upraviť výplň, obrys, veľkosť a ďalšie možnosti súboru SVG.

Filtre SVG


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s dialógovým oknom Uložiť ako, ktoré sa zobrazovalo počas relácie spolupráce, a niekoľko ďalších menších problémov súvisiacich s automatickým ukladaním a spoluprácou

 • Opravili sme problém so škálovaním, ktorý sa občas objavil pri reštartovaní Wordu

 • Opravili sme problém s výkonom jazyka VBA

Excel

 • Opravili sme problém, kedy sa po dvojitom kliknutí na bunku so špeciálnym znakom neoznačil celý text, hoci sa mal

PowerPoint

 • Opravili sme problém so zadávaním hranatých zátvoriek pri používaní niektorých klávesových skratiek pre iné jazyky ako angličtinu

Outlook

 • Opravili sme problém s komplexnými vyhľadávacími dotazmi

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme rôzne problémy s veľkosťou alebo rozložením tlačidiel priestoru na spoluprácu pri obnovení vizuálov (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Zlepšili sme pracovný postup otvárania dokumentov vo viacerých oknách.

 • Opravili sme problém s funkciou Porovnanie v dokumentoch s tabuľkami.

 • Aktualizovali sme na ikonu Chýbajúca úroveň nadpisu.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém s náhľadom obsahu, pro ktorom sa znak & v sekcii snímky zmení na znak podčiarknutia _

Outlook

 • Opravili sme problém so zoskupením e-mailov pri zmene časových pásiem

 • Opravili sme problém prílohami súborov v SharePointe 2010 alebo 2013

 • Opravili sme viacero problémov s ukladaní dokumentov z Outlooku

 • Opravili sme problém, pro ktorom doplnok iCloud spôsoboval zlyhania Outlooku

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Aktualizovali sme ikony súborov na vylepšenie výkonu, konzistencie a vzhľadu pri rozličných rozlíšeniach obrazovky. (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Zadanie názvu snímky pomocou pera

Použite perom a napíšte názov rukou, PowerPoint ho následne konvertuje na text.

 • Napíšte text do zástupného objektu textu pomocou pera a zobrazí sa používateľské rozhranie objektu. [snímky obrazovky 1 a 2]

 • Text vyberte a v zástupnom objekte konvertujte písanie rukou na text, ktorý bude zodpovedať návrhu šablóny bez ohľadu na to, aké pero ste použili. [snímka obrazovky 3]

 • Bez ohľadu na to, či zmeníte rozloženie alebo šablónu návrhu, text sa bude vždy správne premiestňovať a upravovať, keďže je súčasťou zástupného objektu. [snímka obrazovky 4]

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

Krok 4

Krok 4


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Opravili sme nesprávny reťazec s výzvou povolenia Súbor – Otvoriť. Má ísť o otázku s odpoveďami Áno/Nie, nie o príkaz.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa po zmene primárnej e-mailovej adresy SMTP používateľa v outlokovom profile na navigačnej table aj naďalej zobrazovala stará e-mailová adresa.

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa v odmietnutí schôdze zobrazovali nesprávne časové pásma.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Project

Spravovanie šprintov sa práve zjednodušilo

Rýchle pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie agilných šprintov.

 • Otvorte nový projekt

 • Prejdite na kartu Projekt a kliknite na položku „Agilné“. Vyberte prepínač „Scrum“. OK.

 • Na karte Scrum, ktorá sa zobrazí na páse s nástrojmi, stlačte tlačidlo Spravovať.

Správa šprintov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že pole s dátumom pridané ako vlastná vlastnosť do informácií o dokumente bolo v niektorých prípadoch nesprávne

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Outlook

 • Opravili sme problém v nastaveniach písma kalendára Outlooku počas odpovedania na žiadosť o schôdzu.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém, kde pokus o zdieľanie súborov v núdzovom režime môže spôsobiť zlyhanie (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme problém s licencovaním, ktorý môže u niektorých používateľov spôsobiť zlyhanie pri spúšťaní (Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Všetky                  

Čísla zostáv: Microsoft Office mení formát čísiel zostáv zo štyroch číslic na päť číslic. Zostavu 1234.5678 napríklad na zostavu 12345.67890. Ak chcete vyhľadať číslo zostavy, spustite aplikáciu balíka Office, napríklad Word, prejdite na položky Súbor > Konto a pozrite sa do časti Informácie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom Excel prestal reagovať alebo zlyhal, keď tlačil zošit s veľkým množstvom ovládacích prvkov ActiveX.

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom PowerPoint hlásil chybu alebo zlyhal, keď sa pomocou programovania zmenila vlastnosť Shape.Visible.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom Outlook zlyhal, keď sa opätovne odoslala digitálne podpísaná správa.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Opravili sme regresiu, pri ktorej sa zobrazovali v dialógovom okne Pridať existujúce úlohy do časovej osi iba úlohy z prvej súhrnnej úlohy.

 • Opravili sme problém týkajúci sa filtrovanie podľa dátumových polí prostredníctvom automatického filtra

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Access

Nové grafy vizualizácie údajov

Ak v Accesse navrhujete formuláre a zostavy, zmodernizujte vizualizáciu údajov pomocou nových grafov Accessu.

