Poznámky pre insiderov pre Office pre počítače s Windowsom

Posledná aktualizácia: 22. marca 2019

Tento článok obsahuje poznámky k vydaniu pre zostavy Insider programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access a Project pre počítač s Windowsom. Každý týždeň vyzdvihujeme zaujímavé nové funkcie, dôležité opravy a prípadné významné problémy, o ktorých by ste podľa nás mali vedieť. Upozorňujeme, že funkcie a niekedy aj opravy pre insiderov často zavádzame v priebehu určitého časového obdobia. To nám umožňuje zabezpečiť, aby všetko fungovalo bez problémov ešte pred vydaním danej funkcie pre širšie publikum. Preto nemajte obavy, ak sa vám niektorá z nižšie popísaných funkcií nezobrazuje, časom k nej budete mať prístup aj vy.  

22. marca 2019, verzia 1904 (zostava 11514.20004)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Nová ikona produktu
Ikonu produktu Word sme upravili tak, aby odrážala jednoduchosť, výkon a intuitívnosť prostredia balíka Office.

Ikony aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint

Známe problémy

 • Dlaždice pripnuté v ponuke Štart sa neaktualizovali a stále zobrazujú staré ikony produktov.

 • Aktualizovali sa iba ikony produktu. Ikony základných typov súborov (ako napríklad ikony súborov .docx, .xlsx, .pptx) sa aktualizujú a nasadia, hneď ako bude aktualizácia k dispozícii

Podpora základnej spolutvorby v rámci wordových dokumentov, ktoré obsahujú makrá
Už vás nebaví, že nemôžete upravovať dokumenty obsahujúce makrá? Vypočuli sme vás. Teraz môžete súčasne zobrazovať a upravovať súbory .docm, ktoré sú uložené vo OneDrive.

Dokument s makrom a viacerými spoluautormi

Známe problémy

 • Ak chce jeden dokument upravovať viacero autorov, všetci musia mať zostavu, v ktorej je daná funkcia dostupná.

 • Funkcie automatického ukladania a písania v reálnom čase nie sú v súčasnosti k dispozícii. Zatiaľ sa podporuje iba základná spolutvorba.

 • Používatelia môžu spolupracovať iba v hlavnom dokumente. Na makrách projektu VBA nie je možné spolupracovať. Ak chcú používatelia upravovať projekt VBA, musia si z neho vziať svoj súbor.

Excel

Nová ikona produktu
Ikonu produktu Excel sme upravili tak, aby odrážala jednoduchosť, výkon a intuitívnosť prostredia balíka Office.

Ikony aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint

Známe problémy

 • Dlaždice pripnuté v ponuke Štart sa neaktualizovali a stále zobrazujú staré ikony produktov.

 • Aktualizovali sa iba ikony produktu. Ikony základných typov súborov (ako napríklad ikony súborov .docx, .xlsx, .pptx) sa aktualizujú a nasadia, hneď ako bude aktualizácia k dispozícii

PowerPoint

Nová ikona produktu
Ikonu produktu PowerPoint sme upravili tak, aby odrážala jednoduchosť, výkon a intuitívnosť prostredia balíka Office.

Ikony aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint

Známe problémy

 • Dlaždice pripnuté v ponuke Štart sa neaktualizovali a stále zobrazujú staré ikony produktov.

 • Aktualizovali sa iba ikony produktu. Ikony základných typov súborov (ako napríklad ikony súborov .docx, .xlsx, .pptx) sa aktualizujú a nasadia, hneď ako bude aktualizácia k dispozícii

Outlook

Nová ikona produktu
Ikonu produktu Outlook sme upravili tak, aby odrážala jednoduchosť, výkon a intuitívnosť prostredia balíka Office.

Ikony aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint

Známe problémy

 • Dlaždice pripnuté v ponuke Štart sa neaktualizovali a stále zobrazujú staré ikony produktov.

 • Aktualizovali sa iba ikony produktu. Ikony základných typov súborov (ako napríklad ikony súborov .docx, .xlsx, .pptx) sa aktualizujú a nasadia, hneď ako bude aktualizácia k dispozícii

Access

Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie

Project

Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém, pri ktorom používateľské rozhranie stále zobrazovalo oznámenie Zisťujú sa zmeny.

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom mohla aplikácia po presunutí hárka zlyhať.

 • Opravili sme problém, pri ktorom mohla aplikácia po uložení súboru vo formáte PDF zlyhať.

 • Opravili sme problém, pri ktorom dialógové okno nepodporovalo niektoré kórejské znaky.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability..

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability..

Access

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa vytvorila skratka na Access navyše.

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa údaje z prepojeného SharePointu zobrazovali nesprávne.

Project

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa čínsky jazyk zmenil na anglický.

 • Opravili sme problém, pri ktorom mohla aplikácia počas synchronizácie so SharePointom zlyhať.

Poznámky k predchádzajúcim vydaniam

Ak chcete zobraziť poznámky k vydaniu pre staršie zostavy programu Insider, kliknite na položku nižšie. Ak chcete nájsť históriu aktualizácií pre úrovne programu Insider aj Mesačný kanál (pre vybratých používateľov), pozrite si tému História aktualizácií pre Office Insider pre počítač s Windowsom.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie

Excel

Spustená kontrola zjednodušenia ovládania počas práce
Z telemetrie a rozsiahleho prieskumu medzi zákazníkmi vieme, že používatelia najviac bojujú s identifikáciou, keď chcú vo svojich dokumentoch skontrolovať problémy so zjednodušenia ovládania, ktoré sťažujú ľuďom s postihnutím prácu s obsahom a spoluprácu s ostatnými používateľmi.

Predstavili sme možnosť spustiť kontrolu zjednodušenia ovládania na pozadí, čo nám umožňuje upozorniť používateľov v správnom čase, keď by mali skúmať ďalej namiesto spoliehania sa na svoju schopnosť potrebu predbežne pochopiť. Bude ticho sedieť v stavovom riadku bez zaberania priestoru na obrazovke a zobrazí pripomienku pomocou jedného kliknutia, aby bol obsah jednoduchšie prístupný pre ľudí s postihnutím a využiteľnejší pre všetkých.

Začíname

 1. Spustite kontrolu zjednodušenia ovládania (čím sa automaticky povolí táto funkcia) kliknutím na položky Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania.

 2. Povoľte funkciu prechodom na položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie prístupu > Počas práce ponechať zapnutý nástroj kontroly zjednodušenia ovládania.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Vďaka kontrole zjednodušenia ovládania môžete inkluzívne komunikovať s ľudmi, s ktorými pracujete. Kontrola na pozadí bude monitorovať váš obsah v súvislosti s problémami zjednodušenia ovládania a nenápadne vám to oznámi zo stavového riadka popri kontrole pravopisu.  

PowerPoint

Spustená kontrola zjednodušenia ovládania počas práce
Z telemetrie a rozsiahleho prieskumu medzi zákazníkmi vieme, že používatelia najviac bojujú s identifikáciou, keď chcú vo svojich dokumentoch skontrolovať problémy so zjednodušenia ovládania, ktoré sťažujú ľuďom s postihnutím prácu s obsahom a spoluprácu s ostatnými používateľmi.

Predstavili sme možnosť spustiť kontrolu zjednodušenia ovládania na pozadí, čo nám umožňuje upozorniť používateľov v správnom čase, keď by mali skúmať ďalej namiesto spoliehania sa na svoju schopnosť potrebu predbežne pochopiť. Bude ticho sedieť v stavovom riadku bez zaberania priestoru na obrazovke a zobrazí pripomienku pomocou jedného kliknutia, aby bol obsah jednoduchšie prístupný pre ľudí s postihnutím a využiteľnejší pre všetkých.

Začíname

 1. Spustite kontrolu zjednodušenia ovládania (čím sa automaticky povolí táto funkcia) kliknutím na položky Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania.

 2. Povoľte funkciu prechodom na položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie prístupu > Počas práce ponechať zapnutý nástroj kontroly zjednodušenia ovládania.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Vďaka kontrole zjednodušenia ovládania môžete inkluzívne komunikovať s ľudmi, s ktorými pracujete. Kontrola na pozadí bude monitorovať váš obsah v súvislosti s problémami zjednodušenia ovládania a nenápadne vám to oznámi zo stavového riadka popri kontrole pravopisu.  

Outlook

Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie

Access

Vylepšené dialógové okno Lupa

Chceli ste to. Keď zmeníte veľkosť okna Lupa, aby ste mohli jednoduchšie zadávať a upravovať text a výrazy alebo keď zmeníte písmo, vaše prispôsobené nastavenia sa uložia a zostanú vám k dispozícii pri ďalšom použití.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

 1. Vytvorte výraz pre vypočítavané pole.

 2. V hárku vlastností umiestnite kurzor do vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku a stlačením klávesovej skratky SHIFT + F2 zobrazte okno Lupa.

Project

Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém vo Worde, pri ktorom mali obrázky v dokumente uloženom ako PDF nesprávne DPI.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Opravili sme problém v PowerPointe, pri ktorom sa tabla komentárov neotvárala alebo nezatvárala správne.

 • Opravili sme problém v PowerPointe, pri ktorom mohla aplikácia pri odstraňovaní videa zlyhať.

 • Opravili sme problém v PowerPointe, pri ktorom sa niektoré inštancie aplikácie nemuseli spustiť.

Outlook

 • Opravili sme problém v Outlooku, pri ktorom sa potvrdenia o prečítaní zobrazovali v japončine nesprávne.

Access

 • Opravili sme chybové hlásenie v Accesse, pri ktorom sa navyše vytvorila skratka na Access.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Vyhľadanie požadovaného obsahu pomocou funkcie Microsoft Search

S funkciou Microsoft Search môžete vyhľadať všetky súbory, akcie, ľudí a obsah Pomocníka, ktoré potrebujete na plnenie pracovných úloh.

Začíname

Funkcia sa výrazne zobrazujú v hornej časti používateľského rozhrania v hlavičke.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

 • Vyhľadanie kolegu, nedávno použitý dokument alebo vyhľadanie najčastejšie používaných príkazov pása s nástrojmi

 • Vyhľadanie témy na získanie ďalších informácií


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytoval pri stlačení klávesu Esc v nastaveniach

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytoval pri odpovedaní na komentáre

 • Opravili sme problém s kopírovaním a prilepovaním z Wordu do služby PowerPoint na webe

Excel

 • Opravili sme problém spôsobovania vysokého využitia procesora pri kopírovaní bunky v Exceli v prípade otvorenia chráneného a upravovateľného dokumentu

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém, v ktorom vyhľadávanie v Outlooku nedodržiavalo vybraté chronologické poradie zoradenia

 • Opravili sme problém, v ktorom tlačidlo na páse s nástrojmi pre pracovný postup Otvoriť túto úlohu v určitých e-mailoch nereagovalo

 • Opravili sme problém, v ktorom Outlook nevyprázdnil lokálne miestnosti po tom, čo používatelia vybrali dostupnú miestnosť vo vyhľadávači miestností

Access

 • Opravili sme dialógové okno uloženého importu/exportu, ktoré malo v tmavom motíve biely text na bielom pozadí

 • Opravili sme problém, v ktorom používatelia nemohli nastaviť vlastnosť Zobraziť ovládací prvok pre pole typu Áno/Nie na textové pole v návrhu tabuľky

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytoval pri stlačení klávesu Esc v nastaveniach

 • Opravili sme problém s kopírovaním a prilepovaním z Wordu do služby PowerPoint na webe

Excel

 • Opravili sme problém spôsobovania vysokého využitia procesora pri kopírovaní bunky v Exceli v prípade otvorenia chráneného a upravovateľného dokumentu

PowerPoint

 • Opravili sme problém s veľkosťou obrázka na snímke pri použití @zmienok v PowerPointe

Outlook

 • Opravili sme problém, v ktorom vyhľadávanie v Outlooku nedodržiavalo vybraté chronologické poradie zoradenia

 • Opravili sme problém, v ktorom tlačidlo na páse s nástrojmi pre pracovný postup Otvoriť túto úlohu v určitých e-mailoch nereagovalo

 • Opravili sme problém, v ktorom Outlook nevyprázdnil lokálne miestnosti po tom, čo používatelia vybrali dostupnú miestnosť vo vyhľadávači miestností

Access

 • Aktualizovali sme text výzvy, ktorá sa zobrazuje pri potvrdení prepojenia tabuliek so zdrojom údajov

 • Opravili sme dialógové okno uloženého importu/exportu, ktoré malo v tmavom motíve biely text na bielom pozadí

 • Opravili sme problém, v ktorom používatelia nemohli nastaviť vlastnosť Zobraziť ovládací prvok pre pole typu Áno/Nie na textové pole v návrhu tabuľky

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability


Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Vylepšenia prechodu Morfing – morfing podľa názvu

Určte tvary, pre ktoré chcete použiť funkciu Morfing.

Začíname

Morfing podľa názvu:

 • Ak chcete použiť morfing pre dva objekty ako pre rovnaký objekt, môžete tieto tvary premenovať pomocou tably výberu.

 • Názov musí mať na začiatku „!!“ (dva výkričníky), aby ho funkcia morfingu použila na obídenie predvoleného správania priraďovania – napr. „!!Názov“

 • Používatelia môžu naďalej premenovať tvary na názvy, ktoré sa nezačínajú na „!!“, bez obáv z toho, že sa zmení spôsob fungovania morfingu

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Morfing podľa názvu:

 1. Vložte do snímky tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Vytvorte novú snímku.

 3. Vložiť iný tvar do 2. snímky, napríklad trojuholník.

 4. Otvorte tablu výberu, premenujte obdĺžnik v snímke 1 na „!!tvar“, a premenujte trojuholník v snímke 2 na „!!tvar“.

 5. Použite funkciu Morfing na 2. snímku.

PowerPoint

Vylepšenia prechodu Morfing – grafické prvky SmartArt

Morfing s grafickými prvkami SmartArt s plynulejšími prechodmi


Začíname

Použite funkciu Morfing rovnako ako v prípade grafických prvkov SmartArt.


Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

 1. Vložte grafický prvok SmartArt do snímky.

 2. Duplikujte snímku.

 3. Zmeňte veľkosť/zmeňte/presuňte grafický prvok SmartArt v duplikovanej snímke.

 4. Použite funkciu Morfing v duplikovanej snímke.

PowerPoint

Vylepšenia prechodu Morfing – tabuľky

Tabuľky vykonávajú morfing s plynulejšími prechodmi

Začíname

Použite funkciu Morfing rovnako ako v prípade tabuliek.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Vylepšenie morfingu tabuliek:

 1. Vložte do snímky tabuľku.

 2. Duplikujte snímku.

 3. Zmeňte veľkosť/zmeňte/presuňte tabuľku v duplikovanej snímke.

 4. Použite funkciu Morfing v duplikovanej snímke.

Word, Excel a PowerPoint, OneNote, Access, Project, Publisher, Visio

Plynulé prepínanie medzi kontami

Nový správca kont zobrazuje všetky vaše pracovné a osobné kontá na jednom mieste a umožňuje vám prepínanie medzi nimi. Tento aktualizovaný prvok zreteľne znázorňuje, aké prihlásenie používate, a teraz môžete prepínať medzi pracovnými a osobnými kontami bez nutnosti predchádzajúceho odhlásenia a bez zložitých dialógových okien.

Začíname

Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu aplikácie.  

Spínač

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

 1. Prepínanie medzi kontami

 2. Pridajte nové konto [Poznámka: možno bude vhodné prejsť do časti súbor | Konto | Pripojené služby a odstrániť osobné služby prepojené k pracovným kontám alebo naopak]

 3. Odhláste sa z konta.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s ukážkou kontextu pre tabuľky a obrázky.

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom bol text vo vyhľadávacom poli automatického filtra v prípade čierneho motívu biely.

 • Opravili sme problém s rozhraním súhlasu s novým doplnkom balíka Office.

PowerPoint

 • Opravili sme problém s automatickým rozšírením zobrazenia pri prezentovaní prezentácií na prenosných počítačoch alebo tabletoch.

Outlook

 • Opravili sme problém so zobrazením tlačidla Odoslať do OneNote.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

Opravili sme problém, kde pri miestnom nastavení PL dochádzalo k chybe ukladania súborov s týmito znakmi v názve (Word, Excel a PowerPoint).

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa niektoré vlastné štýly nedali použiť vo Worde Online.

 • Opravili sme problémy kontextovej ukážky s objektmi typu rich vo Worde.

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval zlyhanie Wordu pri prilepení zoznamov.

Excel

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa za číselnými formátmi bez symbolu meny nezobrazovali pripojené medzery.

 • Opravili sme problém s automatickým zisťovaním pri akciách.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém so zmenou veľkosti buniek vo vloženej excelovej tabuľke

 • Opravili sme problém s kopírovaním a prilepovanie tvarov na kresliacom plátne

Excel

 • Opravili sme problém s otváraním súborov z aplikácie Excel Web App

 • Opravili sme problém, pri ktorom uloženie súboru CSV vo formáte .XLSX zlyhalo pre dĺžku názvu súboru

 • Opravili sme kontextovú ponuku, aby zobrazovala možnosti kontextovej ponuky

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom používatelia nemohli na vloženie hranatých zátvoriek používať klávesové skratky ctrl + alt + 7 alebo ctrl + alt + 8

 • Opravili sme problém, pri ktorom vloženie lokálneho videa do súboru PPT zmenšilo miesto na disku jednotky C

 • Opravili sme problém s tlačidlom Publikovať do služby Microsoft Stream, ktoré sa niektorým používateľom nezobrazovalo

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom zobrazenie úlohy v kalendári nesprávne zobrazovalo predmet úlohy

Access

 • Opravili sme problém so zmenou mierky v grafoch

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Konvertovanie písaného textu na matematický

Matematické výrazy napísané rukou je teraz možné konvertovať na úhľadne formátovaný text. Stačí napísať matematický vzorec rukou a potom rukou písaný text skonvertovať pomocou tlačidla Písanie rukou na matematický zápis.
 