Skúste to a uvidíte, že budete môcť vytvárať nielen vizuálne pôsobivé grafy, ale že vytváranie a úpravy v programe sú používateľsky príjemné a intuitívne.

 • Na páse s nástrojmi Návrh vyberte položku Vložiť graf a vyberte typ grafu, ktorý najlepšie vyhovujúce vašim potrebám.

 • Na naviazanie nového grafu k zdroju údajov a formátovanie radu údajov grafu použite tablu Nastavenie grafu. Na nastavenie vlastností grafu a jeho formátovanie použite Hárok vlastností.

Nové grafy vizualizácie údajov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Odstránili sme problém so sledovaním zmien pri zlúčení tabuľky.

 • Odstránili sme problém s veľkosťou písma položiek s odrážkou pri zobrazení vo formáte html.

 • Opravili sme problém so spoľahlivosťou v otvorenom súbore.

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa prezentácia otvorila v pozadí, nie v popredí.

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa oznámenie o automatickom ukladaní zobrazovalo aj vtedy, keď bolo automatické ukladanie vypnuté.

Všetky aplikácie

Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že na domovskej stránke sa nezobrazovali pripnuté dokumenty.  (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

 • Vypnutie preposielania schôdze

  Ak organizujete schôdzu (a používate na to Office 365), môžete účastníkom zabrániť v jej preposielaní iným používateľom. Ak si to chcete vyskúšať, na páse s nástrojmi kliknite na položku Možnosti odpovedí.

  Vytvorenie schôdze v kalendári služieb Office 365 v Outlooku

  Z pásu s nástrojmi: Možnosti odpovede > Povoliť preposielanie.  Táto možnosť je predvolene začiarknutá, ak chcete účastníkom zabrániť v preposielaní pozvánky na schôdzu, zrušte začiarknutie možnosti Povoliť preposielanie.  

  Povolenie možnosti preposielania v Outlooku

 • Zobrazenie troch časových pásem naraz:

  Potrebujete naplánovať schôdzu v rôznych časových pásmach? Pridajte si do kalendára viacero časových pásiem a hneď uvidíte, ktorý čas vyhovuje všetkým.

  Z Outlooku: Súbor > Možnosti > Kalendár. Vyhľadajte časť Časové pásma tohto dialógového okna. Vyberte možnosť Zobraziť tretie časové pásmo a vyberte 3. časové pásmo, ktoré vás zaujíma.

  Možnosť pridania tretieho časového pásma


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém pri zatváraní dokumentu

 • Opravili sme problém s tlačidlom diktovania

Outlook

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa koncept v jazyku HTML pri presunutí zmenil na obyčajný text

Excel

 • Opravili sme problém v prípade niektorých jazykov, v dôsledku ktorého sme v rozšírených nastaveniach aplikácie nerešpektovali predvolené písmo používateľov

 • Odstránil sa problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa pri zapnutí automatického ukladania nesprávne zobrazovala tabla Obnovenie

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa nezobrazovalo prihlásenie, čím sa používateľom zabránilo v prístupe k dokumentom

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém s rozťahovaním textu v obrázku formátu EMF pri ukladaní do formátu PDF

 • Rozšírili sme objekt GPO, ktorý mal skryť OneDrive alebo SharePoint zo zobrazenia Backstage, aby pokrýval Visio, Project a OneNote

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy alebo pri použití položiek Súbor > Nové (Excel, PowerPoint, Word)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval niektorým používateľom chybu poškodenia tabuľky a chýbajúci text pri porovnávaní dokumentov s tabuľkami.

Excel

Opravili sme problémy s posúvaním pomocou kolieska myši tak, aby sa používatelia mohli posúvať v zošitoch pomocou kolieska myši, keď príslušný zošit nie je aktívny.

PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval občasné zlyhania pri otváraní prezentácií z online umiestnení.

Word, Excel, PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že počas procesu obnovenia skoršej verzie súboru v staršom formáte (napríklad PPT, XLS alebo DOC), sa zobrazila chyba aktualizácie súboru na serveri.

Čo je nové

Žiadne nové funkcie v tejto zostave

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

 • Oprava problému s nesprávnou zmenou klávesových skratiek po zmene regionálnych nastavení.

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že písanie komentárov rukou niekedy nefungovalo.

Známe problémy

Žiadne známe problémy v tejto zostave.

Ako kontaktovať tím programu Insider

 • Na pripomienky od insiderov sa vždy tešíme. Ak chcete nahlásiť problém v zostave programu Insider alebo odoslať návrh, kliknite v ľubovoľnej aplikácii na položky Súbor > Pripomienky. V Outlooku môžete tiež kliknúť na položky Súbor > Podpora > Kontaktovať oddelenie podpory a komunikovať priamo s agentom podpory pre Outlook. Takto môžeme zhromažďovať informácie o riešení problémov a rýchlejšie vyriešiť problémy alebo vás odblokovať.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ešte nie ste insiderom pre Office? Chcete sa ním stať? Budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

Ak potrebujete informácie o zostavách vydaných pred 11. aprílom 2018, kliknite nižšie na produkt, ktorý vás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×