Konvertovanie písaného textu na matematický

Začíname

Použite tlačidlo Konvertovať písaný text ma matematický na páse s nástrojmi alebo jednoducho vyberte text písaný rukou a počkajte, kým sa zobrazí používateľské rozhranie objektu.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Napíšte rovnicu pomocou digitálneho pera a pomocou tlačidla Písanie rukou na matematický zápis ju skonvertujte na matematický zápis.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s ukladaním automatickej farby textu

Excel

 • Opravili sme problém s farbami kontingenčného grafu

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém, kedy načítanie formulára v knižnici organizačných formulárov zlyhalo

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém s ukladaním hodnôt vlastných polí pri odpojení vedľajšieho projektu


Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Inkluzívnejšia prezentácia vďaka živému titulkovaniu v PowerPointe

Zobrazte počas prezentácie na obrazovke prepis hovoreného slova v reálnom čase, čo využíva služby Microsoft AI Speech Services. Zobrazovaný text môže predstavovať titulky vo vašom rodnom či inom jazyku, vďaka čomu vám budú rozumieť aj diváci s poruchami sluchu a prekonáte tak aj jazykové bariéry.

Titulky

Začíname:

Ak spustíte túto funkciu, na obrazovke sa budú počas vášho prejavu zobrazovať titulky v reálnom čase, a to ako v rámci zobrazenia prezentácie, tak aj v zobrazení pre prezentujúceho. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prezentovania použijete mikrofón náhlavnej súpravy.

 • Vypnutie alebo zapnutie funkcie pre všetky prezentácie: na páse s nástrojmi prejdite na kartu Prezentácia a začiarknite políčko Vždy používať titulky:

  Začiarkavacie políčko Vždy použiť titulky v karte Prezentácia

 • Vypnutie alebo zapnutie funkcie počas prezentácie: v časti Prezentácia, Zobrazenie pre prezentujúceho alebo v kontextovej ponuke vyvolanej kliknutím pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo prepínania titulkov:

  Tlačidlo prepínania v Zobrazení pre prezentujúceho prezentácie

 • Úprava nastavení titulkov: na páse s nástrojmi prejdite na kartu Prezentácia a kliknite na položku Nastavenia titulkov. Prípadne sa k daným nastaveniam môžete dostať aj počas prezentovania z kontextovej ponuky vyvolanej kliknutím pravým tlačidlom myši, z nastavení prezentácie či ponúk s nastaveniami zobrazenia pre prezentujúceho.
   

  Nastavenia
   

Upozorňujeme, že táto funkcia bude povolená až vtedy, keď sa prihlásite do inteligentných služieb balíka Office.


Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Prineste nabudúce divákom prezentáciu so živým titulkovaním. Vyskúšajte rôzne režimy umiestnenia (napr. ukotvené alebo prekryté, horné a dolné), jazykové kombinácie (napr. z angličtiny do angličtiny, z angličtiny do španielčiny a iné) a nastavenia zobrazenia (napr. veľkosť textu alebo farba).

Vyskúšajte do svojej prezentácie zahrnúť špeciálnu terminológiu či mená a sledujte, ako ich prispôsobené rozpoznávanie reči správne rozpozná už po pár minútach po spustení prezentácie. 

Ak máte nejaké pripomienky, zdieľajte ich prostredníctvom nástroja na odosielanie pripomienok


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s ukladaním automatickej farby textu

Excel

 • Opravili sme problém s farbami kontingenčného grafu

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém, kedy načítanie formulára v knižnici organizačných formulárov zlyhalo

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém s ukladaním hodnôt vlastných polí pri odpojení vedľajšieho projektu

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s prekrývaním zvislého textu

 • Opravili sme problém s chýbajúcim tlačidlom Odstrániť komentár na páse s nástrojmi

Excel

 • Opravili sme problém s nesprávnym zobrazením používateľa, ktorý pridal komentár

 • Opravili sme problém so zlyhaním Excelu po pridaní 3D modelu

PowerPoint

 • Opravili sme regresiu, aby sme obnovili možnosť príkazu Uložiť médiá ako

Outlook

 • Opravili sme problém s výkonom, ktorý spôsoboval, že nástroj na výber ľudí mená dopĺňal pomaly

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Vykonali sme zmenu, aby sme povolili denne sa opakujúce výnimky kalendára


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s detekciou v hebrejčine

Excel

 • Opravili sme problém potenciálneho zlyhania Excelu pri presúvanie sa v hárku, ktorý obsahuje filtre a Power Pivot

PowerPoint

 • Opravili sme problém so súbormi vo formáte EMF, ktoré sa nevykresľovali správne pri určitých úrovniach priblíženia alebo vzdialenia

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém s vypnutým vyhľadávaním šablón (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme problém s nelokalizovanými ikonami (Word, Excel a PowerPoint)


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Kontrola zjednodušenia ovládania spustená počas práce v aplikáciách Word, Excel alebo PowerPoint pre stolný počítač

Z telemetrie a rozsiahleho prieskumu medzi zákazníkmi vieme, že používatelia najviac bojujú s identifikáciou, keď chcú skontrolovať svoje dokumenty a problémy zjednodušenia ovládania, ktoré sťažujú ľuďom s postihnutím prijímanie obsahu a spoluprácu s ostatnými používateľmi. Predstavili sme možnosť spustiť kontrolu zjednodušenia ovládania na pozadí, čo nám umožňuje upozorniť používateľov v správnom čase, keď by mali skúmať ďalej namiesto spoliehania sa na svoju schopnosť potrebu predbežne pochopiť. Bude ticho sedieť v stavovom riadku bez zaberania priestoru na obrazovke a zobrazí pripomienku pomocou jedného kliknutia, aby bol obsah jednoduchšie prístupný pre ľudí s postihnutím a využiteľnejší pre všetkých.

Začíname

 1. Spustenie kontroly zjednodušenia ovládania (čím sa automaticky povolí táto funkcia) v časti Pás s nástrojmi > Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania

 2. Povoliť ju môžete v časti Súbor > Možnosti > Ease of Access (Jednoduchý prístup) > Keep accessibility checker running while I work (Nechať spustenú kontrolu zjednodušenia ovládania počas práce)

Kontrola

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Vďaka kontrole zjednodušenia ovládania môžete inkluzívne komunikovať s ľudmi, s ktorými pracujete. Kontrola na pozadí bude monitorovať váš obsah v súvislosti s problémami zjednodušenia ovládania a nenápadne vám to oznámi zo stavového riadka popri kontrole pravopisu.  (Pozri prílohu.)


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s typom písma ja-jp, kde sa pri konverzii čísel menili písma

Excel

 • Opravili sme problém klávesnice s klávesovými skratkami klávesu Alt

 • Opravili sme problém, kde Excel zlyhal pri zatváraní vloženého pracovného hárku OLE pri zobrazení pracovnej tably s modernými komentármi

PowerPoint

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytol pri exportovaní do videa

Outlook

 • Opravili sme problém, kde sa v okne konverzácie podpory zobrazoval jeden riadok textu.

 • Opravili sme problém, kde sa po pridaní zdieľaného kalendára nad predvolený kalendár zobrazil prázdny kalendár

 • Opravili sme problém s vysokým využitím procesora vo vysokom a úzkom okne kalendára

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Efektívnejšia spolupráca pomocou @zmienok na table Komentáre vo Worde

Spolupráca je teraz oveľa jednoduchšia. Teraz môžete v @zmienkach uviesť kolegov z tímu v komentároch v dokumentoch uložených v SharePointe alebo vo OneDrive for Business a automaticky dostanú e-mailové upozornenie, ktoré ich nasmeruje do dokumentu.

E-maily prepájajú priamo na konkrétny komentár v rámci dokumentu, čím pomáhajú používateľom získať rýchlejšie a lepšie odpovede na otázky.


Začíname:

 1. Zadajte @ do komentára, začnite písať meno a vyberte príjemcu z výberu ľudí.

  Funkcia @zmienka v programe Word

 2. Keď sa dokument uloží, odošle sa upozornenie. E-mailové upozornenie bude obsahovať prepojenie na konkrétny komentár v dokumente (otvorí sa v službe Word na webe). Ak zmienení používatelia nemajú na dokument povolenie, zobrazí sa výzva, aby ste im ho dali.

@zmienka


Známe problémy:

 1. Musíte mať nakonfigurovaný počítačový Outlook v tom istom počítači.

 2. Ak má príjemca zmienky zapnuté automatické odpovede na e-mail, dostanete túto správu.

Excel

Efektívnejšia spolupráca pomocou @zmienok na table Komentáre v Exceli

Spolupráca je teraz oveľa jednoduchšia. Teraz môžete v @zmienkach uviesť kolegov z tímu v komentároch v tabuľkových hárkoch uložených v SharePointe alebo vo OneDrive for Business a automaticky dostanú e-mailové upozornenie, ktoré ich nasmeruje do tabuľkového hárka.

E-maily prepájajú priamo na konkrétnu snímku v rámci dokumentu, čím pomáhajú používateľom získať rýchlejšie a lepšie odpovede na otázky.

Začíname:

 1. Zadajte @ do komentára, začnite písať meno a vyberte príjemcu z výberu ľudí.

  Snímka obrazovky vytvárania komentára v Exceli

 2. Keď sa dokument uloží, odošle sa upozornenie. E-mailové upozornenie bude obsahovať prepojenie na konkrétny komentár v dokumente (otvorí sa v Exceli Online). Ak zmienení používatelia nemajú na dokument povolenie, zobrazí sa výzva, aby ste im ho dali.

Snímka obrazovky s e-mailovým upozornením na zmienku z Excelu

Známe problémy:

 1. Musíte mať nakonfigurovaný počítačový Outlook v tom istom počítači.

 2. Ak má príjemca zmienky zapnuté automatické odpovede na e-mail, dostanete túto správu.

PowerPoint

Efektívnejšia spolupráca pomocou @zmienok v komentároch v PowerPointe

Spolupráca je teraz oveľa jednoduchšia. Teraz môžete v @zmienkach uviesť kolegov z tímu v komentároch v prezentáciách uložených v SharePointe alebo vo OneDrive for Business a automaticky dostanú e-mailové upozornenie, ktoré ich nasmeruje do prezentácie.

E-maily prepájajú priamo na konkrétnu snímku v rámci dokumentu, čím pomáhajú používateľom získať rýchlejšie a lepšie odpovede na otázky.

Začíname:

 1. Zadajte @ do komentára, začnite písať meno a vyberte príjemcu z výberu ľudí.

  @zmienky PPT

 2. Keď sa dokument uloží, odošle sa upozornenie. E-mailové upozornenie bude obsahovať prepojenie na konkrétny komentár v dokumente (otvorí sa v službe PowerPoint na webe). Ak zmienení používatelia nemajú na dokument povolenie, zobrazí sa výzva, aby ste im ho dali.

Zmienkami v komentároch sa odošle e-mail s prepojením na príjemcu.

Známe problémy:

 1. Musíte mať nakonfigurovaný počítačový Outlook v tom istom počítači.

 2. Ak má príjemca zmienky zapnuté automatické odpovede na e-mail, dostanete túto správu.

Visio

Opätovné prepojenie zdrojového excelového zošita na diagramy vizualizéra údajov

Opätovné prepojenie zdrojových údajov umožňuje používateľom zmeniť prepojenie zdrojového excelového zošita na diagramy vizualizéra údajov. Keď sa zdrojový excelový zošit na diagram vizualizéra údajov premenuje alebo presunie do iného umiestnenia, prepojenie medzi diagramom a údajmi zlyhá. Opätovným prepojením zdrojových údajov sa tento problému pre používateľov vyrieši, keď môžu prepojiť diagram na excelový zošit znova. Tým sa zabezpečí, že budú môcť použiť obojsmernú synchronizáciu diagram a údajov.

Začíname:

 1. Otvorte existujúci diagram vytvorený pomocou šablón vizualizéra údajov vo Visiu (Súbor > Nové > Šablóny > Vývojový diagram).

 2. Vyberte kontajner diagramu alebo ľubovoľný tvar v diagrame a na páse s nástrojmi zobrazte kontextovú kartu Data Tools Design (Nástroje pre údaje – návrh).

 3. Vyberte položku Relink Source Data (Opätovné prepojenie zdrojových údajov) v časti Zdrojové údaje na tejto karte na páse s nástrojmi, čím sa otvorí dialógové okno Relink Source Data (Opätovné prepojenie zdrojových údajov).

 4. Prejdite na umiestnenie excelového súboru a vyberte možnosť Tabuľka/Rozsah a vyberte položku Znova prepojiť.

  Opätovné prepojenie

Word, Excel a PowerPoint

Vyhľadávanie naposledy otvorených súborov na domovskej stránke

Vyhľadajte zoznam naposledy otvorených súborov na domovskej stránke balíka Office. Jednoducho nájdite súbory, ktoré ste otvorili pred niekoľkými dňami alebo mesiacmi bez potreby pozerania do zoznamu naposledy otvorených súborov.

Začíname:

Vyhľadávanie vo všetkých súboroch, ktoré ste otvorili v časti Súbor -> Domov v zobrazení Office Backstage

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Vyhľadávanie vo všetkých súboroch, ktoré ste otvorili v časti Súbor -> Otvoriť a Súbor -> Domov v zobrazení Backstage


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme chybu zlyhania, ktorá sa vyskytovala pri zatváraní vloženého hárku OLE

PowerPoint

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytoval pri používaní živých titulkov a moderátora v RPV

Outlook

 • Opravili sme problém s upozornením, ktoré sa zobrazilo pri odpovedaní na správu SMIME alebo jej preposlaní

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability


Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Konverzia písania rukou a získanie návrhov vzhľadu snímky

Konvertovať písanie rukou na text alebo tvary ako obyčajne a získajte inteligentné návrhy nádherného vzhľadu snímok.

Používatelia teraz môžu svoj obsah upraviť ešte viac. Po konverzii dokumentov PPT Designer navrhne návrhy snímok vrátane ikon pre konvertovaný obsah.

Začíname

Použite tlačidlo Konvertovať písanie rukou na text na páse s nástrojmi alebo jednoducho vyberte písanie rukou a počkajte, kým sa zobrazí používateľské rozhranie objektu.

Písanie rukou v Návrhárovi


Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Napíšte zoznam pomocou digitálneho pera a pomocou tlačidla Konvertovať písanie rukou na text ho konvertujte na skutočný zoznam s odrážkami skutočný. Potom sledujte, ako sa spustí Designer s návrhmi snímok, ktoré upravia vaše skonvertované písanie rukou.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s detekciou v hebrejčine

 • Opravili sme problém, keď sa používateľom nepodarilo anonymne otvoriť dokumenty zo SharePointu

Excel

 • Opravili sme chybu zlyhania Excelu, ktorá sa vyskytla pri posúvaní s otvorenou kartou Pole

 • Opravili sme rozbaľovacie zoznamy automatického filtra

PowerPoint

 • Opravili sme problém s otvorením súboru v zozname Zdieľané so mnou

Outlook

 • Opravili sme chýbajúce ikony e-mailu v Outlooku v hebrejčine

Access

 • Opravili sme vstavaný filter v údajovom zobrazení

Project

 • Opravili sme problém zlyhania Projectu pri odstraňovaní stĺpca z panela úloh a opätovnom otváraní Projectu

 • Opravili sme problém zlyhania automatického filtra v poli Dokončiť


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme oneskorenie zobrazovania obálky alebo dialógových okien, ak nebol nainštalovaný Publisher

Excel

 • Opravili sme problém s doplnkom Power Query, ktorý sa vyskytoval pri spúšťaní

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že Excel zlyhal pri aktualizácii zdrojového rozsahu kontingenčnej tabuľky.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme indikátor priebehu na stavovom riadku Projectu

 • Opravili sme chybu, ktorá spôsobovala, že ak ste používali súbory Projectu z moderných knižníc dokumentov SharePointu, akcie Vyžadovať vzatie z projektu a Iba na čítanie sa nevykonávali správne.

 • Opravili sme problém s chýbajúcimi úlohami v zobrazení plánovača tímov pri používaní zoskupenia


Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Nechajte medzi schôdzami čas aj na vydýchanie

Snažte sa plánované činnosti a schôdze ukončite o 5 až 10 minút skôr.

Začíname:

Z Outlooku: Súbor > Možnosti > Kalendár. V dialógovom okne nájdite časť Možnosti kalendára. Začiarknite možnosť Ukončiť plánované činnosti a schôdze skôr.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Vytvorte plánované činnosti a schôdze bežným spôsobom. Používateľské rozhranie by vám malo pomôcť dostať medzi plánované schôdze trochu času.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme zlyhanie, ktoré sa vyskytovalo po vytvorení zoznamu s odrážkami v komentároch

  Opravili sme problém s poškodeným pásom s nástrojmi, ktorý sa vyskytoval pri ukladaní niektorých 3D animácií

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že tlačidlo Návrhy vzhľadu sa nezobrazovalo

 • Opravili sme problém s otváraním súborov v PowerPointe

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability


Známe problémy

Aplikácia

Problém

Excel

Experimentujeme s ďalšími vylepšeniami funkcie Rýchle vyhľadávanie v programe Insider Fast. Vzhľadom na tieto zmeny sa používateľom programu Fast na nejaký čas nezobrazí zrýchlenie vyhľadávania, ktoré sa zobrazuje používateľom na produkcii. Údaje, ktoré v tomto čase zozbierame, sú pre nás kritické pri vytváraní správnych zmien. Po ukončení experimentovania zavedieme funkciu Rýchle vyhľadávanie aj do programu Fast a o jej opätovnom zapnutí vás informujeme. Za akékoľvek nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ceníme si vašu účasť v programe.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Zameranie na riadok vo výučbových nástrojoch

Zameranie na riadok uľahčuje pri čítaní sústredenie na konkrétne riadky. Počet riadkov textu, na ktoré sa pri čítaní chcete nerušene zamerať, môžete prispôsobiť. Na výber máte medzi jedným, troma a piatimi riadkami. 

Bežná vec, o ktorej nám vravia študenti, učitelia, odborníci na dyslexiu a iní odborníci na čítanie, je o uľahčení sústredenia sa na konkrétne riadky textu počas čítania. Niektorí učitelia používajú pravítko na čítanie alebo podobný typ zariadenia, ktoré možno položiť na fyzickú stranu, aby študentovi pomohlo. S touto spätnou väzbou na mysli a vychádzajúc z úspešného vydania tejto funkcie vo OneNote a iných koncových bodoch výučbových nástrojov prinášame kompatibilitu s technológiou Zameranie na riadok aj do počítačových verzií Wordu. Počet riadkov textu, na ktoré sa používateľ pri čítaní chce nerušene zamerať, môže prispôsobiť. Na výber má medzi jedným, troma a piatimi riadkami. Technológiu možno skombinovať s existujúcou farbou motívu, aby si používateľ vybral farbu motívu, ktorá mu najviac vyhovuje. Ako pri podpore iných výučbových nástrojov v počítačovej verzii Wordu, úpravu dokumentu podporujeme aj v tomto režime.

Začíname:

K dispozícii v časti Zobraziť -> Výučbové nástroje -> Zameranie na riadok
 

Lineview

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Funkciu môžete vyskúšať otvorením wordového dokumentu a prechodom na kartu Zobraziť, kde povoľte Výučbové nástroje a zapnite funkciu Zameranie na riadok.

Word, Excel a PowerPoint

Presúvajte súbory vo OneDrive alebo na lokalite SharePointu priamo vo Worde, Exceli alebo PowerPointe

Súbory Wordu, Excelu a PowerPointu môžete odteraz presúvať aj ak používate aplikácie v rámci lokality OneDrivu alebo SharePointu.


Začíname:

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžete vidieť túto novú možnosť na presúvanie v rámci lokality kliknutím na horný pruh s názvom aplikácie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s výkonom pri ukladaní do lokálnych priečinkov

 • Opravili sme problém s farbami používateľov pri spoluautorstve

 • Opravili sme problém s poškodeným pásom s nástrojmi pri používaní 3D možnosti vo Worde

Excel

 • Opravili sme problém, ktorý sa vyskytoval pri kopírovaní prepojenia z bunky v Exceli Online do Wordu Online.

 • Mnoho používateľ sa sťažuje, že po augustovej aktualizácii nedokážu otvoriť viac ako jeden dokument naraz

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém s ukladaním e-mailov do zdieľaného sieťového umiestnenia

 • Opravili sme problém, pri ktorom Outlook po prístupe k priečinku s históriou konverzácie prestal reagovať

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že dokumenty balíka Office sa vo verejných priečinkoch otvárali v chránenom zobrazení

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word

Editor životopisu

Editor životopisu prináša relevantné hodnotenie životopisu a jeho štýlu, čím uľahčí mnohokrát zložitý proces jeho písania.  Ide o novú súčasť funkcie Resume Assistant.

Čo je funkcia Resume Assistant? Prečítajte si tento článok: https://support.office.com/en-us/article/write-your-best-resume-with-help-from-linkedin-and-resume-assistant-444ff6f0-ef74-4a9c-9091-ffd7a9d1917a  

Začíname

 • Keď si vo Worde pre Windows otvoríte životopis, zobrazí sa funkcia Resume Assistant.  Zadajte pracovnú pozíciu a odvetvie a Editor životopisu sa zapne automaticky (posuňte sa nadol, aby ste na table videli kartu).

 • Poznámka: Funkciu Resume Assistant môžete spustiť aj z pása s nástrojmi na karte Revízia.

 • Prezrite si dokument a hneď uvidíte nové hodnotenia životopisu a jeho štýlu, ako napríklad:  neurčité a prebytočné výrazy, nejasné slovesá, neodkazujte v prvej osobe, hovorový štýl, klišé a ďalšie.

 • V súčasnosti je Editor životopisu dostupný iba v angličtine. Ďalšie jazyky budú k dispozícii v priebehu budúceho roka.

Resume Assistant


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém s lokalizovanými žltými tlačidlami, ktoré sa zobrazovali v používateľskom rozhraní v angličtine

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa Outlook pri pridávaní adries do kontaktov nečakane zavrel

Access

 • Opravili sme problém s obnovením zobrazenia v správcovi prepojených tabuliek

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s komentármi s príkazom Odoslať ako prílohu

Excel

 • Opravili sme problém s hrúbkou čiary tvarov

PowerPoint

 • Opravili sme problém s automatickým spúšťaním PowerPointu

Outlook

 • Opravili sme problém zlyhania pri použití pozvaní na zdieľanie z aplikácie OWA v službe Exchange 2013

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa pri vytvorení výnimky zobrazilo prázdne telo

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa náklady podľa pôvodného plánu nezahrnuli do hlavného projektu

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém zlyhania otvorenia dialógového okna Hypertextové prepojenia (Word, Excel, PowerPoint a Outlook)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Odstránili sme nadbytočné medzery v šírky miniatúry

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme zlyhávajúci problém ktorý sa vyskytol v niektorých scenároch pri klikaní na kontingenčný graf

 • Opravili sme problém, kde program Excel prestal reagovať na rýchlu analýzu v zošite s viacerými definovanými názvami.

PowerPoint

 • Opravili sme občasné zlyhanie, ktoré sa vyskytlo pri vypnutí programu PowerPoint

 • Opravili sme problém zvýraznenia ktorý sa vyskytol pri dvojitom ťuknutí slov v programe PowerPoint

Outlook

 • Vyriešili sme problém kde sa kópia: viacerým príjemcom nezobrazí v režime online

Access

 • Vyriešili sme problém s hromadnou korešpondenciou

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Excel

Návrhy v programe Excel
Získajte viac informácií o svojich údajoch.  Funkcia Návrhy hľadá vzory vo vašich údajoch, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie inteligentných, prispôsobených návrhov.

Návrhy pre Excel uľahčujú analýzu údajov, vytvárajú zaujímavú vizualizáciu a pomáhajú objavovať rôzne perspektívy na údaje používateľov.

 1. Otvorte Excel vo Win32

 2. Otvorte tabuľkový hárok s čistými tabuľkovými údajmi v mriežke

 3. Nájdite tlačidlo Návrhy na table Domov

 4. Spustiť Návrhy!

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Otvorte Návrhy na ľubovoľnom tabuľkovom súbore údajov a zistite aké odporúčania sa zobrazujú.

Návrhy v programe Excel

Excel

Dynamické pole podpory

S dynamickými poliami môžete napísať jednoduchý vzorec, ktorý vráti zoznam hodnôt. Jednen vzorec, veľa hodnôt. Keďže mriežka programu Excel teraz rozpoznáva polia, pridali sme nové úžasné funkcie, ktoré fungujú so zoznamami. Napríklad, môžete použiť funkciu SORT na zoradenie zoznamu, funkciu UNIQUE na odstránenie duplikátov zo zoznamu, funkciu FILTER na extrahovane zaujímavých podmnožín zo zoznamu. Keď zmeníte údaje, dynamické pole zmení veľkosť a prepočíta obmedzenia.

Začíname:

 • Zadajte niektoré čísla do buniek A1 až A10

 • Do bunky B1 zadajte =SORT(A1:A10)


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme chybové hlásenie "Nahrávanie blokované", ktoré sa vyskytovalo počas automatického ukladania

 • Opravili sme problém zlyhávania počas zmeny kontingenčného grafu na koláčový graf

PowerPoint

 • Opravili sme problém s kopírovaním a prilepením snímok

Outlook

 • Opravili sme problém s Prioritnou doručenou poštou

Access

 • Opravili sme problém s obnovením zobrazenia SQL v novom správci prepojenej tabuľky

Project

 • Opravili sme zlyhávajúci problém s automatickým filtrom v Team planner

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint, Word,
Excel a Outlook

Možnosť zmeniť úroveň priehľadnosti obrázkov vo Win32
Teraz používateľom ponúkame možnosť zvoliť priehľadnosť ich obrázkov v balíku Office. Táto funkcia umožňuje používateľom zobraziť, čo je za obrázkom a dáva používateľom lepšiu kontrolu pri vykonávaní úprav obrázkov v dokumentoch balíka Office.  

Začíname:

1. Vložte obrázok do dokumentu balíka Office

2. Kliknite na kartu Nástroje formátovania obrázka na páse s nástrojmi

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať:

Kliknite na ikonu Priehľadnosť na páse s nástrojmi a pohrajte sa s niektorými z našich predvolených hodnôt.

Presnejšie nastavenie získate pomocou jazdca vo funkcii priehľadnosti, ktorú otvoríte buď kliknutím na tlačidlo „Možnosti priehľadnosti obrázka...“ na páse s nástrojmi alebo pomocou možnosti „Formátovať obrázok“ po kliknutí pravým tlačidlom myši.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania, ktorý sa vyskytol počas písania rukou v programe Word

Excel

 • Vyriešili sme problém pri používaní IME v modernom editboxe komentára

 • Opravili sme problém automatického obnovenia, ktorý nastal po relácii odomknúť

PowerPoint

 • Opravili sme problém, keď externé prepojenia v PowerPointe boli nefunkčné pri ukladaní do cloudu

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Vypnutie zobrazovania pripomenutí minulých udalostí v Outlooku

V kalendári si teraz môžete nastaviť, aby sa vám automaticky rušili pripomenutia na udalosti, ktoré sa už skončili. Keď ste neboli pri pracovnom stole niekoľko hodín alebo ak ste boli týždeň mimo pracoviska, v dialógovom okne pripomenutí v Outlooku sa vám zobrazovalo veľa starých schôdzí, ktoré sa konali v minulosti. Táto nová možnosť umožňuje nezobrazovať v dialógovom okne pripomenutí tie schôdze, ktoré sa konali v minulosti a na ktoré už nepotrebujete byť upozornení. (Niektorí používatelia chcú ponechať staré schôdze v dialógovom okne pripomenutí, aby nezabudli odoslať poznámky alebo vykonať následné činnosti, preto sme to ponechali ako možnosť na pokračujúcu podporu tohto pracovného postupu.)

Začíname

 • Z programu Outlook: Súbor > Možnosti > Rozšírené. Vyhľadajte časť „Pripomenutia“ v tomto dialógovom okne.

 • Začiarknite možnosť „Automaticky zrušiť pripomenutia pre minulé udalosti v kalendári“.

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Používajte Pripomenutia ako obvykle. Všímajte si, či zníženie šumu v dialógovom okne Pripomenutia má vplyv na váš pracovný postup alebo sústredenie.

Pripomenutia

Access

Podpora čierneho a tmavosivého motívu

V programe Access teraz môžete využiť štyri motívy: farebný, tmavosivý, čierny a biely. Prístup k týmto motívom získate prechodom na položky Súbor > Konto a následným kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Motív balíka Office.

Začíname

Prístup k týmto motívom získate prechodom na položky Súbor > Konto a následným kliknutím na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Motív balíka Office.

Tmavý motív

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém so zámkom pri spolutvorbe

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém s pozvánkami na lokálne zdieľanie kalendára

 • Opravili sme problém so synchronizáciou s novým e-mailom

 • Vyriešili sme problém s kopírovaním položiek kalendára

 • Opravili sme problém s mierkou pri otváraní ďalších poštových schránok na Surface Book

Access

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom sa spojité formuláre nedali posunúť na poslednú položku

 • Zvýšili sme hodnotu časového limitu pre klienta zoznamu lokality SharePoint

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Vyriešili sme problém s veľkými vloženými obrázkami z externých e-mailov. 

Excel

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom tabla s komentármi automaticky nevyberala príslušný komentár pre vybratú bunku

 • Vyriešili sme problém s nesprávnou mierkou dialógových okien kontingenčnej tabuľky pri vysokých nastaveniach DPI

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém s duplikáciou zoznamov v programe Outlook

 • Opravili sme chybové hlásenie, ktoré sa vyskytuje pri ukladaní príloh k pripojenej sieťovej jednotke

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom vysoké nastavenia DPI mohli ovplyvniť testy stlačenia ponuky, čo spôsobilo, že nebolo možné spustiť očakávanú položku ponuky (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s IRM ochranou pre súbory XPS

 • Opravili sme problém s pripojením Wordu do siete

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, kde chýbali vlastnosti súborov chránených pomocou IRM, keď boli zosynchronizované s NGSC

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Návrhy od ľudí v Asistentovi rozvrhov

Pozrite si odporúčania na účastníkov, ktorých môžete pridať pri plánovaní schôdze. Žiadne ďalšie prepínanie tam a späť medzi Asistentom rozvrhov a riadkom Komu.

Ako používať túto funkciu:

Vytvorte novú schôdzu, prejdite na plánovacieho asistenta, pridajte účastníkov schôdze. Návrhy sa vám zobrazia počas písania.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém zlyhávania aplikácie excel

 • Opravili sme neočakávané zmeny písma v bunkách, ktoré sa vyskytli pri vkladaní niektorých japonských znakov.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Vyriešili sme problém, keď sa odstraňoval riadok predmetu a špeciálne znaky z odoslaných e-mailov

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme problém zlyhávania, ktorý sa potencionálne objavoval pri ukladaní projektov vo formáte XML

 • Opravili sme chybu, keď sa lokálne vlastné pole so vzorcom uložilo do Globálnej šablóny a spôsobilo prepísanie toho istého poľa v Projekte, neobsahujúc definovaný vzorec

Všetky aplikácie

 • Opravili sme spoluautorský problém, ktorý mohol spôsobiť nesprávne zlučovania rôznych platforiem (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme chybu prvotného prihlasovania so sprístupnením priečinkov vo OneDrive (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word, Excel a PowerPoint

Žiadali ste o to: menej klikania k pusteniu sa do práce

Už žiadne skákanie do vášho prehliadača
Prepojenia na dokumenty vo OneDrive a SharePoint Online sa otvoria na pracovnej ploche Office po kliknutí na položku v aplikácii balíka Office. Svoje preferencie môžete aktualizovať.

Upozorňujeme, že ak otvoríte prepojenia balíka Office z webu (napr. SharePoint alebo Outlook na webe, atď.), tieto dokumentové prepojenia sa budú otvárať v prehliadači pre kontextové pokračovanie.

Word, Excel a PowerPoint

Premenovanie súborov vo OneDrive alebo SharePoint

Teraz môžete premenovať svoje súbory Word, Excel a PowerPoint, ak sú uložené na OneDrive alebo SharePoint.

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžete vidieť túto novú možnosť Premenovania kliknutím na horný pruh s názvom aplikácie.

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Odstráňte svoje OneDrive alebo SharePoint súbory z programov Word, Excel alebo PowerPoint

Teraz môžete odstrániť svoje Excel, Word a PowerPoint súbory z naposledy použitých súborov.

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžete túto novú odstraňovaciu funkciu nájsť pravým kliknutím na názov súboru zo zoznamu súborov backstage.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém zlyhania pri ukladaní do cloudu

 • Vyriešili sme problém, keď bol režim návrhu v predvolenom stave zapnutý.

Excel

 • Opravili sme viditeľnosť ikony nahrávania makra v stavovom riadku

 • Opravili sme zlyhanie Excelu pri zatvorení zošita po zmene rýchlych štýlov obrázka SmartArt pomocou kontextovej ponuky

 • Zlepšili sme viditeľnosť vybratých poznámok na table komentáre

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, ktorý môže spôsobiť, že systém pípne pri otvorení niektorých súborov

 • Opravili sme problém zobrazovania motívov

Outlook

 • Vyriešili sme problém, kde nefungovala možnosť odpovedať na zašifrované emaily

Access

 • Opravili sme regresiu, kde používatelia nemohli poslať hlásenia

 • Vyriešili sme problém, kde STSLIST.dll znefunkčnil Internet Explorer kvôli vyrovnávacej pamäti, ktorá prekročila na printf verziu informácií

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

Vyriešili sme problém, kde tlačidlo Uložiť bolo zablokované pri ukladaní dokumentu otvoreného z emailovej prílohy (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Lepšie tabuľky v programe PowerPoint Designer
Prezentácia tabuliek. Vložte tabuľku a získajte odporúčanie ako spraviť vašu snímku ešte vplyvnejšiu. Táto možnosť vám ušetrí čas s dizajnovaním, zmenou veľkosti a nastavovaním vašej tabuľky a poskytne vám profesionálne štýly na zlepšenie komunikácie vašich informácií.
 

Začíname:

 1. Vložte tabuľku na snímku názov + rozloženie obsahu

 2. Ak chcete získať nápady s návrhmi, kliknite na tlačidlo nápady s návrhmi na karte Navrhnúť

 3. Kliknite na navrhovaný nápad, aby ste ho použili na snímke

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

Prilepte tabuľku z programov Excel, Word, z internetových stránok, live Visual Studio Online atď. do prázdnej snímky názvu + rozloženie obsahu, aby ste automaticky uvideli navrhované nápady so zdrojovým formátovaním.

Tabuľka1

Tabuľka

Obmedzenia:

 • Najlepšie funguje na snímkach názov + rozloženie obsahu

 • Podporované sú len navrhované motívy (žiadne vlastné motívy)

Známy problém:

Veľmi veľké tabuľky, ako aj viaceré tabuľky v súčasnosti nie sú podporované


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Vyriešili sme problém v programe Word VBA, ktorý spôsobil zlyhanie po viacnásobnom vykonaní príkazu Selection.Range.WordOpenXML

 • Vyriešili sme problém v programe Word VBA, kde sa zmena Application.Caption neprejavila v používateľskom rozhraní.

 • Opravili sme problém, kde sa navigačná tabla nedala otvoriť z karty Zobraziť alebo Hľadať/PovedzMi

Excel

 • Opravili sme chybu, kde existujúci súbor obsahujúci neplatné externé prepojenie mohol byť zobrazený ako poškodený pri opätovnom otvorení súboru

 • Vyriešili sme problém so štýlmi programu Excel v pásovom zobrazení galérie

PowerPoint

 • Opravili sme problém s vypršaním časového limitu pri zabezpečenej čítačke

Outlook

 • Opravili sme problém s tlačou na papier typu A4 v orientácii na šírku

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problémy s otváraním súborov synchronizovaných s OneDrive, ktoré boli vytvorené v režime offline (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém mierok v značkách úloh

 • Opravili sme problém zlyhávania ovládača tlače na fax s možnosťou Netriedené

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability

PowerPoint

 • Opravili sme problém spoluautorstva (coauth) s prepisovaním viacerých polí používateľa

 • Opravili sme problém zjednodušenia ovládania v čiernom a tmavosivom motíve balíka Office, kde kontrast farieb textu na table animácií je príliš nízky

Outlook

 • Vyriešili sme problém s poradím príloh vo formáte RTF

 • Vyriešili sme problém s odosielaním šifrovanej pošty príjemcom v sekundárnom konte GAL

 • Vyriešili sme problém s uložením všetkých príloh do zdieľania v sieti pri použití mapovej sieťovej jednotky

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Vyriešili sme problém, kde bol formát SVG obrázku pozadia zmenený na formát bitovej mapy pri exporte PDF

 • Vyriešili sme problém, pri ktorom zadávanie textu v konverzácii spôsobovalo zlyhanie aplikácie

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Známe problémy

 • Pri otváraní súboru, ktorý nie je uložený lokálne, iba na čítanie, sa nemusia zobraziť najnovšie zmeny zo servera.

Excel

 • Opravili sme problém s tlačidlom Upraviť zošit, ktoré sa zobrazovalo používateľom s povolením iba na čítanie

 • Opravili sme chybu týkajúcu sa analytického grafu a filtra mriežky

PowerPoint

 • Opravili sme zlyhávanie otvorenia súboru, keď bol existujúci súbor v zobrazení predlohy snímok

Outlook

 • Opravili sme problém s posúvaním v dialógovom okne Adresár

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Opravili sme chybu v Projecte, ktorá spôsobovala, že program nereagoval

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

Jednoduchšie vyhľadanie miestnosti

Doplnok vyhľadávač miestností vám teraz umožňuje rezervovať konferenčné miestnosti vo viacerých zoznamoch miestností. (Predtým Vyhľadávač miestností vždy odstránil vybraté miestnosti vždy, keď používateľ prešiel do iného zoznamu miestností.) Vyhľadávač miestností si tiež zapamätá a automaticky zobrazí dostupné konferenčné miestnosti zo zoznamu naposledy použitých miestností používateľa. Vďaka tomu môžete nájsť miestnosť rýchlejšie, keďže dostupnosť miestností sa dá načítať počas toho, ako používateľ vypĺňa ostatné podrobnosti o schôdzi.

Začíname:

 1. Vytvorte schôdzu v Outlooku. Doplnok Vyhľadávač miestností sa zobrazí ako tabla vedľa formulára schôdze.

 2. Vyberte zoznam miestností a vyberte dostupnú miestnosť.  Vďaka týmto vylepšeniam teraz môžete:

Scenáre, ktoré môžete vyskúšať

 1. Zmeniť zoznam miestností bez toho, aby sa stratila vybratá miestnosť.

 2. Vytvoriť inú schôdzu, pričom zoznam miestností sa vyberie automaticky.

 3. Vybrať pre schôdzu viac miestností (z viac ako 1 zoznamu miestností). Schôdza tímu uvedená medzi dvoma susediacimi kanceláriami napríklad môže zahŕňať konferenčné miestnosti z dvoch rôznych miest.

Vyhľadávač miestností


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s číslami strán, ktoré sa netlačili správne, ak bola zapnutá možnosť Tlačiť značky XML.

Excel

 • Opravili sme potenciálny problém so zlyhaním, ktorý sa objavoval pri pridávaní údajov do lievikového grafu.

 • Opravili sme problém, pri ktorom bolo otváranie súborov podporujúcich makrá pomalé

PowerPoint

 • Zlepšili sme výkon pri spoluautorstve scenárov.

 • Opravili sme problém so zobrazením predlohy, pri ktorom sa po stlačení kombinácie klávesov CTRL + D na vybratom tvare duplikovala predloha snímky, nie samotný tvar.

 • Opravili sme problém so zmenou veľkosti tabuľky

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom Rozvrhový asistent zobrazoval položky o jednu hodinu neskôr.

 • Opravili sme problém, pri ktorom po priložení súboru zo SharePointu Online pomocou ovládacieho prvku ActiveX (JavaScript) zlyhalo sťahovanie.

Access

 • Opravili sme problém so zlyhaním, ktorý sa vyskytoval pri zavretí správcu logiky počas vytvárania údajového makra.

 • Opravili sme limit reťazca v poli s adresou hypertextového prepojenia.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme chybu s vlastnou veľkosťou kurzora a chybu zmeny veľkosti (Word, Outlook)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s opakovanou zarážkou, ktorý sa vyskytoval pri premiestnení stĺpca tabuľky

 • Vylepšili sme písanie v komentároch

 • Opravili sme chybu pri písaní v editore IME

 • Opravili sme problém s výškou riadka pri písme Yu Gothic

Excel

 • Opravili sme niektoré chyby #ODKAZ v Exceli Online

 • Opravili sme problém so zmenou mierky v table Komentáre

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom náhľad obsahu zamrzol v prípade úprav počas automatického ukladania

Outlook

 • Opravili sme problém s opätovným odosielaním správy v režime online

 • Do poľa miesta konania schôdze alebo plánovanej činnosti sme pridali ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom možnosť Prilepiť všetko pri práci zo Schránky nefungovala

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • V tmavosivom motíve sme na table Moderné komentáre zmenili farbu okraja textu odpovede.

 • Opravili sme chybu so zmenou formátovania bunky na dátum alebo menu pri otvorení zošita.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že písma za zobrazovali ako cloudové, aj ak boli stiahnuté.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa niekedy zvislý text v japončine zobrazoval nesprávne v počítačoch, v ktorých nebolo dané písmo nainštalované

 • Opravili sme problém, pri ktorom určitý znak v bunke zmenil písmo celého textu v danej bunke na písmo Wingdings

PowerPoint

 • Opravili sme problém s prehrávaním a exportovaním 3D animácií

Outlook

 • Opravili sme problém s vyhľadávaním v niektorých prostrediach, v ktorých nebola použitá angličtina

Access

 • Opravili sme problém s veľkosťou navigačnej tably

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom bolo veľmi ťažké zmeniť veľkosť okna, ak sa použili motívy s vysokým kontrastom

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Vkladanie súborov SVG s použitými filtrami

Ak chcete vo svojich dokumentoch balíka Office použiť komplexnejšie súbory SVG, spustili sme podporu vykresľovania súborov SVG, ktoré majú v sebe použité filtre.

Vyskúšajte si to:

 • Na páse s nástrojmi Vložiť kliknite na položku Vložiť obrázok a vložte súbor SVG, ktorý má v sebe použitý filter.

 • Pomocou karty Grafika môžete upraviť výplň, obrys, veľkosť a ďalšie možnosti súboru SVG.

Filtre SVG


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s dialógovým oknom Uložiť ako, ktoré sa zobrazovalo počas relácie spolupráce, a niekoľko ďalších menších problémov súvisiacich s automatickým ukladaním a spoluprácou

 • Opravili sme problém so škálovaním, ktorý sa občas objavil pri reštartovaní Wordu

 • Opravili sme problém s výkonom jazyka VBA

Excel

 • Opravili sme problém, kedy sa po dvojitom kliknutí na bunku so špeciálnym znakom neoznačil celý text, hoci sa mal

PowerPoint

 • Opravili sme problém so zadávaním hranatých zátvoriek pri používaní niektorých klávesových skratiek pre iné jazyky ako angličtinu

Outlook

 • Opravili sme problém s komplexnými vyhľadávacími dotazmi

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme rôzne problémy s veľkosťou alebo rozložením tlačidiel priestoru na spoluprácu pri obnovení vizuálov (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Zlepšili sme pracovný postup otvárania dokumentov vo viacerých oknách.

 • Opravili sme problém s funkciou Porovnanie v dokumentoch s tabuľkami.

 • Aktualizovali sme na ikonu Chýbajúca úroveň nadpisu.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém s náhľadom obsahu, pro ktorom sa znak & v sekcii snímky zmení na znak podčiarknutia _

Outlook

 • Opravili sme problém so zoskupením e-mailov pri zmene časových pásiem

 • Opravili sme problém prílohami súborov v SharePointe 2010 alebo 2013

 • Opravili sme viacero problémov s ukladaní dokumentov z Outlooku

 • Opravili sme problém, pro ktorom doplnok iCloud spôsoboval zlyhania Outlooku

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Aktualizovali sme ikony súborov na vylepšenie výkonu, konzistencie a vzhľadu pri rozličných rozlíšeniach obrazovky. (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Zadanie názvu snímky pomocou pera

Použite perom a napíšte názov rukou, PowerPoint ho následne konvertuje na text.

 • Napíšte text do zástupného objektu textu pomocou pera a zobrazí sa používateľské rozhranie objektu. [snímky obrazovky 1 a 2]

 • Text vyberte a v zástupnom objekte konvertujte písanie rukou na text, ktorý bude zodpovedať návrhu šablóny bez ohľadu na to, aké pero ste použili. [snímka obrazovky 3]

 • Bez ohľadu na to, či zmeníte rozloženie alebo šablónu návrhu, text sa bude vždy správne premiestňovať a upravovať, keďže je súčasťou zástupného objektu. [snímka obrazovky 4]

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

Krok 4

Krok 4


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Opravili sme nesprávny reťazec s výzvou povolenia Súbor – Otvoriť. Má ísť o otázku s odpoveďami Áno/Nie, nie o príkaz.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa po zmene primárnej e-mailovej adresy SMTP používateľa v outlokovom profile na navigačnej table aj naďalej zobrazovala stará e-mailová adresa.

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa v odmietnutí schôdze zobrazovali nesprávne časové pásma.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Project

Spravovanie šprintov sa práve zjednodušilo

Rýchle pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie agilných šprintov.

 • Otvorte nový projekt

 • Prejdite na kartu Projekt a kliknite na položku „Agilné“. Vyberte prepínač „Scrum“. OK.

 • Na karte Scrum, ktorá sa zobrazí na páse s nástrojmi, stlačte tlačidlo Spravovať.

Správa šprintov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že pole s dátumom pridané ako vlastná vlastnosť do informácií o dokumente bolo v niektorých prípadoch nesprávne

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Outlook

 • Opravili sme problém v nastaveniach písma kalendára Outlooku počas odpovedania na žiadosť o schôdzu.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém, kde pokus o zdieľanie súborov v núdzovom režime môže spôsobiť zlyhanie (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme problém s licencovaním, ktorý môže u niektorých používateľov spôsobiť zlyhanie pri spúšťaní (Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Všetky                  

Čísla zostáv: Microsoft Office mení formát čísiel zostáv zo štyroch číslic na päť číslic. Zostavu 1234.5678 napríklad na zostavu 12345.67890. Ak chcete vyhľadať číslo zostavy, spustite aplikáciu balíka Office, napríklad Word, prejdite na položky Súbor > Konto a pozrite sa do časti Informácie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom Excel prestal reagovať alebo zlyhal, keď tlačil zošit s veľkým množstvom ovládacích prvkov ActiveX.

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom PowerPoint hlásil chybu alebo zlyhal, keď sa pomocou programovania zmenila vlastnosť Shape.Visible.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom Outlook zlyhal, keď sa opätovne odoslala digitálne podpísaná správa.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Opravili sme regresiu, pri ktorej sa zobrazovali v dialógovom okne Pridať existujúce úlohy do časovej osi iba úlohy z prvej súhrnnej úlohy.

 • Opravili sme problém týkajúci sa filtrovanie podľa dátumových polí prostredníctvom automatického filtra

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Access

Nové grafy vizualizácie údajov

Ak v Accesse navrhujete formuláre a zostavy, zmodernizujte vizualizáciu údajov pomocou nových grafov Accessu.

Skúste to a uvidíte, že budete môcť vytvárať nielen vizuálne pôsobivé grafy, ale že vytváranie a úpravy v programe sú používateľsky príjemné a intuitívne.

 • Na páse s nástrojmi Návrh vyberte položku Vložiť graf a vyberte typ grafu, ktorý najlepšie vyhovujúce vašim potrebám.

 • Na naviazanie nového grafu k zdroju údajov a formátovanie radu údajov grafu použite tablu Nastavenie grafu. Na nastavenie vlastností grafu a jeho formátovanie použite Hárok vlastností.

Nové grafy vizualizácie údajov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Odstránili sme problém so sledovaním zmien pri zlúčení tabuľky.

 • Odstránili sme problém s veľkosťou písma položiek s odrážkou pri zobrazení vo formáte html.

 • Opravili sme problém so spoľahlivosťou v otvorenom súbore.

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa prezentácia otvorila v pozadí, nie v popredí.

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa oznámenie o automatickom ukladaní zobrazovalo aj vtedy, keď bolo automatické ukladanie vypnuté.

Všetky aplikácie

Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že na domovskej stránke sa nezobrazovali pripnuté dokumenty.  (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

 • Vypnutie preposielania schôdze

  Ak organizujete schôdzu (a používate na to Office 365), môžete účastníkom zabrániť v jej preposielaní iným používateľom. Ak si to chcete vyskúšať, na páse s nástrojmi kliknite na položku Možnosti odpovedí.

  Vytvorenie schôdze v kalendári služieb Office 365 v Outlooku

  Z pásu s nástrojmi: Možnosti odpovede > Povoliť preposielanie.  Táto možnosť je predvolene začiarknutá, ak chcete účastníkom zabrániť v preposielaní pozvánky na schôdzu, zrušte začiarknutie možnosti Povoliť preposielanie.  

  Povolenie možnosti preposielania v Outlooku
   

 • Zobrazenie troch časových pásem naraz:

  Potrebujete naplánovať schôdzu v rôznych časových pásmach? Pridajte si do kalendára viacero časových pásiem a hneď uvidíte, ktorý čas vyhovuje všetkým.

  Z Outlooku: Súbor > Možnosti > Kalendár. Vyhľadajte časť Časové pásma tohto dialógového okna. Vyberte možnosť Zobraziť tretie časové pásmo a vyberte 3. časové pásmo, ktoré vás zaujíma.

  Možnosť pridania tretieho časového pásma


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém pri zatváraní dokumentu

 • Opravili sme problém s tlačidlom diktovania

Outlook

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa koncept v jazyku HTML pri presunutí zmenil na obyčajný text

Excel

 • Opravili sme problém v prípade niektorých jazykov, v dôsledku ktorého sme v rozšírených nastaveniach aplikácie nerešpektovali predvolené písmo používateľov

 • Odstránil sa problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa pri zapnutí automatického ukladania nesprávne zobrazovala tabla Obnovenie

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa nezobrazovalo prihlásenie, čím sa používateľom zabránilo v prístupe k dokumentom

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém s rozťahovaním textu v obrázku formátu EMF pri ukladaní do formátu PDF

 • Rozšírili sme objekt GPO, ktorý mal skryť OneDrive alebo SharePoint zo zobrazenia Backstage, aby pokrýval Visio, Project a OneNote

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy alebo pri použití položiek Súbor > Nové (Excel, PowerPoint, Word)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval niektorým používateľom chybu poškodenia tabuľky a chýbajúci text pri porovnávaní dokumentov s tabuľkami.

Excel  

Opravili sme problémy s posúvaním pomocou kolieska myši tak, aby sa používatelia mohli posúvať v zošitoch pomocou kolieska myši, keď príslušný zošit nie je aktívny.

PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval občasné zlyhania pri otváraní prezentácií z online umiestnení.

Word, Excel, PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že počas procesu obnovenia skoršej verzie súboru v staršom formáte (napríklad PPT, XLS alebo DOC), sa zobrazila chyba aktualizácie súboru na serveri.

Čo je nové

Žiadne nové funkcie v tejto zostave

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

 • Oprava problému s nesprávnou zmenou klávesových skratiek po zmene regionálnych nastavení.

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že písanie komentárov rukou niekedy nefungovalo.

Známe problémy

Žiadne známe problémy v tejto zostave.

Ako kontaktovať tím programu Insider

 • Na pripomienky od insiderov sa vždy tešíme. Ak chcete nahlásiť problém v zostave programu Insider alebo odoslať návrh, kliknite v ľubovoľnej aplikácii na položky Súbor > Pripomienky. V Outlooku môžete tiež kliknúť na položky Súbor > Podpora > Kontaktovať oddelenie podpory a komunikovať priamo s agentom podpory pre Outlook. Takto môžeme zhromažďovať informácie o riešení problémov a rýchlejšie vyriešiť problémy alebo vás odblokovať. 

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ešte nie ste insiderom pre Office? Chcete sa ním stať? Budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

Ak potrebujete informácie o zostavách vydaných pred 11. aprílom 2018, kliknite nižšie na produkt, ktorý vás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×